sobota 6. března 2010

Karlovarské právnické dny 2010

Na stránkách Karlovarských právnických dnů byl uveřejněn program XVIII. ročníku této konference. Společným programovým jmenovatelem je ekonomická krize a její promítnutí do různých institutů civilního i trestního práva (odpovědnost za řádný výkon funkcí členů statutárních orgánů, za řádnou a odbornou péči při zpracování znaleckých posudků a ocenění, auditů a podobně). Registrace na konferenci je možná online zde.

Stejně tak je na stránkách KJT možné nominovat „Nejlepší právnický časopis“ a, na Jiném právu již oblíbený, „Judikát roku“ (zde a zde).

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

XX. Karlovarské právnické dny

Ačkoliv se jedná teprve o naši dvacátou Konferenci, snažili jsme se při tvorbě letošního programu s maximální pečlivostí přichystat vše tak, jakoby šlo již o významné výročí. Při přípravě Konference jsme se tentokrát zamysleli nad tím, že vývoj práva se v mnohém obecně odvíjí cestou jeho detailnější a výslovnější úpravy. Jakoby se při posuzování a řešení problémů dle základních principů práva zužoval prostor pro samostatné myšlení, aniž by tak bylo zákonodárcem zamýšleno. Logickým a očekávatelným rizikem je pak častější pouze formální (až i bezduchá) interpretace zákona, odporující jeho smyslu a účelu.

více na:
http://www.kjt.cz/cs/2012/