neděle 4. ledna 2009

Z Lucemburku do Brna aneb novoroční výměna hostů ...

S nástupem nového roku došlo též k výměně na postu hostů Jiného práva. Myslím, že mohu za všechny Angele Rogner poděkovat za její hostování a za výborné příspěvky, které nám přiblížily kontext a zákulisí (zřejmě nejen) evropského tlumočení. Musím přiznat, že pro mne byly rozhodně zajímavé. Sám bych byl totiž na lodi s Michalem Bobkem (pokud jsem si správně vyložil jeho úvodní komentáře) a preferoval bych mluvit v angličtině osobně, než v češtině a spoléhat se (byť třeba na výborný) překlad. U ESD s takovým postupem v praxi nemám zkušenost, ale v jiném kontextu (konkrétně mez. arbitráže), běžně non-native speakers - právníci stran - mluví v angličtině (je-li jazykem arbitráže), aniž by k tlumočení docházelo (to se případně používá jen u svědků či expertů) ... Takže se srdečně loučíme s Angelou a tímto zároveň vítáme našeho prvního novoročního hosta, kterým je místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Robert Neruda.

Jsem moc rád, že Robert s hostováním souhlasil, a to přinejmenším proto, že od jeho příspěvků lze očekávat témata, která jsou mi odborně i profesně velmi blízko, byť ne nutně jen ta. Roberta asi nemá smysl (přinejmenším komunitě věnující se soutěžnímu právu v Čechách) nijak zdlouhavě představovat. Podotknu proto jen, že Robert má dlouholeté zkušenosti z práce na vícero pozicích na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a také určitou dobu asistoval na Nejvyšším správním soudu. Momentálně je z postu místopředsedy Úřadu pověřen řízením Sekce hospodářské soutěže, a má tak na "svědomí" v podstatě všechna "prvoinstanční" rozhodnutí Úřadu, která sama o sobě bývají zajímavá (ať již s nimi souhlasíme či nikoliv ;o), a to přinejmenším jako způsobilý terč (ať již pozitivní či negativní) kritiky. Kromě toho je Robert dosti publikačně a přednáškově činný. Z jeho publikací stojí za zmínku zejm. spoluautorované komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a k zákonu o veřejných zakázkách vydané v nakl. Linde. Věřím, že jeho příspěvky budou zajímavé pro všechny, a to i když není soutěžní právo zrovna jejich denním chlebem.

Žádné komentáře: