12 prosince 2006

Jak (ne)volit ombudsmana

Dnes Sněmovna znovu zvolila do funkce veřejného ochránce práv O. Motejla, a to drtivou většinou 99 hlasů. Výsledek volby se mi osobně líbí, pozoruhodný je ale styl, jakým se tak stalo. Stenozáznam relevantních projevů poslanců (de facto poslance) je následující:

Poslanec Petr Tluchoř : [...] Dámy a pánové, prezident republiky navrhl dva kandidáty na funkci veřejného ochránce práv, a to pana Johna Boka a pana Jiřího Witzanyho, dále pak dva kandidáty na funkci zástupce veřejného ochránce práv, a to pana Oldřicha Kužílka a pana Jana Litomiského. Senát rovněž navrhl dva kandidáty na funkci veřejného ochránce práv, a to pana Otakara Motejla a paní Jitku Seitlovou a dva kandidáty na funkci zástupce veřejného ochránce práv, a to rovněž pana Jana Litomiského a paní Jitku Seitlovou. Bližší podrobnosti o kandidátech volební komise předala všem poslaneckým klubům. [...]
Dnes se tedy jedná o volbu veřejného ochránce práv, kterému započne jeho šestileté období složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, a to do deseti dnů ode dne volby.
Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje provést volbu tajným hlasováním. Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a k návrhu na způsob volby.
Předseda PSP Miloslav Vlček Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Prosím, pokračujte, pane předsedo.
Poslanec Petr Tluchoř : Jelikož v rozpravě nebyly podány žádné návrhy, prosím, pane předsedo, abyste dal hlasovat o návrhu volební komise na tajný způsob hlasování.
Předseda PSP Miloslav Vlček Ano. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby volba proběhla tajně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 139. Kdo je proti?
V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 181 poslanců pro návrh 167, proti nikdo. Konstatuji, že jsme schválili tajnou volbu.


Domnívám se, že smysl veřejné volby je dát možnost kandidátům vystoupit, nastínit jejich vize o fungování úřadu, který chtějí řídit atp. Všechno by mělo být veřejně přístupné, a to i jednání v poslaneckých klubech. Mimochodem, koho zajímá níže Michalem zmiňované schválení nových eurokomisařů, může si k tomu nalézt spoustu veřejně přístupných informací. U nás pochopitelně nic. Sněmovna neumožnila kandidátům vystoupit, a to prý proto, že se to nedělalo ani v prvé volbě.
"Myslela jsem, že budeme mít možnost vystoupit před Sněmovnou, ale prý se to nekonalo ani v prvních volbách ombudsmana. Požádala jsem v jednotlivých klubech o možnost vystoupení, stejně tak prý i ostatní kandidáti," řekla iDNES.cz ještě před volbou kandidátka Jitka Seitlová. Vystoupení trvalo někde deset, jinde patnáct minut. "Někde byly i otázky, jinde ne," poznamenala Seitlová. Věří prý, že poslanci vědí, mezi kým rozhodují. Otakar Motejl ale podle ní byl jasným favoritem.

Pokud jsme v několika článcích společně s Janem Kyselou kritizovali Senát za jeho tajnůstkářství s potvrzováním ústavních soudců, postup Sněmovny ve věci volby ombudsmana ukazuje, že jde spíše o celkový problém politické kultury, kde se raději o ničem veřejně nediskutuje a jednání se vedou ve skrytu a netransparantně.

PS: K našemu "orientálnímu" stylu politické kultury doporučuji např. tento vynikající komentář Jana Macháčka.

Žádné komentáře: