čtvrtek 20. prosince 2007

Zajímavá diskuse k legislativnímu procesu

O kvalitě legislativního procesu jsme již na stránkách Jiného práva diskutovali několikrát. Mnoho čtenářů tak jistě velmi ocení setkání, které bude moderovat jeden z iniciátorů celé debaty - Tomáš Richter, jehož článek v Právních rozhledech č. 3/2007 "Jak (ne)pomoci legislativnímu procesu" byl jedním z podnětů pro další příspěvky zde na Jiném právu i jinde.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií (IES) a eStat-EFEKTIVNÍ STÁT občanské sdružení Michala Tošovského

si Vás dovolují pozvat na panelovou diskusi k tématu

„Kvalita výstupů legislativního procesu v ČR a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím analýzy dopadů regulace (RIA)“,

která se uskuteční ve středu 16. ledna 2008 od 16.00 hod. v budově Institutu ekonomických studií, Opletalova 26, Praha 1, ve velké aule (č. 109, přízemí).

Účastníky diskusního setkání budou:

Mgr. Jan Hart, LL.M., dříve MF, nyní privátní právní praxe

Mgr. Zdeněk Husták, dříve MF, nyní privátní právní praxe

Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek Ministerstva spravedlnosti ČR

prof. Michal Mejstřík, ředitel Institutu ekonomických studií UK-FSV a EEIP,a.s.

Mgr. Soňa Paukrtová, senátorka

Ing. Miroslav Singer, Ph.D., viceguvernér ČNB

Mgr. Dalibor Veřmiřovský, dříve MICR, nyní eStat

Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek Ministerstva vnitra ČR

Moderuje: JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., (IES), advokát

Seminář se uskuteční za podpory grantu MSMT 0021620841 "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika".
Mediální partner akce: Devítka

Žádné komentáře: