30 září 2014

Jan Potměšil: Šátky našich babiček, zahalování v Teplicích a co říká zákon o maskování

V posledních dnech končící okurkové sezóny zabouřila v českých médiích „aféra šátku“ po česku. Odstartoval ji případ studentek střední zdravotnické školy, jimž školní řád neumožňoval nosit hidžáb (šátek zakrývající vlasy, krk a ramena). „Aféra“ vygradovala poté, co se jich zastala Veřejná ochránkyně práv. Paralelně se staly předmětem zájmu médií Teplice, kdy vyvstal problém s lázeňskou klientelou z muslimských zemí chovající se „jako doma“, tzn. nepořádně (v Teplicích po nich však na rozdíl od „doma“ nikdo neuklízí). Přitěžující okolností bylo, že některé muslimské ženy zde nosí nikáb (závoj zahalující celý obličej krom očí), což se rozhodla řešit teplická radnice. Nezávisle na uvedeném se zároveň diskutuje o možnosti modifikace zákazu maskování dle zákona o právu shromažďovacím a o zpřísnění zákazu maskování fotbalových fanoušků. V následujícím textu bych se rád stručně věnoval především tomu, zda obec vůbec může zahalování na veřejnosti regulovat obecně závaznou vyhláškou.
Celý příspěvek

25 září 2014

Právnická fakulta UK v Praze otevírá Diploma in English and European Union Law

Na Právnické fakultě UK v Praze od tohoto akademického roku znovu poběží Diploma in English and European Union Law, pořádaný British Law Centre při Univerzitě ve Varšavě. Kurz nelze než doporučit všem zájemcům o anglické právo, právo EU, a o vybudování anglické právní terminologie a argumentačních schopností. Bližší informace o kurzu jsou k nalezení zde a zde. Minulé popisy kurzu na Jiném právu pak zde. Celý příspěvek

1989: Thinking Revolution in East-Central Europe

Když jsem se loni v létě pokoušel nějak sám pro sebe pochopit a uchopit 90. léta a vůbec celé období post-komunismu, narážel jsem na spoustu prací a jmen, která mi otevírala nový svět: hlavně politickou sociologii a ekonomii.

Johanna Bockman, která pátrala po souvislostech mezi reformními ekonomy (po roce 1968 povětšinou ekonomy „šedé zóny“) ve střední a východní Evropě a jejich protějšky na Západě, kteří později vedli „neoliberální zvrat“ – Milton Friedman a další neoklasičtí ekonomové a monetaristé. V čerstvé knize Bockman ukazuje, že kořeny neoliberalismu leží právě v této výměně.

James Krapfl zase zkoumal československou „sametovou“ revoluci zdola: nikoliv prostřednictvím studia vyjádření nastupujících elit v Koordinačním centru Občanského fóra, ale podrobným zkoumáním dokumentů místních organizací a také publikací, plakátů a jiných veřejných prohlášení. Potvrzuje tak pocit, který v kocovině 90. let měla velká část těch, kteří „revoluci“ skutečně provedli tím, že stáli v ulicích a účastnili se stávek: ač byla založena na myšlenkách přímé demokracie a angažované společnosti, z mnoha důvodů byla provedena jako elitářský projekt, který se o názory občanů zas tak moc nezajímal. [Ve slovenštině byla kniza publikována v roce 2009, v angličtině v upravené podobě loni.]

Posledním autorem, kterého bych rád zmínil, je Jan Drahokoupil, který se zabývá především ekonomickou transformací 90. let – a možnými alternativami, „třetími cestami“, které jak si možná někdo pamatuje, tehdejší český premiér označil za „nejkratší cesty do třetího světa“. [Zde a zde.]

Všichni společně se přitom nejenom snaží pochopit onu dobu, ale také nabídnout perspektivu do dneška, kdy se zdá, že „není alternativa“ k „politice“ „rozpočtové odpovědnosti“, kdy jsou kroky vlád poměřovány tím, jak uspokojí finanční trhy a nikoliv svoje občany, a která nakonec politikou vůbec není, poněvadž nenabízí proces, ve kterém by občané mohli společně utvářet společnou vůli. Umožní myslím také nahlédnout, že to, co nás dnes "bolí", už není ani tak komunismus, jak se snaží jedna z nedávných iniciativ, ale spíše období, které po něm bezprostředně následovalo.

Všichni tito autoři a mnozí další vystoupí na konferenci věnované roku 1989, kterou pořádá Ústav pro soudobé dějiny AVČR a Filozofický ústav AVČR. Registrace předem není nutná, organizátoři však uvítají, když jim předem napíšete na email: thinkrevolution89@gmail.com.
Celý příspěvek

23 září 2014

Volné místo asistenta soudce – Krajský soud v Praze

Předsedkyně Krajského soudu v Praze vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice asistent soudce pro úsek správního soudnictví.

Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Postavení asistenta soudce je zakotveno v ustanovení § 36a) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce:

-          magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo

-          bezúhonnost

-          zájem o správní právo a ochota k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.
 
Termín pro podání přihlášky je stanoven do 30. září 2014 v 16:00 hod. Přihlášku a podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na webových stránkách Krajského soudu v Praze v sekci výběrová řízení. Pro případné další informace lze kontaktovat paní Janu Hlubučkovou, tel. č. 257 005 425, e-mail: jhlubuckova@ksoud.pha.justice.cz. Celý příspěvek

22 září 2014

Práce asistenta / asistentky na NSS

JUDr. Miluše Došková, předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu, hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici asistenta/asistentky.
Požadavky:
· magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo;
· bezúhonnost;
· nadprůměrné schopnosti právní argumentace;
· schopnosti a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu;
· znalost cizího jazyka / cizích jazyků vítána.

Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, založený jmenováním, který se řídí § 14 soudního řádu správního a dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na adresu:filip.rigel@nssoud.cz, a to nejpozději 5. října 2014. Další údaje na webových stránkách NSS. Celý příspěvek

20 září 2014

Tomáš Pavelka: Jak sestřelit drone?

Nikdy jsem to nezkoušel, ale tipuju, že stačí dobře míněná rána kamínkem velikosti mexického dolaru. Otázka ovšem zní, jak sestřelit drone, aniž by člověk spáchal něco velmi deliktního?
Celý příspěvek

16 září 2014

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra hledá právníka

Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky, hledá uchazeče o  pracovní pozici právník - referent společné státní správy a samosprávy.
Hledáme energické, iniciativní, přemýšlivé a netuctové kolegy se smyslem pro povinnost. Odbor bezpečnostní politiky je založen na práci samostatného jedince uvnitř dynamického týmu, proto požadujeme originalitu, komunikativnost, kreativitu, pečlivost, samostatnost myšlení a odvahu nalézat nová řešení. I v nesnadných podmínkách se vždy snažíme o dosažení vytyčených cílů, nikdy se nevzdáváme, překážky vítáme a jejich překonáváním se zlepšujeme, nikdy nechceme ustrnout. Naše řešení mají být praktická, s reálným dopadem, chceme skutečné viditelné výsledky, zapojujeme zdravý rozum. Velmi nám záleží nejen na odborných, ale i na lidských kvalitách všech našich kolegů.
Celý příspěvek

15 září 2014

Keinen Job gefunden? RAUS!

Zdá sa, že zamýšľané poplatky za nemecké diaľnice nie sú jedinou témou, ktorá stavia nemeckú koalíciu na tenký ľad vo vzťahu k EÚ, resp. k požiadavkam plynúcim z európskeho práva. Koncom augusta Nemecko zverejnilo svoj legislatívny zámer týkajúci sa prisťahovalcov hľadajúcich prácu. Verdikt znie: šesť mesiacov a von! Je takáto politika v súlade s voľným pohybom pracovníkov v EÚ?

It depends. 

Podobne ako  v prípade poplatkov za diaľnice, aj tento legislatívny návrh je "na hrane" a jeho súlad s európskym právom bude záležať od jeho konkrétneho nastavenia.
Celý příspěvek

11 září 2014

Pozvánka: Kulatý stůl „Současné výzvy justice Spojených států amerických“

Předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky Iva Brožová si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl s názvem „Současné výzvy justice Spojených států amerických“, jehož hostem bude soudce Federálního odvolacího soudu devátého okrsku USA, pan John Clifford Wallace. Kulatý stůl se zaměří na problematiku principu soudcovské nezávislosti v podmínkách americké justice, na systém federálních a státních soudů a na otázky řízení a správy soudů.

Kulatý stůl proběhne v pondělí 22. září 2014 od 15:00 do 17:00 v budově Nejvyššího soudu (Burešova 20, Brno, místnost č. 228).

Zájemce prosíme o potvrzení účasti na adrese lucia.hudecova@nsoud.cz, a to do 18. září 2014. Celý příspěvek

10 září 2014

Zajímavé srovnání vybraných ukazatelů hospodaření advokátních firem v Londýně a New Yorku

Rád bych upozornil na zajímavé srovnání vybraných ukazatelů týkajících se hospodaření elitních advokátních kanceláří v Londýně a New Yorku. Ve zkratce London Magic Circle vs. New York White Shoe Elite. K dispozici na blogu Adam Smith, Esq. zde. Myslím, že je to zajímavé čtení.

Celý příspěvek

08 září 2014

Jan Broulík: Pleteme si v souvislosti s ekonomickou analýzou, díl 5: Ekonomická analýza není nekompatibilní s jinými přístupy k právu!

V tomto posledním dílu seriálu o nedorozuměních spojených s ekonomickou analýzou práva se budu zabývat odsuzováním ekonomické analýzy za to, že opomíjí jiné než ekonomické souvislosti práva nebo absolutizuje ekonomické cíle. Podle předkládané logiky jsou příslušnému jedinci aplikujícímu ekonomickou analýzu při této aplikaci nasazeny na oči klapky, které mu brání vidět neekonomické aspekty práva. Je tak vytvářen dojem, že ekonomická analýza je nekompatibilní s jinými přístupy k právu. Ve skutečnosti je však možné ekonomickou analýzu kombinovat s jinými druhy analýz práva a také ekonomické cíle mohou být kombinovány s jinými druhy cílů. Ekonomická analýza tedy není nekompatibilní s jinými přístupy k právu!
Celý příspěvek

04 září 2014

Jan Exner: Poplatky za využívání německých silnic a dálnic. Legální opatření, nebo diskriminace?

Řidiči osobních automobilů by od roku 2016 měli platit poplatky za využívání všech německých silnic a dálnic. Červencový návrh ministra dopravy Alexandra Dobrindta dělá v posledních měsících vrásky na čele nejenom starostům příhraničních obcí, ale i evropským právníkům. Poplatky by nově měli platit všichni, avšak Němcům by je stát kompenzoval snížením daně. Myslím si, že takové opatření porušuje zásadu rovného zacházení bez ohledu na státní příslušnost.
Celý příspěvek

02 září 2014

Pozvánka: Konference Nejvyššího soudu k problematice délky soudního řízení

Délka soudního řízení je jedním z aspektů práva na spravedlivý proces. Neméně důležité však je, aby soudce zvážil všechny okolnosti v každém individuálním případě a jeho rozhodnutí bylo spravedlivé pro konkrétní účastníky řízení. Tato kvalita rozhodnutí úzce souvisí nejen s množstvím času, který soudce každé věci věnuje, ale také s jeho osobním rozměrem a postojem k soudcovskému poslání. Nelze zjednodušeně říci, že rychlé rozhodnutí soudu je zároveň dobrým rozhodnutím či naopak, že soud, který rozhodl v přiměřené době, rozhodl a priori spravedlivě.

Konference, na kterou Vás chci tímto co nejsrdečněji pozvat, má za cíl podívat se na problematiku práva na spravedlivý proces z perspektivy systému common law, z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva k článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a z pozice národního soudce, který čelí nejen výzvám měnícího se národního práva, ale také množství norem evropského práva a s tím související judikatury.

Připravovaná konference také ukáže, jaké účinné nástroje používá kontinentální i anglosaský právní systém ve snaze zabránit narůstajícímu nápadu na soudech, a to včetně mechanismů alternativního rozhodování sporů.

Mezi řečníky vystoupí také bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouska a bývalá předsedkyně Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských zemí Evropské unie Irmgard Griss, bývalý předseda Nejvyššího soudu Maďarska András Baka, který byl také předsedou Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských zemí Evropské unie a v letech 1991 – 2008 byl soudcem Evropského soudu pro lidská práva, J. Clifford Wallace, emeritní předseda odvolacího soudu, Kalifornie, USA či soudce Krajského soudu v Praze Vojtěch Cepl.

Konference se uskuteční ve středu 24. září 2014 v kongresovém sále č. 2 hotelu Continental Brno (http://www.continentalbrno.cz/).

S ohledem na přípravy konference si Vás dovoluji laskavě požádat o potvrzení Vaší účasti, a to do 15. září 2014, k rukám ředitele kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla (email: konference2014@nsoud.cz, tel: + 420 541 593 148, fax: +420 541 593 149) s uvedením emailové adresy, na kterou bude zaslána finální verze programu a případné další organizační informace.

Program konference:

Moderátor: Jiří Kmec

9.00 – 10.00 registrace účastníků
9.30 – 9.50 tisková konference
10.00 – 12.50 panel I.
10.00 – 10.30 úvodní slovo předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky Ivy Brožové
Iva Brožová: Právo na spravedlnost v přiměřené době
10.30 – 11.00 Clifford Wallace: Jak se moderní soud vyrovnává s vysokým počtem nevyřízených věcí?
11.00 – 11.40 András Baka: Aspekty práva na spravedlivý proces. Délka soudního řízení podle článku 6 Úmluvy.
11.40 – 12.20 Irmgard Griss: Opožděná spravedlnost – odepřená spravedlnost. Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě z pohledu národního soudce.
12.20 – 12.50 diskuse
12.50 – 14.10 přestávka na oběd
14.10 – 16.30 panel II.
14.10 – 14.50 Vojtěch Cepl: Délka soudního řízení z pohledu soudce rozhodujícího na 1. a 2. stupni.
14.50 – 15.20 Clifford Wallace: Kdy pozdě je příliš pozdě?
15.20 – 16.00 Brian Hutchinson: Mimosoudní řešení sporů – co ukazuje dosavadní zkušenost?
16.00 – 16.30 diskuse
16.30 ukončení konference

Jazyky konference jsou čeština a angličtina. Simultánní tlumočení a oběd bude zajištěn. V případě potřeby ubytování se prosím přímo spojte s recepcí hotelu Continental Brno. Nejvyšší soud ubytování pro účastníky nezajišťuje.
Celý příspěvek