neděle 16. března 2014

Jan Vučka: Pozvánka na seminář výslechových technik

Chcete si vyzkoušet rozbor výslechu? Zveme Vás na seminář a nabízíme malé domácí cvičení.

Tomáš Pecina nedávno připomněl zajímavou dvojkolejnost v postupu trestních orgánů; trefí-li občan (Pavel Vondrouš) politika flusbrokem do ruky, je to trestný čin. Zfackuje-li politik (Miroslav Kalousek) občana, je to pouhý přestupeček za tisíc korun.
Třebaže s Tomášovou kritikou souhlasím, využiji chrastavský incident jako odrazový můstek jiným směrem: Justiční akademie pořádá 24. dubna jednodenní seminář výslechových technik vedený mou maličkostí a všichni čtenáři Jiného práva z justičních kruhů jsou samozřejmě srdečně zváni.
Úřední záznam z vysvětlení podaného Václavem Klausem v kauze Pavla Vondrouše byl publikován (nebo alespoň dokument takto označený) již dříve a jde o čítankovou ukázku, jak NEMÁ výslech vypadat. Proto poslouží jako jedna z případových studií, u kterých budeme diskutovat, jak vést výslech lépe.
Iniciativní zájemci mohou získat náskok prostudováním textu opsaného níže.

(dokument byl převzat z tohoto zdroje: http://uloz.to/xhn1wPE/vondrousuv-xpress-1-2012-pdf bez záruky za autenticitu, nicméně podle novinových zpráv policejní mluvčí výslovně potvrdila, že byl skutečně zveřejněn úřední záznam GIBS)

Dne 2. 10. 2012 v 15.00 hod. v Praze podal vysvětlení: [...]

Věc, jíž se vysvětlení týká:

- prověřování postupu příslušníků Útvaru pro ochranu prezidenta ČR dne 28. 9. 2012 orgány GIBS pro podezření z tr. činu porušení povinnosti strážní služby dle § 389 odst. 1, 2, písm. a), b) tr. zákoníku
- obv. Pavel Vondrouš – tr. čin výtržnictví dle § 358 odst. 1 tr. zákoníku – vedeno na SKPV KŘP Libereckého kraje


[...] uvádí, že poučení rozumí a k věci se vyjádří.

[#1] Otázka: Můžete stručně popsat události před, během a po incidentu v Chrastavě dne 28. 9. 2012?
Odpověď: Byla to pro mne standardní akce, jakých jsem absolvoval stovky během své politické kariéry, ten den jsem byl v Mladé [rukou škrtnuto a připsáno „Staré“] Boleslavi, kde se konala akce rozhodně větší důležitosti. Vždy, když procházíte davem, tak je riziko nějaké mimořádné události větší, nicméně já se snažím být lidem nablízku, abych jim mohl například podat ruku, tedy sám ochranku odstrkuji.

[#2] Otázka: Kdy jste poprvé zahlédl útočníka?
Odpověď: No nějak podvědomě jsem cítil, že je něco špatně – tedy všiml jsem si odlišného oblečení toho muže, měl nějaký maskáčový oděv, a ještě byl jeden muž vedle něho, ale nedokážu popsat, co mne na něm zaujalo. Kdy přesně jsem si toho muže v maskáčích všiml, to si nevybavuji.

[#3] Otázka: Popište podrobně útok tak, jak jste ho vnímal, včetně případného slovního doprovodu střelce.
Odpověď: No bylo to takové rychlé, přede mnou šel pan starosta, za mnou pan hejtman, já jsem rychle pochopil, že se mi nic vážného nestalo, nakonec nemám tendenci být nemocný a dávat najevo, když mám nějaký zdravotní problém, takže jsem pokračoval v chůzi davem dále, jako by se nic nestalo.

[#4] Otázka: Všiml jste si, jakou zbraní střílel útočník a jaké použil náboje?
Odpověď: Viděl jsem v ruce toho muže pistoli, to ano, cítil jsem, že do mé pravé paže něco narazilo, myslím ale, že přímo tou pistolí se mne nedotkl. Ten muž tam řekl něco o „rozkradené republice“, ale nijak moc nahlas, že by to vykřikoval do davu, mohli to slyšel jen lidé v nejbližším okolí.

[#5] Otázka: Jak jste reagoval na útok? Řekl jste něco v reakci na útok?
Odpověď: Já jsem se na toho muže krátce podíval, zamračil jsem se, protože jsem čekal, že v té chvíli zasáhne ochranka, otočil jsem se k ochránci, který byl v tu chvíli nejblíže, a řekl jsem mu něco v tom smyslu „ že to nezvládli“. Mám zkušenost, když se prodíráte davem a ochránci lidi odstrkují, resp. je zadržují, aby se ke mně nepřiblížili.… takových situací jsem zažil mnoho.

[#6] Otázka: Cítil jste po střelbě nějakou fyzickou bolest?
Odpověď: Ani ne, cítil jsem, že se něco stalo, ale šel jsem dál, podával si ruce s lidmi a pokračoval v naplánovaném programu. Sám starosta, který mi byl v tu chvíli nejblíže – asi 20 cm, uvedl v nějaké rozhovoru, že vlastně ani on sám vůbec nic neviděl, ničeho si nevšiml.

[#7] Otázka: Vnímal jste před útokem postavení a činnost jednotlivých příslušníků Útvaru pro ochranu prezidenta ČR?
Odpověď: Ano, pokud si vzpomínám, tak po mém levém boku šel pan Čech, ten pro mne pracuje již 9,5 roku a svou práci odvádí velmi kvalitně, v čele přede mnou šel pan Jelínek, to je mistr v kix boxu, pak ještě další dva, ale jména nevím, znám je od vidění.

[#8]Otázka: Vnímal jste činnost jednotlivých příslušníků Útvaru pro ochranu prezidenta během a po útoku?
Odpověď: Jak jsem již řekl, když ani pan starosta si ničeho nevšiml a byl u mne nejblíže, tak zřejmě ani [dopsáno rukou: „další“] ochránci nemuseli toho útočníka vidět.

[#9] Otázka: Hovořil jste následně během dne 28.9.2012 nebo později s příslušníky Útvaru pro ochranu prezidenta ČR o incidentu, pokud ano, tak konkrétně s kým a jak se k tomuto vyjadřoval?
Odpověď: Nemám ve zvyku takové věci řešit na veřejnosti, ale samozřejmě cestou zpět do Prahy jsem mluvil o té záležitosti v autě s panem Čechem, ten byl upřímně zděšený, měl pocit selhání.

[#10] Otázka: Vnímáte jednání příslušníků Útvaru pro ochranu prezidenta jako jejich profesní selhání? Cítil jste se ohrožen na životě a zdraví?
Odpověď: Tak jistě by nějaká jiná ochranka mohla reagoval lépe, ale na druhou stranu já sám členy své ochranky umravňuji, aby se na lidi kolem nemračili, já to nemám zapotřebí, chci být lidem nablízku, podat jim ruku, podepsat se apod. Nyní se celý ten režim zpřísnil, já jsem například šel zde na Hradě na oběd a ochránci se kolem mne semkli tak blízko, že jsem to vyhodnotil a také jim řekl, že snad raději na obědy chodit ani nebudu.
Jinak v okamžiku útoku jsem se ohrožen přímo necítil, to přišlo až později, když jsem si sundal sako a zjistil jsem, že mám na rukávu košile krev. Tedy spíše až dodatečně jsem si uvědomil závažnost jednání toho útočníka.

[#11] Otázka: Jaké Vám bylo způsobeno zranění, kde jste byl ošetřen, byl jste omezen v běžném způsobu života, jaká je doba léčení ? Jste ochoten dát souhlas s vydáním lékařské zprávy ohledně tohoto zranění pro potřeby orgánů činných v tr. řízení?
Odpověď: Já jsem po příjezdu do Prahy a zjištění, že mám zranění na pravé ruce, volal řediteli ÚVN, ten byl sice mimo, ale zajistil mi ošetření v této nemocnici. Na pravé ruce mám modřiny, které se postupně ještě zvětšovaly, lékaři toto zranění i nafotili. Pokud jde o závažnost tohoto poranění, tak jednoznačně mohu říci, že mi nijak nebránilo v běžném způsobu života a rozhodně mi nebránilo v plnění mých pracovních povinností.

V této souvislosti na žádost orgánů GIBS dávám výslovný souhlas s poskytnutím lékařské zprávy o tomto zranění, včetně fotografií – k tomuto podepisuji zvláštní protokol.

[#12] Otázka: Byl vám střelbou poškozen oděv?
Odpověď: Na saku mého obleku nebylo poškozeno nic, košile nebyla na rukávu nijak poškozena střelami, pouze jsou na ní stopy krve. Současně tedy dle § 78 tr. řádu vydávám předmětnou košili orgánům GIBS jako věc důležitou pro tr. řízení.

[#13] Otázka: Byla vám jednáním obv. Pavla Vondrouše způsobena materiální či nemateriální újma ? Pokud ano, jaká a připojíte s k tr. řízení s náhradou škody?
Odpověď: Materiální újma mi způsobena nebyla žádná, ale nemateriální určitě. Nemohu jaksi oddělit osobu Václava Klause od úřadu prezidenta republika, a proto ten útok považuji za útok na úřad prezidenta jako takový.

To je vše, co bych k věci uvedl, se zněním záznamu souhlasím a nežádám jeho oprav ani doplnění. Skončeno dne 2. 10. 2012 v 15.35 hod.

Vyslechla:
plk.JUDr.Naděžda Bartošová
vedoucí 13. odd.GIBS

Přítomen:
plk.Mgr.Dušan Brunclík
1. náměstek ředitele GIBS

Vypověděl:
prof.Ing.Václav Klaus, CSc.
prezident České republiky

8 komentářů:

Jan Vučka řekl(a)...

"Velká Kikina" byla předpokládám dopsána samotným Pavlem Vondroušem.
"Kix box" se již nacházel v dokumentu, který byl publikován dříve.

Anonymní řekl(a)...

Na celém zápisu je nevíc groteskní používání titulů :-) Se divím, že k nim nedorazilo LLM a MBA.

Jiří Hnátek

Anonymní řekl(a)...

for: Jan Vučka

mimo justici se asi nemám možnost se na seminář dostat... Patrik Šebesta

Jan Vučka řekl(a)...

Ad Patrik Šebesta: děkuji za upozornění, pozvánku jsem upřesnil, aby nemátla.
Nicméně čas od času přednáším i pro obecné publikum, máte-li zájem a pošlete-li mi e-mail, vzpomenu si na Vás, až budu mít další seminář.

Martin Bílý řekl(a)...

Zní to velmi dobře, škoda, že už v justici nejsem. Bohužel si nicméně myslím, že to, jak vést výslech, by sice měl advokát ovládat, ale je mu to vesměs a na výjimky tak trochu k ničemu. Je to jedna z velkých nevýhod a nerovností v trestním procesu.

Anonymní řekl(a)...

Martin Bílý - mno kdyby se nám podařilo dál skupinku cca 10 lidí, tak bychom se jistě mohli na seminář složit :-)

Jan Vučka řekl - mail jsem našel na ČAK a posílám. Děkuji za nabídku.

Jan Vučka řekl(a)...

Vážení přátelé,
můžete také zkusit www.vucka.cz ! :-)
Dělával jsem kurzy pro interní auditory u ČIIA a uvažuji o jejich obnovení.
Pokud ale máte zájem o speciální kurz pro právníky mimo justici, můžeme se domluvit. Nájem za jednu přednáškovou místnost by snad nebyl horentní.
Koho téma zaujalo a nemůže na kurz při JA ČR, může mi napsat mailem své postřehy k publikovanému úřednímu záznamu a já mu dám svůj komentář. Samozřejmě hlavní závada "výslechu" je zřejmá.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
rád bych se školení zúčastnil. Ale zajímalo by mě jakou máte zkušenost a prax s prováděním výslechu? Děkuji

J. Poizl