čtvrtek 29. ledna 2009

Evropský soutěžní den v Brně!


Dovolím si využít své právo přispívat na JP, jež mi za pár dní expiruje, abych čtenáře upozornil na významnou konferenci věnovanou evropskému a českému soutěžnímu právu. Ve dnech 13. a 14. května 2009 se v Brně uskuteční tradiční Evropský soutěžní den a navazující konference.

Na programu Soutěžního dne bude soukromoprávní prosazování soutěžního práva, nové přístupy ke zneužití dominance a vzájemné vztahy leniency programu, narovnání a trestního postihu kartelů. Na Evropský soutěžní den (13. května) navazuje jednodenní konference (14. května), jež je vyhrazena pátému výročí Evropské soutěžní sítě (ECN) a diskusi na téma důsledků finanční krize na soutěžní politiku.
Účast přislíbili nejen prominentní zástupci Evropské komise (komisařka Neelie Kroes a generální ředitel Philip Lowe) a jiných soutěžních úřadů, ale i zástupci soukromého sektoru (advokáti a představitelé podniků). Součástí akce je společenský večer na hradě Špilberk (snad nám to italští kolegové odpustí ... :-) ). Očekává se 200 - 300 účastníků z ČR a zahraničí.
Více informací, registrační formulář a program naleznete na stránkách Evropského soutěžního dne. Účast není zatížena poplatkem.

Žádné komentáře: