pondělí 2. června 2008

Ohlédnutí za Radimem Polčákem (a přivítání Vojtěcha Cepla)

Tatarák z lososa je prostě nebezpečný pokrm; zjistila to jak společnost v osamělé chatce v anglických (skotských?) vřesovištích, tak i já osobně při experimentování se sushi ze syrového lososa z nejmenovaného českého velkoobchodního řetězce. Náš host na květen 2008 nás poté, co si připravil vlastní krmi, nadobro opustil. I tak mu děkujeme a budeme s láskou vzpomínat.

K Radimovi si nemohu odpustit jednu poznámku osobního charakteru. V rámci hostování na Jiném právu jsem čekal, že rozvine také své teorie o nemožnosti zneužití informací osobních charakteru. Pokud si dobře vzpomínám, tak tento neúnavný bijec za svobodný přístup k informacím blahé paměti dával k dobru velikost svého palce u nohy s tím, že vyzýval své posluchače (čtenáře?), aby se pokusili tuto osobní informaci jakýmkoliv způsobem zneužít. Nevím, zda se to v mezidobí někomu podařilo, nicméně naváži na tuto bohulibou činnost: Radim má doma krásného růžového hrocha!

Poněkud vážnějším tónem pak vítáme hosta na červen 2008, kterým je Vojtěch Cepl, ml., soudce Krajského soudu v Praze. K jeho krátkému představení si dovoluji nabídnout odkaz na rozhovor, který vyšel v dubnu v časopise Týden a je k dispozici zde.

2 komentáře:

Michal Bobek řekl(a)...

S hlubokou lítostí jsem nucen zkorigovat svůj původní post: z občanského upozornění z místa bydliště R.P. totiž vyplynulo, že růžový hroch již s dotyčným společné prostory nesdílí.

Jménem přispěvatelů vyjadřuji upřímnou soustrast nad touto ztrátou.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Nemáte to pořádně zformulované ani skutkově, natož právně: z faciálních rysů je přece zcela zřejmé, že nejde o hrocha, nýbrž o hrošici!

Také byste měl uvést něco k modalitě té události zda šlo o darovací smlouvu, prodej, derelikci, furtum, abusus, přechod v důsledku dědění (doufám, že nikoli!), originární nabytí vydržením, eventuálně o příklep v dražbě movitého majetku insolventního dlužníka R. P.