11 ledna 2013

Amnestie a jednoduché otázky výkladu ústavy

I v ústavním právu bezesporu existují jednoduché otázky, jejichž neznalost vede například k vyhození studenta od zkoušky. Za jednu z takových jsem doposud považoval, že kontrasignace aktu prezidenta republiky podle čl. 63 Ústavy je na volné úvaze předsedy vlády. Názor, podle něhož předseda vlády musí akt prezidenta podepsat, ledaže by například obsah amnestie byl protizákonný, považuji za něco, co se naprosto vymyká jakémukoliv rozumnému čtení čl. 63. Jde i proti jasné ústavní dikci, podle níž za kontrasignovaná rozhodnutí prezidenta republiky včetně amnestie odpovídá vláda (čl. 63 odst. 4) - i proto prezident vskutku Sněmovně nic vysvětlovat nemusí. Odporuje i praktické stránce věci: prezident republiky jednoduše nemá dostatečný aparát k tomu, aby dopady amnestie posoudil. Pokud to přesto sám „na koleně“ zkusí, dopadne to diletantsky:  namísto prvopachatelů se tak například dostanou na svobodu recidivisté. Premiér jako mechanický ověřovatel je tak novátorským pojetím, které ale může u přímo zvoleného prezidenta jistě vyvolat různé choutky.
PS: k tématu doporučuji článek Jana Kudrny zde.

37 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Gratuluji ctihodnému soudci Berkovi (dříve konkurzní mafián a člen zločinného spolčení) k návratu do funkce a odškodnění jeho útrap...

A chtěl bych se povolanějších zeptat, jestli toto již konečně naplňuje čl. 23 LZPS (pokud stále ne, navrhuji toto ustanovení jako zjevně zbytečné zcela zrušit) nebo zda mají naopak občané a novináři po vzoru Slovenska očekávat, že dotyčnému budou platit statisícová či milionová zadostiučinění v řízeních na ochranu osobnosti a dotyčný se skutečně bude lidem u soudu beztrestně chechtat do ksichtu.

P.S. S napětím očekávám, kdo bude do konce Klausova funkčního období omilostněn (jak již bylo avizováno). Jako vhodný kandidát v rámci zásady beneficium cohaesionis se bezesporu jeví např. Větrovec, že. A vůbec, více takových Kožených.

Jakub Moc

kocour řekl(a)...

Já ten názor o povinné kontrasignaci sice nesdílím, ale za První republiky byl poměrně častý, tudíž ze zkoušky bych za to vyhazoval teprve tehdy, pokud by student nebyl schopen svůj názor zdůvodnit. Nastudujte si toho Koudelku, pane kolego, tam to je - ten výklad se opírá o předlitavskou tradici.

ad Jakub Moc:

Stále znovu a znovu opakuji svůj názor, že k návratu taláru nestačí abolice sama o sobě, ale je nutný ZPROŠŤUJÍCÍ ROZSUDEK, kterého se soudce B. může domoci tak, že požádá o pokračování trestního stíhání ve smyslu § 11 TŘ a bude soudem ovobozen.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

Na tom celém divadlu mě fascinuje náhlá rychlost soudu a články, kde se soudci chlubí, jak jim jde amnestie rychle. Copak je ani nenapadlo zkusit to dát na ÚS nebo to přímo odmítnout ? To máme tak připo---né soudce ?

Jiří Vyhnálek

Anonymní řekl(a)...

Ad P.H.: Vzhledem k tomu, že předseda příslušného soudu váš názor zjevně nesdílí, tento názor asi není občanům moc platný. Ostatně, ani já pro něj v zákoně bohužel oporu nenacházím.

JM

Anonymní řekl(a)...

ad P.H.:

Zkuste prosím více rozvinout ten názor, že k návratu do taláru nestačí abolice sama o sobě. Podle zákona o soudech a soudcích podmínku bezúhonnosti potencionálního soudce nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen (§ 60 odst. 2).

ad Jiří VYhnálek:

Pokud bych měl možnost, jako soudce bych se snažil také moc nepospíchat. Alespoň do té doby, kdy vyjádří svůj názor ústavní soud.

Pavel Rusev

Anonymní řekl(a)...

Myslím, že taková polemika s autory a amnestie je příliš decentní, neboť předpokládá, že druhá strana má do jisté míry upřímný zájem řídit se právem a poctivě argumentovat. V poslední době ale zaznělo tolik nesmyslů (lží?) - od údajné maximální šestileté lhůty pro trestní řízení, kterou nám "ukládá Evropa", přes údajné vynětí rozsáhlých případů korupce z rozsahu amnestie, tvrzení, že amnestie se nevztahuje na recidivisty až po údajnou neodpovědnost vlády za amnestii - že by podle mne adekvátní reakcí bylo nějaké společné prohlášení ústavních právníků českých právnických fakult. (Státní zástupci toho schopni byli.)

Pavel Caban

Tomáš Sobek řekl(a)...

Aby dlouhodobá zvyklost (usus longaevus) kontrasignace vytvořila ústavně-právní povinnost premiéra ke kontrasignaci, muselo by tu být navíc sdílené přesvědčení v komunitě ústavních právníků (opinio juris) o tom, že taková povinnost existuje. Za takových okolností totiž premiér kontrasignuje "out of a sense of legal obligation." Jinak se jedná pouze o to, že vůle premiérů je ohledně amnestií dlouhodobě ve shodě s vůlí prezidentů.

K tématu velmi podrobně viz David J. Bederman, CUSTOM AS A SOURCE OF LAW, Cambridge 2010.


kocour řekl(a)...

Pavel Rusev:

Ten názor se opírá o ten fakt, že funkce soudce není klasickým zaměstnáním (jak to vnímá 99% soudců), ale státní funkcí, pro kterou jsou vyžadovány jisté předpoklady, např. morální, a není na ni nárok. Nejsem znalec zákona o soudech ani kárného řízení, nicméně pokud byl soudce pro nějaké podezření postaven mimo výkon funkce, tak přeci k návratu do funkce mu nemůže stačit jen zastavení řízení, ale potřebuje být především očištěn od původního podezření, musí být jak lilium. Právě k tomu přece slouží § 11 TŘ, aby se abolovaný podezřelý / obviněný / obžalovaný (děsné slovo) mohl domoci naprostého očištění. Čili soudce Berka tuto možnost má. Pokud ji nevyužije, přestože o ní musí být ze zákona poučen, je to jeho "chyba" (která už o čemsi vypovídá) - já být stíhán, přesvědčen o své nevině a zasáhnout mi do toho takhle drsně prezident, tak prezidenta v duchu prokleji a budu trvat na dokončení stíhání.

Pokud takto nejsou nestaveny zákon o soudech a soudcích a další předpisy, je to problém těch předpisů, ne amnestie, ne prezidenta.

Ne, to není volání po impresionistickém, předem nepředvídatelném výkladu Ústavy a la materiální jádro. To je volání po systematickém výkladu. Když se já opírám o text nějakého předpisu a bazíruji na něm oproti nějakému jinému výkladu, pak také vždy vím, jaký smysl a účel ono ustanovení má. Ale tady se obávám, že justice jde klasicky cestou toho nejmenšího možného odporu a o systémovém výkladu či o smyslu konkrétních norem se jí nechce slyšet. Ne proto, že by byla proto, ale protože by to bylo náročnější než ten otrocký výklad. No, naznačil jsem, víc ode mne nečekejte.

Pavel Caban:

Už jsi jen sprostý. Jsi umanutě přesvědčený, že smyslem bylo propustit korupčníky, protože jsi podlehl té masáži, že tady korumpuje každý každého a klaus je kmotr. Jiná vysvětlení, třeba že se někdo spletl nebo něco přehlédl a já nemíním být jeho práskač, nepřipouštíš. Myslím, že se s Tebou už nebudu dál bavit, notabene když jsem Ti pár věcí už vysvětlil či vyvrátil a Ty je stále opakuješ dokola podle hesla stokrát nic umořilo osla. Tak jsi mne právě umořil.

P.H.

kocour řekl(a)...

A teď k tématu. Mně se k tomu nechce příliš vyjadřovat, protože mám vážné podezření, že kolega Mlsna sám není se svým výkladem vnitřně příliš ztotožněn. Proto ho ani nikde veřejně nevyvracím, bylo by to příliš snadné, a svůj názor si nechám až pro článek, který díky Janu Kyselovi píšu už asi rok a ne a ne ho konečně dopsat. Sem jen zkopíruji, co jsem napsal už předevčírem na FB, a budu doufat, že se z toho nestane mediální téma příštích dní. Pokud ano, tak se Mlsnovi předem omlouvám.

Ohledně čl. 63, resp. kontrasignace existují tři možné relevantní právní výklady:

1) Soft výklad: prezident smí a současně musí udělat jen to, co vláda chce. Co vláda doporučí, prezident udělá (a běda jak ne!, to by bylo nekonvenční a protiústavní, viz hrozby žalobou kvůli Lisabonské smlouvě). To, co prezident takto z vládní vůle udělá, mu vláda následně schválí. To je výklad zřejmě Kyselův a těch senátorů, co neustále hrozí Klausovi žalobou pro velezradu, když sem tam nějaké doporučení vlády odmítne.

2) Normální výklad (ten, se kterým se ztotožňuji, fakticky můj, za první republiky jej zastával snad Weyr): Prezident dostane nějaký nápad, a vládě se ten nápad buď líbí a premiér kontrasignuje, nebo nelíbí a premiér nekontrasignuje. Možnost, že nápad dostane vláda a prezidenta pěkně poprosí, prezident vyhoví a vláda formálně schválí, se nevylučuje, ostatně to tak funguje v 99% případů. Výsledek: Ať už se to vylíhne v které chce hlavě, vláda a prezident se musejí vždy dohodnout a jeden bez druhého v oblasti kontrasignačních pravomocí neudělá ani ťuk.

3) hard výklad kolegy Koudelky (viz jeho knihu Prezident České republiky) a nyní zřejmě i Mlsny, který jsem už jednou kritizoval jako pro demokratický stát nepřijatelný v jednom s Newsletterů CEP: Premiér je povinen spolupodepsat vše, co si prezident zamane, leda by to bylo vyloženě protiprávní. Výsledek: Premiér je jakýsi právně-legislativnětechnický protektor prezidenta, ale do obsahu prezidentovi nemá co mluvit. Tento výklad přímo navazuje na postavení rakouského císaře podle poslední předlitavské ústavy. Detaily viz Koudelka, za První republiky šlo o relevantní právní názor. Abych se Koudelky zastal, on to spojuje se svým pojetím prezidentovy odpovědnosti, která existuje v právní, nikoli politické rovině, a vůbec nejraději by asi byl, kdybychom se vrátil k modelu plně odpovědného prezidenta. Potom ovšem padá výhrada, že z prezidenta děláme absolutního monarchu.

II.

Až dosud jsem mluvil v souvislosti s kontrasignací obecně o vládě - to aby to bylo jednoduché. Nicméně naše Ústava v podstatě neví, co to vláda je a co a jak má rozhodovat. Ví pouze, že se skládá z předsedy, místopředsedů a ministrů a že rozhoduje ve sboru. Kontrasignaci ústava přiznává premiérovi, popř. jím pověřenému členovi vlády, nikoli vládě jako celku (což je argument pro hard výklad, mimochodem - pokud by premiér měl kontrolovat jen formální správnost, nepotřebuje k tomu vládu, ale dobrého legislativce), vládě však současně dává odpovědnost (což je argument pro normální či soft výklad, popř. pro výklad, že odpovědnost vlády je ryze právní, nikoli politická, což pak ovšem staví na hlavu její vztah vůči Sněmovně). Ve vzájemné kombinaci - kontrasignace je právo premiéra a odpovědnost nese vláda jako celek - tak dělá z ministrů rukojmí premiéra. Může se nám to líbit nebo ne, ale naše vláda stojí a padá s premiérem a ministři jsou tam vlastně jen do počtu (podle ústavy, nikoli podle koaliční smlouvy). Ono nikde ani není řečeno, o čem vláda bude hlasovat a co si premiér rozhodne sám. Jednací řád vlády, který si každá vláda může přijmout svůj vlastní, se o Ústavu neopírá, protože nemůže. Za některých premiérů třeba vláda vůbec nehlasovala, ani formálně. takže to, jestli se premiér před kontrasignací poradí či neporadí s vládou, je čistě interní věc vlády.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

Nejsem znalec zákona o soudech ani kárného řízení, nicméně pokud byl soudce pro nějaké podezření postaven mimo výkon funkce, tak přeci k návratu do funkce mu nemůže stačit jen zastavení řízení, ale potřebuje být především očištěn od původního podezření, musí být jak lilium.

Tak to prostě není.

§ 100
(1) Ministr spravedlnosti může dočasně zprostit výkonu funkce soudce,
a) který je trestně stíhán, a to do pravomocného skončení trestního stíhání


Trestní stíhání pravomocně končí amnestií. Tím končí i účinky dočasného zproštění výkonu funkce. Ze zákona. Stejně tak ze zákona vzniká nárok na doplacení zbývající části platu, viz §100/2.


Pokud takto nejsou nestaveny zákon o soudech a soudcích a další předpisy, je to problém těch předpisů, ne amnestie, ne prezidenta.

No, a to je přesně ten diletantismus, o kterém píše Zdeněk K. a další kritice. Takhle se prostě amnestie nedá dělat. Co bránilo tomu, aby jisté trestné činy byly z abolice výslovně vyňaty? Opravdu je pro vás normální, že do ní spadá zločinné spolčení ústavních činitelů? A to ten diletantismus je lepší z případů. Na mnohé lidi to působí tak, že právě tohle bylo jádrem a primárním účelem amnestie (privatizační tečka), ostatní je jen omáčka okolo. Vůbec se jim nedivím. Opravdu mám věřit tomu, že se někdo po 8 letech na útěku vrací "náhodou"? Opravdu mám věřit, že těch 10 let je taky náhoda?

JM

kocour řekl(a)...

JM:

Sorry, to není problém amnestie, ale špatného zákona o soudech a soudcích, jehož autoři s touto situací prostě nepočítali.

Kdyby prezident, jednající podle ústavy, měl brát tohle v potaz, nikdy by žádná abolice nemohla být.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

@PH: Opravdu vám nerozumím. Co bránilo tomu, aby některé trestné činy byly z abolice výslovně vyňaty?

„Při vymýšlení a podrobném prodiskutovávání podmínek amnestie mě nenapadlo žádné konkrétní jméno. Opakovaně to říkám: žádné konkrétní jméno jsem v hlavě neměl a případ pana Berky – já vím, že existuje, ale jestli je ve vězení, není, byl odsouzen, nebyl, by mě vůbec nikdy nenapadlo řešit.“ (ČRo)

No, tak právě proto by žádnou takovou amnestii neměl sám o sobě připravovat a vyhlašovat, když ho to nenapadlo řešit - a namísto toho by se měl držet léta zavedeného postupu. S kým to podrobně diskutoval? S Jaklem a Hájkem v širokém kruhu? Nebo s kým dalším to ještě diskutoval? Jak kompetentními lidmi se obklopil, když nikoho z nich nenapadlo to, co tu masu hlupců mimo Hrad napadlo během hodiny a ještě se ani jednou nespletli?

A co je podle vás chybou tvůrců zákona? Že nepočítali s tím, že se monarcha na stará kolena úplně zblázní? Nebo to, že je nenapadlo, že své ústavní pravomoci přímo cíleně zneužije (hypotéza "privatizační tečka") a že mu to premiér podepíše proto, aby se ještě z posledních sil do konce volebního období udržel ve funkci?

Co je ještě všechno chybou všech okolo, jen ne neomylného prezidenta a jeho kliky poradců a úředníků? Tohle fakt nikam nevede. Míra sebereflexe absolutní nula. Už aby byl Klaus pryč, včetně Jakla s Hájkem a celé té obskurní klaky okolo. Ono totiž pokud tajemník prezidenta republiky publikuje perly typu cyklistiku je třeba okamžitě zakázat, vicekancléř Hájek nepochází z opice a prezident nejen že tyto dva evidentně psychicky "poněkud indisponované" jedince nevyhodí, ale ještě prohlašuje, že jednoho z nich by volil jako svého nástupce, tak je toho na ten náš malý český rybník už opravdu příliš.

JM

Anonymní řekl(a)...

Provedení amnestie je zcela v duchu a způsobu toho, co (a hlavně jak) Václav Klaus celou dobu politické kariéry provádí, takže se vlastně není čemu se divit. Amnestie se udělá a pokud to náhodou bude blbě ,tak za to můžou: a) štváči novináři, b) hloupá nebo blbá veřejnost, která mi nerozumí, c) justice, která je líná a neschopná, d) další zákony (trestní zákon a řád, zákon o soudech a soudcích), které se milostivě nepřizpůsobily tomu, že prezident si se svými pravomocemi hraje jak dvouleté dítě s hračkami. Chápu resp. spíš doufám, že se při amnestii nezkoumají dopady na konkrétní kauzy, ale obecný dopad abolice při její formulaci je naprostou zoufalý (v čl. II – když už – mohly být stejně tak výjimky na některé tr. činy stejně jako v čl. III). Nechci Klausovi podsouvat úmysl, protože (obdobně jako v kupónovce) jsou přece drobné negativní důsledky hlavního pozitivního cíle pod jeho rozlišovací schopnost, ale že zrovna on je ten, kdo má u nás vysílat nějaké akty milosrdenství, je zcela absurdní. Co mě stále překvapuje je zášť a pohrdavost, se kterou se z Hradu hodnotí každý s kritickým nebo nesouhlasným názorem a okamžitě se škatulkuje do některé ze skupin nepřátelů. Klausovo „jedeme dál“ je jen dokreslením toho, že od Sarajeva je absolutně mimo, dneska už mu na to tolik lidí jako v roce 1997 naštěstí neskočí.
MK

kocour řekl(a)...

JM:

A jak já to mám vědět, co bránilo tomu, aby některé TČ byly vyňaty? To se ptejte autora, ne mne.

2)

"Při vymýšlení a podrobném prodiskutovávání podmínek amnestie mě nenapadlo žádné konkrétní jméno ..."

No samozřejmě, co je na tom nepochopitelného. Amnestie je OBECNÝ právní předpis, ne individuální, je to plošné rozhodnutí. Prezident, který by šil amnestii tak, aby se vztahovala na pana Opičku a ne na pana Nováčka, by byl vážně mafián. Zákony se taky nepíší nebo nemají psát na míru konkrétním firmám.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

A jak já to mám vědět, co bránilo tomu, aby některé TČ byly vyňaty? To se ptejte autora, ne mne.

Jooo, to já bych se i zeptal, ale jelikož ho nechcete prozradit, tak jaksi nevím koho. :-P A nedělám si rozhodně iluze, že by mi na dotaz podle 106ky bylo vůbec nějak odpovězeno.

JM

kocour řekl(a)...

To nebylo, protože 106 se na to nevztahuje hned ze dvou důvodů. Za a) to vůbec není informace ve smyslu 106, v podstatě se ptáte na to, co se komu honilo v hlavě, a za b) 106 se vztahuje na KPR, ne na prezidenta. Ale pokud chcete někomu zbytečně přidělat práci, můžete to zkusit.

P.H.

kocour řekl(a)...

JM: Není koho prozrazovat. V tom odkazovaném máte jasně napsáno, že výsledek je podle všeho kompilát. Možná je správná odpověď daleko jednodušší, než tušíte. Ale já to nevím, nevidím ostatním do hlavy a nepoznám z toho, co je technická chyba "redaktora" (kterého by čekal mediální lynč, kdybych řekl, o koho jde), co měl onen redaktor v definitivním zadání a co je jen důsledkem snahy, aby to bylo co nejméně komplikované a každý tomu rozuměl. Upřímně řečeno, kdyby si VK byl vybral mou verzi, novináři by ji neměli přelouskanou ještě teď, jak byla složitá (složitěji by to zvládl snad jen prof. Eliáš). A možná je nakonec dobře, že si ji nevybral, protože čím je něco složitější a obsahuje to víc výjimek, tím větší je šance, že to někdo nepochopí nebo si špatně spočítá, která norma přebíjí kterou a kdy.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

kocour: Ale to pak znamená (když ve Vaší verzi byly výjimky apod.) že v okolí prezidenta se vědělo o možných následcích takto generálního pardonu, avšak nebylo to zohledněno.

kocour řekl(a)...

JM: Ale nesmysl. Ta má verze prostě byla SLOŽITÁ. Pro všechny.

Tomas Pavelka řekl(a)...

PH:" Amnestie je OBECNÝ právní předpis, ne individuální, je to plošné rozhodnutí. Prezident, který by šil amnestii tak, aby se vztahovala na pana Opičku a ne na pana Nováčka, by byl vážně mafián. Zákony se taky nepíší nebo nemají psát na míru konkrétním firmám."

Jistě, to přijde na řadu až s udílením milostí. Kdy se máme těšit? Musím se předzásobit popcornem..

Tomáš Sobek řekl(a)...

Ad PH

"Prezident, který by šil amnestii tak, aby se vztahovala na pana Opičku a ne na pana Nováčka, by byl vážně mafián."

Ovšem přihlédl bych ke skutečnosti, že Petr Hájek NENÍ s panem Opičkou příbuzný.

Anonymní řekl(a)...

Zbabělí soudcí?

Text amnestie je napsán jasně. Soudce musí konat bezodkladně. Pokud by tak nekonal, zakládá odpovědnost státu za každý den ve vězení navíc.

V trestním právu hmotném je třeba v pochybnostech aplikovat výklad příznivější pro obviněného/obžalovaného/odsouzeného.
Zde ale pochybnosti nejsou; "bagatelní" trestní odsouzení, neznamená automaticky, že jde o trest prvotrestaného člověka. Amnestie spojená se zahlazením evidentně dopadá i na recidivisty.
Při promýšlení důsledků amnestie člověk nevystačí jen s textem trestního zákoníku o úhrnných a souhrných trestech a své představě o tom, jak člověk koná poté, co se už jednou dopustil jednání, a je za to stíhán.

Je mnoho lidí, kteří ři nějakého toho drobného trestného činu dopouštějí bez ohledu na to, že se zrovna rozjelo nějaké stíhání.

Ano, máme plné věznice lidí s krátkými tresty, přesto si myslím, že bez odnětí svobody se neobejdeme a možná je právě chybou, že via facti nejsou ukládány rychlé mikrotresty v rozsahu dnů. Ale to je jiný příběh.

Podstatou mého vyjádření je, že nechápu logiku, která "vinu" za masové propouštění klade na soudce.
Ti musí konat rychle i proto, že se na ně valí rychlostí 30 případů měsíčně nové a nové věci, které je třeba projednat, a vedle toho konat v amnestii.

Ale je možno zůstat v klidu ono to tak rychle nepůjde, zaměstnanci byli ze soudů propouštěni, minitýmy jsou u nižších soudů vzácní jak jednorožci,a zbylí zaměstnanci jsou placeni v blízkosti minimální mzdy.

V médiích se teď píše o tom, že prot prezidentu Václavu Klausovi je vedena nevídaná nenávistná kampaň.
Skutečností je, že ji napsal jak ji napsal, a pak ji nevystvětloval. Faktem je, že ji napsal tak, že se dotkne desítek tisích stíhaných a odsouzených.
Abolice se vedle těch 16ti případů dohledaných VSZ dotkne i stovek případů, které jsou v daném čase na policii.

Ne proto, že jsou soudci zbabělí, ale protože amnestie je tak napsána, jak je napsána.
A ústavní soud je zde zcela bez pravomocí.
Koncem ledna navíc klesne počet soduců na 12, a to už se 9 hlaů peo zrušení bude shánět těžce. O oslabené akceschopnosti nemluvě.¨
A ochromen bude nejméně do začátku června, dřív doplněn nebude.
Ano, mezitím ještě Hrad na ústavní soud navrhne Zdeňka Diag Human Koudelku či Kláru Samkovou nebo Pavla Kučeru či Pavla Němce nebo Renatu Veseckou (je škoda, že nemůže navrhnout přímo Ladislava Jakla, zjevně věci rozumí), ale zde nejde čekat, že by jmenovací procedura běžela nějak rychle

Ano mnohaleté trestní stíhání je zvěrstvo, ale nechť si někdo vzpomene, jak "jednoduché" bylo kontinuálně rychle postupovat ve stíhání Tomáše Pitra, nebo proč a jak to bylo se stíháním divoké privatizace mostecké uhelné.

Sudí Jiří

Břetislav Včelař řekl(a)...

Dovolím si k tomu dodat, že schopnost věrohodné kritiky předpokládá nemít sám máslo na hlavě kvůli podobné věci. Zdeněk Kühn kritizuje politický alibizmus předsedy vlády Nečase. Dalo by se s tím souhlasit, ale zní taková kritika ze správných úst?
Zdeněk Kühn je za poslední rok podepsaný pod dvěma judikáty NSS, které se vyznačují značnou měrou alibizmu, kdy soud strkal hlavu do písku a usilovně dělal, že nic nevidí - a právě v politicky citlivých kauzách:
1) Rozhodnutí ve věci Tomio Okamury (Vol 11/2012 - 63); podle NSS ministerstvo "věrohodně popsalo" čachry s číslováním volebních archů, přestože z disentů je zřejmé, že to vysvětleno nebylo (kdyby to MV skutečně vysvětlilo, pak by Baxa nemohl napsat odst. 67 a 68 disentu). Rozhodnutí bylo diskutováno zde i na zdejším bloggerům dobře známém Paragraphosu.
2) Rozhodnutí ve věci odvolání Rampuly (1 As 51/2012 – 242); soud akceptoval i zcela nesmyslné důvody, proč byl Rampula odvolán. Rozhodnutí bylo rozebíráno na Psovi.
Dvě mimořádně citlivé kauzy a NSS se rozhodl zaujmout postoj "jen nedělat vlny". Nevím, zda má někdo, kde rozhodoval v obou věcech, kritizovat alibizmus někoho jiného.

Anonymní řekl(a)...

ad Sudí : když mluvíme o zastavení, nechápu, kde jste vzal nějakou odpovědnost za vězení ? Po tak dlouhé době vedení trestní věci už nikdo ve vazbě není.


Jinak spousta zákonů zní jasně, ale to není důvod, aby soudce odmítl amnestovat s odkazem na práva poškozených. A ústavní soud samozřejmě může amnestii zrušit. Copak si myslíte, že přezkumu podléhá řádné vyhlášený zákon, a to i ústavní a amnestie jednoho funkcionáře ne ?

Jiří Horký

kocour řekl(a)...

Břetislav Včelař:

Paragraphu, ne Paragraphosu ... prosím, nemučte mne!

P.H.

Jan Potměšil řekl(a)...

Připusťme, že Klausovi opravdu nešlo o to udělat privatizační tečku, ale zželelo se mu předlouho stíhaných. Pokud vybíral z návrhů svých poradců, nechce si mi však věřit, že i oni by byli vedeni jen ryze altruistickými myšlenkami. Pomoc zámožným zločincům by jistě nezůstala bez odměny a pokud něco nedohlédne Klaus či to je pod jeho rozlišovací schopností, nejsou snad tak tupí jeho poradci, aby nedovodili, na koho se amnestie bude vztahovat (i s rizikem, jaké "PR dopady" to bude mít).

V každém případě myslím platí slova dr. Rychetského o naprosto diletantském způsobu přípravy amnestie. Pokud se v kruhu několika mudrlantů kompilovala jakási koláž z různých ad hoc návrhů, aniž byly kvalifikovaně a objektivně analyzovány dopady (mj. podíl recidivistů nebo vhodnost vypuštění bezprizorných uprostřed zimy), jde skutečně o velmi nezodpovědný přístup.

Anonymní řekl(a)...

Ad P.H.: Jiná vysvětlení, třeba že se někdo spletl nebo něco přehlédl a já nemíním být jeho práskač, nepřipouštíš.

Vy zde předkládáte, že výsledná podoba amnestie může být důsledkem popletení, přehlédnutí či technické chyby "redaktora". To myslíte vážně? Není to vlastně potvrzení kritického hodnocení ze strany p. Rychetského.

T. Pergler

Unknown řekl(a)...

Přes vážnost tématu musím ocenit vtip Tomáše Sobka :-D. Ne pan hájek prostě není!

kocour řekl(a)...

"Připusťme, že Klausovi opravdu nešlo o to udělat privatizační tečku, ale zželelo se mu předlouho stíhaných."

A uvědomujete si, pane Potměšile, že to vyznívá, jako byste za každou cenu hledal něco, co Klausovi přišít? Taková speciální "presumpce viny Václava Klause" - určitě je v tom nějaká čertovina, dobře, připusťme, že ji tedy neudělal přímo on, ale pak mu ji určitě podstrčili zlí rádcové ...

No nic, ze své pozice jsem se pokusil ukojit Vaši zvědavost, víc pro Vás udělat nemohu. O tom, že byste připustil, že by Klaus a jeho okolí mohli jednat slušně, Vás zjevně nepřesvědčím, protože Klaus je vlastně povinen v této zemi symbolicky reprezentovat Zlo a Podvod v kontrapunktu k Pravdě a Lásce reprezentované Havlem ... a tohle hrají v ČR už asi dvacet let pořád dokola, ale na tři oříšky to furt nemá :-)

P.H.

kocour řekl(a)...

T. Pergler: A Vy děláte, jako by se v ČR dal najít jediný předpis, který by byl perfektní, bez chyb a který by nebyl kolektivním dílem.

P.H.

Jan Potměšil řekl(a)...

Ad PH: Kdyby pan neomylný neudělal zhůvěřilost, nikdo by za ničím nic nehledal. Vysvětlením je buď blbost nebo zlý úmysl. Buďte rád, že vůbec někdo uvažuje o té blbosti.

kocour řekl(a)...

Pane Potměšile, já nepotřebuji být rád nebo nerad, zase jen odhalujete Váš způsob nazírání světa ... nic, už mne nebavíte.

P.H.

Michal Matějka řekl(a)...

Pokud jde o soudce Berku, zajímalo by mě, zda ústecký soud v případě, že bude skutečně amnestován a vrátí se do funkce alespoň zvažuje aplikaci ust. § 3 odst. 1 občanského zákoníku, a tedy odmítnutí vyplacení zbytku platu pro rozpor s dobrými mravy. Upřímně řečeno, čítankovější případ rozporu formálně existujícího práva s dobrými mravy si lze už jen stěží představit.

Další věc je, že si zatím moc nedovedu představit, co bych dělal, kdyby se Berka opravdu vrátil do funkce a já měl před ním vystoupit v nějaké věci svého klienta.

Anonymní řekl(a)...

(je škoda, že nemůže navrhnout přímo Ladislava Jakla, zjevně věci rozumí)

Nepochybně. Když jsem vyslechl v neděli, že Jakl měl být zástupcem ombudsmana, avšak tuto funkci odmítl nikoliv snad proto, že by se na to necítil odborně a lidsky kvalifikován, ale prostě z důvodu, že už ho nebaví nosit sako a kravatu, tak jsem si vybavil výrok "Hoďte na toho blázna síť". Ostatně ani Moravcova reakce nebyla daleko k oné oblíbené parodované scéně z filmu Pád třetí říše, kdy Vůdce nevěřícně polkne, povolí si kravatu a roztřesenýma rukama si sundavá brýle.

JM

J.Potměšil řekl(a)...

Zdá se, že tábor Pravdy a Lásky, který pojímá amnestii jako záminku ke zlovolnému útoku na pana prezidenta, už roztahuje svá chapadla i v ODS..: Amnestie byla špatná, chceme vysvětlení, zní z oblastní ODS

Anonymní řekl(a)...

http://zpravy.idnes.cz/na-klausove-amnestii-se-podilel-jakl-hasenkopf-a-koudelka-pze-/domaci.aspx?c=A130119_070630_domaci_hv

Velmi zajímavé ve světle toho, co zde prezentoval pan Hasenkopf. Máme to brát tak, že sám ze sebe udělal "mafiána"?

JZ

Luboš řekl(a)...

Pro P.H. ale i ostatní. Jak vznikla abolice, resp. kdo ji navrhnul, tam bych pátral. Zbytek je rozpoutaná šílenost, která pramení z toho, že někdo mohl být hloupý, nebo mohl mít špatné úmysly, ale prošlo to přes několik vrstev kolem V.K., které měly mít na paměti důsledky. Naopak V.K. měl udělat to, že měl chlapsky vystoupit a omluvit se za svůj tým, který si vybral. Odpovědnost je na něm morální a zbavit se jí může omluvou, ale to on neudělá. Prostě sebestřednost, která chrání buď hloupost, nebo zlo. Zbytek je pouze šílená medializace, která se toho chytla. Lubomír Babisz.