15 prosince 2006

Vyhráli jsme!

Zdá se, že Česká republika zvítězí v nepsané soutěži mezi novými členskými státy: kdo bude jako první odsouzen pro neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy? ČR se od počátku držela na předních místech peletonu; již záhy po přistoupení nasvědčovalo množství netransponovaných směrnic těžké váze kandidáta.

Soudní dvůr nyní ohlásil, že ve čtvrtek, 18. ledna 2007, vynese rozhodnutí ve dvou případech: C-203/06 a C-204/06 (stručné popisy obou věcí níže). Jaké budou oba rozsudky si asi není třeba dělat iluze. S ohledem na to, že obě věci dospěly až do stádia vynesení rozhodnutí, lze očekávat odsuzující rozsudky. Bude zajímavé sledovat veřejné reakce (budou-li vůbec nějaké): když byla před lety ČR poprvé odsouzena ve Štrasburku, nezavládlo nadšení. Že by se začalo naplňovat proroctví, které jsem nedávno objevil na své oblíbené internetové stránce, kam si chodím pro životní moudrost a poučení ?

„Ač si to ne všichni dostatečně uvědomují, za několik dní přestane náš stát existovat jako samostatná a suverénní entita. Česká republika se stane součástí Evropské unie [...]“

____________________________________________________________

Žaloba podaná dne 4. května 2006 - Komise Evropských společenství v. Česká republika
(Věc C-203/06)
Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení
Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: K. Walkerová a H. St?vlb?k, zmocněnci)
Žalovaná: Česká republika

Návrhové žádání žalobkyně
určit, že nepřijetím veškerých právních a správních předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Rady ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci1, nebo v každém případě jejich nesdělením komisi nesplnila Česká republika povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 44 uvedené směrnice; uložit České republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 30. dubna 2004.
____________
1 - Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci; Úř. věst. L 165, s. 1


Žaloba podaná dne 4. května 2006 - Komise Evropských společenství v. Česká republika
(Věc C-204/06)
Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení
Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: K. Walkerová a H. St?vlb?k, zmocněnci)
Žalovaná: Česká republika

Návrhové žádání žalobkyně: určit, že nepřijetím veškerých právních a správních předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva podnikání a volného pohybu služeb1, nebo v každém případě jejich nesdělením Komisi nesplnila Česká republika povinnosti, které pro ni vyplávají z článku 24 uvedené směrnice; uložit České republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 30. dubna 2004.
____________
1 - Úř. věst. L 233, s. 1

4 komentáře:

Petr Bříza řekl(a)...

Jsme prostě dobrý!!
Naganooo, Naganooo, Naganooo:-))

Anonymní řekl(a)...

Chtěl jsem napsat komentář, a krásný komentář, ale pak jsem si řekl NE...dívám se tady na ty 2 dnešní faxy z ESD a říkám si, komu tím prospějete, co!..:-) v každém případě, medaile potují na Zdravotnictví, gratulujeme...

Anonymní řekl(a)...

Věřil jsem, že přepíšeme učebnice evropského práva a že tam, kde byl dosud uváděn jako příklad rozsudek Komise v. Itálie, bude brzo uváděn rozsudek Komise v. Česká republika :-). Na druhou stranu bych rád upozornil na rozsudek C-46/06 , omluvou, v tomto případě, snad může být jen fakt, že směrnici 2001/29/EC včas implementovaly pouze dva členské státy…. Nadcházející rozsudek nebude první a jistě ne ani poslední, ten první všichni přešli taktním mlčením ….

Anonymní řekl(a)...

Zato Slováci nás předběhli v podávání žalob na Komisi.