úterý 10. března 2009

Možnost odejmutí kauzy zákonnému soudci

Kauza tzv. "justiční mafie" nabírá velmi nebezpečné obrátky. Poslední vývoj, kdy byla věc odejmuta zákonnému soudci V. Ceplovi jr., vzbuzuje velmi závažné otázky. Hodlám zanedlouho důkladně rozebrat celé rozhodnutí VS Praha, pro tento okamžik se však spokojím jen s obecným rozborem, kdy lze věc zákonnému soudci odejmout.

Podle § 221 odst. 2 o. s. ř. [z]ruší-li odvolací soud rozhodnutí proto, že nebyl dodržen závazný právní názor (§ 226 odst. 1, § 235h odst. 2 věta druhá a § 243d odst. 1) nebo že v řízení došlo k závažným vadám, může nařídit, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný senát (samosoudce), nebo přikázat věc k dalšímu řízení jinému soudu prvního stupně, kterému je nadřízen. V daném případě nebylo lze aplikovat prvou část hypotézy, neboť v této kauze rozhodně ještě závazný právní názor nebyl, nutno tedy aplikovat druhou část hypotézy, tedy existenci "závažných vad v řízení". Co jsou ony závažné vady? Rozhodně nemůže jít o nic banálního ani o obvyklé procesní nedostatky. Proto je v praxi toto ustanovení využíváno zcela výjimečně. Jeho aplikace totiž dostává přímo ústavní dimenzi. Jak uvedl ÚS k srovnatelnému ustanovení trestního řádu, [v]šechny úvahy dané problematiky je potom na místě vnímat z hlediska ustanovení čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, které hovoří o tom, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Ten ji stanovil s tím, že je zásadně dána a postup, kterým je věc odnímána a přidělována soudu jinému je nutno chápat jako postup rozhodně nestandartní a zcela výjimečný. Přitom institut zákonného soudce (jeho odnětí) je důležitým prvkem právní jistoty a nic na tom nemění ani skutečnost, že v § 262 trestního řádu [obdobně § 221 odst. 2 o. s. ř. - pozn. Z.K.] je stanovena jistá výjimka. (nález III. ÚS 90/95). ÚS přitom vycházel z této premisy: V čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod se uvádí, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Z čl. 81 Ústavy plyne, že soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy, z čl. 82 odst. 1 Ústavy potom plyne fakt, že soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Tato ustanovení ve svém důsledku bezpochyby znamenají snahu zajistit individuální suverenitu soudce v konkrétním řešeném případu, a to i s ohledem na historické zkušenosti s pokusy ovlivnit soudní rozhodnutí a tím i soudce samotného. Vývojem společnosti se tak dospělo k tomu, že soudce má být trvale ustanovený, neodvolatelný, nepřeložitelný a vždy jen ten, kdo je pro výkon soudcovské funkce v určité kauze podle zákona povolán. To vše patří k zabezpečení soudcovy nezávislosti, jeho nestrannosti a takto je nutno chápat i soudcovu osobní odolnost proti zásahům zvenčí, a tedy i zpevňování právní ochrany jeho postavení. Tak je zapotřebí akceptovat i důvody, které vedou k tomu, aby v samém zákoně, resp. již v ústavním ustanovení, byla obsažena uvedená nutná ochrana soudce v zájmu zabezpečení jeho nezávislosti a nestrannosti, ochrana proti možnosti soudce podle potřeby v konkrétní věci měnit. Pojem zákonný soudce je třeba vykládat také ve spojení s dovětkem týkajícím se příslušnosti soudu i soudců. Zákonným soudcem může být takto jen ten, kdo je řádně ustanoven jako soudce u příslušného soudu, tedy u soudu příslušného pro řešení konkrétní záležitosti.

54 komentářů:

Tomáš Sobek řekl(a)...

Chtělo by to nějaké (nesporné) příklady toho, co může být chápáno jako závažné vady v řízení.

Jan Petrov řekl(a)...

Jakým způsobem se věc přiděluje poté, kdy byla odňata? Náhodně. Předsedou soudu? Jinak?

VS Praha, list č. 7: přestože ze žaloby vyplývá, že žalobci učinili výslovným předmětem žaloby pouze tvrzení pronesená o nich žalovanou dne 20. 12. 2007 ve vysílání Českého rozhlasu-radiožurnál v relaci "Ozvěny dne", konkrétně, že jsou členy skupiny, kterou nazvala "zákulisní justiční mafie", která "se snaží prostě tu justici plně ovládnout, aby sloužila zájmu prostě vládnoucí garnitury [...]" Takto žalobou vymezený skutek soud prvního stupně, v rozporu se zákonem nerespektoval, a dokazování zaměřil i na skutečnosti s předmětem dokazování nesouvisející, konkrétně na výroky žalované z 5. 11. 2007 ohledně odvolání JUDr. Ištvána a JUDr. Stříže [...] Tento postup soudu prvního stupně je porušením dispoziční zásady [...]

Jeden by si myslel, že odvolání p. Ištvána a Stříže je/snadno může být jeden z projevů snahy o ovládnutí justice -- a že tedy důkazy o odvolání zmíněných žalobců jsou relevantní i pro posouzení výroků žalované z 20. 12. 2007. A tak dále.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Toto je směšné a tragické zároveň. Dokud se to nestalo, pokládal jsem to též za nemožné.
Ty tzv. důvody jsou zcela absurdní. Jednak ono dokazování bylo k věci a druhak nedokážu si ani teoreticky představit, jak by soud mohl zatížit rozhodnutí vadou spočívající v tom, že toho dokazoval zbytečně moc.
Soudy dokazují takových kravin... Denně.
Jinak návrh na přikázání jinému soudci dávám téměř do každého odvolání a NIKDY jsem to nedostal, a to ani v případě, kdy bylo ve zrušovacím usnesení konstatováno, že se soud prvého stupně musel nejspíše zbláznit.
Jestli toto není manipulace, tak co pak je.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Je to jedna ze dvou největších nehorázností toho rozhodnutí. Druhu je požadavek zahodit provedené dokazování a ex post aplikovat koncentraci. Přitom je jasné, že prvním zamítnutým důkazem by se změnila procesní situace a celé řízení by se tudíž muselo opakovat od toho bodu znovu, protože účastník, jehož důkazní návrh byl zamítnut, měl právo okamžitě navrhnout jiný důkaz, jímž by se do koncentrace vešel. Je to absolutní zvůle, ty -self-censored- si o sobě snad myslí, že jsou -self-censored-, ale zatím jsou to pouhé -self-censored- -self-censored- -self-censored-.

Anonymní řekl(a)...

JP:

"Jakým způsobem se věc přiděluje poté, kdy byla odňata? Náhodně. Předsedou soudu? Jinak?"

Odpověď najdete na webu KS Pha v rozvrhu práce na rok 2009 (včetně v úvahu přicházejících jmen). Při standardním postupu by se měl výsledek Vašeho hledání shodovat s realitou.

Anonymní řekl(a)...

Tak to je mazec. To, že soud provedl širší dokazování, než musel, je časté. Snad proto, že soud si chce pojistit svou úvahu, aby mu to odvolačka nezrušila. Možná je to porušení zásady procesní ekonomie, ale rozhodně ne zásadní vada řízení, protože nadbytek důkazů jen těžko může mít vliv na správnost rozhodnutí. A porušení zásady dispoziční? To by přece nestačilo dokazovat, co účastník netvrdí, ale rozhodnout o něčem, co účastník nežaluje...a to udělal, když to zamítl? Jak? Zamítl to víc? Zamítl to nahlas a praštil při tom úzetkem do stolu?

Anonymní řekl(a)...

Zdravím vážené lektorium:)

Já myslím, že lepší důkaz pro existenci justiční mafie než je předmětný rozsudek VS bychom hledali těžko...

Dan Dvoracek řekl(a)...

Já si fakt najdu jinou práci. To přece nemá vůbec cenu v tomhle oboru pracovat. Je to jen neproniknutelná hromada zvůle, neschopnosti a kombinace prvého s druhým.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Odpověď najdete na webu KS Pha v rozvrhu práce na rok 2009

Přirozeně. Martina Štolbová – doposud se stačila proslavit toliko kausou "puncovaný blbec".

Anonymní řekl(a)...

Je evidentní, že odnětí věci soudci má nepopiratelnou ústavní dimenzi, která si žádá zvláštní odůvodnění. Minimálně poměřit, zda tak razantní zásah do práva na zákonného soudce je přiměřený sledovanému cíli, jímž by mělo být vydání rozhodnutí v řádném řízení.
To, co předvedl VS, je úlet, který nemůže obstát.

Takže teď nás čeká intermezzo, než strany doputují k Ústavnímu soudu (nebo že by snad Nejvyšší soud poskytl ochranu základním právům?), ten to zruší shora dolů a pojede se nanovo.

Nemůžu si pomoct, ale podle mě jsou takové případy rovnou na ústavní stížnost (zde proti výroku o odnětí věci). Ostatně ÚS už rozhodoval o ústavní stížnosti podané proti usnesení o místní nepříslušnosti (II. ÚS 691/04).

Jan Petrov řekl(a)...

MR: Jasne: "Senat 37 C, 37 Nc: Rozhodování ve věcech, které patří dle rozvrhu práce senátu 36 C, v nichž je JUDr. Cepl z projednávání a rozhodování vyloučen s tím, že JUDr. Štolbová bude vyřizovat vždy I. ze tří po sobě napadlých věcí, dr.Tatíčková 2. ze tří po sobě napadlých věcí a JUDr. Soukup 3. ze tří po sobě napadlých věcí" Rozvrh prace, str. 20.

Neni ale zrejme, co bude povazovano za okamzik napadu. Okamzik podani zaloby (o ktere rozhodoval p. Cepl)? To asi ne. Okamzik vraceni spisu??? Zarazuji se vracene spisy do poradniku beznych podani (aby bylo mozne urcit, zda bude pridelena prvnimu, druhemu, nebo tretimu soudci?). Tipuji, ze ne: az na naproste vyjimky rozhoduje ve zrusenych vecech ten soudce/senat, ktery v nich rozhodoval puvodne, a tedy zadne poradnikovani v jejich pripade neni potreba.

Ale ono obecne: prijde-li denne vice zalob, nez kolik je prislusnych soudcu, a nemaji-li soudy vymysleny nejaky prefikany system, lze snadno manipulovat, ktery spis dostane ktery soudce. (A Berka si "sve veci" k sobe prihrat umel.)

(Pokud se pletu -- prece jen neznam detaily soudnich kancelari -- dekuji za opravu. Krom toho, nenaznacuji, ze ocekavam manipulaci prave v dane kauze -- zda se mi vsak evidentni, ze pridelovani spisu je slabe misto integrity ceskeho justicniho systemu.)

Zdeněk Kühn řekl(a)...

Souhlasím s Ondřejem Moravcem, je to podle mne na ústavní stížnost (už s ohledem na zdravý rozum, protože nedává smysl, aby ta kauza jela před jiným soudcem, a pak to ÚS zrušil pro porušení práva na zákonného soudce).

V praxi jsem viděl odejmutí kauzy po opakovaném "pingpongu", kdy soudce nebyl s to rozhodnout kauzu ve smyslu direktivy odvolacího soudu, ale toto je opravdu velmi velmi velmi silná káva. V ASPI ani v komentáři k tomu není ani žádná judikatura.

Projdu to usnesení a hodím sem do 24 hodin komentář.

Anonymní řekl(a)...

Ad Jan Petrov:

U nižších soudů se se spisy šibuje sem a tam neustále. Bez vysvětlení, bez odůvodnění. Zkrátka najednou je v taláru někdo úplně jiný a nic. Ticho. Když jsem se to odvážil namítnout v odvolání (podotýkám, že nešlo o žádnou mateřskou apod., původní soudce soudil i nadále), senát MS v Praze mi vynadal (prý účelové) a sdělil, že jsme své tvrzení neprokázali.

Ad Z. Kühn:
Já odnětí zažil jednou, soudkyně OS Praha 4 nejprve vyrobila nepřezkoumatelné rohodnutí, na podruhé v rozporu se závazným právním názorem dospěla k závěru o neplatosti smlouvy a dílo dovršila tím, že případ podle této neplatné smlouvy rozhodla. MS v Praze v rámci ústního odůvodnění uvedl, že případ zřejmě přesahuje možnosti a schopnosti této soudkyně (její jméno bych s gustem uvedl, bohužel si jím nejsem 100% jist).

Jan Petrov řekl(a)...

Ad Ondrej Moravec: Dekuji pekne. Jinymi slovy, v ceske justici je normou to, z ceho by se kazdy bezpecnostni auditor KPMG osypal. Co na to MSp?

Anonymní řekl(a)...

ad ZK
Na vlasní oči jsem viděl zamítnutí návrhu na přidělení jinému senátu poté, co NSS 4krát vrátil jednu věc MS Praha, s tím, že "daný senát musí dostat přiměřenou možnost rozhodnout správně".

Tomáš Pecina řekl(a)...

S účelovým obsazením senátu jsem se setkal zcela nedávno.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Lídí se mi nápad s ústavní stížností. Vy si fakt myslíte, že když potřebujete nezaujaté, nezávislé, apolitické, odborně zdatné a morálně pevné rozhodnutí, dostanete ho na ÚS? LOL.

Anonymní řekl(a)...

Připojuji se ke všeobecnému znechucení.
Přikázání jinému soudci je hodně vzácná záležitost, nedělá se to ani v případech, které si o to vysloveně říkají.
Že to vzali odvážnému V.Ceplovi, to svědčí o mnohém.

Anonymní řekl(a)...

Myslím že justiční mafii můžeme efektivně čelit zrušením justice a znovuzavedením ordálů. Prostě žalobce svážou, hodí do vody, buď klesne ke dnu a vyhrává, nebo vyplave a prohrává. Justiční mafie už si ani neškrtne. :-)
Pavla Boučková

n/a řekl(a)...

Byl bych v kritice trochu opatrnější. Podobné rozhodnutí padají 10 let i v Itálii, protože se v 80. a 90.letech rozšířil celkem nechutný zlozvyk italských soudců dělat si jméno skrze enormní publicitu jistých kauz vysoko postavených osob, pokud možno ministrů nebo starostů. Ve jménu ochrany veřejného zájmu a kontroly veřejnosti byly prezentovány nekonečné soudní tahanice a vytahováno špinavé prádlo, které se meritu věci vůbec netýkalo. Po pár letech případy vyšuměly do ztracena na odvolačkách, ale zničilo to pověst několika rodinám. Ze soudců se pak stali úspěšní advokáti se "jménem". Je to jen můj názor, ale mladý Cepl se snaží dostat do novin již minimálně 5 let za každou cenu, najdete rozhovorů, ze kterých to všeumětelství jen čiší.

Někdy se princip "zákonného soudce" může ukázat jen jako cesta svévole a nezákonnosti. Nakonec vlastníci firem v konkurzu by mohli vyprávět.

Anonymní řekl(a)...

Poslední NN

Já mám proti "nepřezkoumatelnosti" jakožto důvodu pro zrušení rozsudku, nebo častěji správního rozhodnutí, silné výhrady. Zvláště, když samotný rozsudek je odůvodněn ještě hůře.
Nepřezkoumatelnost je dosti obtížně uchopitelná kategorie, pokud budu chtít, mohu o kterémkoliv rozhodnutí tvrdit, že není "dostatečně" odůvodněno.

Jan Lasák řekl(a)...

Musím říct, že už dlouho jsem nebyl tak znechucený jako při čtení toho rozhodnutí Vrchního soudu. Ironií je, že zítra nebo nejpozději ve čtvrtek se na veřejnost dostane asi další jobovka z oblasti justice., v hlavní roli tentokráte NS.

Dan Dvoracek řekl(a)...

KV: Nenadáváme obecně na možnost sebrat procesně neschopnému soudci případ, ale na konkrétní rozhodnutí konkrétního soudu v konkrétní kauze. To, co VS předvědl, je bohapustá zvůle a já jsem osobně zhnusen měrou značnou.

Anonymní řekl(a)...

Ad KV:
Post Z. Kühna řeší možnost odejmutí kauzy zákonnému soudci. VS své rozhodnutí v tomto bodě opřel o porušení zásady konentrace. Soud prý nesmí po lhůtě další důkazy provádět(inu asi se měl při prvním jednání poučit a do protokolu nadiktovat, co bude nad rámec návrhů provádět). To samo o sobě je mimořádně citlivá otázka, zejm. v konextu novely osř. Myslím, že i o tom bude další post avizovaný Z. Kühnem. A odůvodnění? Nula, nula, nic. Jestliže TOTO je nejzásadnější procesní vada, pro níž musí dojít k odnětí věci, není co řešit. Troufnu si tvrdit, že každý z diskutujících je s to ze své vlastní praxe snést řadu zásadnějších procesních vad.Anonymní úvahy o přezkoumatelnosti prvostupňového rozhodnutí jsou jaksi nadbytečné.

Anonymní řekl(a)...

NN - vnímám poněkud zásadní rozdíl mezi dokazováním a odůvodněním u zpronevěry a u tohoto konkrétního případu.

n/a řekl(a)...

ad OM : ok, mě to zajímá spíše obecně, protože zde to už dávno není o nějakých zásadách, ale o politice, publicistice a reklamě, která bude motivovat další soudce producírovat se s ustaranou tváří před TV kamerami a krmit dav spravedlivou moudrostí všehomíra.

Upřímně řečeno nejsem tak paranoidní, aby si myslel, že nějaká "justiční mafie" je tak na svou pověst nedůtklivá, že by ji původní rozhodnutí soudce Cepla vadilo, a proto neshledávám v odůvodnění VS nic jiného než běžnou odúvodňovací loterii. Druhá strana teď bude brojit do ústavní stížnosti, u kterého se dovíme, co je v Německu nového (tedy, pokud to dostane správná osoba).

Do jazykového výkladu OSŘ se soudkyně vešly, což je samo o sobě úspěch a teď jen čekám, až autor příspěvku vytáhne svoji klasickou strategii utilitárních svatých zásad jako v případě prezidentské ratifikace :-) Doporučoval bych se skromně držet běžné úrovně odůvodnění odvolacích rozhodnutí a nehledat ve všem všechny čerty, nakonec zpravdla bývají tam, kde je nečekáme. Tím také uznávám, že v (ne)koncentraci problém opravdu není.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Každý si asi na rozhodnutí VS najde svou mouchu. Pokud vůbec teoreticky připustím, že to je reálné soudní rozhodnutí, tedy upřímná snaha soudu aplikovat právo, což si v tomto konkrétním případě nemyslím, pak mně nejvíc vadí neproporcionalita ve vztahu k jiným situacím, kdy je rovněž tvrzena procesní chyba.
Soudem tvrzené procesní vady jsem si vůbec nepovšiml a podle mě tam není. Ale ať. To, co zjevně není splněno je, aby ohavnost těchto chyb byla vyšší než ohavnost procesních chyb v případech, kdy se věci soudci neberou. V tomto směru by též mělo vyznít odůvodnění. Tak tomu ovšem není.

VS tedy našel procesní chybu, kterou většina ostatních nevidí, a nijak neodůvodnil, proč a v čem je tato chyba závažnější než v případech jiných procesních chyb, kvůli kterým tentýž soud případy soudcům nebere.

Tedy můj názor je jednoznačný - dostat Cepla ven a nejak to okecat.

Anonymní řekl(a)...

Karel Vážný:

Trochu off-topic, ale ne až tak.

Myslíte, že se princip zákonného soudce vztahuje i na přestupkové řízení. Ústavní soud (?ESLP) myslím v tomto duchu judikoval, že na přestupkové správní řízení je třeba nahlížet jako na svého způsobu řízení trestní. Ale je otázka, až kam lze toto zobecnit.

Svého času jsem už v duchu řešil, zda má MHMP rozpis pro přidělení oprávněných úředních osob u dopravních přestupků. Vzhledem k tomu ale, že "můj" úředník byl velmi rozumný a drobné zranění ke kterému při mé nehodě došlo odmítl naštěstí kvalifikovat jako újmu na zdraví s důsledkem stopky řízení na rok a 25-50 000 Kč, tak jsem byl ušetřen tohoto cvičení a tohoto typu tahanice.

Jakub Moc řekl(a)...

Ad KV a přestupky v dopravě: Viz Öztürk v. Německo. -

Dan Dvoracek řekl(a)...

Já rozsudek prvostupňový neadoruju, nicméně mezi rozsudky, která hyzdí police naší AK patří mezi lepší, jasnější, srozumitelnější a logičtější.

Pokud jsem jeho hlavní myšlenku pochopil, tak úvaha soudu nešla tím směrem, že bylo prokázáno spiknutí, ale že bylo prokázáno, že pokud si někdo myslí, že zde spiknutí je, nemusí být nutně na hlavu padlý.
Pokud jde např. o mě, pak nejsem ani fanda kolegyně Benešové a jsem zarytý nepřítel jejích politických kamarádů. Nicméně jí vyslovený názor na stav justice sdílím.

Pokud jde o snahu soudce Cepla se zviditelnit - na to si nemusí člověk vymýšlet rozsudek, postačuje, že dostane takovouto kauzu, je celkem jedno, jak ji rozhodne, mediální poprask bude vždy.

Anonymní řekl(a)...

Klára Veselá Samková
Za svoji téměř dvacetiletou praxi, sestávající z hojné procesní činnosti (moje kancelář má cca 10 soudních stání týdně)jsem se setkala s přikázáním věci jinému soudci nadřízeným soudem jednou (slovy: JEDNOU. Městský soud v Praze ve svém usnesení zrušil již podruhé rozsudek v téže věci jistého soudce Obvodního soudu pro Prahu 7. V odůvodnění uvedl, že nařizuje, aby věc projednával jiný soudce, neboť uvedený soudce již podvakráte odmítnul respektovat závazné stanovisko vyššího soudu, lze tedy pochybovat o jeho nestrannosti a erudici. Bylo to FAKT dost drsný.... Dlužno ještě říci, že s tímto soudcem OS Praha 7má moje kancelář dlouhodobě špatné vztahy a jeho práce je kritizována MS Praha i v naší přítomnosti v jednací síni na příklad "Ježíši, zase rozsudek od ...XY.... to je příšerné, my bychom to mohli změnit, ale je tam příliš mnoho nepřezkoumatelných prvků, my to zrušíme a vrátíme..."
Jinak svého času jsem si dělala průzkum u pražských soudců o tom, jakto je s tím "zákonným soudcem" a zjistila jsem, že rozvrhy práce jsou sestavovány tak složitě a nepřehledně, že je to prakticky nedohledatelné... Navíc někdy jsou přesuny mezi senáty i v průběhu roku.
Zcela samostatnou kapitolkou je pak přidělování věcí s tzv. "cizím prvkem". Mám klienta, který má trvalé bydliště v ČR, občanství ČR, ale mluví velmi špatně česky (tlumočníka však nikdy nepožadujeme) a narodil se v Izraeli... a stále jsou jeho věci souzeny jako "věc s cizím prvkem". Rozumnou odpověď ohledně rozvrhu senátu jsem nevylomila ani z Nejvyššího soudu...
P.S. Pánové, podala jsem si přihlášku na druhou vysokou, odcházím se učit na příjmačky. Právem se nedá živit, neboť klientovi není možno zaručit ani elementární chranu právem. Zvažuji, že v advokátní kanceláři otevřu buď bordel nebo věštírnu - to jsou obě počestné a prověřené podniky s jasným vymezením obchodovaného artiklu....
Tolik smutku poránu... KVS

n/a řekl(a)...

KVS : Mohu vědět, která vysoká ještě dnes vyžaduje přijimačky ?

Dan Dvoracek řekl(a)...

Právem se nedá živit, neboť klientovi není možno zaručit ani elementární ochranu právem.

Presne. Presne.

Anonymní řekl(a)...

Ad Karel Výborný: Oceňuji a sdílím Váš názor, aniž bych se (s ohledem na takřka adorační postoj ostatních diskutujících k rozhodnutí soudu prvého stupně) hodlal podrobněji svěřit se svými postřehy. Přesvědčené na tomto blogu s ničím seznamovat nechci.

Štěpán Šťastník

Anonymní řekl(a)...

KV a KVS:

Asi vysoká škola pro věštkyně, soudě dle publikovaných záměrů ...

Jinak odnětí věci zákonnému soudci odvolacím soudem není OBECNĚ událostí dvacetiletí (jak KVS naznačuje). Pokud zapátrám v paměti, vzpomenu si min. na 5 takových případů ze svého okolí za poslední roky:

- 3x soudkyně, která měla problémy s alkoholem, což se promítalo do kvality rozsudků,
- 1 x soudce, který nerespektoval závazný právní názor odvolačky,
- 1 x soudce, který přes závazný právní názor dovolačky uznal, že k tomu, aby posoudil, v čí hlavě se zrodil slogan "upeč třeba ... zeď", (logicky) nepotřebuje znalce.

Ve shodě s místopředsedou SU ve včerejších Událostech, komentářích ale nikdo nezná případ, kdy by se tak stalo NAPOPRVÉ.

n/a řekl(a)...

ad MR : Naproprvé, no a co ? To byste se musel stejně podivovat nad každým judikátem. Berte to pozitivně, např. jako svérazný příspěvek VS k urychlení civilního procesu.

Anonymní řekl(a)...

Osobně by mě docela zajímalo, jak se trestní místopředseda NS dostal k těmto informacím (citát z dnešních LN):

"To, že vrchní soud odebírá soudci případ, je zdánlivě řídký případ. Soudce Cepl je ale na to zvyklý. Jemu se to nestalo zdaleka, zdaleka poprvé. On těch zrušených rozhodnutí odvolacím soudem má víc, než je mezi ostatními soudci rozhodujícími o ochraně osobnosti běžné. Stejně tak jako tam má více odebrání", řekl Kučera.

Pokud si pan místopředseda podklad pro tato tvrzení "nevycucal z prstu", jak k nim přišel? Osobně o žádné oficiální "odběrové" statistice nic nevím.

Tomáš Sobek řekl(a)...

"3x soudkyně, která měla problémy s alkoholem, což se promítalo do kvality rozsudků"

Její rozsudky dozrávájí ve třech typech dubových sudů. V prvé řadě v sudech po americkém bourbonu a Oloroso sudech po sherry po dobu nejméně 16 let. Poté je zrání završeno v píšťalách po portském víně, kde výrok získává nádech rubínové barvy a odůvodnění má sladký závěr.

n/a řekl(a)...

Pracovat s takovou soudkyní v "miniteamu" musí být povznášející. Počítám, že už dozrála minimálně na kraj.

Anonymní řekl(a)...

Nejvyšší soud k vázanosti soudu navrženými důkazy v režimu koncentrace řízení ze zákona
(rozsudek sp. zn. 29 Odo 1538/2006 ze dne 27.3.2008):

I v režimu koncentrace řízení podle § 118 b odst. 1 o.s.ř. není soud zbaven povinnosti provést i jiné než účastníky navržené důkazy, jestliže potřeba jejich provedení vyšla v řízení najevo (§ 120 odst. 3 o.s.ř.). Zákonná koncentrace řízení omezuje soud v rozsahu těchto aktivit potud, že může brát v úvahu jen takové důkazy, jejichž potřeba provedení vyšla najevo do skončení prvního jednání, které se ve věci konalo.

David Kosař řekl(a)...

Ad Jan Lasak:

Predpokladam ze otazka zni: kterypakto soud bude resit karne rizeni s mistopredsedou NS?

Pokud je odpoved VS v Praze, tak nezbyva nez konstatovat, ze zijeme v Matrixu.

MCJ řekl(a)...

http://www.novinky.cz/domaci/

12:26
Žalobu na místopředsedu NS posoudí vrchní soud:

Kárnou žalobu na místopředsedu Nejvyššího soudu Pavla Kučeru bude řešit Vrchní soud v Praze. Potvrdil mluvčí NS Petr Knötig. Kauza souvisí s případem údajné korupce předsedy KDU-ČSL a někdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka.

MCJ řekl(a)...

http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=631713

Tady je toho více

Anonymní řekl(a)...

Neptaji se v letosnim rocniku ceny Ius et societas, jake soduni rozhodnuti se ma ukazovat detem na zakladni skole? Myslim, ze mam favorita:)

Martin Froněk

Jan Petrov řekl(a)...

Ad David Kosař: Červenou, anebo modrou?

Nejpřínosnější výsledek kauzy Čunek by byl, pokud by kauza vedla k posílení nezávislosti a omezení šikanovatelnosti státních zástupců ("vyšetřující soudce"). Chvíli to vypadalo, že se pan ministr vydá tím směrem, ale už to tak, tuším, nevypadá.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Nevím, proč tolik povyku kvůli otázce, má-li Kučeru kárně projednávat VS-O nebo VS-P. Vzhledem k tomu, že odvolacím soudem je NS, a jeho soudci, jak známo, jsou vzorem čestnosti, spravedlnosti, osobní integrity a desítky let sahající čistoskvoucí, transparentní osobní historie.

PS: Už vím, jak příště soud oslovím: Vážený pane předsedo/paní předsedkyně, vážení členové senátu, ctěná justiční mafie!

Petr Emil řekl(a)...

Plně se ztotožňuji s názorem Karla Výborného, protože mně osobně se vůbec nelíbí, když si ze soudního rozhodování někdo udělá akci ve stylu CHICAGO (muzikál Roba Marshalla, 2002, Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere a další).

... nějak se zapomíná, že tu existují tendence, aby soudní rozhodování jako celek vyznívalo jako spravedlivé - a tenhle pocit spravedlnosti neplyne jen z rozsudku (který v podrobnostech komentovat nehodlám) ... jakkoli tedy mám ohledně kauzy Čunek svoje pochybnosti, styl, jakým se V. Cepl ml. kauzy chopil, se vymyká mé přirozené představě o úloze a fungování soudce ve středoevropském prostoru v 21. století (připouštím, že může jít o pocit, který "již" může být menšinový).

Ostatně operovat s "notorietami" tak, jak to soudce učinil, mi taky nepřijde jako "férové"; jeho rozhodnutí mi přišlo tak trochu jako koktejl inkvizičního procesu, investigativní žurnalitisky, prvorepublikové soudničky, ale i špetky soudního šafránu :-)).

Teď trochu přeháním, ale vysloveně dobrý pocit jsem z něj neměl. A zásah odvolací instance jsem očekával (avšak nikoli z důvodu aktivity "justiční mafie"). Výměna soudce mě též překvapila, ale nepovažuji ji za nějak dramatickou.

Nebo mám snad uvěřit téměř (mezi shora napsanými řádky jiných bloggerů, ale i vystoupení prof. Přibáně na ČT24) linoucí se hysterii, že jakýkoli jiný soudce rozhodne špatně, jakoby pod vlivem "justiční mafie" ... ???

... a všem těm, kteří navrhují, v rámci "každého" jejich odvolání, aby došlo ke změně zákonného soudce a nejsou úspěšní, nechť si tento příklad vezmou do výzbroje a posílí svoji argumentaci ...

princip zákonného soudce shledávám mnohem složitějším a komplexnějším, takže bych si nikdy netroufl - jen po přečtení rozhodnutí VS Praha (č.j. 1 Co 349/2008-322) - tvrdit, že to nutně musí mít ústavněprávní dimenzi.

ostatně z toho plyne mnohem závažnější úvaha: zda skutečně rozvrhy práce u některých soudů garantují právo na zákonného soudce.

A na závěr: jsem nešťastný z toho, když se výroky Rathů, Dalíků, a podobných ("justiční mafii" sem řadím též) díky soudům (a jejich aprobaci) zabydlují v běžném slovníku. Nepřemýšlel jste náhodou někdo nad tím, jak nazvete událost, ve které opravdu o něco půjde ?!?

Anonymní řekl(a)...

Ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb jsou příslušné kárné senáty (11 a 13) Nejvyššího správního soudu.

Tomáš Pecina řekl(a)...

No jasně, novela, vždyť jsem to před dvěma týdny četl na webu NSS! Díky za upozornění.

Dan Dvoracek řekl(a)...

může mi někdo z těch, kdož adorují pro VSP stručně a srozumitelně přetlumočit, jak VSP odvůodnil nápadně vyšší závažnost procesní neschopnosti soudce Cepla oproti jiným kauzám, v nichž o odnětí nerozhoduje? Podle mě tam na toto téma naní ani slovo.

Anonymní řekl(a)...

Doporučuji Vaší pozornosti usnesení Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 111/04, které se zabývá právě problematikou někdejšího § 221 odst. 3 OSŘ (dnešní § 221 odst. 2 OSŘ).

Václav Vlk

Anonymní řekl(a)...

Nevím, školy nemám, ale protože je princip zákonného soudce zakotven přímo v Listině základních práv a svobod (čl. 38 odst. 1), troufl bych si říci, že kdykoli bude tato otázka posuzována, bude to mít ústavněprávní dimenzi. Samozřejmě, mohu se mýlit, může to mít jen dimenzi obecně závazné vyhlášky obce Mrákotín na Českolipsku, záleží na úhlu pohledu.

Viktor Lokomotiv

Tomáš Pecina řekl(a)...

sp. zn. IV. ÚS 111/04

Velice odbyté, typický produkt "holländerovského svévolismu".

Anonymní řekl(a)...

JP:

Výsledek Vašeho hledání dle LN s realitou souhlasí, když varianta b) je správně. Nikdo z nás asi nemůže kolegyni její postavení náhradního soudce závidět. Osobně jsem však přesvědčen, že s ohledem na ústavní stížnost je toto postavení v dané věci pouze dočasné.