pondělí 31. března 2014

Letní škola Common Law Society: The Four Freedoms - A View from the Mountain

Common Law Society zve na další letní školu, věnovanou tentokrát  čtyřem svobodám vnitřního trhu. Program zahrnuje základní kurs, věnovaný "doktrinálnímu" pohledu, specializační kurs, který se podívá na vnitřní trh z úhlu ústavní a politické teorie a politické ekonomie a přednášky/semináře vedené řadou zajímavých hostů v čele s Catherine Barnard, profesorkou práva EU v Cambridge.

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Jen malý dotázek : co to je doktrinální pohled ?

Mlhavě si ze školy pamatuji na doktrinální výklad, ale to je víc teoretická fikce než realita, protože zpravidla bývá v literatuře více názorů a ještě mám podezření, že si to do učebnic teorie práva dávají sami přednášející, aby trochu uvětšili vlastní roli. Dnes je navíc obvyklé, že i výkladové komentáře píší "ve volném čase" zaměstnaní praktici z AK.

Doktirnální pohled bych považoval za něco, na čem se většina pedagogů shodne, ale to například v případě čtyř základních svobod opravdu nehrozí, navíc se to postupem času rozpadá do stále víc "podteorií", které se pak následně zase jiný snaží "syntetizovat", čímž paradoxně vzniká více syntéz než analýz. Avizovaný pohled zhora by zasluhoval nějaký větší osobní a časový odstup. V pozvánce je navíc termín uveden v uvozovkách, takže při své paranoe z pozvánek na školení a konference větřím nějakou zradu :-)

Jan Záhorka

Anonymní řekl(a)...

ad Záhorka k poslední větě : jistě, z pohledu praktika je podobná škola prakticky k ničemu, ale pro studenty, co ještě věří na spravedlnost a dokonce ji pletou do byrokratické justiční mašinérie a pro právní, hl. ústavněprávní teoretiky v PhD to může být zajímavé a užitečnější než přednášky a cvika v českém memo stylu.


Petr Hradlo

Jan Komárek řekl(a)...

Doktrinální pohled používám ve smyslu "pohled na právo použitelný v právní argumentaci". Ten je pro praktikujícího právníka samozřejmě nejdůležitější, poněvadž ten ho živí.

Univerzální "definice" toho, co je v daném právním systému "doktrinálním pohledem" myslím neexistuje (v tomhle ohledu se asi liší doktrinální přístup k právu EU jak právníků, tak akademiků v jednotlivých jurisdikcích EU, což by zřejmě potvrdil pohled do učebnic práva EU z různých jazyků a taky např. do podání zástupců vlád k ESD).

Stejně tak myslím, že v pluralitním politickém systému - nejen EU, ale jakémkoliv, nemůže existovat jeden doktrinální pohled na určitou právní oblast. Veztměte si, jaká by byla v Česku nuda, když bychom měli pouze "Eliášovo pojetí NOZ";-)

Vedle doktrinálního pohledu lze ale právo zkoumat a pokoušet se mu porozumět s přispěním jiných disciplín, zmiňovaných v anotaci ke specializačnímu kurzu: jedna věc např. je, jak může např. "společný trh" definovat ESD a druhá pak to, co říká kritická sociální teorie, politická ekonomie anebo politická teorie. Mnoho z těchto přístupů sice právník bezprostředně u soudu (nebo v jiné právní praxi) třeba nepoužije, může mu ale pomoci porozumět třeba tomu, proč se tržní svobody ("The Four Freedoms") nedají bez dalšího zaměňovat se svobodami politicko-liberálními (a o co v našem politickém porozumění přicházíme, když toto rozlišení neděláme).

Pojetím letní školy se snažíme o rovnováhu mezi oběma - a věříme, že si tam své najdou jak "teoretici", tak "praktici".