15 září 2009

Pozvánka k účasti na on-line symposiu Jiného práva – k nálezu Ústavního soudu v kauze Melčák

V předchozích dvou týdnech se znovu ukázala výhoda blogu: rychlost, s jakou je možné reagovat na aktuální události ze světa (nejen) jiného práva. Rádi bychom blogu využili k experimentu: On-line symposiu k nálezu Ústavního soudu v kauze Melčák.

Zveme tímto naše čtenáře k zasílání příspěvků, které se váží k tomuto nálezu (jakémukoliv aspektu, který je z hlediska případu relevantní – ať už se jedná o samotnou ústavní stížnost, možnost Ústavního soudu rušit ústavní zákony a otázky dalších případných stížností anebo pojem materiálního ohniska Ústavy jako takový, ...).


Příspěvky v rozsahu maximálně 2.000 slov (cca 4 strany v dokumentu Word, jednoduché řádkování, Times New Roman, velikost písma 12), ovšem raději kratší (optimální rozsah blogového příspěvku je cca poloviční) zasílejte na adresu Jan.Komarek[zavináč]law.ox.ac.uk. Vyhrazujeme si právo výběru příspěvků ke zveřejnění, obdobně jako při standardní publikaci v časopise.

Příspěvky symposia:
(seznam bude průběžně doplňován)

16. listopadu, Štěpán Klapka: Procedurální aspekty rozhodnutí

19. října, Zdeněk Kühn: Důvody zrušení protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb.

13. října 2009, Zdeněk Kühn: Konzistence dosavadní judikatury ÚS a popření jednoho z dřívějších judikátů,

5. října 2009, Jan Wintr: Je možno zjišťovat úmysl zákonodárce výslechem politiků?,

29. září 2009, Milan Bílek: O možných příčinách jednoho záskoku,

23. září 2009, Zdeněk Kühn: Pravomoc ÚS rušit ústavní zákony prizmatem jeho vlastního nálezu. Část I.,

21. září 2009, Petr Pithart: Ústavní zákon je ústavní zákon je ústavní zákon...,

18. září 2009, Ján Grónský: Přehnal to Ústavní soud?,

17. září 2009, Jan Lasák: Krátká poznámka k virtuální náhradě škody dam Bobošíkové a Volfové...,

16. září 2009, Jakub Vosáhlo: Ústavní soud posvětil simulované úkony

Předchozí příspěvky k tématu symposia

10. září 2009, Petr Bříza: Podle Ústavního soudu vychází slunce na západě: rychlá glosa k věci Melčák,

7. září 2009, Zdeněk Kühn: Vyjádření účastníků v kauze úst. zákona č. 195/2009 Sb.,

6. září 2009, Zdeněk Kühn: K otázce „nezměnitelného“ práva,

4. září, David Kosař: Několik nesourodých poznámek a otázek k usnesení ÚS o ústavní stížnosti M. Melčáka,

3. září, Tomáš Sobek: Lední medvěd není medvěd, ústavní zákon není zákon,

3. září, Petr Bříza, Odlišná stanoviska ve věci Melčák byla zveřejněna,

2. září 2009, Zdeněk Kühn: Ještě jedna glosa k usnesení ÚS,

2. září, Pavel Molek: To jako ty volby nebudou.....?!,

1. září 2009, Zdeněk Kühn, Nad úterním usnesením ÚS o ústavní stížnosti M. Melčáka,

17. května 2009, Zdeněk Kühn: Je ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny protiústavní?,

18. června 2008, Vojtěch Šimíček, Může Ústavní soud zrušit ústavní zákon?.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, nevím, jestli správně posílám tuto spíše jen poznámku, ale vím, že bylo hledáno rozhodnutí bulharského ústavního soudu, jímž byl zrušen zákon novelizující Ústavu. Pokud nebyl ještě dohledán, jedná se o rozhodnutí ze dne 13. 9. 2006, č. 7/2006. Na stránkách Ústavního soudu Bulharské republiky je možné najít stručné shrnutí: http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=1231

Nevím, zda-li je možné najít celý dokument.

Jen připomínám, že v Bulharsku je dána ta odlišnost, že Ústavní soud může přezkoumávat ústavnost zákonů měnících Ústavu, a to zejména z hledisek dodržení procedurálních pravidel. V Bulharsku je pravomoc měnit některá ustanovení ústavy či pravomoc přijmout ústavu novou připsána zvláštnímu orgánu - Velkému národnímu shromáždění. "Obyčejný" parlament nemůže ústavu v jejich základních ustanoveních (dotýkajících se např. dělby moci) měnit.

V daném případě Ústavní soud Bulharska zrušil právě takovou změnu ústavy, která se týkala odvolávání soudních funkcionářů (tedy zásah do principu dělby moci).

Jan Kolba