29 června 2015

Různé -- hlavně antitrust

Níže uvádím vicero odkazů na texty, které mne v poslední době zaujaly. Převážně jde o věci související s antitrustem, ale je tam např. i troška k OBERGEFELL ET AL. v. HODGES, DIRECTOR, OHIO DEPARTMENT OF HEALTH, ET AL.

Celý příspěvek

24 června 2015

Biologický pas: Kde leží hranice (ne)porušení antidopingových pravidel? Díl III – Obvinění se dokazuje, nebo ne?

Případ biologického pasu Romana Kreuzigera je u konce. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) a Mezinárodní antidopingová kancelář (WADA) stáhly 5. června veškerá svá obvinění a Arbitrážní soud pro sport o sporu rozhodovat nebude. Pro českého cyklistu je to jistě dobrá zpráva. Původně očekávaný rozhodčí nález však mohl stanovit precedent pro podobné případy v budoucnosti. Biologický pas stále zůstává zahalen v závoji otázek, na které bude dříve nebo později třeba odpovědět. 
Celý příspěvek

19 června 2015

#knihovnavaclavahavla [doplněno]

Možná to pro čtenáře JP není žádná novinka, ale Knihovna Václava Havla má velmi bohatý YouTube kanál, který kromě záznamů politických a kulturních debat obsahuje i několik zajímavých kousků s právníky jako Jiří Přibáň, Zdeněk Kühn, Jan Kysela, Kateřina Šimáčková, Vojen Güttler a tak dále. Jedná se především o tři videa, a to záznam dubnové debaty k příležitosti vydání knihy Tomáše Němečka Padni komu padni, lednové diskuze ke knize Jiřího Přibáně Obrana ústavnosti a naposledy květnové debaty s Lenkou Bradáčovou, Josefem Baxou a Ivo Ištvánem.


Celý příspěvek

15 června 2015

Poločas rozkladu bloggera: pětifázové drama na rozloučenou

Fáze jedna: nadšení. Je to nové. Je to krásné. Všude se dá klikat. Posíláte nažhaveně odkazy na nový blogspot do světa snad všem lidem, kteří Vám kdy neprozřetelně svěřili svoji emailovou adresu. S neskrývanou pýchou zjišťujete, jak Vám roste čtenost. Máte stále nové nápady. Je o čem psát. Za každý komentář jste vděčný: skoro se s ním na obrazovce mazlíte.

Fáze dva: on nás někdo čte! Úžasné. Poprvé někde na konferenci slyšíte odkaz „psali o tom na Jiném právu“. Dmete se pýchou. Jste připraven se nonšalantně bavit o významu toho racionálního právního diskurzu a roli veřejného intelektuála v něm. K příspěvkům na blogu se rozvíjejí debaty, do kterých přispívají zajímaví lidé.Každou půlhodinu si klikáte na Jiné právo, abyste nezmeškal žádný nový komentář.

Fáze tři: ono už to ale vážně čte hodně lidí. Jste stále více překvapen, kolik lidí si k ranní kávě otevře Jiné právo. Anebo tedy spíše po obědě, v rámci pomeníčkové prokrastinace. Dokonce Váš blog citují soudy, včetně Ústavního soudu. Začínáte se tak trochu vézt na vavřínech. Stále tedy ještě pravidelně něco vypotíte, ale už to není s takovým svěžím nadšením a hravostí, jako dříve. Přibývají inzeráty. Přibývají také exhibicionisté mezi komentátory. Nejde jim o debatu. Chtějí to každému natřít a ukázat, jak jsou skvělí. Autor, stejně jako ostatní komentátoři jsou naprosto, ale naprosto tupí. Stále více předchozích komentátorů, ze kterých jste měl radost, a díky kterým se táhly komentáře do stovek, protože s nimi stálo za to debatovat, začíná odcházet. Nemají chuť být v „diskusi“ označováni nějakými statečnými anonymy za kretény. Zkoušíte to regulovat. Jste označen za cenzora, který omezuje svobodu slova.

Fáze čtyři: ke svému dítěti začínáte mít postupně trochu ambivalentní vztah. Stále Vás těší, že to někdo čte. Kromě postupného otrávení z měnícího se ovzduší na blogu se ale hromadí také Vaše osobní faktory. Jednak pochopitelně lenivíte. Druhak máte ostatní práce nad hlavu: představa, že po deseti hodinách strávených u počítače bušením čehosi pak budete tvořit originální příspěvky na blog se stále více přesouvá do krajiny science fiction. Přestáváte ale také pociťovat potřebu stále někam něco psát. Vlastně už nechcete nikomu nic moc veřejně sdělovat. Navíc jak se postupně plížíte po společenském potravinovém řetězci nahoru, tak také už nemáte možnost psát úplně o všem o čem byste chtěl. Začínáte osifikovat.

Fáze pět: jste bloggovací mrtvola. Již dlouhé měsíce jste na blog nic nenapsal, ale stále zůstáváte. Říkáte si, co kdyby ta múza zase jednou přiletěla a třeba Vás i políbila. Stále ale nic nepřistává. Runway zarůstá keři. Z jinoprávních příspěvků se stávají jinoprávní inzeráty, které vyvěsíte se zpožděním, když Vás k tomu někdo šestým emailem dokope. Komentáře ani komentátoři už Vás vůbec nezajímají. Nečtete je. S ohledem na internet a kvalitu debat na něm jste se stal nechutným elitářem: nechápete, jak by se slova racionální, právní, diskurz, a internet dala vměstnat do jedné a té samé věty, pokud by v sobě Alexy při její formulaci neměl osm dvanáctek. Píšete jen z donucení a pouze do tištěných periodik, či raději rovnou do knih, kde nehrozí nebezpečí, že by na to někdo někdy reagoval. Dojdete k nevyhnutelnému závěru, že jediným řešením je blog buď zavřít, nebo předat dál (zn. mladí sekáči a ještěrky, co se nezakecají).

Dnes:
balíte to a odebíráte se do věčných bloggerských lovišť. Děkujete všem Vašim čtenářům, kterých za těch let i snad pár bylo. I přes nahromaděný cynismus si myslíte, že to byla skvělá zkušenost. Kdyby Vás někdo mohl dotlačit zpět nahoru do fáze jedna, šel byste do toho určitě znovu. Zamačkáváte e-slzu a přejete mladým ještěrkám a sekáčům mnoho zábavy.
Celý příspěvek

09 června 2015

Pozvánka na 3. ročník PhD Workshopu

Annual European and Comparative Law PhD Workshop - 3. ročník (aneb domníváte se, že píšete vážně skvělou disertaci? Tak se zastavte ...)

Termín: 6. – 8. listopadu 2015

Místo: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Organizují: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo s podporou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

ANOTACE: Annual European and Comparative Law PhD Workshop má ambici nabídnout pro zainteresované mladé vědce fórum, na kterém mohou diskutovat svoje disertační projekty a probrat své problémy či překážky při formulování a psaní disertace. Workshop poskytne několika vybraným doktorandům studujícím na českých a slovenských univerzitách anebo v zahraničí právo či právní problematiku příležitost prezentovat výstupy jejich práce na odborném fóru specificky zaměřeném na psaní disertace, a to v odpovídající hloubce. Tyto výstupy budou vzápětí podrobeny detailní konstruktivní kritice ze strany jejich kolegů, stejně jako etablovaných výzkumných pracovníků a pedagogů. Diskuse nad jednotlivými pracemi či projekty bude dále doprovázena obecnými debatami o metodologii výzkumu a jednotlivých přístupech k právu. Celkovým cílem semináře tak je nabídnout vybraným doktorandům, kteří mají potenciál i zájem, možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí v mezinárodním srovnání. Leitmotiv celého workshopu je tedy jít do hloubky a zaměřit se na disertaci jako celek (namísto jednotlivých článků).

FORMÁT A ORGANIZACE: Seminář je otevřen všem studentům doktorandského studia (prezenční či distanční forma) studujícím na českých, slovenských či zahraničních univerzitách. Jazykem semináře je čeština a slovenština (nicméně práce samotná může být i v angličtině). Všichni účastníci by měli být schopni číst a komunikovat jak česky/slovensky, tak anglicky.

Zájemci o účast na semináři zašlou nejpozději

do 31. 8. 2015 e-mailem na adresu info@csesp.cz:

(i) krátký abstrakt (ne více jak 2.000 slov) práce, kterou by chtěli na semináři prezentovat, a
(ii) svůj stručný životopis.

Aby byla zachována maximální zpětná vazba, ze zaslaných shrnutí vyberou organizátoři nejvýše 10 nejzajímavějších příspěvků. Vybraní jedinci pak budou pozváni k účasti na semináři a k zaslání kompletní kapitoly (či dvou kratších kapitol) disertace a shrnutí celého projektu, a to

do 17. 10. 2015 e-mailem na stejnou adresu. Zaslat je třeba:

(i) jednu či dvě kapitoly (v pracovní či konečné podobě) samotné disertace v celkovém rozsahu ne více jak cca 10 tisíc slov;
a
(ii) krátké shrnutí celého projektu v rozsahu 3-5 stran.
Shrnutí projektu musí mít následující strukturu:
- shrnutí v laickém jazyce ne delší než 200 slov,
- cíle projektu,
- vymezení projektu,
- hlavní výzkumnou otázku projektu, případně hypotézy projektu,
- použitá metodologie,
- v čem spočívá originalita projektu, nástin obsahu ostatních kapitol a
- krátký seznam klíčové literatury.
Úkolem shrnutí je seznámit účastníky workshopu s vaším disertačním projektem jako celkem, aby si mohli zasadit vámi prezentovanou kapitolu do kontextu celé práce a posoudit vhodnost vámi zvolené metodologie.

Další zájemci z řad doktorandů mohou být v případě zájmu pozváni pouze k účasti na semináři bez prezentace vlastního výzkumu (nicméně s povinností věcné diskuse a aktivní účasti na semináři).

Disertační projekt/práce může oborově spadat do jakékoliv oblasti práva. Může se jednat také o práci z jiného oboru (politologie, sociologie, historie aj.), pokud se zabývá právní problematikou. Rozhodující je kvalita práce a její evropský či srovnávací přesah: práce, ať již v jakémkoliv oboru práva, musí mít ambici jít nad rámec prostého převyprávění zákona či shrnutí vybraných soudních rozhodnutí. Musí jít o kritický, analytický text. Jinak řečeno, evropský a/nebo srovnávací má být přístup, nikoliv nezbytně téma samotné práce.

Pokud bude doktorand přijat k účasti na semináři, po zaslání práce mu bude přidělen mentor. Mentorem je v oboru zkušený akademik s relevantními publikačními zkušenostmi v Česku a zahraničí. Mentor poskytne autorovi detailní zpětnou vazbu a kritické poznámky k jeho projektu disertace a zaslané kapitole na semináři samotném. Další úlohou mentora pak, v případě zájmu autora, bude napomoci publikaci práce na odpovídající úrovni. Od všech účastníků semináře se nicméně očekává, že navštíví všechny prezentace a budou se aktivně zapojovat do debaty. Účelem setkání je zprostředkovat širší výměnu, na které se budou podílet všichni účastníci, přičemž si rozšíří obzory mimo „tunel“ vlastního oboru. Konečně naším cílem je nejen poskytnout příležitost k diskusi vědeckých výstupů, ale rovněž dát zainteresovaným právníkům šanci strávit pohromadě tři dny věnované ničemu jinému než „bavení se o všem možném“ souvisejícím s vašimi profesními zájmy, a to v rámci formálního programu i mimo něj. V ideálním případě by mělo dojít k vytvoření vazeb přesahujících trvání workshopu.

PRŮBĚH SEMINÁŘE: Seminář je třídenní. Začíná v pátek v poledne a končí v neděli v poledne. První odpoledne po krátkém úvodu proběhne první blok prezentací a kritická diskuse o jednotlivých pracích. Druhý den dopoledne začne krátkým přednáškovým blokem o různých metodách výzkumu a psaní v právu. Odpoledne pak bude vyhrazeno pro druhý blok prezentací. Závěrečné dopoledne třetího dne se zaměří na proces psaní disertace (aneb „od disertačních nápadů k publikované knize“), na publikování v zahraničních časopisech a na to, jak postupovat při budování akademické kariéry.

Pro diskusi každého projektu je vyhrazena minimálně jedna hodina. Začíná krátkým představením disertačního projektu i jeho potenciálních úskalí ze strany doktoranda v délce ne více jako deseti minut. Doktorand má pouze vyzvednout hlavní otázky svého projektu; není třeba opakovat obsah již zaslaných materiálů. Předpokládá se, že všichni účastníci prostudovali zaslané materiály. Na představení projektu reaguje mentor se svými poznámkami a podněty v délce cca 20 až 30 minut. Následuje obecná debata se všemi mentory a ostatními účastníky. Cílem je poskytnout konkrétní, kritickou, a také detailní zpětnou vazbu ohledně všech klíčových aspektů disertačního projektu: vhodnosti a relevance tématu, metodologie, východisek, hypotéz, proveditelnosti projektu, stejně jako, na základě zaslané kapitoly z disertace, otázek stylu a kvality psaného projevu.

***

ORGANIZÁTOŘI: Michal Bobek, David Kosař, Robert Zbíral a Zuzana Vikarská.

MENTOŘI: Marek Antoš; Michal Bobek; Kristián Csach; Libor Dušek; Bohumil Havel; Barbara Havelková; Jiří Kindl; David Kosař; Zdeněk Kühn; Jan Kysela; Pavel Molek; Hubert Smekal; Radim Polčák; Tomáš Richter; Robert Zbíral.
(N. B.: Jedná se o seznam potenciálních mentorů; konkrétní mentor bude vybrán v závislosti na oborovém zaměření pro seminář vybraných příspěvků. Stejně tak mohou být v případě tématické/oborové potřeby přizváni mentoři další.)
Celý příspěvek

08 června 2015

Ministerstvo zemědělství: Vedoucí oddělení právní a licenční podpory

Ministerstvo zemědělství
Odbor legislativní a právní

vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Vedoucí oddělení právní a licenční podpory.

Více informací dále v příspěvku.
Celý příspěvek