neděle 30. března 2014

Jakub Drápal: Možnosti (ne)zaměstnání vězňů

Libor Dušek se v komentáři k příspěvku o rejstříku trestů ptal, v čem spočívá problém nezaměstnanosti osob se záznamem či ve vězení, když zaměstnání odsouzeného je zisková příležitost – přece lze tyto osoby zaměstnat za výrazně nižší mzdu. Jeho otázku dnes rozšířím, byť odpověď podám jen zčásti.

Podmínky, které nabízí věznice, neposkytuje takřka nikdo jiný. Podíváte-li se na stránky Vězeňské služby ČR, jednoduše naleznete různé nabídky prostor a pracovníků. Podmínky jsou velmi příznivé, jsou mezi nimi např. (podmínky sestaveny z nabídek různých věznic) tyto:
  • Měsíční plat nižší než minimální mzda, nečerpání dovolené, při skončení pracovní smlouvy nenáleží odstupné, mzdovou agendu vede dodavatel.
  • Prostory ve věznici Plzeň-Bory o výměrách 750 m2 a 136 m2 včetně zázemí za cenu 120 Kč/m2 za rok plus energie. (cena je desetinová v porovnání s obdobnými soukromými nabídkami)
  • V případě nutnosti navýšení výroby jsme schopni pružně reagovat a v co nejkratším termínu Vám zajistit další pracovní sílu.
  • Vybavíme odsouzené běžným pracovním oděvem a obuví.
  • Možné pracovat v jednosměnném nebo dvousměnném provozu.
  • V uvedených prostorách není nebezpečí odcizení materiálu, protože prostor je střežen.
  • V případě, že podnikatel nemá na některé dny zakázku, vězni nejsou zařazeni do práce a neplatí se jim odměna.
  • Fakturovaná hodinová sazba (včetně všech odvodů) činí cca 45 Kč/hod.
  • Nabízíme pracovní síly z řad odsouzených za cca 6.030,- Kč za měsíc práce, cena je včetně odvodů na zdravotním a sociálním pojištění a mzdové agendy.
  • Živnostenská oprávnění na: Drobnou dílenskou výrobu a montáž výrobků ze dřeva, plastu a kovu; Kompletaci elektrozásuvek; Opravu a výrobu čalounických, textilních a papírových výrobků; Broušení skla; Povrchovou úpravu odlitků; Kovoobráběčství; Zámečnictví; Výroba bižuterie; Výroba a zpracování skla; Úklidové práce.
Důvodů, proč osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nejsou dostatečně zaměstnány, může být několik. Zmiňovány jsou např. nedostatečné možnosti vězňů provádět kvalifikovanější práce, častá fluktuace vězňů, v některých případech nevyhovující prostory či umístění věznice v regionech, kde je nezaměstnanost vysoká. Toto vše ale dle mého názoru nevysvětluje důvody nezaměstnanosti v českých vězeních. Zajímavá francouzská kniha Travail en prison: Enquête sur le business carcéral (2010) popisuje zaměstnávání ve francouzských vězeních, při přípravě knihy autoři vedli množství rozhovorů se zaměstnavateli. Někteří, zejména známější firmy, promlouvali anonymně, protože nechtěli, aby se zákazníci dozvěděli, že jejich výrobky pocházejí z věznic. Důvody, které v některých případech vedly k nezaměstnání vězňů, byly spíše morálního charakteru (ať již na straně zaměstnavatele či klienta) než ekonomického.

Při pohledu na množství výhod, které jsou zaměstnavatelům nabízeny, se mi jeví pravděpodobné, že trh se nechová v tomto případě ekonomicky a obskurní morální důvody zabraňují někdy využití pracovních sil ve vězení. Samozřejmě existují i jiné překážky, které jsou opodstatněné.

Máme tu tedy situaci, kdy se jeví výhodným zaměstnávat vězně – práce pomáhá reintegraci, udržuje či vyvolává pozitivní návyky a navíc je levná. Když se trh nechce pouštět do využití těchto prostředků – možná i z nejasných morálních důvodů – bylo by vhodné přemýšlet nad státním zásahem. V některých zemích je státní správa povinna před vyhlášením výběrového řízení oslovit věznice, zda nejsou schopni zakázku vyhotovit sami – výjimkou je, když prokážou, že jiní dodavatelé jsou zakázku schopni uskutečnit levněji. Toto opatření by zajistilo věznicím přísun pracovních příležitostí a státní správě by ušetřilo prostředky. Přesto by toto opatření bylo nejspíše nepopulární – práce, možnost výdělku a určité zázemí by se dávalo těm, kteří ohrozili společnost. Bylo by vhodné toto zavést i v ČR? A pokud ano – najde se sedm samurajů, kteří se za tento názor postaví?

(Pokud by někoho zajímala problematika zaměstnávání vězňů více dopodrobna, věnovala se jí Anna Mišovská ve své rigorózní práci na PrF UK „Zaměstnávání vězněných osob v České republice“, dostupná z Repozitáře závěrečných prací.)

Žádné komentáře: