pondělí 30. dubna 2007

Čteníčko od Komíka

Inspirován profesorem Levinsonem z blogu Balkinization, dovolím si upozornit na trochu čtení z Oxfordu:

Přehled judikatury Soudního dvora s krátkými anotacemi rozhodnutí C-355/04 P Segi a další v. Rada (o něm jsem blogoval minulý týden zde), C-338/04, C-359/04 a C-360/04 Placanica (který by si měli přečíst zejména naši zákonodárce, kteří přijímali loterijní zákon) a konečně C-432/05 Unibet (pro fanoušky procesního práva). Přehled vyjde v č. 5 letošních Soudních rozhledů.

"Středa v Oxfordu" - můj příspěvek do rubriky "Jeden den" časopisu Respekt (přístup pro předplatitele). Tedy netuším, proč jej nazvali "středa" v Oxfordu, když jsem se snažil přiblížit jedno únorové úterý, ale snad pobaví (a urazí jen někoho).

A nakonec finální verze článku, který zde inzeruji od počátků Jiného práva: "In the Court(s) We Trust?" On the need for hierarchy and differentiation in the preliminary ruling procedure, který vyjde v srpnovém nebo říjnovém European Law Review. [SSRN]. Nakonec jsem se rozhodl změnit název celého článku (inspirován Zdeňkovou radou), abych nezpochybnil (pouze) autoritu Soudního dvora, ale spíše (ne)oprávněnost naší víry v evropské soudy. Konečná verze článku je podstatně kratší než ta původní, což vůbec není článku na škodu. Většina textu zmizela z poznámek pod čarou, o kterých se chystám napsat další díl nekonečného seriálu "Publikuj nebo zemři".

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Jsem ryzí laik v právu EU, nicméně jako právní teoretik si dovolím jednu poznámku k následující větě: "However, to be able to speak with authority, the Court must speak clearly and persuasively." V literatuře teorie práva se běžně uvádí klasické rozlišení mezi institucionální autoritou a odbornou autoritou. Tu první má nějaký subjekt na základě svého postavení v nějaké institucionální hierarchii. Např. velitel je autorita v tomto smyslu, i když vydává nerozumné rozkazy. Tu druhou má někdo (např. právní vědec) na základě toho, že dokáže jasně a přesvědčivě formulovat své názory. Zdá se, že Court of Justice je jeden z mnoha příkladů, které se této zjednodušující klasifikaci vymykají.