pátek 26. ledna 2007

Pohotovost v nemocnici na kraji Republiky

Dne 11. ledna 2007 rozhodl Soudní dvůr v první české předběžné otázce – Věc 437/05, Jan Vorel v. Nemocnice Český Krumlov. V dané věci se jednalo, jak již titulek tohoto příspěvku napovídá, o pohotovost lékaře a její platové ohodnocení. Předmětem sporu bylo jak odměňovat pracovní pohotovost lékaře, tedy údobí, kdy lékař musí být fyzicky přítomen na pracovišti, nicméně nevykonává práci (přeloženo: lékař má službu, ale zrovna není do čeho říznout, takže v kanceláři spí). Má být odsloužená pracovní pohotovost odměňována jako běžný výkon práce?

Soudní dvůr tuto věc nerozhodl rozsudkem, ale odůvodněným usnesením podle čl. 104 odst. 3 Jednacího řádu Soudního dvora. Jedná se o typ rozhodnutí, který Soudní dvůr vydává tehdy, pokud lze odpověď na předběžnou otázku jasně dovodit ze stávající judikatury, tj. vnitrostátní soud se ptá zbytečně na věc, o které již Soudní dvůr judikoval (koho zajímají tyto a podobné procesní finesy, nechť následuje tento drobný reklamní odkaz).

Usnesení Soudního dvora odkázalo na dosavadní judikaturu (především rozsudek ze dne 1. prosince 2005, Dellas a další, C-14/04, Sb. rozh. s. I- 10253, k věci existují nicméně další (starší) rozhodnutí v usnesení necitovaná, jako kupř. usnesení ze dne 3. července 2001, věc C-241/99, Confederación Intersindical Galega (CIG) v Servicio Galego de Saúde (Sergas) [2001] ECR I-5139). Soudní dvůr odpověděl, že
- pracovní pohotovost se má započítávat do celkové pracovní doby;
- odměňování lékaře za pracovní pohotovost je mimo komunitární právo (předmětné směrnice).

Poznámka na okraj: když už jsme u těch jazykových perliček, příležitostně nechť mi prosím někdo vysvětlí, jak se „zaručuje užitečný účinek práv“ (body 35 a 36 usnesení). Nemusíte pátrat v jiných jazykových verzích usnesení, ano, je to skutečně starý známý l´effet utile, který se nejnověji nezaručuje už jenom běžně, ale pouze celistvě [qu’un tel régime assure intégralement l’effet utile des droits conférés]. Nejedná se pochopitelně o problém překladu (ten myslím v daném případě nešel zvládnout lépe) ale spíš o překvapení, jak podivně a bezobsažně effet utile zní v češtině. V příštích vydání učebnic právní dogmatiky by se zřejmě mělo objevit nové dělení: již není jen právo subjektivní/objektivní, veřejné/soukromé apod., ale také užitečné a neužitečné.

Žádné komentáře: