27 srpna 2013

Volná místa v Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti hledá do samostatného oddělení označovaného zkratkou KANCL (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) nové pracovníky. Oddělení je organizačně začleněno do legislativního odboru a je financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.

Mezi hlavní úkoly patří poskytování pomoci pracovníkům ve veřejné správě při seznamování se s novou civilní legislativou, a to zejména formou vypracování odpovědí na konkrétní dotazy. K náplni práce patří i vypracovávání podkladů pro expertní skupinu (tvořenou především členy rekodifikační komise), účast na jednáních této skupiny včetně zpracování výstupů z jednání. Členové týmu se dále mají možnost vyjádřit k návrhům právních předpisů v připomínkovém řízení.

Projekt je financován jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu a je termínován do 31. 3. 2013 s tím, že na něj má navazovat nový, samostatný projekt, který bude zaměřen na vzdělávání úředníků veřejné správy převážně formou školení a písemných metodik.

Nabízená pracovní pozice: specialista na NOZ (zaměření na problematiku věcných práv a smluvního práva) a specialista na ZOK.

Předpoklady: ukončené magisterské vzdělání v oboru právo a velmi dobrá orientace v nové civilní legislativě. Vítána je lektorská zkušenost, není však podmínkou.

Podmínky: Nadstandardní mzdové ohodnocení. Výkon uvedené činnosti se započítává do doby praxe nutné ke složení profesní zkoušky. Existuje i možnost pracovat na částečný úvazek. Předpokládaný den nástupu do práce od 1. 10. 2013.

Životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do pondělí 16. 9. 2013 (včetně), a to elektronicky paní Pavle Sýkorové na e-mailovou adresu: PSykorova@msp.justice.cz Uchazeči budou kontaktováni v první polovině 39. týdne (23. - 25. 9. 2013) a vybraní z nich pak k osobnímu rozhovoru a písemnému vypracování zadaného úkolu.

Mgr. Ludvík Matoušek, vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, Legislativní odbor, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Celý příspěvek

22 srpna 2013

Spadnou přijaté zákony pod stůl?

S ohledem na pokrytí v médiích nelze prakticky nesledovat dění kolem rozpuštění sněmovny. V tomto postu položím několik souvisejících otázek. Předesílám, že se nepovažuji za "ústavního právníka" (byť s ústavním právem do styku pochopitelně čas od času v rámci své praxe přicházím) a jistě jsou povolanější, kteří by mohli takové otázky pokládat, popř. zejména na ně odpovídat.

Mé otázky se týkají následujícího "problému". S ohledem na rozpuštění sněmovny a princip (volně řečeno) diskontinuity sněmoven se - jak jsem vyrozuměl - obecně přijímá, že zákony, které rozpuštěná sněmovna schválila, avšak Senát k nim přijme pozměňovací návrhy, popř. je neschválí, spadnou pod stůl, jelikož zde již  nikdy nebude ta sněmovna, která je prve schválila. Tomu rozumím. Jinou situací je možný (a v případě mnoha na poslední chvíli schválených zákonů zřejmě očekávaný) případ, že Senát návrh zákona schválí (popř. se k němu nevyjádří ve lhůtě), v kterémžto případě bude návrh zákona přijat (čl. 46 Ústavy; § 97 odst. 2 JŘ PSP). Otázkou je, zda i v tomto případě příslušné zákony beztak pod stůl nespadnou?
Celý příspěvek