06 října 2008

Zajímavé čtení na webu – lustrace, předběžná otázka a ústavní pluralismus

Doufám, že se v lavině čerstvých příspěvků na Jiném právu neztratí upozornění na tři zajímavé publikace, všechny volně dostupné na internetu.

Po delší odmlce publikujeme dva nové Eric Stein Working Papery, první z pera jednoho z vážených komentátorů zde na Jiném právu, Davida Kosaře. David píše o stále živém tématu českého lustračního zákonodárství, přičemž jej však nezkoumá z pohledu jeho legitimity anebo politické přijatelnosti. Namísto toho se zabývá jeho souladem s Evropskou úmluvou a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Ačkoliv se David domnívá, že lze ve světle těchto požadavků lustrace v Česku obhájit, myslí si, že by lustrační zákony měl zrušit Ústavní soud pro jejich rozpor s Listinou. Rád bych také Davidovi v této souvislosti pogratuloval: příspěvek byl přijat k publikaci v European Constitutional Law Review.

Druhý dnes publikovaný Eric Stein Working Paper napsal Xavier Groussot, docent na Právnické fakultě Univerzity v Lundu, mj. autor rozsáhlé publikace o principech v právu EU. Zabývá se řízením o předběžné otázce, přičemž čtenáře seznamuje s nejnovější judikaturou Soudního dvora, nedávným usnesením Evropského parlamentu o úloze soudců jednotlivých států v evropském soudním systému a změnami, které přináší Lisabonská smlouva. Zároveň se pokouší řízení zasadit do širšího teoretického rámce, který Xavier nazývá diskursivní právní pluralismus.

Nakonec malá domů: Evropský univerzitní institut ve Florencii publikoval jako svůj working paper záznam ze symposia o ústavním pluralismu, které jsem pořádal v lednu společně Matejem Avbeljem. Zúčastnili se ho Julio Baquero Cruz (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a Universidad Carlos III (Madrid)), Mattias Kumm (New York University School of Law), Miguel Poiares Maduro (Soudní dvůr a Evropský univerzitní institut) a Neil Walker (The University of Edinburgh School of Law). Pro každého, kdo by chtěl z první ruky zjistit, čeho se tahle v současnosti nadměrně populární teorie snaží dosáhnout, je to ten nejlepší úvod. Všichni zmínění jsou naprosté špičky v dané oblasti – jsou totiž do značné míry těmi, kdo ji definují. Na symposiu přitom byli donuceni vzhledem k jeho velmi diskusní podobě formulovat svoje myšlenky jasně, stručně a srozumitelně.

Přeji příjemné a zajímavé čtení!!!

Žádné komentáře: