středa 25. března 2009

Budvar Bude!

Nesnažím se tímto nabídnout alternativního sponzora pro vědecké setkání brněnských mladých a neklidných, které anoncoval Pavel v předchozím příspěvku. Pouze odkazuji na dnešní rozhodnutí Soudu prvního stupně, kterým potvrdil rozhodnutí OHIMu nezapsat BUDWEISER jako ochrannou známku Společenství pro pivo. Níže přetiskuji tiskové sdělení k rozsudku, který je přístupný zde.

Třeba se po tomto dílčím úspěchu podaří Budvaru jednou dosáhnout i mety nejvyšší - přehodnocení starší judikatury Nejvyššího správního soudu ohledně tohoto obyčejného piva. ;-)

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 25/09
25. března 2009

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T‑191/07
Anheuser-Busch, Inc. v. OHIM

SOUD POTVRDIL ROZHODNUTÍ OHIM NEZAPSAT VÝRAZ „budweiser“ JAKO OCHRANNOU ZNÁMKU SPOLEČENSTVÍ VE PROSPĚCH AMERICKÉHO PIVOVARU Anheuser-busch ZEJMÉNA PRO PIVO

Právo na obchodní užívání výrazu „BUDWEISER“ pro pivo již totiž bylo přiznáno v Německu a Rakousku českému pivovaru Budějovický Budvar.

V roce 1996 podal americký pivovar Anheuser-Busch u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) přihlášku slovního označení „BUDWEISER“ k zápisu jako ochranné známky Společenství pro následující výrobky: „Pivo, ale [světlé horně kvašené pivo], porter [tmavé horně kvašené pivo], sladové alkoholické a nealkoholické nápoje“.

Český pivovar Budějovický Budvar proti zápisu ochranné známky Společenství podal námitky, a to pro všechny přihlášené výrobky. Na podporu svých námitek Budějovický Budvar uplatnil starší mezinárodní ochranné známky a označení původu obsahující výraz „budweiser“, zapsané pro pivo.

OHIM přihlášku ochranné známky Společenství Anheuser-Busch zamítl z důvodu, že je přihlášená ochranná známka totožná se starší mezinárodní slovní ochrannou známkou BUDWEISER, chráněnou zejména v Německu a Rakousku. OHIM shledal, že výrobky uvedené v přihlášce amerického pivovaru jsou v podstatě totožné s výrobky „pivo všeho druhu“, kterých se týká starší ochranná známka. Pokud jde o sladové nealkoholické nápoje, OHIM s ohledem na totožnost ochranných známek a zjevnou podobnost mezi dotčenými výrobky námitkám českého pivovaru rovněž vyhověl.

Anheuser-Busch proti rozhodnutí OHIM podal k Soudu prvního stupně žalobu.

Soud nejprve konstatuje, že Anheuser-Busch k platnosti starší ochranné známky v průběhu řízení před OHIM mohl předložit vyjádření, a že tudíž jeho právo být vyslechnut porušeno nebylo. V tomto ohledu poznamenává, že Budějovický Budvar platnost této ochranné známky v průběhu řízení před OHIM řádně prokázal.

Navíc Soud odmítá argument Anheuser-Busch, podle něhož OHIM nemohl zohlednit dokumenty, které Budějovický Budvar předložil na podporu svých námitek opožděně. OHIM má totiž širokou posuzovací pravomoc ohledně rozhodnutí, zda je namístě k takovým dokumentům přihlédnout, či nikoliv.

Dále Soud konstatuje, že Budějovický Budvar předložil reklamní materiály a faktury týkající se starší ochranné známky, adresované klientům v Německu a Rakousku za účelem uvádění piva na trh během pěti let předcházejících zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství Anheuser-Busch. Soud uvádí, že tyto reklamní materiály a faktury představují důkaz o tom, že český pivovar starší ochrannou známku skutečně užíval. Budějovický Budvar tedy správně tuto ochrannou známku uplatnil při podání námitek proti zápisu ochranné známky přihlášené Anheuser-Busch, zejména pro pivo.

Konečně, pokud jde o sladové nealkoholické nápoje, Soud uvádí, že jelikož tyto nápoje jsou podobné výrobkům „pivo všeho druhu“, kterých se týká starší ochranná známka, přihláška Anheuser-Busch k zápisu musí být zamítnuta rovněž s ohledem na tyto nápoje. V tomto kontextu Soud poznamenává, že „pivo všeho druhu“ zahrnuje rovněž nealkoholické pivo, které je pojmově sladovým nealkoholickým nápojem.

Taková podobnost přitom vyvolává nebezpečí záměny u německých a rakouských spotřebitelů, kteří si mohou myslet, že sladové nealkoholické nápoje prodávané pod ochrannou známkou BUDWEISER pocházejí ze stejného zdroje jako pivo prodávané pod ochrannou známkou BUDWEISER.

Ze všech těchto důvodů Soud žalobu Anheuser-Busch zamítl v plném rozsahu.

Žádné komentáře: