čtvrtek 18. ledna 2007

Severní pól .... je ...

Jak anoncováno již v prosincovém postu, dnes ČR, podle mých informací coby první z nových členských států (tedy 2004 "nových", už máme i novější), poprvé zavěsila. Níže přetiskuji pouze hlavičky obou rozsudků a výroky, plné znění je k dispozici na stránkách Soudního dvora.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu)
18. ledna 2007
„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 93/16/EHS – Lékaři – Vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci – Neprovedení ve stanovené lhůtě“


Ve věci C‑203/06,
jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 226 ES, podaná dne 4. května 2006,
Komise Evropských společenství, zastoupená K. Walkerovou a H. Støvlbækem, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,
žalobkyně,
proti
České republice, zastoupené T. Bočkem, jako zmocněncem,
žalované,
SOUDNÍ DVŮR (šestý senát),
ve složení P. Kūris (zpravodaj), předseda senátu, K. Schiemann a J. Makarczyk, soudci,
generální advokát: P. Mengozzi,
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,
s přihlédnutím k písemné části řízení,
s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,
vydává tento
Rozsudek
(...)

1) Česká republika tím, že nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 44 této směrnice.
2) České republice se ukládá náhrada nákladů řízení.
_______________________

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu)
18. ledna 2007

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 78/686/EHS – Vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci – Zubní lékaři – Opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb – Neprovedení ve stanovené lhůtě“
Ve věci
C‑204/06,
jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 226 ES, podaná dne 4. května 2006,
Komise Evropských společenství, zastoupená K. Walkerovou a H. Støvlbækem, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,
žalobkyně,
proti
České republice, zastoupené T. Bočkem, jako zmocněncem,
žalované,
SOUDNÍ DVŮR (šestý senát),
ve složení P. Kūris, předseda senátu, J. Makarczyk a J.‑C. Bonichot (zpravodaj), soudci,
generální advokát: P. Mengozzi,
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,
s přihlédnutím k písemné části řízení,
s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,
vydává tento
Rozsudek
(...)
1) Česká republika tím, že nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 24 této směrnice.
2) České republice se ukládá náhrada nákladů řízení.
______________________________________________
Nesmíme ale usnout na vavřínech. Zdá se, že bratia Slováci nás budou brzy následovat: dne 25. ledna 2007 vynese Soudní dvůr rozsudek ve věci C-69/06, Komise v. Slovensko, kde to vypadá, že Slovensko bude vytaháno za ouška pro nedostatečný výcvik některých řidičů silniční dopravy (sic!). Za to bychom si ale myslím zasloužili nějaké to řízení pro porušení Smlouvy taky ...

1 komentář:

Jan Komárek řekl(a)...

Krásný obrázek!!! Kam na ně chodíš?