26 listopadu 2006

Euroovečka :o)


Abych na tento blog přidal také něco pro zasmání a přitom se držel toho, že tento blog je zaměřen na právo, byť "jiné", tak bych rád poukázal na jednu "úžasnou" evropskou normu, a sice Nařízení Komise (ES) č. 1462/2006, o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury.


Tato norma zařazuje do kombinované nomeklatury výrobek, který popisuje následovně: "Výrobek ve tvaru ovce, vysoký přibližně 10 cm. Většinu keramického těla pokrývá pletenina, která přestavuje ovčí rouno, přičemž zůstává viditelná část hlavy a čtyři kopyta. Textilie je na keramickém těle nalepena." Pro bližší názornost nám nařízení poskytuje i slušivou fotečku ...

O účelu předmětného výrobku nám dále dané nařízení sděluje: "Jde o výrobek z keramiky, který je v podstatě určený pro vnitřní výzdobu domovů. Nemá užitnou hodnotu a je zcela určen k okrasným účelům; není v podstatě určen k zábavě osob, a proto nemá povahu hraček kapitoly 95. Viz vysvětlivky k HS k číslu 6913, první odstavec a druhý odstavec bod A), a vysvětlivky k HS k číslu 9503, první odstavec. ... Jedná se o výrobek složený z keramiky a pleteniny. Keramický materiál tvořící tělo výrobku (figurka ovce) je materiálem, který dává podstatný charakter ve smyslu všeobecného pravidla 3 písm. b), neboť dává výrobku jeho tvar." (zvýraznění doplněno ;o))) ... škoda a já tak rád hračky ...

Ano, ano ... i o tom je právo a myslím, že je dostatečně kuriózní, aby si zasloužilo přívlastek "jiné".

Jen podotýkám, opravdu nejde o vtip, což si lze ověřit v Eurlexu (viz odkaz shora). Jedná se o platnou, účinnou a pro členské státy přímo závaznou normu. Za povědomost o dané normě vděčím EU Law blogu.

Musím přiznat, že takovéto normy ve mne vždy vyvolávají niterné otázky o povaze práva ... ;-)

Žádné komentáře: