úterý 3. června 2008

Letní škola: Rovnost a diskriminace – vybrané problémy ve srovnávací perspektivě

Poradna pro občanství/občanská a lidská práva v partnerství s Justiční akademií v Kroměříži pořádá (již druhý ročník) Letní právní školy "Rovnost a diskriminace – vybrané problémy ve srovnávací perspektivě" ve dnech 12. - 15. září 2008 v prostorách JA v Kroměříži.

Program
Tematické bloky zahrnují interaktivní diskusi zajímavých aspektů vybraných soudních rozhodnutí, případové studie a simulaci soudního jednání na zadané téma (Moot court).

pátek 12.9.2008
Teoretické principy rovnosti a diskriminace ve srovnávací perspektivě
Přesun důkazního břemene

sobota 13.9.2008
Obtěžování
Soudní dvůr Evropských společenství
Případová studie

neděle 14.9. 2008
Evropský soud pro lidská práva
Volné odpoledne pro přípravu na Moot Court, pro zájemce možnost výletu

pondělí 15. 9. 2008
Moot court

Lektoři:
Michal Bobek,
Nejvyšší správní soud & Evropský univerzitní institut

David Kosař,
Nejvyšší správní soud & Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Barbara Havelková,
University of Michigan Law School, stipendistka Fulbright-Masarykova programu

Zdeněk Kühn,
Nejvyšší správní soud & Právnická fakulta UK v Praze

Letní školu pořádá Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, Ječná 7, 110 00 Praha 1, http://www.diskriminace.cz/ ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži.

Přihlášky: do 25. srpna 2008 e-mailem na adresu poradna@poradna-prava.cz nebo fax: 222 809 364. Přihlášky jsou ke stažení na http://www.diskriminace.cz/dt-aktuality/prihlaska_letni_skola_kromeriz.doc. Info na tel.: +420 777 218 568, +420 224 829 087.
Ubytování a stravování je pro účastníky zdarma. Projekt je financován z prostředků Open Society Institute v Budapešti a z FM EHP/Norska.

Žádné komentáře: