08 června 2015

Ministerstvo zemědělství: Vedoucí oddělení právní a licenční podpory

Ministerstvo zemědělství
Odbor legislativní a právní

vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Vedoucí oddělení právní a licenční podpory.

Více informací dále v příspěvku.


Stručný popis pracovního místa
(charakteristika pracovní činnosti):
Konzultační a metodická činnost při celém procesu smluvní agendy a právního servisu pro MZe. Právní konzultace ohledně platné národní legislativy, případně ohledně uplatnění unijních předpisů. Tvorba resortní strategie uplatňování ochrany duševního vlastnictví. Vedení podřízených. Koordinace postupu při aplikaci vnitřních předpisů, platných právních předpisů a judikatury s dalšími odbornými útvary resortu MZe. Nabízíme pestrou agendu a možnost seberealizace. Příležitost k osobnímu růstu.

Požadavky kladené na uchazeče:


Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)
Ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právní věda
Požadovaná praxe (není/je požadovaná,
v jakém oboru, počet let)
Min. 5 let
Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)
Znalost cizího jazyka výhodou
Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)
Znalost relevantních právních předpisů.
Znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet, Outlook, ASPI)

Další informace:


Pracovní poměr na dobu:
Neurčitou
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:
 29. června 2015
Platová třída:
15. platová třída.
Místo výkonu práce:
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Bližší informace poskytne: jméno, telefon:
JUDr. Milan Cikánek,
221 812 602
milan.cikanek@mze.cz
Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):
(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)
Ministerstvo zemědělství
personální odbor (11130)
Marie Heřmánková
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);
Motivační dopis;
Strukturovaný profesní životopis;
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců;
Občanská a morální bezúhonnost – plnění požadavků dle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb., (negativní lustrační osvědčení)
a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.).
Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:
12. června 2015


Upozornění:
V případě zájmu o přihlášení se na více inzerátů/pracovních pozic z rubriky Volná pracovní místa,  je  třeba se na každý inzerát /pracovní pozici přihlásit zvlášť zasláním  požadovaných materiálů.
Ministerstvo si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.
Odesláním přihlášky, resp. strukturovaného profesního životopisu, zájemce o předmětnou pracovní pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.1 komentář:

Martin Bílý řekl(a)...

8. června se to vyvěsí a uchazeči mají lhůtu do 12. června? A nastupuje za tři týdny, když výpovědní doba podle zákona je dvouměsíční a absolventa nechcete?