sobota 10. ledna 2009

Pozvánka ke kulatému stolu: Mimosoudní odškodňování pacientů v Rakousku a ČR

Velmi rád zveřejňuji na žádost Ligy lidských práv informaci o semináři, věnovanému mimosoudnímu odškodňování pacientů. Zde jsou bližší informace:


Liga lidských práv si Vás dovoluje pozvat ke kulatému stolu na téma

Mimosoudní odškodňování pacientů v Rakousku a ČR

Ve čtvrtek 29. 1. 2009 od 10:00 do 14:00 v prostorách Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2.

Program:
10.00 – 12.00 Mimosoudní odškodňování pacientů v Rakousku
Dr. Belinda Jahn
Dr. Gerald Bachinger

přestávka – občerstvení

12.30 – 14.00 Mimosoudní odškodňování pacientů v České republice
Mgr. Robert Cholenský, advokát a mediátor
JUDr. Marie Cilínková, advokátka

Rakouští účastníci Dr. Belinda Jahn a Dr. Gerald Bachinger jsou představiteli Die NÖ Patienten – und Pflegeanwaltschaft. Patientenanwaltschaft poskytují bezplatné poradenství poškozeným pacientům, pomoc při mimosoudním uplatňování náhrady škody a posuzují žádosti o výplatu finanční kompenzace ze speciálních odškodňovacích fondů.

JUDr. Cilínková a Mgr. Cholenský pohovoří o zkušenostech s žádostmi o mimosoudní odškodnění pacientů a možnostech mediace ve zdravotnických sporech.

Po každém příspěvku je plánována diskuse. Kulatý stůl je určen odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy a nevládních organizací. Tlumočení a občerstvení bude zajištěno.

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 25. 1. 2009 na e-mail dzahumensky@llp.cz nebo potvrďte účast telefonicky na čísle 545 210 446. Nezapomeňte na sebe uvést kontakt. Děkujeme.


Kulatý stůl je financován z projektu „Legislativní ochrana práv pacientů“, který je podpořen nadací Open Society Fund, Praha. Hlavním cílem projektu je připomínkování nově vznikajících zákonů z oblasti zdravotnictví .Mimosoudnímu řešení sporů ve zdravotnictví se Liga věnuje také v rámci projektu „Férová nemocnice“. Ten byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

1 komentář:

Vlkýš řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.