29 října 2014

CfP: Graduate Colloquium at the CeLAPA

Centre for Law and Public Affairs, Institute of Law and State, the Czech Academy of Sciences in cooperation with Charles and Masaryk University Law School.

We are pleased to invite you to attend the CeLAPA Graduate Colloquium. The Colloquium brings together doctorate students from the Czech Republic to present work in progress and discuss important new work that promotes a foundational and critical approach to the discipline of law and social sciences. We invite submissions of research papers that are linked with our central theme: law and public affairs, namely comparative law, political and legal philosophy, political sociology and economy.

The CeLAPA Graduate Colloquium is a forum in which interdisciplinary work in progress can be explored among colleagues in a serious and thorough manner that will be truly helpful to the respective scholars. Our objective is not only to provide an opportunity for the discussion of scholarly work but also to create the opportunity for young scholars to get together. We hope that this will create synergy that fosters more dialogue, cooperation, and an increased sense of coherence for the up and coming generation of researchers. The participants in the Colloquium will consist of the respective young scholars, commentators, and faculty members of the host institutions. The overall group will be kept small enough to sit around a large table and to allow serious discussion.

The seminar is jointly convened by Martin Škop (Masaryk University), Michal Urban (Charles University) and Petr Agha (CeLAPA). The Colloquium takes place on the 11th of November at the Institute of State and Law, Národní 18, Praha at 10:00am.

For registration please contact: agha@ilaw.cas.cz

For more information visit CeLAPA.
Celý příspěvek

Teorie a praxe hodnocení právní vědy v ČR. Díl III.: Právo a jeho specifika (...a srovnání s chemií)V prvních dvou dílech seriálu jsem ponechal stranou otázku, zda lze právo považovat za vědu. Po pravdě se jí nebudu zabývat ani nyní, neboť se jedná do značné míry o záležitost subjektivní. Co je věda? Jestliže ji vnímáme jako něco, kde je cílem objevit neznámé a musí u toho vystupovat lidé s bílými plášti sklánějící se v laboratoři nad chromatografem, pak se samozřejmě právo nekvalifikuje. Jestliže je vědou ověřování hypotéz na základě určeného výzkumného rámce, pak by právo stranou stát nemuselo, přičemž se v něm vyskytují i četné empirické záměry. Někdo by naopak mohl hodnotit vědu podle svého dopadu. Je pak cennější nezpochybnitelně vědecký výstup, který je ve své podstatě blbostí, nebo „nevědecké“ odborné pojednání, které přiměje soud rozhodnout určitým směrem a ovlivní miliony lidí? Takové debaty nemají řešení.

Tento příspěvek se místo toho stejně jako předchozí zaměřuje na objektivní skutečnosti související s hodnocením publikačních výstupů a pokusí se poukázat na to, jak se v nich projevují specifika oboru právo. Abychom se nepohybovali v jednorozměrném světě, rozhodl jsem se do textu zapojit zkušenosti a data z oboru fyzikální chemie (FCH). Lze namítnout, že jde o srovnávání nesrovnatelného, dále se ukáže, že to je pravda jen částečně. FCH je samozřejmě zařazena jako eugenicky čistý příklad vědecké disciplíny, nakonec i na olomouckém komunistickém orloji z 50. let minulého století je jednou ze dvou hlavních postav chemik. Neuškodí, že má přítelkyně zkoumá nanočástice stříbra a železa a tudíž o situaci v daném oboru něco málo vím.
Celý příspěvek

27 října 2014

Slovensko při výběru nového soudce ESLP opět narazilo

Výběr soudce Evropského soudu pro lidská práva může přinést mnohé trampoty. Opakované odmítnutí kandidátky na soudce ESLP ovšem není častou trampotou. Jak na sociálních sítích upozorňoval Ľubo Majerčík, něco podobného se podařilo upéct zatím pouze Maltě. A nově také Slovensku.

Celý příspěvek

23 října 2014

Česká republika byla loni nejžalovanější zemí na světě

Podle údajů Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) byla Česká republika v roce 2013 nejvíce žalovanou zemí na světě, tedy co se týče žalob investorů podle dohod na ochranu zahraničních investic. Jednalo se samozřejmě o žaloby solárníků. Pro Českou republiku to přitom není výjimečná situace. Podle historických tabulek je Česko vůbec nejčastěji žalovaná země Evropy a z celosvětového hlediska je dokonce třetí. 
Jak těchto "skvělých" výsledků ČR dosáhla?

Celý příspěvek

20 října 2014

Potrestaná za přirozený lidský vývoj aneb když žena není dostatečně ženou

V běžném životě žena, dle sportovních pravidel nikoliv. Indická sprinterka Dutee Chand má v těle vyšší míru přirozené hladiny testosteronu, než je u žen běžné a než povoluje atletický „test pohlaví“. Výsledek? Zákaz závodění. Bez prokázání užití jakýchkoliv zakázaných látek. Za to, že je taková, jaká je. Za to, že není dostatečně ženou.
Celý příspěvek

18 října 2014

Teorie a praxe hodnocení právní vědy v ČR. Díl II.: Současný systém „fiefdom and peer review“V letech 2011-2012 byla neudržitelnost kafemlejnku brána jako neoddiskutovatelný fakt, kriticky vyzněl i nezávislý mezinárodní audit financovaný unijními fondy. V současné době se v dalším dlouhodobém ministerském projektu pracuje na nové metodice, její obrysy se teprve tvoří a měla by být zavedena zhruba v letech 2017-2018. Mezitím má být aplikován systém, který byl schválen Usnesením vlády č. 475v červnu 2013 a jehož představení a hodnocení je cílem tohoto příspěvku. 

Stejně jako v prvním díle seriálu se obrním disclaimerem. Text představuje subjektivní pohled univerzitního pěšáka, který čerpá informace výhradně z oficiálních dokumentů a ze zkušeností s fungováním metodiky v oboru právo. Stejně jako u všech ostatních právnických fakult je hlavním úkolem mé alma mater výuka a věda plní v zásadě roli (nepřehlížené!) přízdoby. Nejsem odborníkem na hodnocení výzkumu, nestuduji k tomu po večerech materiály, nemám přehled o dopadech metodiky na přírodní obory či aplikovaný výzkum a rozumím, že jde o neuvěřitelně složitou a komplexní záležitost (viz projekt IPN Metodika odkazovaný výše). Nemohu proto samozřejmě vyloučit, že skutečnosti po mém soudu bizarní plní v celkovém obraze svůj účel, který mi díky vlastní jednorozměrnosti a neznalosti uniká. Rád se nechám poučit v případné diskuzi.
Celý příspěvek

Trendy soutěžního práva - konference ÚOHS 11-12 listopadu 2014

Pokud je vášeň pro soutěžní právo silnější než chuť na křupavou domácí husu, pak pro vás Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně pořádá na svatého Martina již tradiční konferenci s podtitulem Poslední trendy a vývoj soutěžního práva.

Byť se toho u nás v poslední době mnoho vzrušujícího nestalo - dokonce i léta letoucí namáhavě vyšetřovaný Slovak Telekom vyvázl ve středu se symbolickou pokutou okolo 40 milónů eur - podle programu by měli domácí i zahraniční hosté diskutovat hlavně o koncepčně horkých tématech, zejména tolik chtěné i nenáviděné kontrole nabývaní minoritních podílů, čekání na probuzení se ekonomického citu v soudcích ESD, anebo znovuzamyšlení nad předpisy o významné tržní síle.

O zábavu jakož i příjemné prostředí tak bude určitě postaráno.

Celý příspěvek

13 října 2014

Teorie a praxe hodnocení právní vědy v ČR. Díl I.: Systém „kafemlejnek“ Na rozdíl od mnoha předchozích hostů Jiného práva pohybujících se mezi akademií a praxí, často s širším zakotvením v druhé položce, jsem klasický „homo academicus“. Rozhodl jsem se pokračovat v přiblížení některých problémů, nad kterými takový průměrný český odborný asistent ve své slonovinové věži přemýšlí. Jedním z nejvýznamnějších je dlouhodobě systém hodnocení publikačních výstupů. Původně jsem chtěl vše shrnout v jednom příspěvku, ale pro zcela neudržitelnou délku text plánuji rozdělit do tří dílů. Kromě tohoto hledícího do minulosti se druhý bude soustředit na nyní platnou přechodnou metodiku, třetí na specifika práva jako odvětví oproti jiným vědním disciplínám.

Seriál vyžaduje akceptaci několika „hypotheticals“. Primárně uznání, že i právo může být v širším pojetí vědou. Jestliže toto je pro někoho hereze, přiznejme právu alespoň příslušnost k oborům, ve kterých je možné publikovat odborné texty. Pozůstávající skeptiky snad přesvědčí formální argument: právo se v ČR vyučuje na vysokých školách (VŠ) a akademičtí pracovníci jsou dle §70 odst. 1 z.č. 111/1998 Sb. povinni vykonávat vědeckou a výzkumnou činnost. Vyučující na právnické fakultě by tedy měl publikovat, o jisté pozitivní korelaci mezi kvalitou výuky a „výzkumu“ (ať po tím myslíme cokoliv) doufám již nemusím přesvědčovat nikoho. Asi i s ohledem na tuto skutečnost se stát rozhodl přidělovat určitou část veřejných prostředků univerzitám dle jejich publikační výkonnosti. To předvídá zavedení systému hodnocení, který poslouží jako podklad pro dělení dotací.

Celý příspěvek

Konference na téma "zločin agrese"

Centrum pro lidská práva a demokratizaci a Právnická fakulta MU vás zvou na konferenci na téma "zločin agrese" v mezinárodním trestním právu, která se uskuteční dne 22. října 2014 v Brně.

Na konferenci vystoupí soudce Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr, dále také Petr Válek, ředitel Mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR, a experti z Univerzity Karlovy (Milan Lipovský), Masarykovy univerzity (Jan Lhotský) a Univerzity Palackého (Ondřej Sváček).
Celý příspěvek

10 října 2014

„Otevřená textura“ v právu

V českých právně-akademických textech se lze běžně setkat s pojmem otevřená textura (open texture). Bývá však naplňován jiným obsahem, než jaký měl namysli jeho autor Friederich Waismann.[1] Byť se očividně nejedná o problém, pro který by měl zasednout Ústavní soud, domnívám se, že by leckoho mohl zajímat.
Celý příspěvek

09 října 2014

CfP: The Law and Ethics of Age Limits - Czech and Slovak perspectives

Centre for Law and Public Affairs (CeLAPA)

Call for abstracts - The Law and Ethics of Age Limits - Czech and Slovak perspectives

One day workshop, Prague, Jan 15th 2015

Convenors: Adam Dolezal (Institute of State and Law, Research Unit for Medical Law and Bioethics ) and Axel Gosseries (Louvain, Hoover Chair and Franz Weyr Fellow, CeLAPA)


This workshop will aim at discussing specific uses of age limits in law and practice, in employment, pensions, insurance, health care, etc. Papers involving a a detailed analysis and a critical discussion of specific practices, will be especially encouraged, as well as comparisons between age limits against the young and against the elderly, between labour practices and health practices, etc. Priority will be given to paper focusing at least in part on the Czech and Slovak contexts, although sumissions that don’t have this dimension will also be considered.

6 papers will be selected by the convenors through a blind-review system. Potential contributors from Law, Philosophy, Sociology, Demography, Politics, etc should send a title and provisional abstract by NOVEMBER 10 to Petr Agha (petr.agha@centrum.cz). The workshop is open to both junior and senior researchers.
Celý příspěvek

08 října 2014

Barbara Havelková: Současný návrh zákona o regulaci prostituce – krok o sto let zpět

Poslanecké sněmovně byl hlavním městem Praha na začátku roku 2014 (již po několikáté) předložen návrh zákona o regulaci prostituce. Návrh prošel prvním čtením a v současné době je projednáván petičním výborem.
Praha pracuje na návrhu zákona o regulaci prostituce již od roku 2005, kdy byl Poslanecké sněmovně předložen a následně stažen vládní návrh zákona. V průběhu posledních let došlo k vytvoření několika verzí, které návrh postupně na jednu stranu propracovávaly, současně jej však činily represivnějšími vůči osobám provozujícím prostituci.
Návrh je zcela nevhodnou právní úpravou prostituce, jde proti současným západoevropským trendům a jeho přijetí by znamenalo zásadní krok zpět. 


Celý příspěvek

06 října 2014

Návrat pravomocí členským státům ve výsledcích auditu rozdělení pravomocí mezi EU a Spojeným královstvím: cesta do slepé uličky


Děkuji Michalu Bobkovi a Zuzce Vikarské za pozvání, které se mi podařilo o měsíc odložit s tím, že mě mezitím napadne X chytrých nápadů k příspěvkům. Naneštěstí začátek semestru a nutnost přivykat si již pozapomenutému každodennímu zápřahu výuky (Fulbright má kupodivu i negativní důsledky…) měly na mou kreativitu spíše opačný dopad a asi jsem měl zůstat u reportáží z fotbalových turnajů. V této souvislosti i váhám, zda varianta „nevlní se vůbec“ z Michalova stručného představení je varujícím odkazem na mou současnou tvůrčí realitu či naopak pochvalné ocenění výsledků mého nekonečného boje s taťkovskou pneumatikou. Budu doufat, že nakonec přispěji i jinými texty než (již teď neplněným) tréninkovým plánem na říjen. Byť by mě vlastně hrozně zajímalo, jak jsou pracující právníci s dětmi schopní rozvoj kalokagathie zvládnout?

***

Pozadí vzniku auditu a zadání

Ze Spojeného království (kvůli východním bratrům dále jako VB) se po období relativního labouristického entente znovu stal v unijní politice „awkard partner“. David Cameron, tlačen backbenchers vlastní strany a stále populárnějšími radikály z UKIP, požaduje zásadní reformu fungování EU a především nové vyjednání podmínek vztahu mezi EU a VB. Vážnost záměru je podložena slibem o uspořádání referenda o vystoupení VB z EU, plánovaného na rok 2017.
Jednou z klíčových otázek „sporu“ je problematika rozdělení pravomocí mezi členské státy a EU. Velká část Konzervativní strany tvrdí, že objem pravomocí přenesený na EU je nadměrný a požadují jejich odebrání zpět na národní úroveň. Hned po volbách v roce 2010 Konzervativci zamýšleli domáhat se okamžitého zpětvzetí v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti, což ale odmítli koaliční Liberálové. Místo toho byla do koaliční smlouvy včleněna klauzule plánující provést audit platného rozdělení pravomocí mezi EU a VB. Iniciativa byla spuštěna v červenci 2012. Cílem přezkumu je „posoudit pravomoci EU …, jak jsou vykonávány, a co to znamená pro Británii a její národní zájmy.“ Pravomoc je přitom definována jako „vše odvozené z práva EU, co ovlivňuje situaci ve Spojeném království“. Z citací je patrné velmi široký závěr přezkumu.

Celý příspěvek

SCOTUS v roce 2014-2015 a zadní brzdové světlo

Zatímco think-tank CATO nedávno vydal zhodnocení posledního roku rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu USA (SCOTUS), tak nový rok pro soud právě začíná. Konzervativní/libertariánská Federalist Society připravila seminář, ve kterém představuje nejzajímavější případy, které se letos před SCOTUS dostanou.


Mezi panelisty byl např. Orin Kerr, zřejmě nejváženější odborník na 4. dodatek k americké ústavě, a vše moderoval Adam Liptak z NYT. Letos se k soudu dostanou gay rights, opět Obama Care, affirmative action atd. První case, kterým SCOTUS sezonu dnes otevírá, je Heien v. North Carolina. Ten se týká toho, jestli je problém, když vám u auta svítí jen jedno zadní brzdové světlo.
Celý příspěvek

02 října 2014

Pomohl by Ústavnímu soudu návrat k „samosoudcům“?

V posledních letech jsme svědky stále vyšších a vyšších vln nápadu nových stížností na brněnské Joštově ulici. Dřív nebo později si to vyžádá určitá systémová opatření, jejichž smyslem a účelem bude zabránit tomu, že Ústavní soud tsunami nových stížností jednoho dne podlehne. Možností mě napadá hned několik (reálná selekce nápadu, nová kritéria nepřijatelnosti, formulář na stížnost apod.). V tomto postu bych se ovšem rád zaměřil na jedno možné opatření, se kterým již má náš strážce ústavnosti krátkou zkušenost – pravomoc soudce zpravodaje odmítnout stížnost pro zjevnou neopodstatněnost.
Celý příspěvek

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty/stážistky

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty a stážistky pro pravidelné psaní textů do Bulletinu o lidských právech a do Czech Republic Review of Human Rights, řešení grantových projektů, práci na provozu Centra, přípravu policy paperů a seminářů, atd. Deadline je už v neděli 5. října 2014.

Celý příspěvek

01 října 2014

„Tady září diverzita.“ Ale se šátky hrát nebudete!

Oficiální motto Asijských her hlásá rozmanitost sportovců různé národnosti, barvy pleti či náboženského vyznání, kteří soutěží jako rovní s rovnými. Praxe však ukazuje, že někteří jsou si přeci jenom rovnější. Jestli chcete hrát, odložte hidžáb! Mezinárodní basketbalová federace FIBA zakázala hráčkám Kataru nosit při zápasech tradiční islámský šátek. V důsledku toho se tým z her odhlásil a odjel domů. Měl by zájem na osobní bezpečnosti převážit nad svobodou vyznání?
Celý příspěvek

Ty vlny, ty vlny … Obměna Jiného práva

Je mi ctí i smutnou povinností ohlásit trojí změnu. Za prvé, Jan Komárek, Jirka Kmec, David Kosař, a Vojtěch Šimíček se rozhodli odejít na bloggerský odpočinek. Slova chybí. Jiné právo opouští kus jeho mnohaletého těla. Můžeme se nicméně alespoň těšit na občasnou resuscitaci z pozice občasného bloggera. Něco ve stylu starého Spocka radícího mladému Spockovi v každém novém Star Treku, a to i když už ho nehraje Leonard Nimoy, ale ten novej (je to Spock, takže se určitě nezakecá, jak on se ale jmenuje …).

Zamačkávám slzu, mávám na bloggerský důchod, a raději kvapně přecházím k bodu dva. Z nové vlny se nám nakonec vyvlnili coby noví stálí bloggeři následující ještěrky a ještěři: Jan Broulík, Jakub Drápal, Jan Exner, Lukáš Hoder, Pavlína Hubková, Martin Kopa, Tomáš Pavelka. Vítejte!

Za třetí, nově se vlnící část Jinoprávního sboru oživila tradici hostujících bloggerů. Hostem na říjen 2014 je Robert Zbíral. Teď si nejsem úplně jist, zda se Robert vlní spíše na staré vlně, nebo na nové vlně, nebo zda se nevlní vůbec. V každém případě vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Palackého, krom práva v nestřežených okamžicích brousí i do politologie, a nedávno se navrátil pln dojmů ze Spojených států. Budeme se těšit na jeho příspěvky.

Byť by se z množství vln v tomto příspěvku mohl zdát, že jde o reklamu na Český radioklub, není tomu tak. Ostatně Ústavní soud se také stále někam prozařuje a nikdo mu neříká Temelín. Jiné právo i přes vlny odchozí a příchozí zůstává zavedenou platformou otevřené debaty o právu a všem okolo něj. Celý příspěvek