pátek 21. prosince 2007

Nabídka místa asistenta soudce NSS Z. Kühna

Jako malou inspiraci pro naše čtenáře dávám tímto nabídku zaměstnání, která se stává aktuální počínaje lednem 2008.

Zdeněk Kühn, počínaje 1. lednem 2008 soudce Nejvyššího správního soudu, hledá kandidáty na místo ASISTENTA/ASISTENTKY SOUDCE.
Požadavky:
magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo;
bezúhonnost;
nadprůměrné schopnosti právní argumentace;
schopnosti a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu;
znalost cizího jazyka / cizích jazyků nezbytná.

Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce.

Práce je vhodná pro začínající právníky, pomýšlející na práci v některém z judiciálních povolání. Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, který se řídí Zákoníkem práce. Výhodou je vynikající pracovní kolektiv na brněnském soudě. Platové ohodnocení se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zájemci mohou zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: zdenku@seznam.cz a v kopii na adresu blanka.novakova@nssoud.cz..

38 komentářů:

Martin Marek řekl(a)...

Gratuluji Zdeňku Kühnovi ke získání takto prestižního místa. Mládí (mladí) v před!!

Anonymní řekl(a)...

On NSS fungoval dobře i před tím, otázka ale je, jestli v soudci Kuhnovi neztraci daleko vic ceska akademie. Ale jak jsem si ale vsimnul u svych znamych na NSS, tak i pres (nebo prave pro :-)) jejich angazma tam, bohate publikuji, tak snad ta ztrata nebude natolik vazna.

Dominika Takáčová řekl(a)...

Pripájam sa ku gratulácii, no zároveň mi nedá nevyjadriť podobné obavy ako kolega predo mnou. Myslím, že i mnohí ďalší študenti z PF UK majú odchod Doc. Kühna za stratu jedného z najkvalitnejších učiteľov fakulty. Verím, že sudcovi Kühnovi sa podarí nájsť prijateľný kompromis medzi funkciami a na pedagogickú činnosť nezanevrie.

Anonymní řekl(a)...

Pevně doufejme, že jde o poslední "carské" rozhodnutí předsedy NSS jmenovat soudcem teoretika bez větších praktických zkušenností. Svůj hluboký význam má povinná desetiletá praxe správního soudce. Obávám se, že její absenci bude nový soudce obtížně dohánět. Bohužel to půjde opět na vrub "pokusných králíků", jak s oblibou stěžovatele nazývá JUDr. Došková. Musí mladá demokracie opravdu platit tak vysokou daň ?

Vojtěch Šimíček řekl(a)...

Milý anonyme, na Váš příspěvek bych rád zareagoval obšírněji, pokud byste si ovšem dokázal "strhnout masku". Jedině pak by mělo smysl si vyměnit názory (např. na téma optimálního složení senátů ze soudců pocházejících z různých profesních líhní); argumentaci do "tmy" za smysluplnou nepovažuji. Takže jen tři krátké poznámky:
1. Pokud nevíte, Z. Kuhn má za sebou pestrou nejen teoretickou, nýbrž také praktickou profesní zkušenost. Jak známo, jedná se - mimo jiné - o advokáta, který dlouhou dobu pracoval i jako asistent na Ústavním soudu, takže nepochybujte o tom, že umí napsat skvělá rozhodnutí.
2. Osobně rovněž blahopřeji ke jmenování Z. Kuhna soudcem. Blahopřeji však více Nejvyššímu správnímu soudu než jmenovanému, protože osobně považuji za velké štěstí, že budeme spolupracovat s - možná již nyní - nejlepším současným tuzemským právníkem.
3. Citát JUDr. Doškové si nepamatuji, ačkoliv se jmenovanou hovořím denně (jakožto člen stejného senátu). Nicméně bych byl velmi nerad, kdyby z příspěvku anonyma vznikl byť jen dojem, že NSS je hnízdem okoralých cyniků; nic není vzdálenějšího pravdě.

Anonymní řekl(a)...

"budeme spolupracovat s - možná již nyní - nejlepším současným tuzemským právníkem." - toto snad nemyslíte vážně... je až úsměvné, jak si s oblibou zdejší přispěvovatelé navzájem lichotí.

vážený pane Šimíčku, mohl bych Vás poprosit o definici toho, co si představujete pod pojmem "nejlepší právník"? Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane docente,

Osobně mi anonymita velmi vyhovuje, protože vám mohu říct, co bych vám jinak nikdy neřekl. Říkejte mi třeba Tučňáku. Na kritiku jste totiž Vy dámy a páni z NSS velmi citliví a cílevědomě před ní léta zavíráte dveře. Copak jste si nevšiml, že vás nikdo nikdy nekritizoval ? Kdy jste naposledy četl odborný článek popisující odborné vady vaší práce ? Opravdu si myslíte, že se práci NSS nedá nic vytknout ? Položil jste si někdy otázku proč ? Já osobně kladu tuto otázku mým kolegům velmi často a odpověď je takřka identická. Všichni se panicky bojí pomsty jednotlivých soudců ve svých konkrétních kauzách.

Má úvodní poznámka k doc. Kuhnovi se netýkala jeho profesionálních schopností, které jsou mi dobře známy, ale ke způsobu jeho jmenování. Aby byl doc. Kuhn jmenován přímo soudcem NSS, museli jste tedy opravdu velmi extenzivně vyložit ust. § 122 a 126 soudního řádu správního. Ale bylo to jen přátelské šťouchnutí mezi žebra. Vím, že si bezchybnost svého postupu dokážete odůvodnit, ať je jakýkoliv.

Co mi vadí mnohem víc je způsob komunikace s veřejností, který začíná poslední roky připomínat víc komunikaci s politbyrem za éry dávno minulé.

Nejdříve jste zasílali návrhy judikátů do Sb. NSS širokému spektru subjektů. Avšak jakmile se objevila kritika v podobě popisu konkrétních odborných vad jednotlivých právních názorů, tak Váš předseda přišel s výtkou, že připomínky se nemají vyjadřovat ke kvalitě právních názorů. Podle jeho pokynu se měli připomínky omezit na popis, zda řešené problémy jsou praktické či teoretické. Když přesto neustala kritika, tak jste většinu přispivatelů prostě odpojili.

Avšak šlo o přístup značně jednostranný. Dnes už je veřejným tajemstvím, že vybraní soudci na pokyn předsedy NSS minimálně ve dvou případech posuzují pro ústřední orgán státní správy případové studie obsahující návod, jak se budou soudit určité teoretické otázky, když k nim v budoucnu přijede správný „podvozek“. Dotčený ústřední správní orgán pak nastaví svou interní metodiku, aby kopírovala názory NSS pokud státu vyhovují, či zaváží podřízené úřady návodem, jak obcházet názory soudců, když státu nevyhovují. Ať žije soudcovská nezávislost !

A když kritika přijde z Ústavního soudu, tak si s chutí „zabojujete“ a snažíte se ÚS nějak přechytračit, oblafnout či obejít, což se vám ve většině případů povede. Snad jen v těch nejkřiklavějších případech jako byly přeplatky v konkurzu či slovenští důchodci vám to nevyjde a uživateli vaší judikatury jenom zalahodí konstatování, že NSS zjevně nepochopil funkci rozšířeného senátu.

Napadlo vás někdy, že za vašimi rozsudky stojí konkrétní lidské osudy ? Víte kolik podnikatelů dojelo na stanovisko pléna NSS k přeplatkům v konkurzu, když celý výtěžek z konkurzu zabavil berňák a na obyčejného člověka nic nezbylo ? Až budete zase mluvit s JUDr. Doškovou, tak se jí přeptejte, co si má počít oběť vaší judikatury, když váš názor, který mu byl k neprospěchu, je následně překonán v jiném případě stanoviskem rozšířeného senátu. Asi se často neptáte, protože kdybyste se zeptal, tak byste se dozvěděl, že to byli přece pokusní králíci a komu je co po tom, že pošli.

Samozřejmě prosím pěkně nespílám vám, který patříte mezi nejliberálnější soudce, ale NSS jako celku.

Jako celek jde o systém, který má k řádnému fungování hodně daleko. A až se předseda NSS stane soudcem ESD (doufejme, že mu to učení francouzštiny nepůjde moc dobře) a na jeho místo nastoupí místopředseda, tak bude ještě hůř.

V závěru bych si dovolil výjimečně nesouhlasit s vaším názorem. Okoralých cyniků je na NSS drtivá většina.

Zdraví váš

Tučňák

Milan Filípek řekl(a)...

Já bych fungování NSS neviděl zdaleka tak černě jako anynonymní kolega přede mnou, ovšem jmenování ZK soudcem NSS mě velmi překvapilo. Myslím si totiž, že soudcem NSS by se neměl stát někdo, kdo jako soudce nemá žádnou praxi (být asistentem soudce ÚS je málo). Jistě, nepochybuji o tom, že ZK je vynikající právník a že umí napsat hezké rozhodnutí; je však otázkou, zda nebudou tato rozhodnutí v některých případech až příliš odtržena od reality.

V každém případě přeju ZK v jeho novém působišti hodně štěstí.

Vojtěch Šimíček řekl(a)...

1. Ad anonym - definice "nejlepšího právníka":
Příliš mne podceňujete, pokud spatřujete jakoukoliv souvislost mezi mým "spolubloggerstvím" se Z. Kühnem a názorem na nejlepšího právníka. Neberte mi prosím můj subjektivní názor. Stejně jako Vás nehodlám přesvědčovat o tom, že barokní stavby jsou hezčí než renesanční či naopak a že kniha Dostojevského je hodnotnější než kniha od D. Steelové. Samozřejmě, že pokud by kdokoliv z právníků stál před volbou označit - např. pět - "nejlepších" právníků, je ovlivněn tím, v jaké části práva se pohybuje, které odborné knihy a články čte a jakou profesi vykonává. Proto prosím nevnímejte můj názor jako projev jakéhosi elitářství, nýbrž jako osobní názor, formovaný mojí profesní zkušeností a zájmy. Žádnou univerzální definici proto nenabízím a spíše doporučuji přečíst si, jaké odborné texty jmenovaný napsal, srovnat jejich kvalitu s texty jinými, navštívit jeho přednášku, uvědomit si, k jaké šíři problémů se v různých médiích fundovaně vyjádřil a vnímat, jak jej vnímá odborná veřejnost. V rámci odborné komunity totiž neplatí žádné výkonnostní tabulky a žebříčky. Odborné, ryze neformální, nicméně nejcennější uznání v praxi, si představuji asi tak, že když se zamýšlím nad určitým problémem a vím, že k němu již někdo publikoval a nejedná se o jméno zcela neznámé, buď jaksi předem oprávněně tuším, že (1.) od tohoto jména nikdy nemohu očekávat vlastní názor a je proto zbytečné si jeho text vůbec vyhledávat, (2.) se jedná o názor sice cenný, nicméně spíše ve smyslu informace o existující výkladové praxi a (3.) názor neotřelý, který je radost číst a s nímž se zpravidla buď ztotožním, anebo si považuji za čest s ním polemizovat. Do této třetí kategorie spadá u mne osobně ZK. Jak mi kdysi řekl jeden kolega, největší pocty se ti dostane tehdy, když za tebou přijde jiný právník a požádá tě o názor na právní problém, který řeší. Já se moc těším, jak budu se "svými" problémy již od ledna pravidelně chodit právě za Z. Kühnem.

2. Ad Tučňák:
Respektuji Vaši anonymitu, nicméně nastolujete jí velmi nerovná pravidla hry. Doporučuji také se trošku zamyslet nad tím, že na straně jedné kritizujete NSS za to, že zavíráme dveře před kritikou, na straně druhé sám k ní nejste ochoten a schopen. Pokud se obáváte toho, že prozrazením Vaší identity hrozí Vaším klientům pomsta ze strany soudu, nemohu na to zareagovat jinak, než že jste mne osobně urazil asi tím nejhorším způsobem. Tento výkřik skutečně nemohu vnímat jinak než osobně, protože ze soudců NSS vědomě děláte zamindrákované sebestředné pitomce, kteří neví, "kde je mapa". Přitom sám nejste schopen to potřebné kritické zrcadlo nastavit a omezujete se na pár pomluv a výpadů, typu výrazů jako "politbyro" apod., na které samozřejmě nehodlám reagovat. Ani na Vaše "ověřená" veřejná tajemství z kuchyně NSS o tom, že předseda směřuje k ESD, či v jakých funkcích soudci NSS pokoutně působí. Protože s těmito informacemi prostě nelze polemizovat a vyvracet je a hlavně to nemá smysl (vzpomeňte na Nerudovu povídku Přivedla žebráka na mizinu, která názorně ukazuje sílu pomluvy),věřte mi alespoň to, že za globální oteplování fakt nemůžeme. Rovněž Vás nebudu přesvědčovat o "cynické neokoralosti" našich soudců: o tom musí všechny denodenně přesvědčovat naše judikatura a nikoliv diskuse na blogu.

K názorové pluralitě: Mohl bych uvést řadu příkladů, kdy NSS sám zorganizoval různé diskuse (na témata z oblasti daňového práva, přístupu k informacím, volebního práva, konfliktu zájmů apod.), na které vědomě pozval představitele různých názorových proudů, a to také proto, že skutečně chybí teoretická reflexe judikatury. To je však obecný problém, v žádném případě nespojený jen s NSS. Kritickou reflexi samozřejmě potřebujeme a nebráníme se jí. Proč ji tedy s kolegy nenabízíte? Proč např. v odborném tisku nekritizujete naše judikáty? Nepochybujte o tom, že takovéto články budeme číst a že na ně v další judikatuře zareagujeme.

K připomínkovým místům při výběru judikátů do Sbírky NSS: předně, můj názor na význam publikace judikátu je dostatečně zřejmý a pro stručnost odkazuji na svoje minulé posty, věnované tvorbě právních vět. Za situace, kdy veškerá rozhodnutí jsou publikována na webové stránce NSS má Sbírka charakter jakési "výkladní skříně", nikoliv již funkci "kroniky" o tom, co vše soud za určité období rozhodl. Při vyhodnocení připomínkových míst mohu - jakožto člen redakční rady Sbírky - s čistým svědomím říci, že vyřazena byla pouze ta místa, která byla zcela pasivní a nepředstavovala prakticky žádný přínos. To znamená, že na soubor vybraných judikátů dlouhodobě nereagovala buď vůbec, anebo jen způsobem, který byl zcela zbytečný (mám tím na mysli nejmenovanou komoru, která ve své typizované "připomínce" zpravidla jen zopakovala, o co v judikátu šlo, a následně bez jakékoliv argumentace judikát pochválila či označila negativně v závislosti na jeho konformitě s dosavadní praxí). Naopak vždy jsme vítali kritické připomínky a v těchto případech k redukci nedošlo. Rozhodnutí o omezení připomínkových míst proto považuji za zcela legitimní, jelikož prostě není dán žádný důvod k poskytování zpracovaných judikátů někomu, kdo nikterak nepřispívá ke zkvalitnění Sbírky, nemluvě ani o tom, že je velmi sporná otázka prodejnosti papírové Sbírky za situace, kdy soud zcela zadarmo a nekontrolovatelným způsobem poskytuje její obsah elektronicky, a to samozřejmě navíc s časovým předstihem.

K poznámce o rozšířeném senátu: samozřejmě rozumím, že účastník řízení, který si např. po třech letech přečte, že jím zastávaný právní názor nakonec soud shledal správným, se může zdravě naštvat, a "akademické vítězství" je mu z hlediska jeho individuálních práv platné jako příslovečný zimník mrtvému. Nicméně co je alternativou? Bazírování na názorech, které jsou překonány? To určitě ne. Respektujme proto prosím, že právo není přírodní věda, že má svoji dynamiku, že v jeho rámci dochází k názorovému vývoji a že je vždy lepší pro futuro překonat některý právní názor než na něm sveřepě trvat. Pokud považujete za projev cynismu tvrzení, že prostě každý systém vytvářený lidmi produkuje chyby a že absolutní spravedlnosti nelze vždy dosáhnout, pak prosím. Mějte však v patrnosti, že kromě zájmu na absolutní spravedlnosti zde musí platit i právní jistota.

Milý Tučňáku, povedlo se Vám mne hned o silvestrovském ránu pořádně nažhavit. Speciálně Vám proto přeji do nového roku jediné: nevěřte důvěrným informacím, leč faktům, a mějte na mysli, že ač "kopeme" v různém profesním dresu, dělejme tak na úrovni, s určitou noblesou a važme si práce těch ostatních. Věřte, že na NSS se nepohybují humphreyovské "morální mrtvoly", leč lidé z masa a kostí se svými silnými i slabšími osobnostními stránkami, stejně jako v každé jiné profesi. A já si osobně přeji, aby naše výstupy byly natolik kvalitní, že podobné diskuse na blogu již nebudou potřebné.

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane docente,

jsem ostrostí vaší odpovědi velmi překvapen a zároveň kromobyčejně spokojen, že nevíte, kdo jsem. Když dovolíte tak se v odpovědi namísto emocí zaměřím raději na fakta.

Ad kritika a názorová plurality:

Judikáty NSS se veřejně nekritizují. Nevím, jak v jiných oblastech, ale v té mé určitě ne. Důvody jsou možné pouze dva: buď není, co kritizovat, a nebo se kritická stanoviska nezveřejňují. Pokud logicky vyloučíme možnost prvou, protože pak by rozšířený senát nemohl mít žádnou práci, pak musíme hledat odpověď na druhou otázku. Nevím zda jste ji hledal Vy, ale já jsem tomu věnoval dost času. Výsledkem mého zjišťování je drtivě převažující obava z pomsty od soudců NSS. Odborná veřejnost vás takto vnímá a je to jen výsledek vaší práce.

Můžete namítnout, že to je iracionální subjektivní dojem několika jednotlivců a můžete mít pravdu. Pak je otázkou, co NSS dělá pro zjištění teoretické reflexe své judikatury. Píšete o setkáních na NSS. Dovolte mi se pousmát. Na podobných setkání si právě všichni dají záležet, aby soudce hodně chválili a zajistili si výhodu (přímo úměrnou ješitnosti soudců) pro své klienty. Nikdo si nikdy netroufl vám do očí říct, jaké odborné vady vaše judikatura má. A mohl by NSS dělat víc ? Osobně si myslím, že rozhodně ano. Prvně neexistuje žádná významnější publikační praxe soudců NSS (opět prosím pěkně mluvím o mém odvětví). Jistě by odborná diskuze dvou soudců v odborném tisku otevřela cestu k poznání názorů i jiných právníků. Dále by NSS mohl vyhlásit odborné právnické soutěže, které by mohly přinést řadu pohledů na judikaturu NSS. Zajímavou možnost by jistě mohlo přinést i odtajnění problémů, které jsou v řešení v rozšířeném senátu, a otevřel by se prostor pro názory odborné veřejnosti. Mohli by vycházet monografie práce jednotlivých soudců, které by ukazovali výsledky jejich práce v koncepční podobě. Cest by se jistě dalo nalézt více a nástroje jsou jen v rukou NSS.

Ad pomluvy:

Vše, co jsem uvedl, je pravdivé a jsem schopen to prokázat.

Ad komunikace s politbyrem:

Svou narážkou jsem měl na mysli dnešní praxi, kdy se obyčejný smrtelník může v judikatuře NSS orientovat jen podle čísel jednacích (spisových značek), ale soudci je zásadně neznají. Takže když se na přednášce zeptáte na konkrétní rozsudek, tak každý soudce (zde i Vy osobně) řekne, že vám neumí odpovědět. Následuje kalvárie vysvětlování, o co v daném případě šlo, což komunikaci posune do roviny: Zeptejte se na co chcete, já vám na co chci odpovím. A řešení, jak judikaturně odůvodnit uveřejňování názvu stěžovatele, je opět jen v rukou NSS. Možná vám to přijde malicherným, ale pro praktika jde o věc zcela zásadní.

Ad K připomínkovým místům při výběru judikátů do Sbírky NSS:

Pokud je Sbírka NSS opravdu jen výkladní skříní, pak není důvod proč omezovat připomínková místa. I kdyby mělo jedno připomínkové místo přinést jednu kloudnou připomínku za deset let, tak bude přínosem, protože jde o dobrovolnickou práci bez nároku na jakékoliv protiplnění. K ohrožování prodejnosti Sbírky NSS by opravdu došlo a je to v pořádku. Nevidím důvodu proč zpeněžovat práci soudců, když jsou placeni z našich daní a výnos od ASPI na tom nemůže nic významného změnit.

Ad rozšířený senát:

Žádná reálná volba mezi absolutní spravedlností a právní jistotou neexistuje. To jsou roviny, které se při řešení popsaných problémů zcela míjí. Osud „pokusných králíků“ je lehce řešitelný zavedením institut obnovy řízení před NSS z důvodů obratu (zvratu) v judikatuře. V první fázi by mohla být obnova hodně široká (tj. neomezovat ji jen problémy řešené rozšířeným senátem, ale zahrnout i změny v doktríně a změny v důsledku nálezů ÚS, rozhodnutí ESD a rozsudků mezinárodních soudů zavedených do naší praxe nálezem ÚS při obnově řízení podle z. o ÚS). V druhé fázi by se vyhodnotily výsledky fáze první a případně by se obnova upravila.

Závěr:

Zkrátka, vážený pane docente, vše by bylo řešitelné. Jen by soudci NSS museli slézt ze slonovinové věže a mít trochu snahy řešit problémy obyčejných lidí. Zatím spíš převažující většina vašich kolegů připomíná bohy, kteří se o osudy svých hovádek pramálo zajímají.

Vše nejlepší do nového roku 2008 přeje

Tučňák

Vojtěch Šimíček řekl(a)...

Vážený Tučňáku,

skutečně jen telegraficky:

1. Pokud odborná veřejnost není ochotna judikaturu kritizovat, není korektní osočovat soud z toho, že si hraje na bohy, že není kritizován a že nedělá dost pro to, aby jeho výstupy prošly ohněm kritiky. Právě proto, aby rozhodovací činnost NSS byla transparentní a aby mohla být dostatečně reflektována veřejností (zejm. odbornou), jsou veškerá jeho rozhodnutí v úplném znění na webu. Přece nemůžete myslet vážně, že jako soudce NSS mám rozsudek napsat a následně si ho ještě i zkritizovat (příp. že by se dva soudci domluvili, aby na stránkách odborného tisku simulovali názorovou polemiku). Odborné soutěže vyhlašují fakulty a vědecká pracoviště, nikoliv soudy jakožto orgány veřejné moci. Jak si takovouto soutěž představujete: např. vyhlásit cenu o nejlepší kritiku judikátů NSS v oblasti stavebního práva? A myslíte si, že pak se konečně objeví absentující kritici, kteří se dokáží podepsat jinak než Tučňák? Anebo takovéto soutěže povedou k dostihům servility k NSS, jak naznačujete, že se děje v případě pořádaných diskusí? K čemu taková soutěž? Jen pro informaci, NSS tradičně vyhlašuje soutěž v rámci SVOČ (studentská vědecká odborná činnost). Nikoliv náhodou hned několik nejlepších svočkařů pracuje na NSS jako asistenti. A věřte mi, že nebyli servilní...

2. Činnost rozšířeného senátu rovněž není utajená, účastníci řízení jsou o předložení věci RS informováni usnesením. Nezapomínejte však, že i RS je soudní těleso, takže není možné, aby NSS informoval o předložení věci RS, následně si dal např. půl roku čas na odbornou diskusi, tu by poté vyhodnotil a teprve poté rozhodoval. Zpátky do reality.
Ostatně, v tónu Vašich připomínek mi asi nejvíce vadí neustálou přítomnost "utajování", spiknutí s nekalými silami, ohrožování mladé demokracie apod. Věřte mi, že pravda je zcela jinde.

3. Samozřejmě přiznávám, že neznám nejen všechna rozhodnutí NSS, nýbrž ani jejich větší část. Prostě proto, že to není fyzicky možné. Jen pro ilustraci, za 4,5 let, kdy působím na NSS, mám něco přes 1000 "vlastních spisů". K tomu připočtěte nejméně dvojnásobný počet spisů od kolegů ze senátu, kde jsem spolurozhodoval. A to jsou jen případy, které jsem přinejmenším prostudoval. Výsledný údaj vynásobte počtem senátů. Skutečně si myslíte, že je možné, aby kterémukoliv soudci okamžitě "naskočila" povědomost o většině rozhodnutí jeho soudu? Proto samozřejmě přiznávám, že na otázky typu "jak se díváte na rozhodnutí sp. zn. XY" nejsem zpravidla schopen vůbec odpovědět. Pokud odpověď čekáte, musíte mi dát předem šanci, abych si takové rozhodnutí buď oživil anebo dokonce poprvé přečetl. To je realita. Pokud řešení spatřujete v uveřejňování názvu stěžovatele, narazíte na ochranu osobních údajů: představte si důchodce žádajícího o invalidní důchod, jak si na webu přečte seznam všech svých chorob, obsažený v rekapitulační části rozsudku. Jen jako doplnění: právě z důvodu informační zahlcenosti máme na NSS analytické oddělení, které naši judikaturu vyhodnocuje.

4. Ad Sbírka: nerozumíme si. Problém není v "prebendách soudců", nýbrž v koncepci. Když Sbírku vydává soukromá firma a nikoliv stát, je hledisko zisku relevantní. Alternativou je státní garance vydávání, pak samozřejmě není problém, když Sbírku nikdo nekupuje.

5. Nesouhlasím ani s obnovou řízení. Předně, obnova řízení je institut principielně zaměřený na skutkové a nikoliv právní okolnosti věci. Příklad zákona o ÚS není dobrý, a to předně proto, že se týká jen trestních věcí a nikoliv věcí ostatních, a také proto, že se ukázala jeho totální neživotnost. Upřímně řečeno, jedná se o typický "fíkový list" vystavený Štrasburku. Samozřejmě můžeme legislativně uvažovat o obnově řízení v případě judikatorního odklonu soudu (což je sice znásilnění obnovy, ale nešť), nicméně právě zde jde o zásah do právní jistoty. Uvědomte si, že správní soudnictví nejsou jen daně, nýbrž např. i stavební řízení. Zkuste si představit vydání stavebního povolení, následný přezkum v žalobním řízení, kasační řízení, případnou ústavní stížnost, a cca po třech letech od definitivního konce případu dojde k judikatornímu odklonu ve zcela jiné věci. Obnovil byste řízení? Co když se ale bude jednat o odklon v neprospěch fyzické osoby? I tehdy? Pokud nikoliv, kde je rovnost procesního postavení účastníků řízení, tedy i správního orgánu? Jak to bude, když ve skutečnosti bude problém mezi dvěma fyzickými osobami - např. sousedy? Tam bude nutně spravedlivá obnova narušovat právní jistotu druhé osoby. A tak by bylo lze pokračovat. Takže problém napětí mezi spravedlností a právní jistotou určitě existuje.

Rovněž Vám přeji vše dobré. Jen prosím alespoň konečně pochopte, že NSS není slonovinová věž, pod ní nejsou hovádka a upřímně řečeno, já ve svém okolí neznám ani žádné "obyčejné lidi". Kamarádím se se skvělým kuchařem, s řadou fantastických maminek na mateřské, s několika obdivuhodnými řemeslníky a taky s mnoha právníky, z nichž hodně řadím mezi právníky mizerné. Nikdo z nich však není obyčejný. To je floskule, o níž jsem věřil, že odešla s legendárním pořadem Oty Černého "Co týden dal", zakončeného jeho tradičním dotazem: A co na to prostý občan? Asi mám smůlu na neobyčejné lidi kolem sebe. Ostatně, ani Vás za obyčejného nepovažuji. Cožpak vůbec může být Tučňák obyčejný?

Pavel Molek řekl(a)...

Vážení čtenáři (rád začínám oslovením a oslovovat tučňáka, tím spíš - vzhledem k jeho projevům – jako váženého, by ode mne v tomto případě nebyla zdvořilost, ale pokrytectví),
omlouvám se, ale nemám sílu přenášet v sobě do nového roku pocity, které jsem získal po přečtení tohoto antarktického poselství.

S Tučňákem se ztotožňuji (bože, jak hluboko jsem klesl, ztotožňovat se s tučňákem....) jedině ve věci kritiky neidentifikovatelnosti rozhodnutí NSS (stejně jako jakéhokoli jiného českého soudu), ovšem v otázce boje proti anonymizaci soudních rozhodnutí jsem všechny kule vystřílel ve svém prvním příspěvku na tento blog ze dne 26. 10. 2006 o tom, zda nás přežije anonymizace (http://jinepravo.blogspot.com/2006/10/peije-ns-anonymizace.html).

Co se toho zbytku týče, nejparadoxnější ze všech ostatních narážek a urážek (pominu obzvláště holedbání našeho neviditelného o tom, jaké všechny pomluvy dokáže prokázat: i na stydlivé komentátory našeho blogu platí, že „zde je Rhodos, zde skákej!“) se týče odborné kritiky, po které je ze strany soudu skutečně opakovaně voláno, byť do lesa, z nějž se obvykle nic neozývá. Představa, že kritikům hrozí ze strany soudu jakási vendeta, je skutečně komická. Osobně si ostře pamatuji v odborných periodicích, jež sleduji (čímž nevylučuji, že například v některém daňovém periodiku se objevila kritika, kterou jsem přehlédl), na dva zásadně kritické články: jeden se týkal jednoho azylového rozsudku osmého senátu a byl na tomto blogu pověšen od Davida Kosaře, kterého jsem tu osobně „potrestal“ výčitkou, proč nekritizuje naši azylovou judikaturu soustavněji a hlavně systematičtěji, soud jej pak sankcionoval o pár měsíců později tím, že jej přijal do svého Oddělení dokumentace a analytiky. Druhý byl velmi zdařilou a drtivou kritikou rozsudku NSS ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 2 Afs 62/2004, k aplikaci pojmu „závislá činnost“ při vyměření daně z příjmů. Autorem této kritiky v časopise Jurisprudence byl Zdeněk Kühn, autorem rozsudku senát pod předsednictvím docenta Šimíčka. Nabýt z průběhu a tématu tady a teď probíhající diskuse pocitu, že tato kritika způsobila z naší strany vůči Zdeňku Kühnovi nenávist celého soudu popřípadě speciálně Vojtěcha Šimíčka, lze snad opravdu jen při pohledu z Antarktidy.

Myslím ostatně, že není náhoda, že si v souvislosti s kritikou rozhodnutí našeho soudu automaticky vzpomenu právě na tyto dva kolegy, kteří jsou mi blízcí věkem, možná, že u Vašich vrstevníků (jak hádám ze stylu jazyka a používaných příměrů - stejně jako v My Fair Lady identikoval jazyk člověka vzhledem k jeho původu místnímu, u nás to platí spíš vzhledem k původu časovému...), Tučňáku, přežívá umělá obava, že i na vztahy k NSS je nutno pohlížet jako na vztahy – a sluší se poděkovat za hezký příměr, který by mne skutečně nenapadl – s politbyrem: myslím, že chyba není v instituci vzniklé v roce 2003 (stejně jako v ní není chyba, pokud se na akcích pořádaných soudem účastníci snaží – jak tučňák píše – soudcům pokrytecky vlichotit), ale v jedné české vlastnosti, kterou si většina předchozích generací přinesla patrně z dob, které nepamatuji, NSS i já jsme byli ještě díky bohu na houbách, zato ji tak hezky, jedním výrazem, popisuje film Pupendo.

Končím tedy svůj komentář s výkřikem „Předposranosti zdar!“ a doufám, že globální oteplování nevyžene více podobných „tučňáků“ z tající Antarktidy k nám „do mladé demokracie“.
Pavel Molek

P. S.: Věřím, že mi čtenářky odpustí drobnou obhroublost v závěru. Budiž připsána tučňákově anonymitě, k níž sice nevidím důvod (leda by se styděl za dvojitou neshodu podmětu s přísudkem ve větě „Mohli by vycházet monografie práce jednotlivých soudců, které by ukazovali výsledky jejich práce v koncepční podobě.“), ale dává mi možnost protiargumentovat s razancí, kterou bych si vůči komentátorovi, který se nestydí za svou tvář, odpustil.

Tomáš Sobek řekl(a)...

Ad Tučňák
"Kdy jste naposledy četl odborný článek popisující odborné vady vaší práce?"
Věřím, že až nějaký napíšete, třeba pod pseudonymem "Zdeněk Kühn", tak si ho Vojtěch Šimíček se zájmem přečte.

Ad Pavel Molek
Přiznám se, že mi uniká, proč zřejmý pseudonym "Tučňák" vyvolává tak negativní reakce. Kdyby onen komentátor použil jako pseudonym nepravé ale uvěřitelné jméno (třeba "Karel Voříšek"), tak by to nikdo nepoznal a nebyl by problém. Formát blogu nabízí možnost používat pseudonym. A pokud se používá, tak je fér, když se to dělá transparentně. Tučňák je v tomto smyslu férový.

Opravdu potřebujeme v odborné diskusi vědět, s kým konkrétně tuto diskusi vedeme? Pokud je diskuse věcná, tak jde o argumenty jako takové a ne o jejich autorství. Netuším, proč má Tučňák potřebu skrývat svoji identitu, ale mám za to, že je to jen jeho věc.

Myslím ale, že kdyby Tučňák psal svoji kritiku NSS pod svým pravým jménem, dal by si na své argumentaci více záležet.

Pavel Molek řekl(a)...

Ad Tomáš Sobek: Mohu souhlasit jen zčásti. Pseudonym by mi vůbec nevadil u žertovné poznámky na okraj; u věcné obecné kritiky jej dokáži při zásadních důvodech akceptovat (nedovolil bych si kritizovat TGM za to, když chtěl někdy uveřejnit v novinách svůj polemický názor, ale nechtěl ho "zatížit" aurou svého presidentství - nemám důvod se domnívat, že by to byl Tučňákův případ); nicméně jedná-li se o polemiku a kritiku osobní, má podle mne kritizovaný (ať už je to Zdeněk Kühn, Vojtěch Šimíček, či kdokoli jiný, kdo měl pochybnou čest být v těchto komentářích zmíněn) právo, aby polemizoval s osobou, nikoli s ptákem, o kterém se ví jen to, že má nějaký komplex z rozhodovací činnosti NSS, žije na jižní polokouli a jeho nejbližšími příbuznými jsou fregatky, potáplice a buřňáci.

A jakkoli si nemyslím, že bychom si zakládali na nějaké důstojnosti tohoto blogu, tak bych si dovolil tvrdit, že ani úrovni blogu neodpovídá okázalá taškářská rozvernost z toho, že dosud nebyla odhalena Tučňákova identita, a proto může dál nezávazně na všechny strany vyvolávat, co prý ví, ale nechce dokazovat.

Dovolil bych si v opačné souvislosti vzpomenout příklad JUDr. Jiřího Vyvadila, jehož nedávný komentář k jednomu mému postu byl také osobní, ostře namířený proti doktoru Baxovi a dalším, nicméně všichni kolem velmi uznale kvitovali, že se do diskuse zapojil, s plnou vážností a pod svým jménem. Nemusím s názory JUDr. Vyvadila souhlasit (což byla náplň toho mého postu), ale smekám před jeho snahou jít do konfrontace s otevřením hledím. Pokud na jižní polokouli nevědí, co je to "hledí", pak překládám: bez zbabělosti.

David Kosař řekl(a)...

Ad Pavel Molek:

Souhlasím s Tomášem Sobkem, že pokud se už rozhodne někdo reagovat na anonym (či pseudonym), tak by se neměl vyjadřovat k potřebě svého oponenta zůstat v anonymitě, natož ho za to přímo shazovat. Ke smysluplné diskusi to nevede.

Stejně tak poukazovat na takové malichernosti jako neshodu podmětu s přísudkem...a tím spíš na blogu...

ad tučňák:
1. Být Vámi, tak bych se vendetty zas tak nebál. NSS zdaleka není názorový monolit (vzhledem k absenci disentů ale nevíte kdo je kdo [a kdy]) a je dost možné, že byste dal svou kritikou zbraň do ruky soudcům, kteří jsou momentálně v názorovém postoji k určité právní otázce v menšině. Vendettou by pak pro Vás mohlo být vítězství v RS...

2. Na druhou stranu trochu Vaši frustraci chápu. NSS přece jen představuje poměrně silného soupeře (byť jsem už rovněž předpojatý), navíc má časovou (na webu se objevují rozhodnutí až po doručení stranám sporu) a informační (lidé zvenčí nemají přístup k seznamu právních vět [kromě těch uveřejněných ve Sb. NSS], což jim znesnadňuje rychlou orientaci) výhodu. Může se Vám tak lehce stát, že napíšete skvělou kritiku, ale než Vám to někde vyjde, tak už máte nálepku někoho "kdo bojuje s větrnými mlýny". A když už uhodíte hřebíček na hlavičku, tak jste "potrestáni" za to, že nekritizuje judikaturu soustavněji a hlavně systematičtěji (což vzhledem ke kritice na BLOGU a skutečnosti, že azylových věcí byly rozhodnuty již TISÍCE je spíše špatný vtip).

K tomu lze ale dodat pouze: C'est la vie! Můžete to otočit a brát jako výzvu.

P.S. Jsem zastáncem zveřejňování všech právních vět (tj. i těch, které neprošly do Sb. NSS) na webových stránkách NSS. Je to transparentnější a pomohlo by to zkvalitnění argumentace stran.

3. V řadě svých námětů předpokládáte, že změna se dá udělat mávnutím kouzelného proutku - ani uveřejňování jména stěžovatele ani obnova řízení u NSS se ale bez legislativní úpravy neobejde. Navíc si protiřečíte, neboť na jiném místě kritizujete přílišnou aktivitu soudců NSS v legislativním procesu.

4. Osobně si myslím, že je lepší slyšet Vaši kritiku - byť anonymně, než ji neslyšet vůbec. Anonymní reflexe je přece jen lepší než žádná reflexe. Kdybyste byl ale konkrétnější (jací soudci? v jakých oblastech? v jakých případech se NSS snažil oblafnout ÚS?), tak by to bylo více ku prospěchu věci [pod rouškou anonymity Vám přece nic nehrozí].

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane docente,

Takhle bychom mohli po sobě střílet argumenty do soudného dne. Pokusím se shrnout naši vzájemnou diskuzi a každý ať si z ní odnese cokoliv, co bude považovat za potřebné:

Ke kritice odborné veřejnosti judikatury NSS:

Shodli jsme se, že kritická reflexe judikatury NSS chybí. NSS se snaží problém odstranit pořádáním seminářů na konkrétní téma, což nevede k dostatečné tvorbě kritické reflexe. Oba chápeme negativní dopady takového stavu. K stávajícímu způsobu podpory tvorby kritické reflexe nabízím doplňková řešení spočívající v podpoře dobrovolnické práce, kdy by NSS mohl být obohacen o různé pestré kritické reflexe. Dále v zásadním rozšíření připomínkových míst, vyvolávání polemiky na konkrétními odbornými problémy v odborném tisku přímo soudci a podporou (ať je bude přímo pořádat či zaštiťovat) odborných soutěží. Vše s naprostým minimem nákladů. Vy mnou navržená řešení zpochybňujete, ale sám žádné řešení problému „kritického nedostatku kritické reflexe judikatury NSS“ nenabízíte. Pak zůstane stav nadále neutěšeným, což poškodí všechny.

Zveřejňování judikatury

Vaším argumentem dokládajícím transparentnost NSS je zveřejňování judikatury. Tvrdím, že judikatura je zveřejňována způsobem, který výjimečně znesnadňuje práci s judikaturou a fakticky brání v jejím hlubším poznání, což opírám o následující argumenty:

 Jsou podstatné rozdíly v nástrojích používaných soudci a jejich asistenty na straně jedné, a veřejností na straně druhé, k vyhledávání judikatury na serveru NSS. Každý, kdo shlédne obě vyhledávací masky zjistí, že pro veřejnost jsou funkce značně omezeny. Jde hlavně o vyhledávání podle konkrétního ustanovení právního předpisu. Ale rovněž nepřístupnost právních vět.

 Nepomáhá ani zapojení Googlu, který neumí pracovat se znakem paragrafu. Tento neutěšený stav vede k tomu, že když chcete vyhledat § 21, tak vám namísto toho Googole najde všech čísla 21, což vám znemožní se dobrat reálného výsledku. Vyhledávací maska webu NSS sice se znakem paragrafu umí pracovat, ale neumožňuje vyhledávání ve výsledcích. Takže najdete všechny § 21, ale neumíte to dál omezit, protože právní předpis nebývá standardně označován (některý soudce používá zkratku s.ř.s., jiný to vypíše plným názvem, …) a vy musíte zkoušet všechny varianty, což vám opět znemožní se dobrat reálného výsledku.

Takže dovolte, pane docente, abych vám přiblížil práci praktika. Každé ráno musíte pustit počítač a číst vše, co bylo nově zveřejněno. Až to přečtete, tak musíte nalezené judikáty zařadit do svého systému judikatury, protože pozítří už nevíte, co jste četl před dvěma dny. Spíš to připomíná práci zlatokopa, který hledá malý kousek blyštivého kamínku pro svou obživu. Podle mých timesheetů strávím touto otročinou 20-27 % mého pracovního času. Z vašich vyjádření je patrné, že považujete za nemožné přečíst veškerou judikaturu NSS, ale odborná veřejnost jinou šanci nemá.

Takže uzavírám, že transparentnost judikatury NSS je radikálně snížena omezení funkčností vyhledávání v ní.Obnova řízení u judikaturních odklonů

Vy zastáváte názor, že spravedlivá obnova bude narušovat právní jistotu druhé osoby. Můj názor tak jednoduše říct neumím. Už dnes dochází k narušování právní jistoty samotnou existencí judikaturních odklonů. Jde o nepředvídatelnosti rozhodnutí po judikaturním odklonu (i proto jsem zastáncem zveřejňování věcí pro rozšířený senát, v co nejrannějším stádiu). Pokud nebude zaveden institut obnovy řízení, pak stejně dochází k narušování právní jistoty. Odpověď na otázku zavedení popsané obnovy řízení vidím v historických souvislostech. Deset let NSS absentoval a posledních pět let docházelo k vytváření základní báze judikatury, která je nezbytným předstupněm možných judikaturních odklonů. Čeká nás podle mého názoru doba, která bude poznamenána zvýšeným počtem judikaturních odklonů. Pokud prof. Cepl popisuje stav českého práva jako tak žalostným, že by i neznalost zákona měla v určitých případech omlouvat, pak mě to vede k přesvědčení, že obnovu řízení by bylo nutné zavést jako dočasné ochranné opatření než se stav čs. práva zlepší, resp. klesne množství judikaturních odklonů. Pokud zavést obnovu řízení, pak právě pro tuto dobu následující pěti až deseti let, kde negativní dopady budou nejzásadnější.

Děkuji vám za čas, který jste mi věnoval.

Zdraví Vás Tučňák

PS JUDr. Pavlu Molkovi:

Vážený pane doktore,

I když mám jiné názory než Vy, tak nebiju vaše děti, nezavírám vás do kriminálu, ani vás neposílám do koncentračního tábora. Prostě jenom říkám, co si myslím a je vaší vizitkou, že se ve vašem vyjádření převažují emoce nad fakty.

Říkáte, že NSS po kritické reflexi volá, ale nikdo se neozývá. Mé poznatky z praxe považujete za komické. Ale ve vašem vyjádření zcela postrádám vaše vysvětlení absence kritických reflexí. Zkusil jste je alespoň hledat ? Podělte se s námi ! Určitě to bude podnětné.

PS JUDr. Tomáš Sobek:

Vážený pane doktore,

Prvně musí k vaší otázce na veřejnou kritiku mé práce uvést, že nejsem placen z veřejných peněz. Ke kritice obecně musí uvést, že součástí naší firemní kultury je zveřejnění všech případů na intranetu. Umožňuje to sledovat, jakým tempem pracujeme a je povinností pověřeného člena týmu hrát roli „ďáblova advokáta“. Než kauzu pošleme soudu, musí jí autor umět obhájit před všemi kolegy a věřte, že jsou to někdy horké chvilky.

PS JUDr. David Kosar

Vážený pane doktore,

Děkuji, protože váš příspěvek mě opravdu přiměl k zamyšlení. Stran kritické reflexe judikatury NSS se můj závěr opírá o soukromé pátrání proč je jí tak málo. Chápu, že se zdejším blogerům výsledky nelíbí. Věřte, že mně také ne. Vždyť mým přáním je, co nejlepší fungování NSS, protože jde o zdroj mé obživy. Proto jsem nabídl možná řešení. Třeba se mýlím, ale alespoň jsem se zkusil zamyslet a s vámi, kteří to můžete ovlivnit, jsem se o to podělil. Co vím, tak NSS průběžně vyhodnocuje účinnost s.ř.s. a navrhuje jeho novelizaci, tak proč se společně nezamyslet, jak pomoci k lepšímu fungování. Nepovedlo se ? Dobrá, já se za dokonalého nepovažuji, ale proto se mě JUDr. Molek nemusí snažit urážet úvahami nad váženým či neváženým apod.

NSS nechápu jako soupeře, ale jako partnera. Výsledkem naší spolupráce má být vyřešený případ a mou potřebou je, aby byl NSS stále dokonalejší. A vidím-li prostředky jak pomoci, tak je zkusím nabídnout, což jsem výše učinil.

Po všem, co jsem těmi úvahami vyvolal, jsem za svou anonymitu převelice rád.

PS K průkazu mých tvrzení:

1) Případ, kdy se NSS snažil oblafnout ÚS, je známý případ slovenských důchodů. Aby se NSS nemusel řídit názorem ÚS, tak otázku jím vyřešenou poslal do rozšířeného senátu a myslel si, že se tím zbaví povinnosti řídit nálezem ÚS, když to RS NSS vyřeší jinak. Jde o veřejně přístupný případ.

2) Skutečnost, že má předseda NSS zájem o funkci soudce ESD dokládá jeho intenzivní studium francouzštiny. Pokud se mýlím, což se mi děje celkem pravidelně, tak se všem dotčeným hluboce omlouvám. Ona budoucnost ukáže.

3) Stran řešení případových studií o tom existuje zápis, který jsem nezískal oficiální cestou (musel jsem se s dotčeného opít, abych to z něj vymámil). Takže jeho zveřejněním učiním významný krok k odtajnění své identity. Když na tom bude někdo z dotčených výslovně trvat, tak mi dejte nějaký mail a pošlu vám ho. Ale nerad.

Anonymní řekl(a)...

ad Tučňák
"Skutečnost, že má předseda NSS zájem o funkci soudce ESD dokládá jeho intenzivní studium francouzštiny."

Kdyby intenzivně studoval řečtinu, dokládalo by to jeho zájem o funkci ministra zahraničních věcí v Turecku.

Pavel Molek řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Molek řekl(a)...

Vážení spolukomentátoři,
musím sebekriticky uznat, že mé předchozí komentáře byly snad až příliš jedovaté, ale byly to osobní (proto ty právem kritizované emoce) reakce na osobní útoky (byť ne proti mě, ale proti lidem a hodnotám, kterých si vážím - zkrátka se na rozdíl od Vojtěch Šimíčka nedokážu s nadhledem povznést nad zmínky o tom, že se soukromá sféra "panicky bojí pomsty ze strany soudců NSS", kteří jsou "okoralými cyniky" a připomínají "bohy, kteří se o osudy svých hovádek pramálo zajímají"), navíc na blogu, který anonymitu vidí krajně (a některé debaty mezi bloggery naznačují, že skutečně krajně) nerad.

Vypadá to ovšem, že s novým rokem útočnost opadává a posunula se plně do věcné roviny (tedy do té, ve které anonymita není vítaná, ale alespoň akceptovatelná), dokonce doložené jasnými a konkrétními příklady, a k tomu se přidám mnohem radši než k té předchozí přestřelce, za jejíž ostrost skutečně padá z velké části vina na mou hlavu, za což se zejména čtenářům omlouvám:

K absenci odborné kritiky: Setrvale si myslím, že jejím viníkem není NSS, ale zejména akademická sféra, protože právě ona je k ní nejlépe způsobilá (a nejen proto, že u ní je obava z "postihu" za kritiku ještě nedůvodnější, než u kohokoliv jiného, ale zejména proto, že u ní lze při kritice předpokládat skutečnou nezaujatost, zatímco u kritiky ze stran zástupců soukromých subjektů na straně jedné, či představitelů moci veřejné na straně druhé, lze automaticky a většinou právem předpokládat jistou předpojatost, což samozřejmě nevylučuje, že může upozornit na skutečné chyby a argumentační opomenutí soudu), ba vysloveně předurčená, přesto právě ona zůstává tím lesem, ze kterého se takřka nic neozývá. Snad je to tím, že práce s judikaturou i na fakultách teprve postupně proráží zažitý monolit výkladu "textu zákona".

ad zveřejňování judikatury: moc díky Tučňákovi za podnětný pohled zvenku, vzhledem k tomu, že práce s judikaturou zevnitř vypadá opravdu poněkud jinak než práce s judikaturou zvenku, nezbývá než se připojit k volání Davida Kosaře, protože k rozdílu v komfortu přístupu k právním větám ani podle mne není racionální důvod.

Ad obnova řízení:
Judikatorní odklon obecně chápu jako přiznání argumentačního pochybení ze strany soudní moci a otázkou už jen je, v jaké podobě vyvážit tento pocit pochybení (a z toho plynoucí dopad na subjektivní práva stran) a zájmy na právní jistotě třetích osob. Ani já bych se nepřikláněl k obnově řízení, kde je ta právní jistota třetích osob zpochybněna až příliš intenzivně, nicméně si dokáži představit, že fakt judikatorního odklonu (třeba v průběhu soudního řízení, ale v jistých situacích i před ním) může prolomit zásadu koncentrace a dispozitivnosti řízení ve správním soudnictví, je to ovšem jen můj osobní názor.

Tož tak, vše nejlepší čtenářům i komentátorům do nového roku!

Pavel Molek řekl(a)...

Ad David Kosař: dovolím si nesouhlasit (a zkusím maximálně zobecňovat) s Tvým přístupem k anonymům, tedy s volbou "přijmi nebo mlč".

Přijmout anonymitu, pokud sklouzává k osobním útokům (k její výjimečné akceptovatelnosti, pokud zůstává na rovině věcné, jsem se už vyjádřil), je podle mne totéž, jako přijmout souboj, při kterém má jedna strana zavázané oči, takže tu druhou nevidí. Taková situace člověka staví do jasné nerovnosti zbraní (pochybné kouzlo obrany proti osobnímu útoku je přeci v tom, že se bráním před osobou) a právě tato nerovnost mne obecně při styku s anonymem - přiznávám - svádí k tomu, abych když už soupeře nevidím, použil alespoň celou tu škálu zbraní, které mi zbyly, byť je jinak nepoužívám (opráším Schopenhauerovu Eristickou dialektiku a útočím i na chyby v gramatice....).

Nemluvě o tom, že útočná anonymita poškozuje i osoby, které by se potenciálně mohly za anonymem skrývat. Pokud to převedu do reálného příkladu: ze stylu uvažování a volených témat osobně předpokládám, že Tučňák je daňový poradce. Už jenom tímhle předpokladem, který ze svého podvědomí asi úplně nevytěsním, možná křivdím všem (pokud se mýlím,pokud se nemýlím, tak všem kromě jednoho) daňovým poradcům, zvlášť pokud si za jejich případnými komentáři na případných seminářích (jeden jsem moderoval a s velkou radostí, byť nyní poněkud relativizovanou) budu představovat otazník, zda jakákoli pozitivní věta z jejich strany není opravdu jen pokryteckou škraboškou...či zda právě on není Tučňákem, který ji má nasazenu. Myslím, že si to daňoví poradci nezaslouží a že k nim soudní osoby (nejsem soudce, ale prostý asistent na NSS) mnohem radši přistupují jako k partnerům v dialogu při hledání dosažitelné spravedlnosti....

A varianta mlčení, tedy vlastně tichá akceptace, v tomto případě skutečně nepřicházela v úvahu: nebo Ty bys, Davide, mlčel, kdyby se tu objevil třeba anonymní názor, že na Středoevropskou univerzitu, kde jsi studoval, jsou přijati jenom lidé, kteří prokáží čistý rasový původ a zaplatí úplatek ve výši 1 000 euro? Podobnost je tu bohužel značná: soudcům NSS se dá rozhodně leccos vytknout, ale věřte mi, že zrovna tvrzení, že většina z nich je okoralými cyniky, je stejně absurdní jako tvrdit, že český národ je národ krvežíznivých roztahovačných šovinistů (jo kdybychom tvrdili, že jsme národ Švejků či zlodějíčků, to už má aspoň nějaký reálný základ).

Škoda, že obecná debata k anonymům a chybám ve fungování NSS se odehrává takhle skrytě v komentářích k inzerátu Zdeňka Kühna, dokonce mne napadá, jestli mu neodrazujeme potenciální zájemce;)

Jan Petrov řekl(a)...

David Kosař:

Ani já nechápu, proč NSS nezveřejňuje na webu ty informace, které jsou k dispozici vnitřně, navíc zřejmě v .html formě.

Tučňák:

Pokud chcete judikáty k určitému ustanovení, zkuste salvia.gurkol.net

Vy -- pravděpodobně již nějaký ten pátek -- procházíte denně nové judikáty. Jak to dělají Vaši noví kolegové po fakultě, kteří nemají napracováno? Nestálo by za to vydat "osobní poznámky" ve formě komentáře? (Asi nestálo, pokud Vás tyto poznámky živí; škoda, že nejste akademik.)

Pokud by dr. Baxa chtěl k ESD, co na tom? Ale: co by z toho měl? Není lepší soudní manažer než soudce? Nehodnotím, jaký je soudce (přinejmenším proto, že to neumím a nemám dostatek času a dat -- ale samozřejmě nejen proto). Avšak, co jsem slyšel a jak se mi jeví projekt "tvoříme nový soud", je excelentním předsedou. Někdy si představuju, jak by NSS dopadl, pokud by se věci nechaly běžet samospádem.

Mimochodem, v některém z minulých postů předseda NSS argumentoval proti časovému omezení funkce předsedy soudu. To je celkem indicie, ne? (Když už se považují za indicii lekce francouzštiny.)

David Kosař řekl(a)...

Ad Pavel Molek:

ad mlčení jako tichá akceptace:

Presumpci "tiché akceptace" lze lehce vyvrátit krátkou odpovědí typu "Na anonymy nereaguji" (už to párkrát na tomto blogu udělal tuším Michal Bobek).

Tím neříkám, že je to jediná správná reakce. Vojta Šimíček se prostě rozhodl jít se svou kůží na trh a za to před ním smekám (a snad to ocenil i "tučňák"). Většina soudců by "tučňákovi" takovou pozornost nevěnovala.

ad averze vůči daňovým poradcům:

Od toho se soudce musí oprostit. C'est la vie.

ad "přijmi nebo mlč":

Právě proto, že bych se těžko vyvaroval toho, že bych svou reakci "přepálil" (čímž bych dal zbraň do ruky anonymovi), tak bych volil variantu mlčení (popř. maximálně suchopárným linkem na graf složení studenstva na CEU). Hloupým a nepodloženým osočením se anonym zesměšňuje sám. Holt jsem asi větší liberál...:)

Můj post byl ale veden jinou snahou [full disclosure] - s troškou empatie (do role "tučňáka") jej přimět ke zmírnění tónu. Což se nakonec jakžtakž povedlo (byť ne asi jen mojí zásluhou - to ví jen "tučňák").

P.S. Přijmout souboj se zavázanýma očima [i když druhá strana vidí] je rovněž výzva:)

Anonymní řekl(a)...

Tak jsem si myslel, že 22 komentářů k postu Nabídka místa asistenta soudce NSS Zdeňka Kühna je výborným základem pro výběrové řízení na takové místo, ale jejich obsah mě vyvedl z omylu.
Nu co, pan T. (jde o tzv. superanonymizaci přezdívky snad dostatečně bránící jeho identifikaci a zmenšující panickou hrůzu z pomsty jednotlivých soudců NSS za jím vyslovené názory) se pokusil o nemožné: konečně říci těm dámám a pánům z NSS, které jinak nazývá okoralými cyniky pohybujícími se ve věži ze slonoviny, co si o nich odborná veřejnost myslí.

Nebudu opakovat, co výše a výstižně napsali Vojtěch Šimíček, Pavel Molek a David Kosař, tak snad jen stručně k některým myšlenkám pana T.:
Rozhodnutí o jmenování ZK soudcem nečiní předseda NSS, nýbrž prezident republiky po proceduře, do níž je zapojena i vláda a ministr spravedlnosti. Že jsem tuto proceduru dal do pohybu a přesvědčil všechny aktéry (na počátku zejména své kolegy soudce) a že má tento pro NSS šťastný výsledek, na to jsem opravdu hrdý (necarsky). Nevím, jestli má tak hluboký význam povinná desetiletá praxe správního soudce, jejíž absenci bude nový soudce těžko dohánět. Podobným handicapem trpí přesně polovina ze všech soudců NSS včetně jeho předsedy a někteří občas říkají, že je to (v kombinaci s těmi zkušenými) spíše výhoda a přináší tolik potřebnou názorovou pluralitu soudu.
Vytýkat soudu a jeho jednotlivým soudcům se dá leccos, ostatně vnitřní poměry soudu jsou právě charakteristické kritickou otevřeností, kerá se nevyhýbá opravdu nikomu (mohl bych vyprávět...). Soud je od počátku budován jako otevřená instituce a neřekl ještě zdaleka poslední slovo. Kritiky vznějšku se opravdu nebojíme, spíše na ni čekáme, občas se ji pokusíme i vyvolat pořádáním různých diskusních setkání a seminářů a zvaním i kontraverzních hostů. Není náš problém, že se (obecně) málo analyzuje judikatura zejména ze strany akademiků.
Návrhy judikátů určené k publikaci do Sb.NSS jsem opravdu původně posílali na více míst. K omezení jsme po nějakém čase přistoupili nikoliv v reakci na kritické názory, nýbrž pro totální pasivitu některých připomínkových míst. Přesné údaje o počtu zaslaných připomínek jsou k dispozici.
Komunikace soudu s veřejností (nejen odbornou) je obousměrná a velmi intenzivní, politbyro mi to moc nepřipomíná, možná pan T. má jiné vidění či zkušenosti.
Škoda alkoholu, který musel pan T. nalít do svého společníka - informátora, aby od něho zjistil, že vybraní soudci na pokyn předsedy NSS minimálně ve dvou případech posuzují případové studie obsahující návod, jak se budou soudit určité teoretické otázky, když k nim přijede v budoucnu správný podvozek. Žádný takový pokyn jsem nikomu ze svých soudců nedal.
Přechytračování, oblafnutí či obcházení Ústavního soudu není stylem NSsoudu, naopak pěstuje se respekt k jeho judikatuře a místu v systému ochrany základních práv a svobod. Judikaturní odklony jsou přirozenou součástí soudního rozhodování, byť ne na denním pořádku, podobně jako změna zákonodárství, setrvávat zkameněle na jednou řečeném za situace, kdy přijdou nové argumenty, si snad nepřeje ani pan T. Ostatně, kdyby byl soud názorovým monolitem, byly by všechny sjednocovací mechanismy, jako třeba rozšířený senát, úplně zbytečné.
Orientace v soudní judikatuře je složitá a náročná a vyžaduje zřejmě odpovídající vzdělání a instrumenty k práci. Podobně je složité právo samo, zejména při legislativní posedlosti posledních let. Myslím, že je věcí státu, aby garantoval přístup k právu a právním informacím každému a způsobem, ktrý umožní opravdu reálnou možnost najít potřebné. Stát tak neučinil a ponechal iniciativu soukromé sféře... NSS na tomto poli dělá zřejmě nejvíc ze všech justičních institucí, není třeba mu nasazovat psí hlavu, když k tomu nepřidá ještě komfortní vyhledávač...

Pane T., nejsme polobozi, ani okoralí cynici přecitlivělí na kritiku svých názorů a prahnoucí po pomstě vykonané prostřednictvím svých rozsudků na našich oponentech. Chcete-li, sejměte svou škrabošku jako na konci maškarního bálu, a doložte to, co tvrdíte, nechcete-li, zůstaňte v ní.

Osobně Vás ještě chci ujistit, že k ESD nesměřuji a nikdy směřovat nebudu, francouzsky se intenzivně neučím (ani řecky :-))

Jan Petrov řekl(a)...

Po kladném vzoru Pavla Molka i já půjdu do sebe a vezmu zpět větu "Ani já nechápu, proč NSS nezveřejňuje na webu ty informace, které jsou k dispozici vnitřně, navíc zřejmě v .html formě.". Vyznívá totiž o dost arogantněji, než jak jsem ji myslel.

Některá řešení by sice byla pěkná, ale také drahá. Jiná řešení by spoustě lidí pomohla, nikomu neuškodila a nestála skoro nic (např. zveřejnění právních vět skladovaných NSS a NS); pokud se nerealizují je to opravdu škoda.

Asi by mnoho právníků ocenilo, pokud by NS zveřejnil právní věty; je to však zbytečné, pokud se NS a MSp podaří projekt nového webového vyhledávání.


A mimochodem mě napadá, že soudce by v sobě měl mít něco nejen z idealisty, ale i cynika, byť ne okoralého.

Anonymní řekl(a)...

Vážení,

dalo by se jistě reagovat na mnohé, leč si myslím, že jsem své závěry popsal, odůvodnil a byly pochopeny, jak jsem je myslel. Dostalo se mi víc odpovědí než jsem kdy čekal. Málokterá není k delšímu zamyšlení. Leč v meritu (nedostatek kritické reflexe, práce s judikaturou a judikaturních odklonů) podstatné pokroky nevidím. V případě nedostatku kritické reflexe byl možná nalezen viník - líná akademická veřejnost, ale řešení se neobjevilo ani jediné. V punktu práce s judikaturou jsme se od předsedy NSS dozvěděli, že máme být rádi, mlčet a být vděčni, že máme alespoň něco. Děkuji pane předsedo, vaše slova byla přesně taková jaká jsem očekával a budu si je dlouho pamatovat. Za slova podpory ze strany pp. Kosare a Molka díky. Nu a u judikaturních odklonů se objevilo jediným řešením přiměřené ust. § 104\4 s.ř.s. i na prvostupňové řízení. Není to špatné, ale jenom pro králíky, co přežijí první experiment a to bývají jen obvzlášť výjimeční jedinci.

Každopádně všem děkuji za váš čas a pozornost vzdor mé anonymitě.

Zdraví

Tučňák

PS D. Kosarovi: Díky za tip na Salvii. Kdysi jsem jí používal a pak zanikla. Je příjemným zjištěním, že zase funguje. K poznámce jak mí mladší kolegové dohání informační skluz jste uhodil hřebíček na hlavičku. Oni si spíš ze mě dělají databanku, protože i když začnou číst, tak obtížně vytahují z judikátu nosné myšlenky - potřebovali by přístup k právním větám, ale to je už obehraná písnička.

Anonymní řekl(a)...

Pane T.,
já sdílím Vaši nespokojenost při vyhledávání relevantní judikatury, dokonce i v punktu (místy velmi zbytečné) anonymizace publikovaných rozhodnutí, jen si myslím, že pláčete na špatném hrobě. Svět judikatury není jen možnost brouzdání v databázi NSS, kde jsou ostatní judikaturní zdroje, jejich kontextové a další propojení, vyznačení souvislostí. Opravdu si myslíte, že úkolem NSS je pro veřejnost vytvářet, ale zejména pak spravovat rozsáhlý systém právních informací zahrnující právo domácí, evropské, mezinárodní, včetně judikatury všech našich vrcholných soudů, ESLP, ESD vybavený komfortním vyhledávačem???

Máte-li řešení, vyjděte s ním, přijďte k soudu, rád Vás poznám a spolu se svými kolegy budu diskutovat o tom, co udělat, aby NSS mohl plnit své ústavní a zákonné funkce podstatně lépe než dosud činí v prvních pěti letech své existence.

Můžete od nás očekávat otevřenost, o níž se Vám možná ani nesní a alkohol k tomu nebude potřeba.

Jan Petrov řekl(a)...

Tučňák

Rádo se stalo. Jen, nepoznamenán praxí, hledím na věc naivně: právní věty jsou i něco jiného než jen (hodiny času šetřící) pomůcka při vyhledávání?

Josef Baxa

Myslím, že "ostatní judikaturní zdroje, jejich kontextové a další propojení, vyznačení souvislostí" po soudech nikdo nechce. Jde jen o, to poskytnout veřejnosti kvalitní rozhraní pro vyhledávání vlastních judikátů, a to za použití širokého rozsahu datových polí (právní věta, dotčené ustanovení, podrobný rejstřík), složitějších dotazů (a, nebo, pole, *), nebo možnosti vyhledávat jen v určitých částech judikátu (ne např. v reprodukční části).

Ale nejde jen o veřejnost (resp. jde o ni i nepřímo): Soudce KS, který musí za měsíc vyřídit 15 věcí, by se jistě lépe řídil judikaturou NSS, hledala-li by se snáze. Sebekrásnější judikát, o kterém se nikdo nedozví, je k ničemu.

Inspirací by mohl být nalus.usoud.cz . Nejde jen o technické "vychytávky" (na nalusu je ještě dost co opravovat), ale i o rozsáhlou práci tamějšího analytického oddělení, které k judikátům vytváří dodatečné informace: abstrakt, analytická právní věta, dotčená ustanovení, rejstřík, "rozsekání" judikátů do částí.

To bylo jedno pěkné, ale drahé řešení (byť doufáme, že se peníze na najdou, neboť se vrátí desetinásobně), které potrvá. Avšak již zítra můžete podstatně obohatit extranet NSS prakticky jen lousknutím prstů.

David Kosař řekl(a)...

Ad "Tučňák":

Již jen telegraficky.

1) Tip na SALVII máte od Honzy Petrova a ne ode mě.

2) Příliš přeceňujete právní věty. Až k nim budete mít přístup (což bude snad brzy), tak to poznáte.

3) K mnoha rozhodnutím NSS žádné právní věty navíc neexistují, takže Vaše vlastní "databanka" bude stále nenahraditelná.

Přečtěte si rovněž výborné posty Vojty Šimíčka o tvorbě právních vět. Stojí to za to!

Anonymní řekl(a)...

Ad Jenda Petrov:

soudci KS dávno přístup do naší databáze judikatury mají (a nemusejí ani při tom luskat prsty) prostřednictvím našeho extranetu, ale kdybyste viděl statistiku přístupů...

David Schmidt řekl(a)...

Jmenování doc. Kühna je výborná zpráva.

Kdo to neví, je tučňák.

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane Tučňáku( má tato přezdívka něco společného s knihou Anatola France "Ostrov tučňáků"?:)
Jak vidím, zapojuji se do této diskuze post festum, nicméně přeci jenom pár poznámek:

1)Pokud Vám záleží na správném a spravedlivém rozhodování NSS, můžete přiložit sám ruku k dílu, věřím, že inciativě se meze nekladou.)

Jinak i pracující lidé(např. advokáti, soudci) dokáží publikovat kritické články k judikatuře různých soudů a pracují na nich ve svém volném čase. Toto je běžná cesta, kterou lze podrobit rozhodnutí kritice jak u nás, tak v zemích na západ od našich hranic. Soudy pak mohou reflektovat tyto kritické názory ve své judikatuře.

2)Ačkoliv obviňujete soudce NSS(a to zcela paušálně) z toho, že nesprávně rozhodují a nemají kritickou reflexi sám žádné řešení ve skutečnosti nenabízíte. Kritizovat není až tak těžké, nýbrž říci, jak řešit problémy.

3) K panu Dr. Baxovi a jeho učení se francouzskému jazyku:

nejprve ze všeho musím říct, že nejsem v žádném příbuzenském či jiném poměru k panu Dr. Baxovi a tudíž se můžu na věci dívat sine ira (toto bych doporučil, s dovolením i Vám, pane Tučňáku) et studio( tady bych pro Vás zaměnil ono "sine" s "cum").

Snad stačí jen říct, že v tom Vašem sylogismu není cosi vpořádku:):
Premisa 1: Pan Dr. Baxa je předsedou NSS
Premisa 2: Pan Dr. Baxa se učí francouzsky
_______________________________

Závěr: Pan Dr. Baxa chce být soudcem ESD

Fámy se často rodí z chybného usuzování.

Věřte mi, že rozhodně není dobré věřit tzv. zaručeným interním informacím. Vyhnete se tím zesměšnění.

4)Myslím,( a alespoň mě se to začalo osvědčovat) že je dobré přistupovat k životu s optimismem a s přejícností vůči druhým lidem a vyvarovat se, jak prý napsal Seneca toho, že : aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.

S přáním tolerance a slušnosti do roku 2008

Jan Petrov řekl(a)...

Josef Baxa: Děkuju a omlouvám se za svůj omyl (extranet je něco jiného než internet; o extranetu NSS dostupném vybraným institucím jsem nevěděl). Statistika přístupů je škoda. Aspoň advokáti by snad přistupovali lépe (a upozorňovali na relevantní judikaturu v žalobách).

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane předsedo,

stran práce judikatury by se jistě dalo vylepšovat hodně. Výhradně ve vašich rukou jsou dvě možnosti, které by znamenaly přímo převratný posun: zveřejňování právních vět a zpřístupnění veřejnosti stejné vyhledávací masky jako používají soudní osoby. Myslíte-li otevřenost NSS upřimně, tak tohle je nejlepší cesta, jak to veřejnosti dokázat. Je reálné očekávat, že praktici pak nebudou trávit 20-27 % svého času nad vyhledáváním judikatury a zavěnují se hlubším právním rozborům judikatury NSS, po které zde bez rozdílu všichni voláme.

Předem hluboký dík

Tučňák

Anonymní řekl(a)...

IGORE, IGORE...

Anonymní řekl(a)...

Tučňáku, co se to stalo, žes došel k jistotě, že tvou rétoriku nikdo nepozná? Mrzne mi ovšem úsměšek na tváři, když to tu čtu, neboť si začínám uvědomovat, jaké sousto ses rozhodl ukousnout a proč asi. Už nejsi žádný zajíc a tak nepředpokládám, že bys nedohlédl důsledků svého jednání, které má každopádně dvojí dopad: primárně do tvé osobní sféry a zprostředkovaně do sféry stavu, za který tu (chtě nechtě) vystupuješ. A o jaký stav tu jde je docela zřejmé. Pokud ovšem nadále hodláš vystupovat anonymně, pak se primární dopad toho, co tu produkuješ, přesouvá do sféry stavu, a to je důvod této mé reakce.

Fakt, že s tebou zdejší spoludiskutující polemizují, připisuji jejich naprosté zaskočenosti tím co, resp. jak to říkáš. Ono to totiž zní na první pohled zasvěceně, přestože je to elixír fabulací a nesmyslů za použití faktů.

Nejsem stejně jako ty právník ale právem se jako ty živím. Proto bych chtěl, aby tu zazněl z našich řad i jiný hlas. Nesouhlasím s tvými názory, ani se způsobem, jak je prezentuješ. A to nikoli proto, že bych měl obavu z pomsty soudců, ale protože takto nelze v žádném případě dojít k jakémukoli pozitivnímu výsledku. Pojmenováváš tu problémy, které skutečně existují, ale pro mě nepřijatelně. A divím se ti, neboť svou anonymní přezdívkou degraduješ své názory (kterých si jistě vážíš) na pouhý bulvární štěk. Význam Tvých slov je proto, kromě nakrmení Tvého ega, nula. Bylo-li toto jediným tvým cílem, pak je to žal sám.

Pojďme udělat dohodu a sázku: vsázím se, že už sem po dnešku jako Tučňák nenapíšeš ani řádek. Pokud napíšeš jediné písmeno, tak já tu odhalím svou i Tvou identitu a začneme o tom všem (třeba i spolu s ostatními) diskutovat.

Vsadíš se?

Michal Bobek řekl(a)...

Milý Tučnáku, milý Lední medvěde,

Počasí v tundře daňového poradenství může občas nevlídné. Druhy, které spolu zpravidla mile koexistují, mohou být vybičovány k darwinovskému zápasu. Není k tomu důvodu: jak jsem se dozvěděl z videa, které je k dispozici zde (http://www.youtube.com/watch?v=kTRkdl2M3cw), tučňák i ledním medvěd spolu mohou koexistovat, troufám si říct, že i na jednom blogu.

Zn: v případě zájmu mohu sehnat i Pepsi.

Guy Peters řekl(a)...

Prozrazovat něčí identitu proti vůli dotyčného je krajně neethické.

Jan Komárek řekl(a)...

Michale!!! Taková chyba! Lední medvědi a tučňáci upřednostňují Coca Colu, jak je vidět z videa, na které odkazuješ. A já ostatně taky. Co ostatní polární zvířátka?