pondělí 2. března 2009

Rovnost v evropském právu - Platónské právní nebe?

“Je nicméně součástí povahy obecných právních zásad, které je nutno hledat spíše v platónském právním nebi než v zákonících, že jak jejich existence, tak i jejich skutečný obsah jsou poznamenány nejistotou.”
(Stanovisko Generálního advokáta Jána Mazáka, věc C-411/05, Félix Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA).

S takto lákavým mottem pořádá Česká společnost pro evropské a srovnávací právo ve spolupráci s Poradnou pro občanství/Občanská a lidská práva konferenci na téma „Rovnost v evropském právu - Platónské právní nebe?“. Místem konání je hotel Adria na Václavském náměstí, dnem konání pak 30. duben 2009. Program je následující:

8:30 – 9:30
REGISTRACE

9:00 –9:45
PROJEV K OTEVŘENÍ KONFERENCE
Dr. Alex Brenninkmeijer, Národní ombudsman Nizozemí:
Nediskriminace za dveřmi soudní síně

I. PANEL
10:15 – 12:00
PRINCIP ROVNOSTI V PRÁVU EU A JEHO HORIZONTÁLNÍ ÚČINEK

Sacha Prechal, profesorka evropského práva, Europa Institute, Universita v Utrechtu
Souvislosti a vývoj nediskriminace v právu EU

Damian Chalmers, profesor evropského práva, London School of Economics and Political Science
Nadnárodní obsah zákazu rasové diskriminace

OBĚD
12:15 – 13:15

II. PANEL
13:15 – 14:15
POZITIVNÍ OPATŘENÍ: VÝJIMKA, NEBO SOUČÁST PRINCIPU ROVNOSTI?

Aileen Mc Colgan, profesorka King‘s College School of Law, London
Koncepce pozitivních opatření: Výraz, nebo výjimka z principu rovnosti?

III. PANEL
14:30 – 16:15
POZITIVNÍ ZÁVAZKY A ANTIDISKRIMINAČNÍ SMĚRNICE EU

Mark Bell, profesor na School of Law, Universita v Leicesteru
Povinnost zajištění rovnosti: chybějící prvek v evropském antidiskriminačním právu

Lisa Waddington, Universita v Maastrichtu
Pozitivní povinnost a nezbytné úpravy pro zdravotně postižené

IV. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
16:15– 16:45

PANELISTÉ:

Marc van Hoof, Evropská komise

Tamara Capeta, Universita v Záhřebu, Právnická fakulta

Adam Lazowski, Senior Lecturer in EU Law, School of Law, Universita ve Westminsteru

Barbara Havelková, Universita v Oxfordu, Exeter College


PŘEDSEDAJÍCÍ/MODERÁTOŘI

Michal Bobek, European University Institute, Department of Law, Nejvyšší správní soud

Jan Komárek, Universita v Oxfordu, Somerville College

Zdeněk Kühn, Universita Karlova, Právnická fakulta, Nejvyšší správní soud

Sinisa Rodin, Universita v Záhřebu, právnická fakulta

Přihlášku na konferenci je možné stáhnout zde. Členové České společnosti pro evropské a srovnávací právo mají při zaplňování míst na konferenci přednost.

Žádné komentáře: