středa 10. září 2008

Ústavní soud má 15. narozeniny aneb chvála Nalusu

Ústavní soud slaví v těchto dnech 15. narozeniny. Myslím si, že pro českou právní kulturu za tu dobu udělal velmi mnoho, vpravdě jí zcela zásadně změnil. Nicméně můj post nebude na toto téma, o kterém jsem obsáhle psal jinde (např. Ústavní soud ČR 1993-2003 a jeho význam pro proměnu soudcovské ideologie aplikace práva. Právní rozhledy, vol. 12, 2004, č. 4, str. 123 – 129), ale spíše chválou vyhledávacího systému judikatury Nalus. Tento systém přístupný veřejnosti zdarma bez jakékoliv registrace či čehokoliv obdobného totiž nabízí uživatelský komfort, kterému se žádná jiná veřejně přístupná stránka nevyrovná. Jsou s ním spojena i některá prvenství. ÚS jako první v republice skončil s nesmyslnou anonymizací právnických osob (počínaje 1. lednem 2008 jej v tom následoval též NSS). Dnes jsem si všiml, že stránka nabízí vyhledávání dokonce i podle "populárního názvu" (zkusil jsem si zadat "cukerné kvóty" nebo "eurozatykač" a fungovalo to). Umožňuje vyhledávat podle soudce-zpravodaje a podle řady dalších zajímavých kritérií, ke kterým bylo jistě zapotřebí i trocha odvahy. Možná by stálo za to umožnit vyhledávat též podle stěžovatele, nebyl-li ten anonymizován (typicky tedy právnické osoby). Doufejme, že systémy podobného kalibru se brzy objeví i na zbývajících českých vrcholných soudních instancích.

17 komentářů:

Jan Petrov řekl(a)...

Děkuji za NALUS. Je prima. Stejně jako analytické oddělení, díky kterému nezabere tolik času prokousat se 60 rozhodnutími k těm opravdu relevantním.

Populární název je také fajn; kdo si má ta čísla pamatovat. Problém populárních názvů však spočívá v tom, že bývají přiřazeny jen nemnoha populárním případům. Nestálo by za to nějak pojmenovat každé rozhodnutí (možná vyjma většiny usnesení)?

Návrh: Soudce zpravodaj by v (elektornickém) závěrečném referátu vyplnil dle libosti fiktivní příjmení, např. "Vopěnka". (Tedy, nejednalo by se o příjmení žádného z účastníků.) Systém by zkontroloval, zda jméno "Vopěnka" není již přiřazeno jinému případu. Pokud by bylo, systém by vyžádal jiné příjmení. Pokud by nebylo, právě rozhodnutý případ by byl publikován s kolonkou "fiktivní příjmení: Vopěnka" a rovněž by byl pod tímto fiktivním příjmením dohledatelný. Nikdo by si nemusel pamatovat, že jde např. o II. ÚS 2314/10.

Já vím, někdo se mi vysměje, jakou že to vymýšlím ptákovinu. Ale za ten uživatelský komfort by to možná stálo. A nebudete-li souhlasit, vždycky můžu říct, že to byl brejnstórming :)

Záleží ovšem i na paměti průměrného uživatele. Osobní zkušenost: ze všech případů, které jsem kdy viděl si sp. zn. pamatuju jen u jednoho. Naopak, u řady rozhodnutí ESLP bych dal dohromady, o čem byly, jen podle jména stěžovatele -- i když jsem se o jeho zapamatování nijak nesnažil. Jak jste na tom Vy?

Zdeněk Kühn řekl(a)...

ona to není "ptákovina". Některé systémy na Západě to takto u fyzických osob dělají (byť mám pochybnosti o účelnosti anonymizace fyzických osob jako takové).

Jan Petrov řekl(a)...

Anonymizace FO:

1. Jaké výhody přináší zrušení anonymizace FO za situace, kdy je judikát dohledatelný pod fiktivním příjmením?

2. Hypo:Představte si, že byste jako zaměstnavatel vybírali mezi 2 jinak naprosto totožnými uchazeči, uchazečem A a uchazečem B. Jediný rozdíl by spočíval v následujícím:
-- Podle obsahu veřejně přístupných databází byl uchazeč A obžalován pro zpronevěru; soud jej však obžaloby zprostil.
-- Na uchazeče B není ve veřejně přístupných databázích evidována žádná soudní věc.

Kterého zaměstnance byste si vybrali? (Presumpce neviny v praxi.)

3. Při nedostatku anonymizace, k čemu rozlišovat mezi výpisem a opisem z rejstříku trestů?

4. Obdobně pracovněprávní spory o neplatnost rozvázání pracovního poměru. (Příklad netrestněprávní věci.)

5. Je pravda, že trvanlivá, všem dostupná složka na každého přináší lepší informace a možná i disciplínu.

Jan Petrov řekl(a)...

A děkuju za informaci. Nevíš, prosím, z hlavy, o nějakém takovém systému?

Tomáš Pecina řekl(a)...

K blahopřání Ústavnímu soudu nenacházím vůli ani s aplikací maximální možné míry benvolence a tolerance. Ano, NALUS je užitečná hračka, ale co je to platné, když zvlášť poslední dobou převzal ÚS tendenci obecných soudů a s argumentaci ústavních stížností, které odmítá, se nejen nevypořádá, ale pro zjednodušení ji ani nerekapituluje.

Ve tří- a méně- odstavečném vlastním odůvodnění se tak běžně dočteme, že stěžovatel neuvedl, jaký zásah do svých práv v napadeném rozhodnutí spatřuje (ačkoli stěžovatel to detailně vysvětlil na pěti stranách své ústavní stížnosti).

Naposledy mě takhle ÚS "dohřál" svým usnesením sp. zn. III. ÚS 375/08 (zatím není v NALUSu), podle něhož, pokud stěžovatel uspěje u Ústavního soudu, nemá přesto nárok na náhradu nákladů povinného advokátního zastoupení, ledaže by mu ji, jak výjimečně činí, přiznal sám Ústavní soud: stěžovatel může být zřejmě rád, že se mu dostalo té cti a mohl milované republice přispět na nápravu protiústavních rozhodnutí jejích orgánů ze svého.

Porušení základních práv naprosto zjevné, ústavní stížnost však přesto odmítnuta s jedním odstavcem odůvodnění.

Omlouvám se za předchozí exkurs a exemplifikaci, pokud je pociťována jako neslavnostní a nevhodná, ale mám za to, že nejlépe by Ústavní soud své výročí oslavil tím, kdyby se takových excesů a takových ostudných výstupů ve své rozhodovací praxi vyvaroval.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Nemohu než souhlasit s předřečníkem. Obvyklá kvalita rozhodnutí ÚS v posledních letech je mimořádně tristní a činí z něj tak instituci v zásadě zbytečnou, především pokud jde o obecnou ústavní stížnost. Především odmítačky jsou zatíženy svévolí (nechutí řešit) kombinovanou s lajdáckým ne-odůvodněním v kombinaci s naprostým nepochopením toho, co stěžovatel vlastně říká, a zčasta též totální neznalostí příslušných právních předpisů a teorie. Hezký římský příklad je IV.ÚS 855/07, kde jsme se dozvěděli, že plátce daně je nositelem daňové povinnosti vůči státu. Samozřejmě nevím, jak to bylo v Římě, ale u nás prosím pěkně daňovou povinnost nese poplatník. Plátce daň toliko výbírá či sráží a odvádí, daňovou povinnost však nenese.
Ad Nalus - s ohledem na zjevnou nekvalifikovanost mnohých usnesení by podle mě bylo žádoucí uvádět též jméno asistenta, který to psal.

Ludvík Matoušek řekl(a)...

I já bych se k NALUSu pochvalně vyjádřil a současně vyzval všechny, kdo si tento post přečtou, aby apelovali na odpovědné činitele NSS, neboť ti by si posléze měli dát větší práci se svojí internetovou databází rozhodnutí ... nechť je jim NALUS vzorem !!!

Tento apel sem směřuji i přesto, že se již situace dramaticky zlepšila ...

Stále ještě ale např. při výběru z "oblasti právní úpravy" si nejdřív musíte rozmyslet, zda si vyberete kolonku např. "daně - ostatní" (s krátkou pomlčkou), anebo "daně -- ostatní" (s dlouhou pomlčkou), podobně je nutné volit mezi "pozemky a zeměměřictví", nebo "pozemky a zeměměřičství".

A když už jsem u toho, vlastní volba "oblasti právní úpravy" by zasluhovala mnohem větší precizaci, má-li to být pro uživatele přínosné ... třeba u těch daní, když už jsem si je vzal za příklad - kam se poděla kolonka "daňový řád", tzv. "trojdaň", apod. ... (detektiv posléze nalezne ve sběrné kolonce "daně - ostatní", nicméně mezi těmi několika tisíci rozhodnutími) ...

Snad NSS - v tomto směru - nebude potřebovat 15 let své existence ;-)

P.S. k internetové databázi NS se vůbec nevyjadřuji, protože to by byla škoda slov ...

Honza Pechman řekl(a)...

dovoluji se připojit ke chvále NALUSU, který je jevem naprosto výjimečným.

ad Dan Dvořáček

bez toho, abych znal nebo obhajoval rozhodnutí ÚS, které ve svém komentáři napadáš, není mi jasné co si představuješ pod pojmem daňová povinost. Podle § 6 ZDSP je plátcem daně osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Má tedy povinnost tuto daň odvést a pokud ji nedodrží má správce daně právo splnění této povinnosti na plátci vymáhat. Vezmeme-li si jako příklad spotřební daň jako daňový subjekt vystupuje plátce daně, který vybírá daň zahrnutou do ceny zboží (třeba lahve kořalky), kterou ve skutečnosti platí konečný spotřebitel (poplatník). Povinností plátce je však tuto daň odvést a pokud se tak nestane má ji správce daně právo vymáhat. Nějak nevidím tu absenci daňové povinnosti u plátce.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Jak jsem řekl - daňovou povinnost má poplatník. Plátce daň pouze vybírá a odvádí, sám však daňovou zátěž nenese - peníze nejdou z jeho, on sám státu ničeho nedluží, on jen vybírá od někoho, kdo státu dluží a tomu státu to platí.
Je samozřejmé, že i plátce má "povinnost peněžní povahy v daňovém řízení", což je ale úplně odlišný jev než kdyby měl daňovou povinnost - tzn. povinnost zatížít svůj majetek daní. To, co platí plátce, není "jeho" daň, je to "cizí" daň.
Možná je to na delší debatu, které se nebráním, ale nechci krást téma.

Honza Pechman řekl(a)...

No, když má někdo povinnost peněžní povahy v daňovém řízení, tak podle mě není od věci napsat, že má daňovou povinnost, ale máš pravdu je to odklon od tématu, můžeme to dořešit třeba mailem. ostatním se omlouvám

H.

Zdeněk Kühn řekl(a)...

ÚS se svými usneseními o právní řád jistě nezasloužil, a z hlediska systémového (zahlcení ÚS) se není ani možno divit. Řada západních ÚS to prostě řeší tak, že odmítavá usnesení prostě neodůvodňuje.

K otázce Jana Petrova - fiktivní jména myslím volí například Holanďané - přinejmenším mi to tak bylo Holanďany řečeno.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Já si myslím, že obecná ústavní stížnost v plošné univerzální formě alla CZ by měla být zrušena. Zahlcuje ÚS, dává lidu falešnou naději na spravedlnost a z hlediska kvality vyřízení je to tak maximálně k vzteku.
Ano, vím že je to neprůchodné.

Anonymní řekl(a)...

Děkuji za slova pochvaly, NALUS však má nepochybně i řadu nedostatků a je stále ve vývoji, proto uvítáme i náměty na zlepšení. Změny a vylepšování NALUSu již sice nebudou tak frekventované a rozsáhlé, čas od času však nashromážděné připomínky vyhodnotíme z hlediska přínosu, technické realizovatelnosti v daném prostředí a nákladů úpravy tak, aby NALUS držel krok se srovnatelnými systémy, s nimiž nás budou kolegiální instituce, jak věřím, brzy následovat.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Problémy jsem zaznamenal s vytvářením trvalých linků (někdy jsou použitelné, někdy ne, často se obsah zobrazí správně až po znovunačtení stránky), jinak si na žádné nedostatky nevzpomínám.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Já vím, že to možné není úplně vědecké, ale já věřím v internetově komunitní procesy... Líbilo by se mi, kdyby NALUS uměl sledovat popularitu jedotlivých rozhodnutí a vypisovat sestavy typu X nejhledanějších za posledních Y dní. Vycházím z toho, že co zajímá ostatní, zajímalo by asi i mě.
Úplně nejlepší by bylo, kdyby uživatelé mohli dávat rozhodnutím hvězdičky podle jejich zajímavosti, nicméně se obávám, že by to ÚS vyhodnotil jako něco mimo předmět jeho činnosti a asi by měl i pravdu.

Peter Brezina řekl(a)...

NALUS je vyborny, mym empirickym choutkam pravniho akademika na nem zatim vadi zejmena to, ze se dost dobre neda (resp. neda vsude) hledat jenom ve vybranych castech rozhodnuti (rekapitulace podani/vyjadreni/rizeni, vlastni oduvodneni US), ac jsou vetsinou nejak takto clenena. Pak to ubohy akademik (=ja :) musi pracne filtrovat rucne. Nutno ovsem dodat, ze tam je alespon snaha, jinde filtruju vsechno... Uznavam kazdopadne, ze to je otazka (manualniho) kodovani vstupnych dat, tudiz v podstate vopruz, ktery se kvuli par (jsme alespon dva? :) blaznivym akademikum snad ani neoplati podstupovat, resp. je na zebricku nalehavosti kdesi hodne hluboko...

co se tyce permalinku: me to zatim (udelal jsem si jednu "databazi" nalezu v excelu) pripada tak, ze mi ten link otevre dane rozhodnuti jenom tehdy, pokud jiz mam otevrene okno/kartu s nalusem (staci tou zakladni strankou). Jinak mi otevre prave onu zakladni stranku (a k rozhodnuti tak potrebuji jeste jeden klik).
Dale mi je divny to, ze link na neco, co jsem hledal, je svym charakterem prave link na konkretni polozku vysledku toho hledani (treba tady), coz by davalo jisty smysl, kdyby se v te karte nejak projevilo ono hledani, ale ono se tam projevi jenom tim, ze vpravo nahore bude svitit "polozka n/N" (zde 43/278) aniz by se to nejak projevilo v obsahu (treba moznosti posunout se na polozku n+1). coz je na druhou stranu dobre, protoze jinak by to znamenalo, ze si nalus pamatuje i konkretni dotazy na hledani, coz by jednak bylo nesmyslne zatezujici, na stranu druhou by to bylo ocko Velkeho bratra.

A jeste jedna pripominka: aktivni ikonky na karte zaznamu , resp. i jinde, by mely ukazovat (kdyz nad nima spocinu mysitkem), co delaji. Takhle je to u tech nekolika nesamomluvnych vzdycky trial&error.

Jinak musim rict, ze mym akademickym potrebam v podstate stejne vyhovuje system, ktery pouziva NSS. Je dokonce mozna drobatko lepsi: ten excelovsky seznam (i s linkama na jednotliva rozhodnuti) se da udelat jednoduchym zkopirovanim z weboveho vysledku hledani. A linky funguji napoprve :)

System NS je s obema samozrejme nesrovnatelny, ale zase umi vsechny vysledky vyhledavani vyexportovat jako textove soubory zabalene v zipu. Coz se taky hodi :)

Tomáš Pecina řekl(a)...

Ke srovnání třech systémů online přístupu k judikatuře (ÚS, NS, NSS):

Data ze všech tří informačních systémů si pravidelně jednou týdně aktualisuji na domácí file server, takže efektivitu a možnosti mohu porovnat tím, jak často pracuji přímo s tímto lokálním zrcadlem a jak často vyhledávám online. U NS je poměr cca 90 % lokálně : 10 % dálkově, u NSS je to tak padesát na padesát a v NALUSu vyhledávám skoro všechno na internetu. Z toho vyplývá, že NALUS je nejlepší, NSS průměrný (chybějí mu různé pokročilé možnosti vyhledávání) a NS téměř nepoužitelný.

S kvalitou vyhledávacího enginu ASPI (včetně české gramatiky) se ovšem zatím nedá srovnat ani jeden online informační systém (také jsou zdarma, zatímco ASPI se platí), ale na nejlepší cestě tímto směrem je NALUS.