čtvrtek 12. března 2009

Nominace rozsudku Krajského soudu v Praze ve věci tzv. justiční mafie na ocenění „Pocta judikátu“

Sdělujeme tímto čtenářům Jiného práva, že podáváme návrh na udělení ceny "Pocta judikátu" v rámci Karlovarských právnických dnů rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2008, č. j. 36 C 8/2008-141, vydanému samosoudcem JUDr. Vojtěchem Ceplem v tzv. kauze "justiční mafie". Z hlediska jeho obecného významu, odborné úrovně, způsobu prezentace a zejména sebereflexe fungování justice jej považujeme za natolik zásadní, že si udělení této ceny plně zaslouží.

Budeme rádi, pokud tento náš návrh podpoří i další právníci (anketní lístek zde). I tímto způsobem je totiž možno projevit svůj názor na aktuální dění.

stálí přispěvatelé Jiného práva

49 komentářů:

Tomáš Pecina řekl(a)...

Souhlasím a podporuji, jen mi připadá pikantní, že je nominováno zrušené rozhodnutí, tzn. ne-judikát.

Anonymní řekl(a)...

Lze takové rzohodnutí vůbec nominovat, je-li podmínkou nominace pravomocnost?

Co uvést do kolonky "publikováno"?

Jinak myšlenku rozhodně podporuji.

n/a řekl(a)...

Dnes budu znovu trochu nepříjemný.

cit. " z hlediska obecného významu, odborné úrovně, způsobu prezentace a zejména sebereflexe fungování justice jej považujeme za natolik zásadní,"

obecný význam = žádný,nevidím v něm nějaký průlom ( k tomu mají blíž soudkyně VSP)
odborná úroven = nechám na každém (podle mě lepší průměr)
způsob prezentace = trochu úlet, ne ? (v Itálii se jedna soudkyně svlékla pro Playboy, tak jdu hledat její rozhodnutí)
zejména sebereflexe fungování justice = jen pro připomenutí - soudí se ex justice s justicí před justicí, která se hádá s jinou justicí. Obecný dopad je nulový.

V nominaci je vidět spíše PR a politika než klasická právničina.

Pavel Nevrkla řekl(a)...

Už ta cena Pocta judikátu je čistý PR, ale to neznamená, že je bezvýznamná.
Tuto nominaci podporuji, přestože soudce Cepla úplně "nemusím".
Tento spor totiž není jen o soudci Ceplovi a tato nominace není jen o kvalitě rozsudku. Tuhle nominaci vnímám jako reakci na "temnou stranu síly".

Peter Brezina řekl(a)...

tak ja do kolonky "publikovano v" uvedl prvni vygooglenou stranku obsahujici plny text toho rozsudku, tudiz adresu AK zalobcu www.iustitia.cz :)

Vojtěch Šimíček řekl(a)...

Samozřejmě víme, že se nejedná o pravomocné rozhodnutí a že toto rozhodnutí nebylo ani nikde oficiálně publikováno (Sbírky, tištěný právnický časopis). Nicméně to, že se jedná o nepravomocné rozhodnutí (zrušené VS), je jedním z důvodů jeho nominace.

Podmínka publikace je fakticky splněna, jelikož nevím, zda česká odborná i neodborná veřejnost zná některé jiné (byť oficiálně publikované) soudní rozhodnutí vydané v roce 2008 lépe než právě nominovaný judikát. Proto se domnívám, že skutečně lze do ankketního lístku uvést libovolnou internetovou adresu, kde byl judikát zveřejněn.

Ad Karel Výborný: Neberu Vám Váš názor; naopak prosím respektujte, že projevem názoru našeho je inzerovaná nominace.

Souhlas s P. Nevrklou: tento spor není vůbec o soudci Ceplovi a o sympatiích potažmo antipatiích k němu a nominace není jen o kvalitě rozsudku, nýbrž zejména o jeho faktickém významu. Tento význam musí vnímat kdokoliv, kdo sleduje aktuální dění.

n/a řekl(a)...

ad PV : S respektem k nominaci nemám problém. Je to samozřejmě vaše kolektivní volba a proti vám nebo vašim kolegům nic nemám. Na jednu stranu vás (srdcem) trochu chápu, na druhou se mi zdá, že pateticky podléháte náhlé veřejné náladě a pocitům z vykonané nespravedlnosti a použijete tradiční účel světí prostředky.

k cit : " o jeho faktickém významu. Tento význam musí vnímat kdokoliv, kdo sleduje aktuální dění."
Tak to je mi opravdu líto, sleduji aktuální dění, ale význam tohoto judikátu opravdu nevnímám. Tento argumentační lapsus už mi připomíná některé aktivistické výroky z 50.let, v lepším případě projevy ze 70.letech o světovém míru, příp. antichartě neno v 90.letech o tom, jak na nás "zahraničí hledí".

Chtělo by to trochu střízlivosti a chladnou hlavu. Jak říkám ... zlatá moje Čína :-)

Anonymní řekl(a)...

Myslím, že Vám toho opravdu hodně uniká - tady přece nejde jen o tento konkrétní rozsudek, ale o to, jakým způsobem se jeho "život" dále vyvýjel.

Jan Pivoda

Anonymní řekl(a)...

Anonym: "Rozsudek je evidentně nepřezkoumatelný. Je to jakýsi příběh o tom, co bych chtěl, nikoliv o tom, co je dáno a v jakém procesním prostoru je dovoleno právo aplikovat na (a jaký?) zjištěný stav věci. Školitelé by s ním měli seznamovat justiční čekatele. Jak by se psát rozsudek neměl."

O tom, že tomu tak není, a že je to naopak rozsudek VS-P, který je naprosto neuvěřitelný a neakceptovatelný (a to zejména rozhodnutí o odebrání věci), přesvědčivě a konkrétně na tomto blogu argumentovali zejména pánové Zdeněk Kuhn a Tomáš Pecina. Pokud nesouhlasíte, prosím odpovězte konkrétně na jejich argumenty, rád změním názor.

Vaše uvedené tvrzení je jen bezobsažným plácnutím do vody a čistou dojmologií.

Ondřej Rezák

Dan Dvoracek řekl(a)...

Z hlediska právně-teoretického nemá nominace uvedeného rozsudku téměř pražádného významu z důvodů zde uvedených. Jelikož však tomu události chtěly, rozsudek nabyl též jiných rozměrů, a tedy i jeho nominace může plnit jiné než původně zamýšlené funkce. Zde například funkci skandalizačně-popularizační.

Anonymní řekl(a)...

Aby soudci VS Praha neiniciovali odvetnou akci v podobě nominace Nálezu Ústavního soudu I. ÚS 1835/07, jehož faktický význam musí vnímat každý, kdo sleduje aktuální dění (v podobě rozhodovací činnosti NSS).

Václav Štencel

Anonymní řekl(a)...

V.Š.

Já bych se ovšem nejvíce obával honorace rozsudku 49/2007 Sb., (Plénum ÚS 34/04).

Anonymní řekl(a)...

Ještě mě tak napadá, že by nakonec mohlo být rozhodnutí KS Praha ze soutěže pod záminkou nepravomocnosti skandálně vyloučeno, načež by mohla být vydána druhá "Kubiceho zpráva", tentokráte o prorůstání organizovaného zločinu z justice do soukromé sféry :-)

Václav Štencel

n/a řekl(a)...

Souhlasím s Danem Dvořáčkem. Jen se obávám, že se tak tento blog zbytečně dostává svým mládežnickým aktivismem do přihlouplé hry obou znesvářených stran, na kterou přistoupil soudce Cepl.

Když už, tak nominujte rozhodnutí VSP na cenu Josefa Urválka a navrhněte s. Cepla na řád Za zásluhy a na cenu Týtý s možností 90 min. týdenního one-man show v primetimu.

Anonymní řekl(a)...

Co se týče shora uvedené poznámky, že jde o rozhodnutí zrušené, tak v tomto ohledu je možné vést určitou analogii s udělováním různých ocenění či poct in memoriam. Považuje se to za zcela normální a mnohdy vhodné; není důvod nevztahovat tento zvyk i na hodnocení rozhodnutí soudu. Ostatně mnohá ocenění in memoriam jsou udělena právě pro vyjádření postoje ke smrti jejich nositele. V tomto případě má vyjádření autorů příspěvku stejný význam.

Anonymní řekl(a)...

Nominace nemůže změnit nic na tom, že nepravomocné rozhodnutí cenu "Pocta judikátu" dostat nemůže, respektive jedině za cenu porušení Statutu Pocty judikátu (srov. článku 1 a 3 tohoto Statutu). Ostatně ani s tou publikací, již diskutovanou, to není tak jednoduché. V článku 3 totiž zmíněný Statut definuje, co se takovou publikací rozumí: "Publikací se rozumí zveřejnění judikátu v některých veřejně přístupných odborných právnických e-databázích v odborném právnickém periodickém tisku na www příslušného soudu." Není mi známo, že by nominované rozhodnutí podmínku takto definované publikace splňovalo. Ale i kdyby ano, podmínku pravomocnosti nesplňuje zcela jistě.

Václav Vlk

Dan Dvoracek řekl(a)...

Požadavek nesklouznout zde či jinde k trhoveckému štěkání je jistě legitimní. Též mám pocit, že k tomu trochu směřujeme.
Je ovšem otázkou, zda si poštěkávání situace nezaslouží. Podle mě ano. Já i s odstupem dní a po zralé úvaze věřím, že rozhodnutí o odnětí věci nebylo výsledkem snahy aplikovat právo, ale zbavit se nepohodlného soudce. A je-li tomu tak, stěkati jest na místě.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Jestli má Němec pravdu a VJC bylo v poslední době skutečně odňato šest věcí, jeví se v trochu jiném světle to, že chtěl tento případ medialisovat. Nehodnotil bych toto rozhodnutí jako histrionství nebo narcismus, ale jednání v nutné obraně :-)

Anonymní řekl(a)...

ad TP

Souhlasím, ale nebyla by to spíš krajní nouze? :-)

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Jan Komárek řekl(a)...

Předchozí příspěvek jsem odstranil, neboť nebyl podepsán. Více k pravidlům diskuse na JP zde.

Zároveň se omlouvám Ondřeji Řezákovi, který reaguje (zřejmě na téhož anonyma) zde, jelikož i tento příspěvek byl odebrán.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Možná by bylo praktické anonymní komentáře zakázat přímo v řídicím panelu blogu. Kdo se může podepsat do textu, může se stejně dobře podepsat do příslušné kolonky formuláře.

Anonymní řekl(a)...

Tak sem pusťte jen registrované a prověřené a máte po problému.

Já tady končím, zdejší pravidla a přístupy mi nevyhovují. Nechápu, jak v tom můžete dýchat.

Pavel Hasenkopf

Anonymní řekl(a)...

PH: "Já tady končím, zdejší pravidla a přístupy mi nevyhovují. Nechápu, jak v tom můžete dýchat."

Co pamatuji, to jste už prohlašoval snad desetkrát a skutek evidentně utek ... :o)

O.Rezák

Anonymní řekl(a)...

Zpět k tématu. Odpovědně jsem přemýšlel, co s tím "slovem do pranice", tj. zda v anketě hlasovat či nikoli.

Můj osobní postoj je nakonec jasný.

I s již chladnou hlavou musím:

a) hluboce nesouhlasit s postupem VS Praha (slovo "skandál" by v těchto souvislostech bylo adekvátní kritikou),
b) vyjádřit VJC veřejně podporu.

Navrhovaná adorace rozsudku "in memoriam" by ale byla na úrovni vítězství Járy Cimrmana v anketě o nejvýznamnějšího Čecha. Vítězství zrušeného nepublikovaného rozsudku neřešícího žádný "hard case" (viz. loňská debata k postu D. Kosaře), založeného "toliko" (v obrovských uvozovkách) na osobní statečnosti soudce, by anketu i jejího vítěze devalovalo na úroveň bulváru typu "Hrdina, Mirek Dušín české justice, Corrado Cattani – to jsou jen některé z přezdívek soudce Vojtěcha Cepla mladšího."
(http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/34985/muz,-ktery-se-postavil-mafii)

Závěrem vzkaz pro VJC:

Kolego, máte mou podporu. Tuhle kauzu jste zvládl právně i mediálně téměř na jedničku. Ale téhle "hurá akce" se odmítám účastnit.

Anonymní řekl(a)...

To máte tak, pane Řezáku: S většinou lidí z redakce si zřejmě nikdy neporozumím, jsou z úplně jiného těsta. Nicméně jsem tiše doufal, že nad tím, co jim tu celou dobu více či méně otevřeně říkám, se aspoň zamyslí a třeba i pravidla a přístupy změní. A že pak by tento blog mohl být něčím víc než jen "kavárnou" těch, co spolu mluví, mají se rádi a chtějí se navzájem užívat. Nevím, zda se zamysleli nebo mé námitky smetli ze stolu šmahem stylem neoblomné úřednice za přepážkou, ale po včerejšku a dnešku je zjevné, že pravidla a přístupy měnit nehodlají. Do včerejška jsem byl na vahách, zda se tady třeba i časem registrovat či ne, teď už nemám co řešit: Jestliže přijdu do krámu a řeknu měl bych zájem o Vaše zboží, ale uvítal bych takové a makové úpravy, a odpovědí mi je "ber nebo nech být", pak prostě nechávám být.

Pavel Hasenkopf

Tomáš Pecina řekl(a)...

Ad MR:

Máte pravdu, že je to trochu švejkovina, ale otázkou je, co jiného tedy.

Dívám se na problém tak, že kdysi v této společnosti zavládla optimistická iluse, že když se soudcům (SZ pomíjím) dají slušné platy a zajistí se jejich absolutní nezávislost a neodvolatelnost, systém si za určitou dobu "sedne" a justice začne fungovat. Jenže výsledkem je, že nesmíme znát minulost soudců a jejich rozhodování je – v extrémních případech jako je JM – nezávislé leda tak na zákoně.

Co s tím? ODS radí, nedělejte nic a čekejte, třeba se to zlepší. Já tomu už ale nevěřím, tenhle experiment selhal.

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymní řekl(a)...

Ad TP:

Svůj názor jsem již před časem vyjádřil v debatě u postu L. Navary. Jen vyšší důchody pro soudce zajistí rychlejší generační obměnu a tím i očistu justice.

Ty peníze (otevřeně připouštím, že v některých případech spojené i s pocitem jisté amorálnosti takto pragmatického řešení) budou i v době hospodářské krize jen malou cenou za skutečně nezávislou justici. Jen tak přestane "Anička" (slovy prof. Cepla) a spolu s ní i spravedlnost plakat.

Odkaz na článek T. Němečka. Lépe bych to nenapsal:

http://domaci.ihned.cz/c4-10006000-21147650-002000_d-priplatte-si-svemu-soudci-na-penzi-jinak-neodejde

Anonymní řekl(a)...

Ještě dodávám: finanční dopady takového řešení by nemusely být až tak intenzivní, jak se může zdát. O generaci mladší soudci na místech těch služebně i generačně starších by totiž podle tabulek brali platy výrazně nižší.

Tomáš Pecina řekl(a)...

No dobře, i když mám nutkavý pocit, že kulovnice by vyšla levněji :-(

n/a řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymní řekl(a)...

Osobně bych se zase přiklonil k tomu, aby byl pan Hasenkopf nadále nedůsledný a tu a tam něco napsal. Ve věci Římského statutu a dalších byly jeho komentáře informačně i myšlenkově přínosné, přestože nebo právě proto, že byly často menšinové.

(Nerozumím lpění na neanonymitě; v situaci, kdy administrátoři nebudou přezkoumávat (jak?) reálnost každého jednotlivce zde podepsaného, tak to ztrácí na významu. Pravidla ale samořejmě diktuje zakladatel.)

L.Majerčík

Matěj Šuster řekl(a)...

Pocta roku může příslušnost za transparentnost a rychlost zveřejnění písemného vyhotovení rozhodnutí.

Co se týče použité argumentace v rozsudku a zejm. těmi částmi, jež se věnují kaize katarského prince, Ceplovo rozhodnutí si tuto poctu nezaslouží. V tomto směru (kauza kat. princ) se ztotožňuji s názorem VS.

Tomáš Pecina řekl(a)...

To by zasluhovalo podrobnější rozbor, na který bohužel (minimálně dnes) nemám čas.

Je notorieta, že S. Gross získal vysokoškolské vzdělání s protekcí? Že přijal úplatek za privatisaci ČTc, což zamaskoval "zázračným" zbohatnutím na akciích?

Anonymní řekl(a)...

MŠ, TP

Co se týče notoriet, tak bych si dovolil, že musíme připomenout, jaké skutečnosti v dané kauze považoval pan předseda Cepl za notoricky známé!

A mne z odůvodnění vyplývá, že, zjednodušeně, považoval za notoricky známé to, že ta kauza je, koho z hlavních aktérů se týká a skutečnost, že se odehrává na poli justičních kompetencí a procesněprávních otázek. Což vzhledem k mediální masáži skutečně notoriety jsou.

Naopak právě z tohoto hlediska daný rozsudek považuji za zásadní, protože to, co je považováno za notoriety se liší soudce od soudce... A o mnoho lépe s tím není ani celkový rozsah dokazování...

Anonymní řekl(a)...

A co takhle navrhnout ono rozhodnutí VS Praha? Sice je to neetické, prvoplánově provokativní, ale možná by to za tu srandu stálo.

Anonymní řekl(a)...

Ja bych doporucil zdejsim komentatorum se malinko uklidnit a rozdychat. Netusim proc zrovna tato vec budi tolik emoci, ale pojdme si to shrnout.

Problem naseho pribehu je ze pribeh nema zadnou kladnou postavu. Tezko se na neci stranu stavet.

A. Zalobci i zalovana jsou ze stejneho testa. Jeden za 18 a druhy bez 2 za 20. Rekneme si uprimne ze kdyby par let zpatky p. Vesecka oznacila nejkdejsi NSZ p. Benesovou a nektere vybrane politiky v souvislosti s tzv. akci cite ruce za justicni mafii - tak bude mit stejnou pravdu jako kdyz to ted p. Benesova rekla o ni. Proste zlodej krici chytte zlodeje.

Nejde tedy o zadne vyssi pravni nerku-li mravni principy. Nechapu proc ten povyk - muze prosim nekdo vysvetlit?

B. Rozhodnuti KS je opravdu ctive a bylo rychle zverejnene. Tim to konci. Autor rozhodnuti pristoupil k reseni pripadu zpusobem, kdyz se sejde par lumpu tak co asi tak muzou vymyslet - jedine lumparnu.

Skrz na skrz rozhodnuti KS tato vychozi myslenka vsude trci, jako slama z bot. Prosim jenom se netvarme, ze to nevidime - protoze pokladame zalobce za lumpy. Je pravdepodobne ze to lumpove jsou, ale prace soudce spociva v necem jinem.

Soudce Cepl je jedno ohromne zklamani. Hodnoceni za formu 10 za obsah 0.

C. Rozhodnuti VS je pochopitelne klasicky uplne blbe. Damy z VS maji lehky pripad a ani to neumi poradne napsat.

Vubec mne VS nezklamal, protoze jsem nemel zadna ocekavani. Hodnoceni za formu 0 a za obsah 0.

D. Kladnou postavou neni ani zadny ze zdejsich ani nezdejsich komentatoru. V zasade problematice nerozumi, profesne se ji nevenuji ani o teto nepublikuji. Zcela nahodne se ji zacali venovat nyni. Snad z rozmaru, snad pro emoce. Prosim pekne vysvetlete jak nekdo kdo vubec tyto pravni otazky neresi a nema s tim zadnou zkusennost, jako vsichni zdejsi blogeri, - vubec muze rozpoznat dobry rozsudek a nominovat na uvedene oceneni. To jste prosim za par dni nasali vsechno vedeni k problematice? Nebo je to jen Ferda mravenec prace vseho druhu - jsem pravnik tak rozumim vsemu pravu?

Jan Petrov řekl(a)...

Michal Ryška: Vaši poznámku považuji za skvělou, stejně jako článek Tomáše Němečka. Navrhované řešení však, obávám se, neprojde testem závisti, a tedy ani politické prosaditelnosti.

Poznámka k článku T. Němečka a k výroku P. Varvařovského: Stát Vás na důchodovém pojištění "oloupí" dvakrát: za prvé, vnucenou solidaritou; za druhé, tím, že Vaše "investované" prostředky nezhodnotí (místo zhodnocování stát pouze splácí svůj implicitní dluh). Jinými slovy, i pokud byste musel solidarizovat, stále byste si dokázal sestavit "investiční program", který by byl výhodnější než ten vnucený státem.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Líbí se mi hláška, že se zdejší komentátoři "problematice profesně nevěnují a nerozumí jí".IMHO LOL.
Tak třeba M. Ryška, ten o téhle agendě v životě ani neslyšel :)
Nebo my chudáci advokáti, kde bychom vzali povědomí o způsobu, důvodech a obvyklosti odebírání případu odvolacím soudem.
Svatá prostoto.

Anonymní řekl(a)...

JK: "Kladnou postavou neni ani zadny ze zdejsich ani nezdejsich komentatoru. V zasade problematice nerozumi, profesne se ji nevenuji ani o teto nepublikuji. Zcela nahodne se ji zacali venovat nyni. Snad z rozmaru, snad pro emoce. Prosim pekne vysvetlete jak nekdo kdo vubec tyto pravni otazky neresi a nema s tim zadnou zkusennost, jako vsichni zdejsi blogeri, - vubec muze rozpoznat dobry rozsudek a nominovat na uvedene oceneni. To jste prosim za par dni nasali vsechno vedeni k problematice? Nebo je to jen Ferda mravenec prace vseho druhu - jsem pravnik tak rozumim vsemu pravu?"

Soudě podle Vašeho příspěvku, včetně roztomilého hodnocení a bodování všech "zdejších i nezdejších", vy musíte být nejmíň předseda Ústavního soudu a respektovaná autorita v diskutované oblasti, publikující pravidelně mraky fundovaných odborných článků...

OR

Anonymní řekl(a)...

Plně se připojuji ke zde prezentovanému návrhu. Domnívám se, že JUDr. Cepl, ml. prokázal, že mu nechybí zdravá dávka kuráže, profesní čest a v neposlední řadě i nezpochybnitelná odbornost.

Nicméně,ač jsem pohříchu neměl tolik času, abych si prostudoval všechny příspěvky, domnívám se, že žádný z blogerů neměl v ruce předmětný soudní spis. Není sice nikde napsáno, že by jeho prostudování na hodnocení tohoto případu něco změnilo, ale alespoň minimální pochybnosti by měly být vyjádřeny. Činím tak alespoň za sebe.

V závěru mi dovolte, abych vyjádřil i menší zármutek nad laděním některých příspěvků na tomto blogu. Není asi nadnesené, budu-li konstatovat, že mezi dvěma nejvyššími soudními institucemi v naší zemi panuje jakási nevraživost. A právě některé komentáře, zdá se mi, poněkud toto napětí ještě posilují, a to právě i příspěvky mnou jinak velmi respektovaných a vážených soudců a asistentů NSS. Pokud tomu tak není, budu se rád kát a sypat si popel na hlavu za šíení poplašné zprávy. Je-li ale na tomto pocitu zrnko reality,pak takovou situaci pokládám za neblahou. Soudci obou institucí by se měli ze všech sil snažit spolupracovat a ze strany respektovaných a odborně zdatných soudců a asistentů NSS by mělo znít, že NS má ve svém "bratrovi" inspiraci a pomocnou ruku. Přestože to není povinností správní(ý)ch soudců, domnívám se, že justice je jenom jedna. O to více však - a to bez diskuse - je zřeba učinit stejnou výzvu i směrem k soudcům NS.

Děkuji a přeji vám hezký den.

Jan Kolba, asistent NS

Anonymní řekl(a)...

V původním rozsudku soudce Vojtěcha Cepla ml. mne zaráží, že soudce jako nositel státní moci přičetl k tíži jiného účastníka řízení místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery jeho odborné články v časopise Trestní právo. O odborné názory vznikají spory a je logické reagovat kritickým článkem. Je však v demokracii nemožné, aby soudce publikaci názoru považoval za přítěž ve sporu, který neřeší otázku, jež byla předmětem publikace. Maně jsem si vzpoměl na pálení knih nacisty, kteří nesouhlasili s názory v nich obsaženými.
Zdeněk Koudelka

Anonymní řekl(a)...

Nevím, školy nemám, ale nebylo to tak, že dr. Kučera publikoval článek, ve kterém prezentoval svůj odborný názor na věc, kterou měl jeho soud rozhodnout?

Viktor Lokomotiv

Anonymní řekl(a)...

Pro V. Lokomotiv
Pavel Kučera vydal v časopise Trestní právo ve spoluautorství dva články a to s Jakubem Chromým: K problematice předání trestní věci do ciziny a s Milanem Richterem: Cesta do Kataru zarubaná. Je logické, že pokud se někomu nelíbí publikovaný názor, tak na něj publikačně reaguje, pokud toho je schopen. Je však po pádu totality nezvyklé, když někdo k vyjádření nesouhlasu s článkem užije své mocenské veřejné postavení. Naštěstí nežijeme v době anticharty a každý si uvedené texty může přečíst a posoudit sám.
Pavel Kučera publikoval právní názor ve věci, o níž rozhodoval Nejvyšší soud, ale v senátu, kde Kučera nebyl členem. Je faktem, že část soudců Nejvyššího soudu i jiných soudců publikuje. Předmětem této publikace je obvykle oblast práva, jíž se profesně na soudě věnují. Může být vnímáno jako negativní, že někteří soudci se přímo podílí při stážích na Ministerstvu spravedlnosti na tvorbě zákonů, pak tento zákon okomentují a vyloží v odborném tisku a dříve či později se jako tvůrci zákonů a komentářů k nim dostanou k rozhodování právních otázek, které již vyložili ve svých komentářích a lze předpokládat, že své právní názory nezmění. Toto je stávající praxe a pokud soud bez toho, že by zkritizoval tuto praxi jako celek (např. komentáře soudce Šámala, Šimíčka či Dápala), zkritizoval jednoho soudce za odborný článek a přitom se tento soudce nepodílel na tvorbě příslušného zákonného ustanovení, jež bylo předmětem sporu, a ani nerozhodoval konkrétní spornou věc, jde o neústavní zásah orgánu veřejné moci, v tomto případě soudu, do svobody projevu a šíření informací.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Ad ZK:

Zkuste si představit, že v době, kdy Ústavní soud dostane ústavní stížnost týkající se kathedrály (což je, pokud vím, značně aktuální), Pavel Rychetský nebo Eliška Wagnerová nebo jiný místopředseda soudu publikují v odborném tisku článek, ze kterého bude vyplývat jejich názor na správné rozhodnutí věci. To je učebnicový příklad nepřípustné intervence soudního funkcionáře do řízení.

Vojtěch Šimíček řekl(a)...

Ad ZK:

Zdenku, faktická připomínka: z čeho soudíš, že jsem byl na nějaké ministerské stáži, příp. že jsem sepisoval nějaký zákon? Přiznávám toliko podíl na komentáři zákona k Ústavnímu soudu, jehož první vydání vzniklo v době, kdy jsem tam působil. Ale to mi snad nemáš za zlé:-)))

Anonymní řekl(a)...

Ad Zdeněk Koudelka:

Velmi správně zdůrazňuješ, že Pavel Kučera není autorem § 448 tr. ř. a na NS není členem senátu, který by styk s cizinou řešil. Mně právě toto přijde nanejvýš zajímavé - co to místopředsedu NS najednou popadlo, že ty dva články napsal?

NS ČR má v oblasti mezinárodní justiční spolupráce úlohu leklé ryby, s odpuštěním. Jeho komeptence jsou víceméně omezeny na "mechanické" potvrzování cizozemských rozhodnutí a v agendě předávání trestního řízení nemá pravomoci vůbec žádné. Na rozdíl od NSZ.

Co má konkrétně Pavel Kučera společného s oblastí předávání trestního řízení, osobně nevím. Což je právě problém, protože zase mohu srovnávat s NSZ. Tam fungoval dr. Fenyk a dosud funguje dr. Kloučková a dr. Polák, tj. osoby, kteří tuto agendu v praxi dělají, kteří o ní publikují články i monografie.

Když MSp řešilo Eurozatykač, konfiskace, vztah rámcových rozhodnutí z III. pilíře a mezinárodních smluv, když se připravovaly materiály pro Brusel, vždycky aktivně participovali lidé z NSZ. Nikoliv z NS. Dr. Kloučková je dokonce autorkou a "pachatelkou" sporného § 448 tr. řízení, protože to právě ona strávila noci nad velkou novelou Hlavy XXV (při draftování textu ji samozřejmě ani ve snu nenapadlo, že by MSp postupovalo bez souhlasu soudu).

I když se fakt snažím, nemohu najít žádné racionální vysvětlení, proč dr. Kučera znenadání publikoval dva články z oblasti, která je mu cizí. Ausgerechnet těsně před okamžikem, kdy měl v této věci rozhodovat senát NS.

Olga Merkunová

Zdeněk Koudelka řekl(a)...

Pro: Olga Merkunová
Také jsem publikoval k dané věci, aniž jsem se ji dříve věnoval (Zákonný není nutně správný, Právo 24. 8. 2005, s. 8). Každý o něčem publikuje poprvé. Hájím právo všech svobodně psát články, aniž jim to bude soudce Cepl přičítat k tíži. Platí svoboda projevu a šíření informací.