18 února 2019

Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop

Katedra národního hospodářství PF UK ve spolupráci s Common Law Society pořádá

Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop

Kdy: pátek 12. dubna 2019, 13:00 až 19:00 (přihlášky příspěvků do 11. března)
Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 38
Celý příspěvek

11 února 2019

Mezinárodní konference "Nezávislost soudní moci v zemích Visegrádu na křižovatce?"

Dovolte mi, abych Vás jménem Právnické fakulty MU a Ústavního soudu co nejsrdečněji pozval na konferenci věnovanou zdá se stále aktuálnějšímu tématu.  Jestliže chcete vidět a slyšet (namátkou) P. Rychetského,  A. Rzeplinského, K. Šimáčkovou, E. Wagnerovou, M. Bendu, E. Taberyho, D. Kochenova a řadu dalších skvělých zahraničních a českých hostů, přijďte se podívat. Akce proběhne ve středu 27. února v prostorách Právnické fakulty MU, program a veškeré další potřebné údaje včetně registrace jsou dostupné na http://concourts.law.muni.cz/content/cs/. 


Disclaimer: Nedávné odhalení aktivit hradního kancléře nebylo guerillovou marketingovou akcí organizátorů konference...

Celý příspěvek