pondělí 24. března 2014

Karlovarské právnické dny 2014

Již podvaadvacáté se letos konají Karlovarské právnické dny, a to ve dnech 12. - 14. června. Jejich hlavním tématem bude opět rekodifikace, přičemž vedle jejích tradičních "vykladačů" (ze všech stran názorového spektra, tedy zastánců i kritiků) dostanou prostor i ti, kteří jediní mohou závazně rozhodnout, kterýže výklad je vlastně ten správný. Tedy soudci. Ale nejen o rekodifikaci budou letošní Karlovy Vary. Můžete si tak poslechnout například Lenku Bradáčovou i další experty z různých oblastí právní praxe.

Nejdříve ale k těm v úvodu avizovaným rekodifikačním soudcovským příspěvkům. Osobně se těším zejména na vystoupení Pavla Horáka, předsedy senátu NS, který si pro svůj příspěvek vybral problematiku smlouvy o dílo podle NOZ [asi bych tedy měl už psát "ObčZ", ale zatím mi to nejde přes klávesnici]. Jeho kolega z NS, dr. Krčmář, se bude zabývat působností insolvenčního soudu podle ZOK. Vedle smlouvy o dílo dostane v programu prostor i nejčastější smluvní typ, tedy smlouva kupní, a to v podání prof. Tichého. Bohumil Havel vystoupí na téma "Výkon funkce člena statutárního orgánu vč. smlouvy o výkonu funkce v prolnutí ZOK a NOZ" a jeho kolega z řad advokátů František Korbel se bude zabývat prolínáním NOZ a veřejného práva s dopady NOZ a doprovodné legislativy do právního postavení státu, krajů a obcí. Profesor Eliáš bude hovořit o postoupení pohledávky; k dalším různorodým otázkám rekodifikace vystoupí prof. Pelikánová, prof. Dědič, doc. Štenglová, dr. Melzer či dr. Tégl.

Nejen rekodifikací však živ je člověk. Vedle Lenky Bradáčové se o své názory k aktuálním trestněprávním tématům podělí dr. Púry či prof. Šámal. Diskutovat se bude také o změnách v nařízení Brusel I, nejčastěji aplikovaném předpise práva EU na území ČR. Významná část příspěvků se bude věnovat tématu odpovědnosti za škodu a zejména pak otázkám příčinné souvislosti. Ti, kdo znají preciznost a erudici Kristiána Csacha, si jistě nenechají ujít jeho páteční vystoupení k tomuto tématu, i když bude začínat již v 9h ráno. Mělo by to být o to snazší, že slavnostní večer s předáváním cen, který se obvykle protáhne až pozdě do noci, je tentokrát až v pátek.

Celý program i další podrobnosti včetně výše účastnického poplatku naleznete na nových webových stránkách konference. Budu se těšit na setkání v červnu ve Varech.

10 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Jen pro srovnání. Když jezdím na vědecké konference z medicíny, kterou se i přes právní vzdělání živím, tak si mohu dát např. do science direct jména účastníků, vidím a chápu, jakou to má úroveň. Zde u prvních náhodně vybraných 30 lidí-nominátorů jsem našel asi tak max. 8 článků, nijak výrazných, často jen opakují platné právo a k tomu "jako de lege feranda", neověřitelná komparace ve stylu "jedna paní povídala" anebo link na placená školení.

Když si čtu ty nominátory, tak 90% jsou naprostá noname (neříkám že jde o právní nicky). Odkazy na soudce bych se také moc neholedbal, protože který soudce to jako rozhodne a jak dlouho mu ten názor vydrží (nehledě na to, že na konferenci stejně nic neřekne) ? Pokud vezmu jen věci zde probírané. Profláknutá § 196a ObchZ (Dědič a 3x změna na NS) anebo nesmyslné omezení vlastního kapitálu z téže doby (Pelikánová), účast spolků ve stavebním řízení (3x totální změna na NSS).

Je rok 2014, ne 90.léta. Není už čas vykašlat se na chlebíčkovou estrádu ve stylu AK "kdo je jako náš nejlepší právník na "traktor v opravě" a zúžit nominátory podle publikací dle IF a vybírat z OVĚŘITELNÝCH článků (roz. NE přiblblých KOMENTÁŘŮ anebo medailonků)?

Upřimně, myslím si, že jde pro mnoho účastníku z řad úředníků a justice jen o lacinou dovolenou v lázních.

Viktor Rozsípal

P.S. : opravdu musí každý seznam českých právníků obsahovat úplný výčet titulů ? Má z absence titulu ještě někdo dnes mindrák ? Ono už to začíná komicky vypadat i u jednotlivých senátů nejvyšších soudů, když to člověk porovná s tím myšlenkovým gejzírem v části nazvané nesmyslně odůvodnění.

Tomáš Sobek řekl(a)...

Včera jsem potkal kolegyni.
- Ahoj, kdes byla?
- Na ruštině.
- Ruštině? Chystáš se na Karlovarské právnické dny? :)
- To ne, ale myslím, že ruštinu budeme potřebovat všichni.
A to mi ztuhl úsměv.

Anonymní řekl(a)...

Jistě máte pravdu pane kolego a ve většině bych souhlasil i s vaším hodnocením, ale v takovém případě by na podobné akce nikdo nepřijel, protože i když existují impaktované právní časopisy, čeští právní "vědci", resp. jejich výplody nikdy recenzním řízením neprošly. Na to kolik máme Prof. Doc a JUDrů a PhDů to je u nás vědecké unikum.

Jen pro srovnání nejlepší česká VŠ podle článků v časopisech na IF, tj. VSCHT má na jednoho zaměstnance v průměru 8 článků za rok !!!! Vymlouvat se 24 let na to, že právo není chemie, je už trapné a především argumentačně lživé, když i LF se stejnou výmluvou začaly vědecky makat (vyměnily přestárlé šéfy poloviny ústavů) a svoji produkci zdvonásobily za posledních 5 let.

Jiří Hnátek

Anonymní řekl(a)...

Ztuhl vám úsměv proto, že to je pravda nebo proto že už i Vaše kolegyně je prostoduchá. Jinak já šprtal Radugu už na střední, takže se nebóójim.

Michal Cvrček

Anonymní řekl(a)...

Viktore, souhlasím s Vámi. Že jde o dovolenou v lázních na státní útraty pod záminkou školení, konference atp. je celkem bez diskuse, podobně je na tom ale 70% školení justice, které spočívají v tom, že první den se nedělá nic a čeká se na příchozí, druhý den se po předchozím tahu školí, třetí den chybí lektor, co vylehává opici, a čtvrtý den se jen podepíše prezečnka a domů. Na druhou stranu je zde v KV pár lidí, co si to opravdu platí.

Jinak bych se toho nebál, dříve si občas někdo pod své jméno napsal, že to je vítěz soutěže právník roku razdva, ale dnes je to natolik zkompromitovaná nevýznamná soutěž, ne nepodobná slabomyslné soutěži Miss poslanecké sněmovny nebo Tůtů ČT, že už "výherce" nikdo nepočítá a titul JUdr roku je v praxi nepoužitelný. Osobně mě od návštěvy odrazuje účast Bradáčové akol, protože i když ji nelze upřít úspěchy v budování PR (ne nepodobné ex ministrovi Pospíšilovi, který i přes protesty jmenoval do funkce Rampulu), v oblasti trestního práva je to jedna školácká bota vedle druhé. Dokud ji to lidé žerou, bude to dělat dál.

Michal Hanzalík

Anonymní řekl(a)...

Omlouvám se za vměšování do pokračování plodného seriálu o právnících jako největších loserech. Jen mne zaujala informace o tom, že VŠCHT vykazuje průměrně 8 článků s IF na učitele ročně. Myslím, že píšu poměrně dost, ale osm časopiseckých článků ročně prostě nenapíšu ani česky. Publikovat v časopisu s IF je přitom často výzvou na dva nebo tři roky čekání, případně úprav textu. Není to tedy tak, že v přírodovědných oborech není výjimečné spoluautorství celého kolektivu, přičemž každý jeho člen si článek počítá jako svůj?

Mezi články s IF a způsobilostí referovat o praktických právních problémech bude souvislost spíše nepřímá. Předpokládám, že na školení nejezdí příliš mnoho lidí kvůli velkým tématům toho či onoho oboru probíraným v amerických časopisech, které vesměs IF mají. Pokud někdo zná praktická úskalí toho či onoho zákona, nebude o nich psát do zahraničních časopisů, protože je tam nezajímají. Jistě je to zjednodušující, výjimkou může být leccos souvisejícího s evropským právem.

Jan Kysela

Anonymní řekl(a)...

Lze souhlasit, že právo by mělo být založeno na pevnějších základech než tomu je dnes v podmínkách ČR, kdy zájmová sdružení uvnitř odborné veřejnosti pořádají různé stupidní ankety o nejvlivnější právníky atp. a vše je založeno jen na tom, oslovit ty pravé a kýžený výsledek se dostaví. Pak už úslužný asistent napíše ex post zůdvodnění žebříčku a PR články jedou. Bohužel na této praxi má také podíl právě bývalý okruh kolem jiného práva. Ač byla právní věda kritizována za nekonkureschopnost oproit vedlejším státům, tak i střední generace, která zabírá místa po bývalých soudruzích ,toho moc nedosáhla a v komparaci SRN, A, UK, PLN je naprosto marginální. Místo solidní o odborné práce se fakulty vrhly na verbování PR ksichtů, kopírování a realizaci neuvěřitelně hloupých moot courtů, které s praxí natož objektivitou nemají nic společného, a pořádání rádoby zajímavých setkání různých podivných právních sdružení a webové stránky užitečných právních fakult začínají připomínat stránky kolotočářů. Už chybí jen zahájení semestru s Michalem Davidem.


Michal Krychtálek

Anonymní řekl(a)...

ad Jan Kysela : Trcohu mě zarazilo, že se divíte počtu vědeckých článků na VSCHT. Prostě čeští chemici makaji 10x víc než čeští právníci. To myslím bez ironie, jako fakt.Michal Hladík

Robert Zbíral řekl(a)...

Určitě nebudu zpochybňovat, že průměrný zaměstnanec české právnické fakulty maká na fakultě méně než průměrný zaměstanec VŠCHT nebo ÚOCHB. Většinou to bude i tím, že se věnuje dalším X zaměstnáním mimo univerzitu :-)

Troufám si ale tvrdit, že to nebude platit o těch nejlepších, tam už začínají působit faktory, které velmi dobře vystihl doc. Kysela. Publikování v právu je prostě zcela odlišná disciplína než publikování ve fyzikální chemii v rámci velké skupiny. Člověk bádá a píše sám a charakter článků (knih) je zcela jiný, nemluvě o "pokrytí" oboru. Benzofurazan (bez "-e") bude všude na světě stejný, pravomoc českého prezidenta jmenovat předsedu vlády asi americký časopis moc neosloví, přesto jde o téma, které se jaksi české společnosti dotýká (možná více než ten benzofarazan...). Nechápu, že se toto musí vysvětlovat, jedná se o notoriety. Vytýkat právníkovi nedostatek publikací na WoS oproti chemikovi je asi stejně mimo jako vytýkat chemikovi, že je v televizi vidět méně než doc. Kysela.

Mimochodem odkaz na publikace prof. Hocka je krásným potvrzením našich argumentů. Ve všech případech je na posledním místě, což znamená, že nebyl "leading author", ale je tam zařazen jako vedoucí skupiny. Netuším samozřejmě, jaký je jeho reálný vklad v konkrétních článcích, z mých interních informací z jiného podobného pracoviště to může být od skoro nulového odborného přínosu (pouze ve stylu sehnal jsem peníze a jsem vedoucí) až po přínos zásadní, v zařazení autora se ten rozdíl neprojeví nijak.

Popravdě bychom to možná v rámci adaptace na dnešní výkaznictví měli dělat stejně, tj. když napíšu nějaký text a pak ho dám doc. Kyselovi okomentovat, tak by bylo výhodné ho uvést jako spoluautora, nikoliv mu jen poděkovat v poznámce pod čarou. Rázem by každý právník měl místo dvou publikací za rok deset :-)

Anonymní řekl(a)...

Neuvažovali organizátoři konference o zvýhodněném účastnickem poplatků pro začínající právníky, nebo doktorandy?

Spáčil