čtvrtek 26. března 2009

Noví bloggeři na Jiném právu

Pozorní čtenáři Jiného práva mohli zaznamenat, že řady jeho přispěvatelů rozšířili David Kosař a Jiřího Kmec. Rád bych je jménem „starousedlíků“ na našem webu přivítal a trochu je našim čtenářům představil.

David Kosař (1979) je asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Po ukončení Právnické fakulty na MU Brně získal titul LLM na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Krátkodobé pobyty absolvoval na Oxford University, EUI ve Florencii, University of Ghent a na Université Libre de Bruxelles. Je členem American Society of International Law, European Society of International Law, International Association of Refugee Law Judges a českým zástupcem v Odysseus Network for Legal Studies on Asylum and Immigration in Europe. Speci¬alizuje se na azylové právo, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a na vybrané otázky ústavního, evropského a srovnávacího práva; v těchto oblastech publikuje v ČR i v zahraničí (naposledy např. v European Constitutional Law Review). Působí jako editor Přehledu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (ASPI).

Jiří Kmec (1976) absolvoval Lycée Carnot ve francouzském Dijonu, vystudoval politologii na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 pracuje na Ministerstvu spravedlnosti v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Publikoval v českých politologických a právnických časopisech, v roce 2006 vydalo nakladatelství C. H. Beck jeho monografii Evropské trestní právo. V časopise Soudní rozhledy pravidelně informuje o aktuální judikatuře ESLP. O problematice Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod přednášel na seminářích pořádaných Justiční akademií, na Právnických fakultách Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity a jinde.

Jirka byl naším hostem v listopadu loňského roku, zde si můžete přečíst poněkud duchaplnější a vtipnější zdravici, než kterou jsem v současné době schopen vymyslet já.

Žádné komentáře: