pondělí 10. března 2014

10 let členství v EU: existuje europeizace?

Při příležitosti desátého výročí přistoupení ČR k EU bychom vás rádi pozvali na konferenci České společnosti pro evropské a srovnávací právo a Ministerstva zahraničních věcí s lákavým názvem:


ČESKÉ PRÁVO DESET LET PO PŘISTOUPENÍ K EU: EXISTUJE EUROPEIZACE?


Pořadatelé:
Česká společnost pro evropské a srovnávací právo a Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Datum:
Pátek, 23. května 2014

Místo:
Velký sál Ministerstva zahraničních věcí, Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha

Cíl:
Přistoupení České republiky k Evropské unii k 1. květnu 2004 bylo a stále je vnímáno jako klíčový moment moderní české státnosti. V období před i těsně po přistoupení zaznělo mnoho předpovědí, politických i právních, jaké následky bude mít přistoupení pro české právo: od „rozpuštění se“ či „ztracení se“ v nadnárodním celku až po nulové dopady nad rámec „nezbytně nutného“ či přímo klasické švejkování. Desetileté výročí českého přistoupení k Evropské unii dává výtečnou příležitost krátkého zastavení a bilance. Jaké dopady mělo a má členství v EU na rozvoj českého práva, metod, či právního myšlení? Má vůbec nějaké? Či pokračuje český právnický Švejk ve svých obvyklých postupech a rutině, členství nečlenství?

Cílem konference je prozkoumat podobný širší, řekněme „kulturní“ či „myšlenkový“ dopad členství v Unii a práva Unie na české právo. Nejde tedy o zkoumání transpozice jednotlivých směrnic, vnitrostátní aplikaci nařízení, či statistické studie toho, kolik a čeho Česká republika musela přijmout pro vnitrostátní provádění práva Unie. Předmětem pozornosti konference je (případná) změna myšlení, argumentačních vzorců, změna ve vnímání jednotlivých právních institutů či přístupů k právu, ke které došlo sice v důsledku členství, nicméně na (alespoň částečně) dobrovolné bázi. Jinak řečeno, existuje v praxi ona často vzývaná „europeizace“ právního myšlení a argumentace? Existuje efekt přelévání, který působí i nad rámec povinného a nezbytně nutného?


Program:

9:30
Úvodní slovo
Karel Borůvka, náměstek pro otázky právní a konzulární,
Ministerstvo zahraničních věcí ČR


9:45 (- 11:15)
Panel 1: Širší dopady na jednotlivá právní odvětví
Moderuje: Emil Ruffer, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
[N.B.: Jednotlivá vystoupení v tomto panelu pouze shrnují klíčové poznatky ve výstupech ne delších jak 10 minut.]

Ústavní právo
Jan Kysela, Právnická fakulta UK a Senát Parlamentu ČR

Správní právo
            Filip Dienstbier, Právnická fakulta Univerzity Palackého
           
Sociální právo
            Kristina Koldinská, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Trestní právo
            Tomáš Gřivna, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Civilní právo
            Bohumil Havel, Ústav státu a práva AV ČR

Diskuse
           
[ … přestávka na kávu … ]


11:30 (-13:00)
Panel 2: Právní profese v evropském prostoru
Moderuje: Jan Wintr, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
[N.B.: Jednotlivá vystoupení v tomto panelu pouze shrnují klíčové poznatky ve výstupech ne delších jak 10 minut.]

Veřejná správa
            Stanislav Kadečka, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity

Advokát
            Pavel Uhl, advokát

Státní zastupitelství
            Světlana Kloučková, Nejvyšší státní zastupitelství

Legislativa
            Jindřiška Syllová, Parlamentní institut PSP ČR

Právní akademie
            Jan Kuklík, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Diskuse

[… oběd … ]


14:15 (-15:45)
Panel 3: Proměny soudcovské argumentace pod vlivem práva EU
Moderuje: Zuzana Vikarská, KU Leuven

Post-komunistický soudce a právo EU: raný popis pacienta
            Zdeněk Kühn, Nejvyšší správní soud & Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Může být unijní soudce omezený textualista?
            Michal Bobek, College of Europe

Hledání rovnováhy mezi unijním a vnitrostátním v judikatuře vrcholných soudů
            Petr Bříza, advokát

Reakce a komentáře
            Kateřina Šimáčková, Ústavní soud               
            Pavel Simon, Nejvyšší soud
Vojtěch Cepl ml., Krajský soud v Praze

Diskuse

[ … přestávka na kávu … ]


16:00 (-17:30)
Panel 4: Europeizace (práva): širší pohledy
Moderuje: Jan M. Passer, Nejvyšší správní soud

50 let od rozsudku Costa – jeho příčiny a důsledky i nečekané souvislosti
Jiří Malenovský, Soudní dvůr EU

Europeizace coby jednosměrný či obousměrný provoz? K dopadu rozšíření na Unii, její instituce a členské státy
Eva Kružíková, Evropská komise

Proměny krajiny lidských práv: EU, Rada Evropy a snahy o jednotný standard ochrany
Tomáš Boček, velvyslanec a stálý představitel ČR při Radě Evropy

Čekání na existenciální revoluci v Evropě
Jan Komárek, London School of Economics and Political Science

Diskuse


17:30 Závěrečné slovo a ukončení

Jana Reinišová, vrchní ředitelka sekce právní a konzulární,
Ministerstvo zahraničních věcí ČR


***

REGISTRACE:
Konference je otevřena všem. Je však nezbytné se registrovat, a to nejpozději do 15. dubna 2014.

Při registraci uveďte prosím Vaše jméno, e-mail a místo profesního působení.


Těšíme se na viděnou v květnu!

Žádné komentáře: