úterý 27. srpna 2013

Volná místa v Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti hledá do samostatného oddělení označovaného zkratkou KANCL (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) nové pracovníky. Oddělení je organizačně začleněno do legislativního odboru a je financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.

Mezi hlavní úkoly patří poskytování pomoci pracovníkům ve veřejné správě při seznamování se s novou civilní legislativou, a to zejména formou vypracování odpovědí na konkrétní dotazy. K náplni práce patří i vypracovávání podkladů pro expertní skupinu (tvořenou především členy rekodifikační komise), účast na jednáních této skupiny včetně zpracování výstupů z jednání. Členové týmu se dále mají možnost vyjádřit k návrhům právních předpisů v připomínkovém řízení.

Projekt je financován jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu a je termínován do 31. 3. 2013 s tím, že na něj má navazovat nový, samostatný projekt, který bude zaměřen na vzdělávání úředníků veřejné správy převážně formou školení a písemných metodik.

Nabízená pracovní pozice: specialista na NOZ (zaměření na problematiku věcných práv a smluvního práva) a specialista na ZOK.

Předpoklady: ukončené magisterské vzdělání v oboru právo a velmi dobrá orientace v nové civilní legislativě. Vítána je lektorská zkušenost, není však podmínkou.

Podmínky: Nadstandardní mzdové ohodnocení. Výkon uvedené činnosti se započítává do doby praxe nutné ke složení profesní zkoušky. Existuje i možnost pracovat na částečný úvazek. Předpokládaný den nástupu do práce od 1. 10. 2013.

Životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do pondělí 16. 9. 2013 (včetně), a to elektronicky paní Pavle Sýkorové na e-mailovou adresu: PSykorova@msp.justice.cz Uchazeči budou kontaktováni v první polovině 39. týdne (23. - 25. 9. 2013) a vybraní z nich pak k osobnímu rozhovoru a písemnému vypracování zadaného úkolu.

Mgr. Ludvík Matoušek, vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, Legislativní odbor, Ministerstvo spravedlnosti ČR

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Jestli je skutečně termínován do 31. 3. 2013, tak bych si od toho moc nesliboval. Přece jenom jsme již o 5 měsíců dál ...