07 ledna 2013

Amnestie: komentář 2 (na pozvání Práva & Justice Lidových novin)

Rozsah nynější amnestie je ohromující. Mediální pozornost poutá propuštění více než třetiny vězňů (zhruba 7400). A přitom vězni jsou jen špičkou ledovce.
Amnestie promíjí suverénně nejčastěji ukládaný trest: podmíněně odložený trest odnětí svobody, jehož výměra nepřevyšuje dva roky. U podmíněných trestů je určena tzv. zkušební doba (obvykle jeden až tři roky). Během ní pachateli hrozí, že si trest odpyká, pokud se neosvědčí. Takže i pachatel odsouzený k podmínce před dvěma lety amnestii uvítá, pokud je stále ve tříleté zkušební době.

Statistiky ukazují, že k podmíněnému trestu do dvou let a se zkušební dobou, která ještě neuplynula, bylo v posledních letech odsouzeno téměř 100 tisíc pachatelů. Bohužel nevíme, kolik z během zkušební doby skončilo ve vězení či bylo takto odsouzeno vícekrát. Nelze tedy říct, že tato část amnestie se týká všech 100 tisíc pachatelů „v podmínce“. Ale zjevně se týká desítek tisíc osob, řádově více, než je propuštěných vězňů. K tomu ještě amnestie promíjí často využívaný trest obecně prospěšných prací – k němu je ročně odsouzeno zhruba 6500 pachatelů.
[Pozn: Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ze 4.1. uvádí, že u podmíněných odsouzení s dohledem se amnestie bude vztahovat přibližně na 14500 osob. Ale nemůžu si pomoct, text amnestie vcelku jasně promíjí všechny podmíněné tresty,  s dohledem i bez. Přitom podmínek bez dohledu je uloženo přibližně 11x více než podmínek s dohledem.]
Stručně řečeno, (téměř) veškerá méně závažná trestná činnost je odpuštěna. Tak rozsáhlá amnestie nemůže nemít výrazné důsledky.

Důsledky
a) Růst kriminality. Vzroste bagatelní kriminalita, odpovídající profilu propuštěných vězňů (krádeže, řízení automobilu bez řidičského průkazu či v opilosti). Netroufám si odhadovat o kolik – nemáme empirické odhady, jaký vliv na kriminalitu mají v českém kontextu změny v počtu vězňů. Seriózní studie, které tento vliv odhadovaly na případech amnestií ve Spojených státech či Itálii, došly k závěru, že vypuštění průměrného vězně o rok dříve způsobuje dodatečných 15 až 20 (i více) trestných činů ročně. V kontextu aktuální amnestie asi bude toto číslo nižší; zejména proto, že se propouštějí méně závažní zločinci. (Chce se říci – doufejme, že bude nižší! Jinak by propuštění zhruba 7400 vězňů znamenalo skokový nárůst trestných činů, jichž policie ročně zaznamená přibližně 320 tisíc.)
Kriminalita v posledních deseti letech pozvolna, ale vytrvale klesala. Celkem spolehlivě lze předpovídat, že toto šťastné období dnes právě a pouze díky amnestii končí.
b) Počet vězňů. V nedávné studii Kde hledat příčiny přeplněných věznic (2012) jsem mj. prováděl modelové simulace, jak rychle by se při eventuální amnestii počet vězňů vrátil na původní úroveň. Výsledek byl, že opravdu rychle – při propuštění třetiny vězňů za pouhého dva a půl roku.
Realita může být odlišná, protože nevíme, jak takto nestandardní amnestie změní klíčový faktor ovlivňující naplnění věznic: míru, v jaké zločinci „přitékají“ zpátky do vězení. Na jedné straně rostoucí kriminalita přítok urychlí, na druhé straně má v sobě amnestie zakódován důležitý a dlouhodobý dopad na rozhodování soudů. Na desítky tisíc amnestovaných pachatelů se bude hledět, jako by odsouzeni nebyli. Až spáchají další trestný čin, neměly by soudy tuto prominutou recidivu brát v potaz. Řada z těchto pachatelů tak od soudu odejde s podmínkou, zatímco bez amnestie by už je – jakožto recidivisty – čekalo vězení. Díky tomu se v nejbližších letech přítok do věznic zpomalí.
c) Státní rozpočet. Kolik se ušetří? Těžko říci. Vězení jsou velmi drahá – dle oficiálních údajů Vězeňské služby činily v roce 2011 roční náklady na jednoho vězně 285 tisíc Kč. To ale neznamená, že propuštěním 7400 vězňů náklady klesnou o dvě miliardy. Jednak jsou propouštěni vězni z mírnějších, tj. levnějších věznic (kde jsou náklady na vězně až třetinové oproti těm nejdražším), jednak náklady věznic nejsou v přímé úměře k počtu vězňů – budovy mají své pevné náklady na provoz a počet zaměstnanců též neklesne o třetinu.
V nejbližších letech ztrácí smysl rozšiřování kapacity věznic, což je potenciálně výrazná úspora. Ještě více ale mohla amnestie ušetřit, kdyby byla přišla dříve. Jen během podzimu 2012 byly dokončeny přístavby tří věznic, za celý rok byla kapacita věznic rozšířena o téměř 600 osob při nákladech 90 milionů korun. Po amnestii se tyto investice jeví jako zbytečné, nebo alespoň předčasné.

Pro a proti
Hromadné prezidentské amnestie je těžké hodnotit, protože není jasné, k čemu mají sloužit. Individuální amnestie jsou užitečné, pokud prezident svou „feudální“ pravomocí napravuje chyby v soukolí justice. Stejným pohledem lze nahlížet i na amnestii hromadnou: Ideálně by se „mouchy“ v systému trestní justice měly řešit koncepčně (změnami legislativy, vhodným rozdělením peněz na činnost soudů, probačních úředníků a věznic), ale pokud prezident amnestií zmírní některé systémové chyby, má to svůj smysl. Nakolik tedy amnestie přispívá k řešení hlavních systémových problémů trestní politiky?
a) Nadbytečná kriminalizace. U řady trestných činů je nabíledni otázka, zda a do jaké míry je kriminalizovat: zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, výtržnictví, drogové delikty… V tomto směru amnestie de facto odkriminalizovala většinu bagatelních trestných činů, tedy i těchto sporných. Ale učinila tak plošně: osvobodila i činy, které by naopak kriminalizovány být měly – krádeže, podvody, vydírání. Problém nadbytečné kriminalizace by amnestie skutečně řešila pouze tehdy, pokud by určila i konkrétní paragrafy, na které se vztahuje a na které ne.
b) Nadužívání věznic na úkor alternativních trestů. Řada bagatelních činů by měla být častěji trestána pokutou, domácím vězením či jinými alternativními tresty. Amnestie vskutku en bloc propouští z vězení řadu lidí, kteří by v lepším trestním systému ve vězení nebyli. Ale zároveň promíjí i ony alternativy – tj. podmíněně odložené tresty, obecně prospěšné práce, i domácí vězení. Nevhodnou balanci mezi vězením a alternativními tresty nemění, zkrátka promíjí naprostou většinu mírnějších trestů.
Dosti paradoxně amnestie dopadne na vězně odsouzené za zanedbání povinné výživy – zřejmě nejspornější paragraf, který zbytečně zaplňuje věznice. Polovina ze zhruba 1200 osob ročně odsouzených k nepodmíněnému trestu je totiž trestána sazbou vyšší než jeden rok. Ti propuštěni nebudou, neboť zanedbání povinné výživy je trestným činem proti rodině, u kterých amnestie tresty nad jeden rok nepromíjí.
c) Přeplněné věznice. Jako mávnutím kouzelného proutku zmizí problémy s přeplněnými věznicemi. Jak už však bylo řečeno, řešení je to jen krátkodobé. A i z tohoto pohledu je amnestie zbytečně rozsáhlá. Kapacita věznic (pro výkon trestu) je přibližně 18 800 vězňů; před amnestií bylo ve věznicích zhruba 20 700 odsouzených. Amnestování dvou nebo tří tisíc vězňů by bylo postačující. Po amnestii klesne počet odsouzených vězňů na 13,900, tedy zhruba na stav roku 2003, kdy fenomenální růst počtu vězňů odstartoval.

Příležitost
Amnestie alespoň dává jednu příležitost.  Vláda a parlament mají nyní dva až tři roky (než se věznice znovu naplní) na skutečně koncepční řešení problému přeplněných věznic a jiných neduhů trestní politiky. Lze zvážit různé varianty, vyčíslit pro a proti, zpracovat analýzy – zda a v jaké míře se vyplatí stavět věznice, dekriminalizovat některé delikty, dobudovat systém náramků pro domácí vězení.
Jen se bojím, že bez tlaku z přeplněných věznic politici udělají přesný opak. Dají problém k vodě, aby za pár let překvapeně zjistili, že věznice jsou zase plné.

Článek vyšel v Lidových novinách v sobotu 5.1.2013. .

32 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Mel bych otazku co je pricina rustu poctu veznu od roku 2003? Dekuji

Anonymní řekl(a)...

Více mě dnes zaujlo trestní známní na ty poslance a premiéra ohledně podplácení, tj. získání prospěchu tím, že se vzdají z funkce poslance. Co si myslíte ? Podle mě je to poplácení s tak neprůstřelnými nepřímými důkazy že by to mělo stačit.


Jiří Vopěnka

kocour řekl(a)...

Právě se mi doneslo, že jsem v právnické obci zejména brněnské a mezi lidmi, co spolu mluví, všeobecně považován za hlavního autora návrhu amnestie. K tomu bych rád řekl toto:

1. Ano, jsem autorem návrhu amnestie. Strávil jsem nad tím asi deset nocí.

2. Nicméně můj návrh, který měl celkem 16 článků rozdělených do 7 částí, si prezident nakonec nevybral. Mám jej v šuplíku a tam i zůstane. Ten návrh, ne prezident.

3. K verzi, která se nakonec prosadila, mám tisíc výhrad už jen z důvodu své vlastní ješitnosti, že to není ta má. Obsahových i technických. Kdo mne zná, ví, že mám poněkud jiný styl psaní legislativních textů - jsem precizní detailista a hnidopich - a mohl by snad i poznat pouhým okem, že to, co vyšlo pod č. 1/2013 Sb., jsem já psát nemohl.

4. Své výhrady si coby prezidentův poradce nechám samozřejmě pro sebe a nebudu je nikde uvádět veřejně. Nicméně se úplně míjí s kritikou, která se objevila v médiích.

5. Vím, kdo je autorem vítězné verze, nicméně i tuto informaci si ponechám pro sebe. Snad jen upřesním, že jím není nikdo, proti komu bych byl jindy dštil oheň a síru. Zasvěcení vědí, proč je právě tato věta nezbytná.

6. Přestože mám dílčí výhrady, amnestie jako taková má mou podporu z důvodů, které vysvětlím minimálně na svém blogu. Její kritiku z řad zejména právníků považuji za profesionálně neetickou a spíše mediální a emotivní než racionální a odbornou. Možná by si někteří kolegové - a také kolegyně, ty zejména - měli uvědomit, že nejsou novináři ani politici a profesionálně se nedehonestovat a neodhalovat veřejně svou neznalost. Mohlo by se jim přihodit, že je někdo nachytá v nedbalkách.


Děkuji za pozornost, konec hlášení.


Pavel Hasenkopf

Anonymní řekl(a)...

Kocour:

Tato amnestie je největší chyba Václava Klause, jakou kdy udělal. Ponechme bokem, že si to nikdy nepřizná. Podle mne je to ale dáno jen tím, že mu radí ne zcela kvalitní právníci, případně ještě někdo další. Proto byste možná mohl po březnu t.r. zveřejnit svou verzi nebo alespoň své výhrady k č. 1/2013 Sb. Co říkáte?

V. Lokomotiv

Tomáš Sobek řekl(a)...

To já bych uměl napsat amnestii Klausovi na míru. Dal bych amnestii úplně všem, tedy s výjimkou multikulturalistů, humanrightistů, ekologistů, supranacionalistů, komunitaristů, feministů a NGOistů. Takže všem kromě falešných a prázdných antilidí.

Anonymní řekl(a)...

Ad TS: Mohl jste klidně použít sběrný pojem europeistů. Ten totiž zastřešuje kromě vámi uváděných i homosexualisty, misionářské moralisty a další živly bourající odvěké kulturně civilizační základy. Toto Mistr dokonale odhalil již v kanonickém díle klausismu-hájkismu "Co je to evropeismus?" Každý po přečtení tohoto textu snadno pochopí, že proti těmto kreaturám se u amnestovaných jednalo jen o omluvitelné uklouznutí.
http://www.klaus.cz/clanky/1278
Adalbert

Anonymní řekl(a)...

Možná by měla celoplošná amnestie zmínit i vyjimku pro nositele riflových košil, posluchače Pavlicy a pravidelné pojídače zeleninových salátů, ty jsou totiž také falešní.

Zdeněk Syrový

Anonymní řekl(a)...

Pane Hasenkopfe, prosím Vás můžete mi objasnit včem je kritika uvedena např. tady

http://paragraphos.pecina.cz/2013/01/k-nekterym-ustavnepravnim-dusledkum.html#comment-form

neracionální?

Předem děkuji.

Anonymní řekl(a)...

Každopádně by mělo být dekriminalizován paragraf o výživném a koncipovat to úplně jinak,na vině je především státní mašinerie a jusice za výrobu tatínků co nejsou schopni plnit výživné tím že rozhodují o neskutečně vysokých a likvidačních částkách od stolu pouze na základě potencionality a neuvědomují si všeobecnou nezaměstnanost,v tom je chyba že odmítají na žádost otců snižovat alimenty,pokud jde o zvýšení to jsou rychlí a nezajímá je vůbec kde ten otec to má vzít tedy na vině tohoto stavu je jednoznačně justice,která se nechala manipulovat feministickými kruhy s cílem ničit tatínky od rodin a přestože i dost tatínků všemožným způsobem platí je dost velké procento matek které neumožnují styky a justice nikdy tvrdě nezasahuje aby bylo dodrženo právo otce na výchovu a potom nastává tento stav kdy frustrovaný otec přestane platit výživné,hlavní chybu na tom má justice že jednoznačně nadržuje matkám a tento stav by měl konečně skončit.

kocour řekl(a)...

Anonym:

Pan Pecina, byť v oboru práva vzdělán a nadán lépe, než většina právníků, právníkem není. A i kdyby byl, moje kritika se ho zcela jistě netýká.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

V Německu existuje také TĆ neplacení výživného, to samé ve Francii. Závazek za svým dítětem je trochu větší hnus než obyčejný závazek. Když si nebyl otec jistý příjmem, neměl si dítě pořizovat, resp. se rozvádět.

Jiří Štastný

Anonymní řekl(a)...

No, pane Šťastný, mladí muži žel berou Vaši radu vážně, a to dříve, než jste ji vyslovil. Mnohem dříve - a proto je společnost v populační depresi a nedostatek malých spotřebitelů se promítá v rasantním poklesu poptávky v řadě oborů a s tím souvisejícím prohlubováním ekonomické krise...

Anonymní řekl(a)...

Ohledně toho, že se amnestie v čl. 1a 3 vztahuje hlavně na recidivisty v bagatelní kriminalitě, není sporu. Za drobnou krádež se rok NEPO ukládá zpravidla až na třetí pokus. Takže když dotyčný dostal na ten třetí pokus dejme tomu 10 měsíců, "přetočilo" se mu předchozích podmíněných 12 měsíců a nevykonané OPP 300 hodin (necelých 11 měsíců), tak má vlastně všechno zahlazený. Názor něchť si každý udělá sám.

Jen se podivuji, že se nějak zapomnělo na opilé řidiče...ti totiž zpravidla "obdrží" peněžitý trest a zákaz řízení. Čili druhý hlas (ten první je oponence proti amnestii) srdnatě drží plačící volantomilci s papíry v čistírně.

Ale nic proti, nebýt tohodle ne zcela řemeslně povedeného rozhodnutí (tohle psal člověk, který nemá o trestním právu v praxi žádnou představu), máme tady dříve nebo později pěknou vzpouru vězňů.

A kvituji i Ty, kteří volají po jisté dekriminalizaci něčeho. Třeba prosté neplacení alimentů nemá v TZ co dělat, protože jakýkoliv jiný model zabezpečení takto kráceného dítěte je levnější, než vymáhání skrze trestní řízení. Různě v Evropě jsou fondy, neplatiče lze zcela odříznout od sociálního systému a až v krajním případě trestat. Tady se trestá už jen pouhé 4 měs. nezaplacení, jinde se musí provést nejprve pokus exekuce (např. Německo, Bulharsko), čili ty doušky kdeže je/není nealimentace v TZ v Evropě nejsou zcela příhodné - skutkové podstaty se hodně liší. Stejně jako my to má pouze Slovensko (tvrdší), jiné země mají jen jednu skutkovou podstatu (sazba max. 1 rok, což reálně znemožňuje uložení NEPO trestu i při opakované recidivě) a šmytec (Slovinsko, Rakousko, Polsko, Itálie). Dál by to bylo už OFF TOPIC...

Ale jinak typické Česko - premiér fyzik, ministr financí chemik, ministr průmysl MUDr. a návrhy amnestií píšou asi civilisté nebo absolventi humanitních studií...

Tomáš Palovský

Jan Potměšil řekl(a)...

Spíš než kdo amnestii nepsal by mne zajímalo, kdo ji psal, resp. kdo vymyslel (zadal si) abolici.

Anonymní řekl(a)...

Kdo vymyslel čl. II amnestie? Kdo přišel s abolicí?

kocour řekl(a)...

Jan Potměšil:

Zkuste přijmout jako fakt, že ta abolice byla především myšlena jako kritika české trestní justice (takže svým způsobem chápu, že zrovna představitelé justice tak trochu zuří, aby zastřeli fakt, že za vlekoucí se řízení Klaus opravdu nemůže ...). Jestli to pak bude 6, 8 nebo 10 let už byl jen podružný detail, asi jako když MV přemýšlelo, jestli 5, 10, 20, 30, 50 nebo 100 tisíc podpisů.

A zkuste vzít na vědomí, že skutečně velkým korupčníkům hrozí až 12 let. Takže se pod čl. II prostě nevejdou. Velký korupčník je ten, kdo přijal úplatek vyšší jak 5 milionů (popř. půl milionu v postavení úřední osoby). Kolik kdo přijal fakt netuším.

Jinak vůbec nejlepší je Hana Marvanová, která zřejmě nejdřív zastupovala H-Systém a teď se zastává či přímo zastupuje oběti H-Systému ... nejsem si zcela jist, zda to je na kárné napomenutí nebo rovnou na vyloučení z ČAK.

P.H.

kocour řekl(a)...

Moc hezký článek:

http://panirtenka.blogspot.cz/2013/01/paradoxy-amnestie.html

P.H.

Anonymní řekl(a)...

2PH:

Jak se ten čl. II. vůbec vykládá? Letmý pohled do Aspi totiž prozrazuje, že až do 30. 6. 2008 za přijetí úplatku i těm největším korupčníkům hrozilo max. osm let…

Ondřej Hruda

Jan Potměšil řekl(a)...

Ad PH:
Nepolemizuji s abolicí ani se nedožaduji jejích obhajob či dovysvětlování - zajímá mne, kdo (příp. kdo všechno) ji prosadil.

Anonymní řekl(a)...

zajímá mne, kdo (příp. kdo všechno) ji prosadil.

Ale no tak. Vždyť vám, pane Potměšile, dvorní klaun jasně sděloval, že vše bylo konzultováno v širokém okruhu tří lidí. Nehledě na to, že jeho blahorodí se spolu s tím, kdo nepochází z opice, nechali dnes slyšet, že nikdo, nikde, nikdy neověřuje a nezjišťuje, koho konkrétně se amnestie bude týkat. Tak proč takové naivní dotazy?

Jakub Moc

Karel Vážný řekl(a)...

Je to jen můj dojem, že si i pan předseda ÚS plete v rozhovoru pro HN o dilentantismu při přípravě amnestie agraciaci s abolicií?

Snad to spletli novináři...

Anonymní řekl(a)...

Tenhle článek jsem četl v LN, zanechal ve mě moc dobrý dojem. Nějak jsem čekal, že to bude taková ta velká esej na stránku půl, ale nakonec bylo vše podstatné na téjedné půlstraně.

Klobouk dolů. A věčná škoda, že naši 'nejvyšší ústavní činitelé' nemají dost rozumu, aby viděli důsledky svých nápadů takto jasně. Když už na to nestačí sami, měli by si to sakra přiznat a zajistit, aby tu práci odvedl někdo za ně, ale pořádně. Na tak vysoké úrovni, a takové lajdáctví.

Jan Olšan, Český Krumlov

Martin Prokeš řekl(a)...

Ad KV: není, mluví o diletantismu a pak říká: "Pokud chtějí premiér a prezident použít v masovém měřítku model agraciace, tedy pokynu k zastavení trestního stíhání,..." Já bych se předsedy ÚS zeptal, jaký má názor na to, že prezident a premiér řekli, že v případě zastavení trestního stíhání jde o agraciaci, byť správně jde o abolici - jestli to není diletantismus odporující všem ústavním kautelám a ústavě Německa? :-)

Teď vážně: Rychetský se přeřekl, to se stane každému; že by nevěděl nepředpokládám, stejně jako že by šlo o chybu novináře (u toho pro změnu nepředpokládám, že by druhý z pojmů vůbec znal). Ale zkuste si představit, že by se to samé stalo V. Klausovi nebo jeho poradcům...

Anonymní řekl(a)...

Tyhle latinské pojmy jsou jen české specifikum, aby měly fakulty, co učit. Všude se tomu říká jen abolice bez ohledu na průběh trestního řízení.

Jiří Holan

Anonymní řekl(a)...

Já především považuji za projev naprostého diletantismu situaci, kdy soudce předem veřejně vyjadřuje své názory na věc, o které má v blízké době rozhodovat. A to nejlépe ještě před tím, než se seznámí s návrhem a replikou k němu (tj. s argumenty stran). Působí to tak dojmem, že celé řízení je vlastně zbytečné, protože soudce už se vlastně rozhodl i bez něho.

Jestli ona to nebude daň za to, že do ÚS jsou místo odborníků často dosazováni političtí trafikanti.

Nejen v tomto směru mi přišlo dosti přiléhavé (byť poněkud nevhodné) vyjádření Nečase, že on by taky mohl o spoustě rozhodnutí ÚS říct totéž a nedělá to.

Jan Tichý

kocour řekl(a)...

Jan Potměšil:

Takže Vás zajímají víc autoři amnestie než amnestie sama? A proč?

P.H.

J.Potměšil řekl(a)...

Ad PH: Jistě je zajímavější informace, kdo amnestii psal, než kdo ji nepsal. "Psal" v tom smyslu, byl jejím "duchovním otcem" či "zadavatelem". Je-li pak známa osoba "autora", lze se jí tázat na pohnutky a důvody konkrétního zadání.

Anonymní řekl(a)...

amnestie tohoto rozsahu je jen plivancem do tváře českeho národu jak zamaskovat svou minulost a rozsah korupce v české politice /ti co kradli z národních peněz můžou v klidu pokračovat s čistým štítem dál i s podporou teto zkorumpované vlády/stydím se za vás vy zloději/a co by jsme mohli čěkat od prezidenta který krade na veřejnosti pera fuuuuuj

kocour řekl(a)...

Pane Potměšile, duchovním otcem a zadavatelem je samozřejmě prezident. Kdo jiný by jím měl být? Jeho zadání bylo velmi široké (ne, nepovím) a povšechné a určitě v něm nebyly žádné číslovky. A ve výsledku si vybíral z X návrhů připravených - tak jako vše důležité pro VK - nezávisle na sobě. (VK je pověstný tím, že chce mít vždy k dispozici víc různých, a často i protichůdných, názorů na danou problematiku, než se rozhodne).

A pokud jde o výsledek, je to evidentně kompilát (to nevím, ale dá se to poznat pouhým okem). Který měl svého "redaktora". Kterého já prostě neprásknu, už jen proto, že oficiálně to jméno sám neznám a musel jsem sám pátrat, abych se ho dozvěděl.

Jinak v Klausově okolí samozřejmě byla jednak skupina lidí, která dlouhodobě (v řádu několika let, tj. od roku 2007) byla pro to, aby prezident NĚJAKOU amnestii udělil (a nezůstal tak jediný z prezidentů, který se nikdy neslitoval), jednak skupina, která byla vždy zásadně proti jakékoli amnestii (z důvodů ideologických i s ohledem na reakce na amnestii Havlovu). K té první skupině se již přihlásil Ladislav Jakl a já se tím také netajím.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

K tomu, kdo se dostane z vězení, stojí za to také poznamenat, že členům organizovaných zločineckých skupin je často prokázana pouze méně závažná trestná činost, např. Al Capone byl nejprve odsouzen na jeden rok za nelegální držení zbraně a to v době, kdy mu již byla přisuzována účast na desítkách vražd.

Michal H.

Anonymní řekl(a)...

podle mého se amnestie má týkat pouze nedbalostních deliktů, a to ještě za podmínky, že osoba dobrovolně uhradí/napraví škodu za stanovenou dobu, která může být prodloužena s ohledem na individuální okolnosti soudem... a pravděpodobně po vyjádření poškozených.

A mimochodem, pokud se nemýlím, tak dosud nikdy od roku 1990 nebyla amnestie vlády na přestupky - hodně stolů by potřebovalo vyčistit :-) Ideální věc amnestie, kdy přestupky spáchané do 31.12.2012, pokud bude třeba do 31.1.2013 nahrazena požadovaná škoda majetková (všude, kde je požadována) či poskytnuta omluva (§49/1a PřZ), tak je amnestováno.
Obodbně přestupky v dopravě... mno ale tam se dělá opak - zverstvo zvoucí "objektivní odpovědnost provozovatele vozidla" aneb všichni muži budou zavřeni za znásilnění, protože mají nástroj a neprokázalo se, že to znásilnění neprovedli :-(

Patrik Šebesta

Anonymní řekl(a)...

Diskuze už je tu poněkud vychladlá, ale třeba se sem ještě zatoulá někdo, kdo mě to trochu osvětlí nebo někam odkáže, protože gůglením jsem se dobral jen náznaků.

Setkal jsem se názorem, že pro odškodnění obětí H-Systemu je relativně jedno, jak dopadne amnestií zasažená tahanice kolem trestněprávního řízení tří aktérů, protože pro odškodnění by bylo užitečnější vést občanskoprávní řízení (jak koneckonců soud postiženým před pát lety i doporučil). Je to opravdu tak, anebo v obecné rovině záleží hlavně na tom, jaké odškodnění soud uloží odsouzeným uhradit a může se tedy stát, že i touto cestou by mohli být poškození uspokojení? Mám tedy na mysli teoretickou rovinu, když reálně nikdo z odsouzených (tedy nyní jen jednoho odsouzeného) nedá nic - ale jde tedy i o to, jestli z praktického hlediska má současný křik kolem vlivu amnestie na tuto kauzu až takový smysl.
Nebo jsou třeba nástroje, jak odsouzeného přinutit k úhradě odškodného, v občanskoprávním řízení silnější nežli v trestněprávním?

Lze alespoň zcela zhruba odhadnout, kam všude se ta miliarda rozplynula? Jak moc velký díl (jestli řádově jednotky nebp destíky procent) se mohl ztratit (třeba i ) bez přičinění samotných aktérů v následném rozprodeji majetku - jsem sice závislý jen na mediálním podání (třeba tu http://aktualne.centrum.cz/tema/h-system_9857/?offset=16 ) , ale činy některých správců, exekutorů, soudců, policistů a katastrálních úřadů vyznívaly rovněž velmi podezřele, když si člověk pročte tehdejší reportáže (taky ale vyznívají tak, že údajné další vyvádění majetku bylo umožněno nedokonalými zákony).
Když to tak čtu, jako poměrně zaručený plán mi připadá už jen poslat všechno do konkurzu a pak zbylý majetek vydražit výrazně pod cenou (proč nelze nastavit vyvolávací cenu na reálné hodnotě? Nebo se prostě podplatí znalec, aby stanovil podhodnocenou cenu, od níž se pak odvíjí vyvolávací cena?).

Nemohl to být ze strany hlavních aktérů H Systemu jen amaterismus, kterého využily (nebo si ho od začátku naplánovaly) jiné zúčastněné osoby, o kterých jsme se třeba nikdy ani nedočetli, nebo jen v nějakých epizodních a už dávno zapomenutých zprávách? Anebo třeba i neamaterismus, jen s tím, že prostě cesty těch peněz vedly někam, kam média nebo vyšetřování nikdy nezašly...

Petr Kadeřávek