neděle 17. června 2007

EUI bude!?

Podle posledních zpráv z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se Česká republika snad již skutečně chystá přistoupit k Úmluvě o Evropském univerzitním institutu, čímž by bylo umožněno financování českých studentů na EUI. Zájem o to, aby se Česká republika stala smluvní stranou Úmluvy o EUI, projevila Česká republika skrze tehdejší ministryni školství, P. Buzkovou, již v listopadu 2005. Od té doby se vlečou diskuse na téma, zda, jak a kdy by měla Česká republika přistoupit.

Současná situace vypadá tak, že Česká republika má v úmyslu ratifikovat Úmluvu do konce roku 2007, případně počátkem roku 2008. Pokud se to skutečně podaří, se začátkem akademického roku 2008/2009 by měla Česká republika začít financovat až 4 granty pro české občany ročně. S ohledem na tuto skutečnost, tedy že by od příštího akademického roku měla být reálná možnost hlásit se a dostat se na EUI, jsem se rozhodl v sérii příspěvků na tomto blogu informovat možné zájemce o studium na Institutu o jeho struktuře, historii, přijímacím řízení, průběhu studia a dalších praktických věcech.

Bohužel nejsem schopen nabídnout stejně dobré zprávy i pro naše slovenské čtenáře. Jak jsem byl informován ze strany akademické služby EUI, ač vyjednávání se slovenskou vládou vypadalo donedávna nadějně, dokonce tak nadějně, že EUI na svých stránkách inzeroval, že by mohly být granty pro slovenské studenty již od akademického roku 2007/2008, jednání se opět zastavila.

Žádné komentáře: