čtvrtek 11. ledna 2007

Vítejte ... asijské hordy!

Kdo si na Silvestra či Nový rok pustil televizi, viděl tváře povinně šťastných Rumunů a Bulharů. Taky se „vraceli“ do Evropy. Nadšení „běžných občanů“ z (ne)možnosti svobody pohybu po Unii, potvrzení západního směřování obou zemí atakdále bylo v krátkých šotech proloženo státnickými větami představitelů EU o dalším historickém okamžiku. Každému bylo v ten okamžik jasné, že Bulharsko a Rumunsko prostě do té Evropy patří.

Trošku jiný obraz vytváří výrazná předvstupní legislativní aktivita komunitárních institucí. Rada a Komise zřejmě v posledním záchvěvu pudu sebezáchovy překotně přijímaly přechodná ustanovení (především na základě čl. 37 Aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska), která oběma novým členským státům mimo jiné (jedná se pouze o výběr!) sdělila, že:

- Jejich justice je natolik zkorumpovaná, že není schopna běžného fungování v rámci vnitřního trhu (v evropském newspeaku „není schopna uplatňovat opatření přijatá k zavedení vnitřního trhu a prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti“) – srov. Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizovanému zločinu, Úř. Věst. L 354 ze dne 14. prosince 2006, s. 58 - 60 a Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 , kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Rumunska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci, Úř. věst. L 354 ze dne 14. prosince 2006, s. 56 – 57;

- Bulharská bezpečnost civilního letectví je na takové úrovni, že letadla registrovaná a kontrolovaná v Bulharsku by pro jistotu neměla létat do ostatních členských států, aby neohrozila tamní bezpečnost letového provozu - Nařízení Komise (ES) č. 1962/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se uplatňuje článek 37 aktu o přistoupení Bulharska k Evropské unii, Úř. věst. L 408 ze dne 30. prosince 2006, s. 8 – 11;

- V bulharském a rumunském systému správy zemědělských dotací, který je klíčový pro fungování Jednotné zemědělské politiky, není možné vysledovat, kam zemědělské dotace putují (což musí být vážně divočina, neboť i v jinak diplomatickém legislativním žargonu Společenství je natvrdo řečeno, že „Vážné nedostatky v bulharském nebo rumunském systému IAKS by vedly ke stavu, ve kterém by nebylo dostatečně nebo vůbec možné kontrolovat platby zemědělské podpory, které mají být tímto systémem kontrolovány“) - Nařízení Komise (ES) č. 1423/2006 ze dne 26. září 2006 , kterým se stanoví mechanismus pro vhodná opatření v oblasti výdajů na zemědělství, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, Úř. věst. L 269 ze dne 28. září 2006, s. 10 – 12.

Nevím. Rozjásané tváře televizní na straně jedné a legislativní realita na straně druhé vytvářejí mírně protichůdné obrazy, které jsem se pokusil zachytit v titulku tohoto příspěvku. Povinná radost ze splnění civilizační mise bílé ženy je kalena rarachem pochybnosti; nikdo si nenamlouvá, že u nás by to bylo až tak skvělé, nicméně řečeno citátem nejmenovaného mladého fanouška počítačových her: „tohle je fakt jinej level“.

2 komentáře:

Petr Bříza řekl(a)...

Já vím, že ani my jsme před vstupem v očích Němců či FR nebyli zrovna premianti a možná o nás psali zrovna to, co já o Bulharech a Rumunech tady, ale když čtete zprávy Komise (a ještě spíše dalších nezávislějších zdrojů) o situaci v BLG a Rumunsku v oblasti práva a justice, běhá Vám mráz po zádech. Ostatně nemusíte se ani prohrabovat v suchopárných zprávách, stačí si přečíst reportáž J. Grohové ze Sofie, tenhle týden v MF DNES, myslím, že pondělní. Je to fakt jiný svět, v porovnání s tím jsme my právní stát každým coulem... Zaplaťpánbůh aspoň za ta přechodná omezení, ovšem myslím, že přiblížení evropskému standardu je podle mého otázka generací a ne roků...

Michal Bobek řekl(a)...

Jedno anglické přísloví říká, že přerod gangstera v gentlemana trvá tři generace.

O stavu bulharské a rumunské justice jsem slyšen úděsné historky od tamních lidí na konferenci v Bruselu v listopadu 2006.

Přirozeně je z naší strany levné se teď vozit na nebohých asiatech, kteří nikdy neměli obstojnou startovní pozici. Nikdy bych nečekal, že budu souhlasit s něcím obsaženém v novoročním projevu současného prezidenta republiky, nicméně provolání na téma "nedělejme Rumunům a Bulharů to, co dělali a dělají staré členské státy nám" mělo něco do sebe.

Problém s rozšiřováním a růstem Unie je v tom, že legislativa a překotné harmonizační chrlení je postaveno na Unii sdílených principů a hodnot, zatímco temto rozšiřování připomíná spíš anglickou představu zóny volného obchodu.