29 srpna 2007

Ako sa dostať na Oxbridge (1): Všeobecný prehľad a harmonogram

Před časem jsem veřejně slíbil, že napíši něco bližšího o přijímacím řízení a bádání na Evropském univerzitním institutu. Jako již mnohokrát ve svém životě, opět opakovaně selhávám a kde nic, tu nic. Výmluvou mi prozatím budiž, že se mi podařilo přesvědčit Kubo Mačáka, letošního absolventa Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který na nadcházející akademický rok získal prestižní Weidenfeld Scholarship ke studiu na University of Oxford, Faculty of Law, aby sepsal stručný manuál pro případné zájemce o studium v Oxfordu nebo v Cambridgi. Kuba tak ve své laskavosti učinil. Níže naleznete první díl třídílného manuálu s názvem"Všeobecný prehľad a harmonogram". V průběhu příštích 14 dnů pak budou následovat další dva díly, a to "Prihláška a prijatie" a "Financovanie štúdia".

Od roku 1856 sa každoročne na jar na rieke Temži stretávajú dva modré tímy veslárov: svetlomodrí z Cambridge a tmavomodrí z Oxfordu. Preteky sleduje v televízii niekoľko miliónov Britov napriek tomu, že všetci súťažiaci sú „iba“ amatérski športovci a zároveň študenti jednej z týchto univerzít. Skutočne, univerzity v Cambridge a v Oxforde (známe súhrnne ako „Oxbridge“) lákajú pozornosť širokej verejnosti pre mnoho dôvodov, no pre čitateľov Jiného práva budú asi najzaujímavejšie ako bašty vysokokvalitného právnického vzdelávania. Michal ma pred časom poprosil, či by som nespísal po čerstvo dobojovanom boji s prijímacím procesom na tieto dve inštitúcie jeho základné mantinely a ja som rád vyhovel. Preto, ak vás pri čítaní týchto slov napadlo, že by ste radi jedného dňa The Boat Race zhliadli naživo ako fanúšik jedného z modrých tímov, možno vám zvyšok tohto postu pomôže načrtnúť si vlastnú cestu k tomuto cieľu.

Text, ktorý začínate čítať, sa (ak sa toho všetci dožijeme) bude skladať z troch častí a stane sa tak akýmsi miniseriálom. Prvú máte práve pred sebou a vo veľmi hrubých rysoch priblíži prijímaciu procedúru na Oxbridge ako takú. Hovoriť budem iba o prijímačkách do tzv. jednoročného postgraduálneho vyučovaného programu (master of laws alebo LL.M. na Cambridge a magister juris alebo MJur. na Oxforde), mimo záber ostanú výskumné (PhD., resp. DPhil.) a pregraduálne (LL.B., resp. BA) programy. Na konci tejto prvej časti nájdete i časový harmonogram zhŕňajúci nevyhnutné kroky v odporúčanom časovom rámci od septembra 2007 do septembra 2008. Druhá časť sa bude venovať prihláškam na obe školy a samotnému prijatiu; tretia časť zase prepotrebnému zháňaniu financií na štúdium na Oxforde a Cambridge. Ak vás napadne akákoľvek otázka týkajúca sa ktorejkoľvek informácie uvedenej v jednom z týchto troch postov, rád na ňu odpoviem buď verejne pomocou funkcie komentárov pod článkom, alebo osobne prostredníctvom e-mailu (adresa je uvedená na konci tohto postu). Nuž teda, poďme na to.

Pred samotným rozhodnutím uchádzať sa o štúdium na Oxbridge je nevyhnutná určitá rekognoskácia terénu. Prezrite si detailne stránky oboch univerzít aj ich právnických fakúlt. Obe inštitúcie sú tzv. collegiate universities, teda univerzity pozostávajúce z niekoľkých desiatok colleges, čo je termín, pre ktorý čeština ani slovenčina nemajú presný preklad. College v britskom ponímaní je čiastočne nezávislá súčasť univerzity, ktorá je zodpovedná za (1) prijímanie pregraduálnych študentov do štúdia a za výber konkrétnych postgraduálnych študentov po ich prijatí univerzitou; za (2) poskytovanie ubytovania a ďalších kultúrno-spoločenských služieb svojim študentom; a za (3) vyučovanie študentov formou tzv. tutorials (minisemináre s účasťou iba vyučujúceho a obvykle dvoch-troch študentov). Nezaškodí teda ani povrchné preskúmanie stránok niekoľkých colleges pre predstavu, čo tá-ktorá univerzita ponúka.

Univerzita v Oxforde:
Hlavná stránka: http://www.ox.ac.uk/
Právnická fakulta: http://www.law.ox.ac.uk/
Zoznam colleges: http://www.ox.ac.uk/colleges/

Univerzita v Cambridge:
Hlavná stránka: http://www.cam.ac.uk/
Právnická fakulta: http://www.law.cam.ac.uk/
Zoznam colleges: http://www.cam.ac.uk/colleges/

Obe univerzity vydávajú obsiahlu brožúru týkajúcu sa postgraduálnych štúdií (tzv. graduate prospectus). Prečítajte si obe, aby ste mali predstavu, čo sa snažia tieto univerzity komunikovať svojim potenciálnym študentom. Sústreďte sa na oblasti, v ktorých sa Oxbridge najvýraznejšie líši od postkomunistickej Európy (univerzitná štruktúra, spôsob výučby vrátane tutorials, formát skúšok, ale samozrejme i študentské kluby a kultúrne aktivity). Na prospectus nadväzujú informácie o konkrétnej fakulte – na Cambridge vo forme dvoch samostatných dokumentov (handbook a fakultný prospectus), na Oxforde vo forme FAQ na webovej stránke fakulty a brožúry o postgraduálnom štúdiu (postgraduate handbook).

Univerzita v Oxforde:
Graduate prospectus:

http://www.admin.ox.ac.uk/postgraduate/
FAQ o prijímaní do postgraduálneho štúdia:
Postgraduate Handbook:
Graduate prospectus:
Faculty of Law Handbook:
Faculty of Law Graduate Prospectus:
http://www.law.cam.ac.uk/docs/view_doc_info.php?doc=2849&class=9 (PDF)

Ďalším krokom je dôsledná príprava prihlášky na obe univerzity (ako bonusovú radu nad rámec tohto postu prijmite odporúčanie hlásiť sa do štúdia i inam – dobré adresy nájdete v poste Petra Břízu „It’s Fulbright time!“; ja by som k nim doplnil z kontinentálnych univerzít ešte CEU v Budapešti). Už niekoľko rokov je prihláška na oboch školách centralizovaná, tzn. pracujete iba s jedným súborom dokumentov, ktorý je prístupný na jednom mieste. Detailnejšie rady a popis prijímacieho procesu nájdete v druhom diele tohto miniseriálu, nateraz postačí odkaz na stránky, odkiaľ si môžete prihlášku stiahnuť, resp. sa oboznámiť s procesom jej podania online.

Univerzita v Oxforde:
Application and Admissions Procedure:
Application Form:
Applying Online:
http://denning.law.ox.ac.uk/postgraduate/admitonline.shtml (bude k dispozícii od septembra 2007)

Univerzita v Cambridge:
Application and Admissions Process:
Application Form:
Applying Online:
http://www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus/applying/online.html

Aj keď prijatie na Oxford alebo Cambridge dnes azda vyzerá ešte nadmieru ďaleko, pre väčšinu z nás sa ním samotný boj o štúdium na Oxbridge iba začína. Cena za štúdium a životné náklady je totiž pre priemerného československého študenta (a zrejme aj mladého zamestnanca) prakticky nedostupná. (V konkrétnych číslach, študijné poplatky v Oxforde dosahujú okolo 7 000 libier, životné náklady univerzita odhaduje na 9 750 libier; v Cambridge je štúdium o niečo lacnejšie, t.j. okolo 5 000 libier za študijné poplatky a ďalších 8 300 libier za životné náklady.) Preto sa treba začať obzerať po zdrojoch financovania, a to na čo najviac miestach. V treťom diele tohto miniseriálu uvediem systematizovaný prehľad zdrojov, ktoré prichádzajú do úvahy pre študenta z čs. prostredia – ich zoznam však nikdy nie je úplný! Základné informácie o financovaní štúdia na Oxforde a Cambridge nájdete na doleuvedených adresách.

Univerzita v Oxforde:
Financial information:
http://denning.law.ox.ac.uk/postgraduate/scholarships.shtml

Univerzita v Cambridge:
Costs and funding:

Odporúčaný časový harmonogram

September 2007
Rozhodnite sa pre štúdium na Oxbridge

Stiahnite a preštudujte si všetky oficiálne materiály

Prvá polovica októbra 2007
Požiadajte tri vhodné osoby o odporúčania

Vypracujte osnovu motivačného listu na Oxford a pripravte si poznámky k odpovediam na motivačné otázky na Cambridge

Druhá polovica októbra 2007
Skontrolujte, že máte všetky odporúčania v požadovanej forme

Zažiadajte svoju fakultu o výpis známok v angličtine

Napíšte koncept motivačného listu na Oxford a odpovedí na motivačné otázky na Cambridge

Prvá polovica novembra 2007

Vypíšte prihlášky

Venujte sa detailne prihláške na Cambridge: vypracujte poslednú verziu odpovedí na motivačné otázky a skontrolujte úplnosť prihlášky

Zašlite prihlášku na Cambridge najneskôr 15. 11. 2007, aby bez problémov dorazila do Cambridge pred 1. 12. 2007 (predpokladaná deadline)

Druhá polovica novembra 2007

Venujte sa detailne prihláške na Oxford: vypracujte poslednú verziu motivačného listu a skontrolujte úplnosť prihlášky vrátane vzorky vašej písomnej práce

Zhromaždite si informácie o dostupných štipendiách a iných zdrojoch financovania

December 2007

Začnite sa venovať prihláškam do štipendií

Zašlite prihlášku na Oxford najneskôr 20. 12. 2007, aby bez problémov dorazila do Oxfordu pred 12. 1. 2008 (predpokladaná deadline)

Január-marec 2008
Venujte sa postupne prihláškam do štipendijných programov

V priebehu marca dostanete informáciu o (typicky podmienečnom) prijatí do štúdia na Cambridge (na začiatku mesiaca) a na Oxford (ku koncu mesiaca)

Rozhodnite sa predbežne pre jednu zo škôl a podajte si jej prostredníctvom prihlášku na AHRC

Apríl-júl 2008

Zhromaždite dokumenty potrebné pre splnenie podmienok na bezpodmienečné prijatie do štúdia a zašlite ich čo najskôr na školu podľa vášho výberu

Na konci júla dostanete informáciu o udelení AHRC

August 2008

Užite si leto :-)

September 2008
Ak všetko klapne, nastupujete do štúdia! Blahoželám!

Rád odpoviem na akékoľvek otázky týkajúce sa prijímacieho procesu na Oxbridge buď osobne e-mailom (kubo.macak ZAVINÁČ gmail.com) alebo verejne formou komentára k tomuto postu.

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Jsou to většinou nesmysly.
Na univerzitu v Oxfordu,stejně jako k pregraduálnímu studiu na ostatních britských univerzitách, se student hlásí prostřednictvím www.ucas.ac.uk, pozor, velmi brzo, skoro rok před začátkem studia, pohovory jsou před koncem kalendářního roku, jsou velmi férové a velmi přísné. Přijímají jen špičky.

Školné je stejně jako na všech ostatních anglických univerzitách, v současnosti pro občany EU 3000 liber ročně, (ve Skotsku studují občani EU, tedy i Češi, zadarmo, vláda platí jejich pregraduální školné.

To na anglických univerzitách se před studiema během studia neplatí, je to vládní v podstatě bezúročná půjčka, začne se splácet až po absolutoriu a získání určité platové úrovně.

V prvním roce studenti bydlí na koleji, v druhém a třetím v soukromí, ve čtvrtém zase na koleji, aspoň na St. Edmunds Hall.

Kolejné je vysoké, stejně jako cena za pokoj v soukromí, tak 350 - 400 liber měsíčně.

Informace o tom, jak studovat na anglických univerzitách je zde
http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/StudentsFromOtherEUCountries/index.htm

Na skotských:

http://www.student-support-saas.gov.uk/home.htm

Jan Čulík
University of Glasgow
Britské listy

Jan Komárek řekl(a)...

Pokud byste četl pořádně, všiml byste si, že Kubo zde píše o POSTgraduálním studiu (anglickou terminologií "graduate"), což sám také ve svém postu zdůrazňuje. Vzhledem k tomu, že právě úspěšně absolvoval přijímací řízení a v říjnu na Oxfordu začne studovat, velice dobře ví, o čem píše.

Dominika řekl(a)...

Ještě k POSTGRADUÁLNÍMU studiu: k žádosti u AHRC. Bohužel, studenti ze zemí mimo Británii mají neférový handicap: pokud jste nestrávili v Británii nejméně tři roky (po nedávném soudu, kdy jeden zahraniční student z EU vzal britské úřady k soudu a vyhrál, se do těch tří let nyní započítává i studium), nemáte nárok na plné stipendium, tedy včetně subsistence (peněz na živobytí), ale jen na uhrazení školného.

Daleko levnější možnost postgraduálního studia je part-time.

Pozor, žádosti na AHRC se musejí podávat prostřednictvím domovské univerzity undergraduanta, a to více než měsíc před termínem, který je na jaře. Nevím, jak to je u uchazečů ze zahraničí.

Výzkumný projekt pro postgraduální práci musí být opravdu vynikající.

Konkurence na granty AHRC je nesmírně velká.

Jan Mates řekl(a)...

Ahoj Kubo, blahopřeju a přeji mnoho úspěchů v Oxfordu.

Anonymní řekl(a)...

Zdravím a ďakujem za všetky komentáre,

k pánu Čulíkovi - ako občasný čitateľ Britských listov som poctený, že ste si našli čas reagovať na môj krátky príspevok.

Ako písal Honza Komárek, môj post sa nesnaží ísť za hranice prijímacieho procesu do postgraduálneho štúdia (viď pôvodný text, konkrétne veta "Hovoriť budem iba o prijímačkách do tzv. jednoročného postgraduálneho vyučovaného programu (master of laws alebo LL.M. na Cambridge a magister juris alebo MJur. na Oxforde), mimo záber ostanú výskumné (PhD., resp. DPhil.) a pregraduálne (LL.B., resp. BA) programy.") Inak platí, že prijímací proces do LL.M., resp. MJur. prebieha bez pohovorov. Part-time štúdium na Oxforde ani na Cambridge nie je možné.

Ad AHRC, k nemu sa vyjadrím bližšie v treťom dieli "Financovanie štúdia", aj k tomu, ako majú postupovať záujemcovia zo zahraničia.

pg řekl(a)...

Velmi dobrý článek.

Mám dvě drobné poznámky:

Bližší informace o přijímacím řízení, zvláště pak o požadavcích na přijetí, které jdou nado ono suché "students placed in the top 5-10% of their class" lze nalézt na www.llm-guide.com nebo na www.gradunion.cam.ac.uk .

Co se týče zde uváděné informace, že dálkové studium na Oxbridge není možné, není to tak docela pravda. V Oxfordu existuje dálkový program zaměřený na lidská práva MSt in International Human Rights (viz http://humanrightslaw.conted.ox.ac.uk/MStIHRL/), kde výuka probíhá především prostřednictvím internetu.