úterý 22. června 2010

Pavel Uhl: Arbitráž útočí a soudy vrací úder...

V březnu tohoto roku jsem zde publikoval článek, který se týkal rozhodčího řízení. Napadlo mě upozornit na některé judikáty k danému problému.

Od té doby vydal Krajský soud v Ostravě pod sp. zn. 33 Cm 13/2009 jeden velmi zajímavý judikát, na který si dovoluji tímto upozornit. Z rozhodnutí mimo jiné plyne, že rozhodčí nález vydaný ve spotřebitelském sporu je absolutně neplatný (nulitní) a není zapotřebí jej procesním způsobem odklízet. Rozsudek dále vykládá občanský zákoník eurokonformně. Za upozornění na rozsudek tímto děkuji Davidovi Slováčkovi.

Když už upozorňuji, tak přidávám odkaz i na jiný rozsudek, který jsem zmínil ve svém předchozím textu k tématu. Tento rozsudek pro změnu ruší rozhodčí nález ze stejných důvodů, tedy v důsledku eurokonformního výkladu občanského zákoníku.

Aby nebylo odkazů málo, tak odkazuji i na judikaturu slovenských soudů, která je díky podobnosti procesních předpisů a shodnému normativnímu rámci (směrnice ES) taktéž inspiračně plně použitelná v České republice. Odkazuji na toto a toto usnesení. Usnesení zamítají návrhy na exekuci rozhodčích nálezů. Za upozornění děkuji Peterovi Strakovi ze slovenského ministerstva spravedlnosti.

Je samozřejmě otázkou, zda jde o trend nebo naopak o exces. Doufám v prvou variantu.

1 komentář:

Zdeněk Kühn řekl(a)...

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=671487