pátek 12. ledna 2007

Postesknutí nad jedním překladem ...

Tenhle post by asi mohl navázat na několik předchozích, které se zabývaly diskusí o dostupnosti evropského práva v češtine (viz třeba tady, tu, zde nebo onde), ale jeho ambice jsou mnohem nižší. Nedávno jsem totiž narazil na překlad jednoho rozhodnutí ESD do českého jazyka (jednací jazyk byl italština). Jedná se o rozhodnutí ESD ve věci č. C-174/04, Komise ES v. Itálie [2005] ECR I-4933 (odkaz je na anglickou verzi). Českou verzi můžete nalézt tuna.

To postesknutí míří k překladu odstavce 30, který je pro rozhodnutí klíčový. Překladatel do češtiny si s tím pohrál moc pěkně až tak, že se mu povedlo dosti zkreslit význam příslušného právního pravidla (eufemisticky řečeno). V českém znění zní takto:

V tomto ohledu je třeba konstatovat, že pozastavení hlasovacích práv upravené výše uvedeným vládním nařízením vylučuje pro stanovenou kategorii veřejných podniků efektivní účast na správě a kontrole italských podniků působících na trhu s plynem a elektrickou energií. Jelikož cílem sledovaným vládním nařízením č. 192/2001 je vyhnout se „protisoutěžním útokům ze strany veřejných podniků působících v tomtéž odvětví v jiných členských státech“, jeho účelem je především odradit veřejné podniky se sídlem v jiných členských státech od koupě akcií v italských společnostech působících v odvětví energetiky.

Porovnání s jinými jazykovými verzemi (a ostatně maje na paměti i předchozí judikaturu, která se zabývala obdobnými situacemi ... bylo jí mnoho a nemá smysl na ni odkazovat) vyznívá pro českého překladatele tragicky. Uvádím několik jiných verzí níže, byť některé z vybraných jazyků - na rozdíl od jiných přispěvatelů - sám neovládám ...

Zde je verze anglická:

In that connection, it must be pointed out that the suspension of voting rights, as provided for in Decree-Law No 192/2001, means that the category of public undertakings concerned is precluded from participating effectively in the management and control of Italian undertakings operating in the electricity and gas markets. Since the objective pursued by Decree-Law No 192/2001 is to avoid anti-competitive attacks by public entities operating in the same sector in other Member States', it has the effect of dissuading public undertakings established in other Member States, in particular, from acquiring shares in Italian undertakings operating in the energy sector.

Zde německá:

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die durch dieses Gesetzesdekret vorgesehene Aussetzung der Stimmrechte für die betroffene Kategorie öffentlicher Unternehmen eine tatsächliche Beteiligung an der Verwaltung und der Kontrolle der italienischen Unternehmen ausschließt, die auf den Märkten für Elektrizität und Gas tätig sind. Da das mit dem Gesetzesdekret 192/2001 verfolgte Ziel darin besteht, „wettbewerbswidrige Angriffe durch im gleichen Sektor in anderen Mitgliedstaaten tätige öffentliche Unternehmen“ zu verhindern, bewirkt es, dass insbesondere die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen öffentlichen Unternehmen davon abgeschreckt werden, Aktien der italienischen Unternehmen zu erwerben, die sich im Energiesektor betätigen.

Zde francouzská:

À cet égard, il convient de constater que la suspension des droits de vote, prévue par ledit décret, exclut pour la catégorie d’entreprises publiques visée une participation effective à la gestion et au contrôle des entreprises italiennes opérant sur les marchés de l’électricité et du gaz. Dès lors que l’objectif poursuivi par le décret-loi n° 192/2001 est d’éviter «des attaques anticoncurrentielles de la part d’entités publiques opérant dans le même secteur dans d’autres États membres», celui-ci a pour effet de dissuader en particulier les entreprises publiques établies dans d’autres États membres d’acquérir des actions dans les entreprises italiennes opérant dans le secteur de l’énergie.

Zde slovenská:

V tejto súvislosti je vhodné konštatovať, že vylúčenie hlasovacích práv, ktoré predvída tento dekrét, znemožňuje dotknutej kategórii verejných podnikov efektívnu účasť na riadení a kontrole talianskych podnikov pôsobiacich na trhoch elektrickej energie a zemného plynu. Keďže cieľom, ktorý sleduje zákonný dekrét č. 192/2001, je zabránenie „útokov narušujúcich súťaž zo strany verejných subjektov pôsobiacich v tom istom odvetví v iných členských štátoch“, má to za následok, že najmä verejné podniky usadené v iných členských štátoch sú odrádzané od nadobudnutia akcií v talianskych podnikoch pôsobiacich v odvetví energetiky.

A zde italská:

A tale riguardo occorre constatare che la sospensione dei diritti di voto, prevista nel suddetto decreto, esclude per la categoria di imprese pubbliche cui si riferisce tale misura un’effettiva partecipazione alla gestione e al controllo delle imprese italiane operanti nei mercati dell’elettricità e del gas. Dal momento che la finalità perseguita dal decreto legge n. 192/2001 è di evitare «attacchi (…) anticoncorrenziali da parte di soggetti pubblici operanti nel medesimo settore in altri Stati membri», quest’ultimo ha per effetto di dissuadere in particolare le imprese pubbliche aventi sede in altri Stati membri dall’acquisire azioni nelle imprese italiane operanti nel settore dell’energia.

Prostě nechápu, jak se mohl dotčený překladatel dostat k pojmu ÚČEL namísto ÚČINEK či NÁSLEDEK. To, že to je něco zcela jiného, je tak křišťálově jasné, že už to křišťálově jasnější být nemůže ....

No třeba si překladatel/-ka řekl/-a : "MOHLI JSME TAM DÁT ÚČINEK A SPRÁVNĚ, ... ALE MY JSME ŘEKLI NE, ... V TOMTO PŘEKLADU NEDOSTANOU ANI STÁVAJÍCÍ ANI BUDOUCÍ ČTENÁŘI, SOUDCI, ADVOKÁTI NIC ZADARMO, ... KDYŽ ÚČEL, TAK PRO VŠECHNY ..."

Už jsem narazil na pěknou řádku překladatelských kostrbatostí. Převážně však byly v soft-law dokumentech Komise, popřípadě sice zněly divně, ale neměnily věcný smysl ... No nic, vždycky musí být něco poprvé.

Co takhle vyhlásit soutěž o překladatelské zmetky? Nominuji výše uvedené a myslím (no možná spíše doufám), že sázím na favorita ... :o)

7 komentářů:

Jan Prevratil řekl(a)...

Upozornil jsem vedoucího českého překladatelského oddělení, chyba bude opravena.

Pokud najdete další podobně zásadní a evidentní omyly v překladech judikatury, nenechávejte si je pro sebe - uživatelský feedback vede ke zvyšování kvality, navíc se leccos dá ještě opravit.

Jiri Kindl řekl(a)...

Nevedel jsem, ze se to da jeste nejak zachranit v momente, kdy uz se to objevi oficialne v EurLexu ... no kazdopadne good to know a diky :o))

Michal Bobek řekl(a)...

Da se to opravovat do te doby, nez to vyjde tistene ve sbirce (a i pak jsou mozna errata ;-) Uverejneni na EUR-Lexu nema zadne pravni ucinky (nakolik se o nich da vubec mluvit v pripade uverejnovani sbirek soudnich rozhodnuti).

Dle JR SR je autentické pouze zneni v jazyce vychoziho rizeni, (jazyky pred ESD maji specifickou derogaci v cl. 290 SES).

Horsi je to s preklady legislativy a podle me botami v prekladech primarniho prava, jejichz opravy jsou (v pripade toho primarniho prava) dost komplikovane. Jsem zvedav, zda se ty opravy budou delat formou errat (a to i tehdy, kdyz meni smysl), nebo jestli se bude schvalovat nova mezinarodni smlouva o opravach? Zavazna je totiz ta podepsana smlouva (kterou na druhou stranu v originalu krome depozitare a generalniho tajemnika OSN mnoho lidi po vecerech asi necte).

Zdeněk Kühn řekl(a)...

K Michalu B.: dobrá poznámka (právní účinky publikace judikatury). Myslím si, že o platnosti a účinnosti nelze hovořit ve vztahu k judikatuře, ale jen ve vztahu k právním předpisům. Kategorie platnosti a účinnosti, jak se je učíme, "pasují" jen na právní předpis, nikoliv na judikaturu, ustálené zvyklosti atp. Tady možná lépe hovořit o aplikovatelnosti, o síle judikatury v právním diskursu. Pokud je judikatura přeložena špatně, lze podle mne protiargumentem zpochybnit argument špatně přeloženou judikaturou. Tím samozřejmě nezpochybňuji, že judikatura musí být přeložena dobře,jinak se dále prohlubuje právní nejistota, které je tu beztak hodně.

Jiri Kindl řekl(a)...

Souhlasim se Zdenkem K. Ja jsem ten post mozna napsal tak trochu sarkasticky z toho duvodu, ze jsem se na to koukal z pozice advokata. Viz nasledujici hypo: potrebujete uvest judikat na podporu sveho pravniho zaveru, ten judikat je jednoznacny v anglicke (ci jine verzi), ale bohuzel chybne prelozeny do cestiny - a to v "oficialnim" prekladu na EurLexu (nemyslim, ze by cesti soudci lezli do papirove sbirky rozhodnuti - ostatne jsem to delaval jen v minimalnich pripadech). Takze vy ted nemuzete pouzit "argument autoritou" na podporu vaseho nazoru a naopak protistrana se bude ohanet prislusnym znenim a tvrdit, ze to neplati (tj. ze dany judikat podporuje opacne tvrzeni). No pokud umi soudce anglicky, tak je to asi jedno, ale bohuzel to neni pravidlem. Vysvetlovani na ustnim jednani neanglicky mluvicimu (pokud zustanu u te anglictiny) soudci, ze onen oficialni preklad je chybny bych fakt absolvovat nechtel. ... ve finale by to pak asi dopadlo, tak ze bych si ten judikat radsi odpustil, abych na to neupozornoval protistranu - praktickym dusledkem chybneho prekladu by pak bylo, ze dany judikat by podstatne ztratil svou argumentacni silu v pravnim diskursu a vicemene se vytratil ...

Jan Komárek řekl(a)...

Legrační je, že si podle mě tyhle problémy s překlady práva EU a s tím, jak to doopravdy chodí před vnitrostátními soudy, na evropské úrovni nikdo moc neuvědomuje. Teď nemířím na můj jindy oblíbený cíl - Lucemburk (velmi příjemně mě překvapila rychlá a vstřícná reakce Honzy P.), spíš na to, co se o tomhle (ne)píše v akademických článcích. Jako by problém s překlady neexistoval. Už se těším, až o tom konečně něco publikuje (v angličtině) Michal.

Jiřina Nevosádová řekl(a)...

Dovolte mi dodat hledisko překladatele (ne, nejsem autorkou tohoto překladu). Uznávám, že se jedná o fatální chybu, kterou by neměl udělat snad ani začátečník. Ale na druhou stranu bych si dovolila poznamenat, že při dnešním obrovském tlaku na výkon a rychlost (obvykle bylo včera pozdě) a cenách za překlady se nelze divit tomu, že se občas něco nepovede. Navíc takto zásadní překlad by měl kontrolovat nezávislý překladatel, což se u nás namnoze nedělá z důvodu udržení nízké ceny.