sobota 24. března 2007

Taláry pro advokáty ... ano či ne?


Tímto stručným postem bych chtěl jen upozornit na diskusi, kterou momentálně rozjíždí Česká advokátní komora a která se věnuje otázce, zda by se u nás měla opět zavést povinnost pro advokáty nosit taláry a případně, v jakém rozsahu (zdá se, že se to některým advokátům jeví jako palčivé v trestních věcech, kde může advokát vedle soudce a státního zástupce v jejich talárech vypadat jako chudší příbuzný).

Česká advokátní komora na to téma otevřela diskusní skupinu, konkrétně zde, ale zatím (24.3. 2007) v ní nejsou žádné příspěvky. Úvahy a náměty lze ČAKu zasílat i emailem.

Podrobněji se této otázce věnuje poslední číslo Bulletinu advokacie (č. 3/2007), které obsahuje úvodní slovo od JUDr. Jirouska, předsedy ČAK. Dané číslo se dříve či později objeví též na internetových stránkých ČAKu v sekci Bulletin advokacie / Jednotlivá čísla - zde. Vedle zmiňovaného úvodního slova v něm naleznete též stručný článek o tom, jak to u nás bylo s taláry v minulosti (viz nařízení ministeria práv z 17.6. 1904 č. 56/1904 ř.z.; zrušené v roce 1948 zřejmě v rámci koncepce zlidovění soudnictví), malý komparativní exkurs o tom, jak je to s taláry (případně i včetně paruk) jinde v Evropě a krátkou zprávu o zkušenosti s advokátským úředním rouchu na Slovensku, kde byl zaveden vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 120/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom, kterou lze nalézt zde.

Musím říct, že začátek diskuse v mém případě hezky koinciduje s tím, že jsem nedávno četl pokyny k účasti na ústním jednání před Evropským soudním dvorem a říkal si, jaký že to talár si tam má český advokát vzít, když ho má mít povinně (něco mu tam prý ale půjčí ;o) - čímž určitě jeho důstojnost nijak neutrpí). V této souvislosti je zajímavý tředa švédský přístup (viz zmiňované číslo BA), kde sice taláry nejsou před švédskými soudy povinné, ale má-li advokát zastupovat klienta před ESD či ESLP poskytne mu jeho advokátní komora talár modré barvy.

Jsem celkem zvědav, jak se ta diskuse vyvine a jak to nakonec dopadne. Osobně bych proti zavedení talárů vůbec nebyl - člověk si na ty "gowns" (zejména po zkušenosti z Oxfordu) snadno zvykne, i když si nemyslím, že to je zrovna to nejdůležitější, co by mělo napomáhat důstojnosti advokátního stavu. Abych navázal na úvodník JUDr. Jirouska - on by prostě hlavně advokát neměl k soudnímu jednání přiběhnout a pak si ve spěchu uvazovat "kravatu příliš se nehodící k omšelému tvídovému saku a džínám(!)" a posléze "po kapsách onoho omšelého saka marně hledat něco na psaní".

Žádné komentáře: