neděle 21. ledna 2007

Letní Akademie evropského práva ve Florencii zveřejnila svůj program


Jenom malé upozornění navazující na podrobnější informaci o celém kursu. Akademie zveřejnila svůj program. Sekce práva EU, jejíž program je zde [pdf], nabídne následující:

Letní školu by měl otevřít Francis G. Jacobs, kterého snad není třeba představovat (jedná se o jednoho z nejvlivnějších generálních advokátů v historii Soudního dvora - už se těším, až si přečtu tuhle knížku). Jeho "distinguished lecture" by se měla týkat vztahu Soudního dvora a Soudu pro lidská práva.

Všeobecný kurs povede florentský profesor Neil Walker (jeho "The Idea of Constitutional Pluralism" je zřejmě jedním ze současných "must cite" debat o Unijním ústavním právu, které jsem zde zmiňoval). Walkerův cyklus přednášek nese název "The Past and Future of the European Constitution".

Akademie (její sekce, která se věnuje právu EU) je letos zaměřena na regulaci ochrany životního prostředí v EU. V jejím rámci vystoupí skutečné osobnosti, které se touto problematikou zabývají: Joanne Scott, Gerd Winter a další.

K dispozici je rovněž program sekce Akademie, zaměřené na lidská práva [pdf].

Podle informací dostupných na stránkách Akademie se zanedlouho objeví elektronická přihláška. Jak jsem již psal, uzávěrku lze předpokládat ke konci dubna.

Žádné komentáře: