09 listopadu 2006

Cento Veljanovski, The Economics of Law (2nd edn, IEA 2006)

Nedávno se mi dostala do ruky druhá a podstatně revidovaná edice knížky uvedené v titulu tohoto postu. Autor navazuje na jím původně vydanou první edici, která vyšla v roce 1990, a také na jeho předchozí knihu Economic Approach to Law z roku 1981. Myslím si, že stojí za to na tuhle knížku poukázat, a to hned z několika důvodů:

(1) daná knížka poskytuje stručný a velmi výstižný úvod do problematiky "práva a ekonomie", resp. ekonomické analýzy práva, který je možná pro evropské čtenáře o malinko stravitelnější než rozsáhlejší publikace jiné (zejm. známá Posnerova Economic Analysis of Law);

(2) daná knížka je mnohem dostupnější, poněvadž je v plném textu zdarma k dispozici on-line zde;

(3) některé pasáže jsou pro evropského čtenáře podstatně aktuálnější, než je tomu u amerických publikací obdobného zaměření, například pasáže o soutěžním právu - kapitola 6 (byť nejdou do nijak hlubokých detailů - od toho jsou zde speciální publikace) vychází z reálií evropského soutěžního práva a věnují se i některým v evropském soutěžně-právním kontextu diskutovaným případům; ostatně Cento Veljanovski je dlouholetý praktik v oboru jak na evropské, tak anglické úrovni a je vedoucím partnerem Case Associates, kteří se zaměřují na ekonomické soutěžní a regulatorní poradenství.

Ačkoliv jsem zatím neměl čas přečíst si danou knížku do takové míry detailu, jaký by si asi zasloužila, myslím, že za zmínku stojí například následující:

(4) Veljanovski považuje (na rozdíl od některých jiných autorů) za potřebné vyjádřit se k možné námitce, že ekonomický přístup k právu vede ve svém důsledku k tomu, že bychom měli "právo bez morálky". Způsob, kterým se s možnou námitkou vypořádává není sice nijak vyčerpávající (pomíjí např. základní argumenty o nevhodnosti ekonomického přístupu k řešení např. nesouměřitelnosti základních hodnot (fundamental goods) atp., což je obecná námitka proti konsekvencialistickým morálním teoriím), ale je příjemné, že alespoň považuje za nutné se tím zabývat. (s. 58-61)

(5) Zajímavý je postřeh ohledně úlohy ekonomie při argumentaci a definování právních pojmů. Z praxe můžu říct, že v mnoha právních oborech tento postřeh fakt platí, zejm. hospodářská soutěž, specifická regulace atp. (s. 93 an. a 120 an.)

(6) Zajímavé (a pravdivé) jsou též např. jeho následující postřehy, které uvádí ve shrnutí:

"All too often, lawyers (as well as politicians, pressure groups and civil servants) discuss the law as if it were costless. Economics informs us that nothing is free from the viewpoint of society as a whole." (s. 15), čímž trochu připomíná klasické Friedmanovo there is no such thing as a free lunch; nebo

"Economic analysis has also shown that much regulation does not occur simply as a response to market failure, but can often be explained as a result of rent-seeking by already powerful special interests." (s. 16); anebo

"Laws exist for a purpose; they are not ends in themselves. They seek to guide, control, deter and punish. It follows that the study of law must, almost by definition, be broadened to include an understanding of its justification and effects. Economics provides an established approach to examine the justification and effects of the law beyond what may be possible by a conventional legal approach." (s. 16)

3 komentáře:

Zdeněk Kühn řekl(a)...

Díky, to zní dobře. Zdarma a online dostupné věci jsou opravdu dobré, když jsem si v USA kupoval Posnera, stál mne sto dolarů.

Anonymní řekl(a)...

Zdeňku, měl sis pořídit used copy. Teoreticko právní knihy jsou tak nudné, že je mnozí po zkoušce či přečtení rádi pustí. Já mám Posnera docela nového, a tuším že byl 5x levnější než tvůj. Ale free el. verze, to je samozřejmě něco jiného :o)
Btw. dáš svoje skvělé knihy na net zdarma? ;o)

Anonymní řekl(a)...

Další "romantické" čtení na dobrou noc :) Díky za info!!!