pátek 27. dubna 2007

Škola lidských práv

Public Interest Lawyers Association (PILA) pořádá tento rok již 9. ročník úspěšné Školy lidských práv, která se uskuteční ve dnech 23. – 28. září 2007 v Brně. Studenti právnických fakult v České republice mohou do 24. června 2007 podávat přihlášky elektronickou formou, tedy vyplněním tohoto formuláře a zasláním motivačního dopisu emailem. Níže přetiskuji základní informace o Škole, převzaté z internetových stránek PILA:

Nabízíme:
pětidenní intenzivní pracovní soustředění pro studenty 3. až 5. ročníků.
třídenní pokračovací setkání v Olomouci na jaře 2008
interaktivní metody výuky, které nenudí (argumentační cvičení, práce ve skupinách, analýza spisu, simulované procesy, hraní rolí, řízené diskuse apod.)
praktické zkušenosti právníků, kteří se dlouhodobě věnují lidskoprávní a environmentální problematice
večerní besedy se zajímavými odborníky z nevládních i státních organizací
sport, zábavu...
náklady na ubytování a stravování hradí organizátoři
potvrzení o absolvování Školy
možnost započítat dobrovolnickou práci do povinné praxe na fakultách


Požadujeme:
vyplněnou přihlášku a motivační dopis do 24.června 2007 účast na obou částech Školy (týden na konci září, tři dny na jaře) ochotu věnovat své právní znalosti a nově nabyté zkušenosti v rozsahu 70 hodin pro dobrovolnickou práci v nevládních organizacích, zejména při ochraně práv znevýhodněných skupin (obětem domácího násilí, diskriminace či nezákonného postupu policie, sociálně slabým apod.) a ochraně životního prostředí, a to ve spolupráci se zkušenými právníky nevládních organizací nevratný účastnický poplatek 500,-

Řešené případy se dotknou zejména:
ochrany proti diskriminací, práva na spravedlivý proces , práva na informace , práva na příznivé životní prostředí, ochrany žen a dětí proti týrání, právního postavení uprchlíků, práv duševně nemocných, ochrany menšin, práva na účast na správě veřejných věcí, mezinárodní ochrany lidských práv, práva EU

Na programu Školy se budou podílet:
právníci Ekologického právního servisu
právníci a psychologové Ligy lidských práv
soudci, státní zástupci, právníci kanceláře Veřejného ochránce práv
aktivisté a právníci nevládních organizací
vyučující právnických fakult

Žádné komentáře: