čtvrtek 4. září 2014

Jan Exner: Poplatky za využívání německých silnic a dálnic. Legální opatření, nebo diskriminace?

Řidiči osobních automobilů by od roku 2016 měli platit poplatky za využívání všech německých silnic a dálnic. Červencový návrh ministra dopravy Alexandra Dobrindta dělá v posledních měsících vrásky na čele nejenom starostům příhraničních obcí, ale i evropským právníkům. Poplatky by nově měli platit všichni, avšak Němcům by je stát kompenzoval snížením daně. Myslím si, že takové opatření porušuje zásadu rovného zacházení bez ohledu na státní příslušnost.

Povinnost platit za využívání silnic a dálnic je běžnou evropskou praxí, která sama o sobě pravděpodobně žádný právní problém nepředstavuje. Alespoň ne do okamžiku, kdy pravidla platí pro všechny občanu EU stejně. Návrh však přináší novou finanční zátěž pouze pro cizince. Němcům by stát o cenu silniční či dálniční známky snížil daň z vlastnictví motorového vozidla a tím vykompenzoval poplatek spojený s užíváním silnic a dálnic.

Takový postup však naráží na princip rovného zacházení bez ohledu na státní příslušnost. Článek 18 SFEU stručně, avšak výstižně stanoví, že „je zakázána jakákoliv diskriminace na základě státní příslušnosti.“ Každý členský stát má povinnost zacházet se všemi občany EU stejně a není možné zvýhodňovat vlastní občany před občany ostatních členských států.

Primární povinnost zaplatit poplatek za silniční či dálniční známku je pro všechny řidiče stejná. V konečném důsledku však finanční zátěž pocítí pouze cizinci, jelikož Němcům ji stát nahradí snížením daně. Myslím si, že při posuzování slučitelnosti určitého opatření s právem EU by měl být brán v úvahu celkový kontext a důsledek, který opatření přináší. V tomto případě by tedy měla platit stejná pravidla pro německé i zahraniční řidiče. Pokud bude Německo na zavedení poplatků trvat, nezbývá mu podle mého názoru jiná možnost, než poplatek vybírat od všech řidičů bez ohledu na jejich občanství či na to, zda je jejich vozidlo registrováno v Německu či v jiném členském státě EU.


Co myslíte? Je návrh v pořádku? Nebo by Německo zavedením tohoto opatření porušilo svou povinnost vyplývající z evropského práva?

11 komentářů:

Martin Matějec řekl(a)...

Dle dostupných informací návrh právě počítá s tím, že poplatek budou platit všichni bez ohledu na občanství nebo místo registrace.
Pokud jde o snížení silniční daně, nebyl bych si nepřímou diskriminací tak úplně jistý. Když např. daň sníží poměrně k tomu co se vybere na poplatcích? Navíc by odpadlo současné znevýhodnění německých poplatníků, kteří platí silnice všem automobilistům v Německu a jen vyjedou za hranice, hned jsou vesele vyzváni k příspěvku i na ty zahraniční. Nicméně parlament si k tomu tuším nechal zpracovat analýzu a ta to vládě (údajně) shodila ze stolu.

Není potom ale nepřímou diskriminací i cena české dálniční známky, když 10 denní známka (rozuměj pro turisty) stojí pětinu toho co celoroční (kterou má 99% motoristů v ČR)?

Zuzana Vikarská řekl(a)...

Skvelá téma, Jendo! Na začiatku minulého semestru sme presne toto dali študentom v Leuvene ako príklad (bez riešenia) a sľúbili sme im, že na konci semestru budú mať EU právo v malíčku a budú na to vedieť odpovedať. ("At the end of this semester, you will know...") ;))


Musím však uznať, že som sama zvedavá, ako to dopadne. Pokiaľ viem, tak si Nemecko už pred pár mesiacmi požiadalo o stanovisko od E. Komisie a dostali odpoveď, že je takéto opatrenie "v zásade" možné. V prospech nemeckého návrhu totiž hrá judikatúra ESD, napr. Bachmann, kde Súdny dvor (možno prekvapivo) judikoval, že daňový systém (resp. jeho štruktúra) môže ospravedlniť i diskriminačné opatrenia. Podmienkou však je, aby existovalo priame (!) spojenie medzi tým, čo človek do daní odovzdá a čo z nich zase dostane naspäť.


Takže, v konkrétnom prípade, ak sa Nemecku podarí ukázať, že kasička pre výber poplatkov za diaľnice je rovnaká ako kasička, do ktorej Nemci prispievajú ako daňoví poplatníci, tak by malo byť v poriadku, že sa Nemcom budú poplatky za diaľničné známky kompenzovať prostredníctvom zníženej či odpustenej dane... (To isté platí, keď za "Nemcov" dosadíme "osoby žijúce na nemeckom území", akurát to potom namiesto priamej diskriminácie bude diskriminácia nepriama, čo by mohlo hrať rolu s ohľadom na to, že ospravedlňujúci dôvod (= daňový systém) nenájdeme priamo v Zmluvách, ale len v judikatúre ESD...)

vojtech_bartos řekl(a)...

Když rozlišíme mezi (i) samotným dálničním poplatkem a (ii) opatřením snížující daň z provozu silničního vozidla, pak je zřejmé, jak sám píšeš, že (i) musí platit všichni bez ohledu na národnost nebo místo registrace vozidla, a tedy mluvit zde o diskriminaci nedává smysl. Pokud by se jednalo o opatření (ii), tak je nezbytné mít na mysli, že silniční daně jsou plně v kompetenci členských států. Je pravda, že podle ustálené judikatury ani opatření přijímaná v rámci kompetencí plně náležejících členským státům nesmí být diskriminační, ale co vlastně Německo dělá? Prostě a jednoduše sníží příslušnou daň pro všechny řidiče s autem registrovaným v Německu (a tedy maximálně myslitelná je nepřímá nediskriminace, a tím pádem je přípustné ospravedlnění kategorickými požadavky) - tedy opatření, které platí pro všechny bez ohledu na národnost a konec konců ani nic jiného udělat nemůžou, prostě přijmou legitimní politické rozhodnutí o snížení daňové zátěže pro řidiče. Per se mi tedy ani toto diskriminační nepřijde. Opak by znamenal, že státy, kde existuje poplatek za dálnici prakticky nemůžou plošně (!) snižovat tento typ daně, pokud nechtějí čelit litigacím za porušování principu nediskriminace. Jak píše Zuzka, museli by v každém takovém sporu dokazovat reciproční benefit pro daňové poplatníky, ale zajména by takto vždy existovala pouhá možnost vedení sporu. Myslím, že takovýto výklad principu nediskriminace je dost extenzivní a opět výrazně nahlodává sféru pravomocí členských států. Navíc aplikaci tohoto principu evropského práva v národním kontextu je také možno chápat jako jakousi výjimku/omezení jinak suvérnních pravomocí státu, a tedy jako taková by měla být vykládána restriktivně.

David řekl(a)...

A není to spíš odstranění diskriminace? Doteď za německé silnice a dálnice platili pouze Němci (a ostatní je měli zadarmo). Odtěď za ně budou platit všichni stejně.
Kdyby v Německu žádná silniční daň neexistovala od samého začátku (silnice by byly financovány o ostatních daní), a následně byl zavedený takovýto poplatek (s tím, že by Německo současně snížilo veškeré daně dejme tomu o 1 %), efekt by byl naprosto stejný, ale předpokládám, že by nikdo neřekl ani popel.

Jan Exner řekl(a)...

Souhlasím, že o určitou formu odstranění obrácené diskriminace vlastních občanů se jedná. Prostředky vedoucí k odstranění diskriminace občanů Německa však nemohou založit diskriminaci občanů ostatních členských států EU. Německo se může v případném sporu pokusit ospravedlnit takové opatření strukturou daňového systému či jinými kategorickými požadavky, ale i v takovém případě musí být zmíněné opatření přiměřené. Pokud by se ostatním členským státům (případnou akci zvažuje např. Rakousko) podařilo prokázat, že opatřením jsou dotčeni převážně občané jiných členských států a že lze nalézt jiné řešení, které v menší míře omezí svobody EU, myslím si, že není nereálné, aby ESD posoudil německé poplatky jako opatření v rozporu s právem EU.

Jan Exner řekl(a)...

Díky, Vojto. Beru to, že Německo se vydalo legitimní cestou směrem k odstranění obrácené diskriminace vlastních občanů, ale ani takové opatření nesmí být v důsledku diskriminační pro občany jiných členských států. Uznávám, že v případě posouzení poplatků jako diskriminačních by šel ESD hodně daleko proti pravomoci Německa. Na druhou stranu, z některých rozsudků mám pocit, že takové cesty se ESD obecně nebojí. Německo bude text zákona před jeho přijetím ještě intenzivně konzultovat s Komisí, aby byl v souladu s právem EU. Ani to však nemusí zabránit budoucí žalobě občana jiného členského státu před německými orgány a případné následné předběžné otázce či žalobě na porušení povinnosti vyplývající ze Smluv.

Jan Exner řekl(a)...

I kdyby se Německu v případném sporu podařilo prokázat, jak píše Zuzka, že existuje přímé spojení a rovnováha mezi tím, co člověk odezvdá a co dostane nazpět, stále mám trochu problém s tím, že v důsledku kompenzace snížením daní Němcům (majitelům vozidel registrovaných v Německu) jsou na poplatcích biti pouze cizinci. Německo tím naplňuje ministrem dopravy veřejně proklamovaný primární účel poplatků, kterým je zvýšení příjmu státního rozpočtu prostřednictvím výběru poplatku od zahraničních řidičů. Bojím se, zda si tím pan ministr sám nepodrývá půdu pod nohama. Pro Německo je to samozřejmě cesta k odstranění diskriminace vlastních občanů, ale ani ta nesmí být diskriminační pro občany jiných členských států.

David řekl(a)...

To mi přijde jako příliš formální výklad. V současné době je to tak, že Němci platí za své dálnice silniční daň (která jistě není malá), zatímco občané jiných států neplatí vůbec nic a užívají německé dálnice prakticky zadarmo.
Pokud návrh projde, pak se situace vyrovná. Za dálnice bude platit každý stejěn, bez ohledu na státní příslušnost. Němcům sice odpustí daně, ale současně si budou muset pořídit dálniční známku, takže nic neušetří.

Nová Vlna řekl(a)...

Vyhraňovat se nijak nebudu, ale upřímně v tom (sekundární) diskriminaci také vidím. Každopádně Němci sami jsou si tohohle možného konfliktu s unijním právem vědomi (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/maut-von-alexander-dobrindt-konzept-kritik-und-kompromisse-a-990036.html) a sám jsem zvědavý, jestli jim to nakonec přes všechna ujištění Merkelové tu koalici rozloží nebo ne. Hlavně, že Seehofer v tom má jasno: "Das ist alles Pipifax." :-)
Michal Hájek

Jan Exner řekl(a)...

Konkrétní legislativní návrh počítá "jen" se zpoplatněním německých dálnic. Kompenzace pro německé řidiče zůstává:

http://ekonomika.idnes.cz/ceny-chystaneho-mytneho-na-nemeckych-dalnicich-flv-/eko-doprava.aspx?c=A141030_145021_eko-doprava_neh#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

Kristián Léko řekl(a)...

Tématu se už hezky věnoval Petr Bříza v jednom červencovém vydání Právo a justice LN, text pak vyšel i na webu: http://ceskapozice.lidovky.cz/ochrani-pravo-eu-pred-nemeckym-mytnym-dxg-/tema.aspx?c=A140728_163503_pozice-tema_lube.