pondělí 18. února 2019

Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop

Katedra národního hospodářství PF UK ve spolupráci s Common Law Society pořádá

Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop

Kdy: pátek 12. dubna 2019, 13:00 až 19:00 (přihlášky příspěvků do 11. března)
Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 38

Workshop je určen především studentům bakalářských, magisterských a PhD programů na právnických a ekonomických fakultách. Jeho cílem je poskytnout zpětnou vazbu studentům, kteří píší odbornou práci využívající ekonomický či empirický přístup k právu. Program workshopu bude sestávat z hlavní přednášky a jednotlivých prezentací účastníků (cca 30 min.) následovaných diskusí a doporučeními ze strany mentorů.

Obsah prezentací není tematicky omezen; vítány jsou příspěvky využívající ekonomický nebo empirický přístup ke všem oblastem práva.

Úvodní přednáška:
Filip Matějka, CERGE-EI: Ekonomie v demokratické společnosti

Mentoři (předběžně):
Zdeněk Kühn, Nejvyšší správní soud a Univerzita Karlova
Tomáš Sobek, Masarykova Univerzita
Josef Šilhán, Masarykova Univerzita
Tomáš Richter, Clifford Chance a Univerzita Karlova
Libor Dušek, Univerzita Karlova
Josef Montag, Univerzita Karlova

Zájemci o aktivní účast nechť zašlou rozšířený abstrakt (300 až 500 slov) nebo celou práci s abstraktem na adresu broulik@prf.cuni.cz nejpozději do 11. března. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude účastníkům zasláno do 20. března. Zájemci o účast bez přednesení příspěvku nechť se zaregistrují na stejném emailu nejpozději do 9. dubna. V průběhu workshopu bude k dispozici káva a drobné občerstvení. Následně se bude konat neformální posezení v blízké restauraci.

Událost na Facebooku naleznete zde: https://www.facebook.com/events/1902829073159290/

Workshop je pořádán v rámci projektu Progres Q04.


Žádné komentáře: