středa 17. září 2008

Dvě pracovní příležitosti pro právníky na Úřadu vlády

Pokračujeme v sérii nabídek zaměstnání (zn. samá pozitiva a sociální jistoty), tentokráte na Úřadu vlády České republiky.

Úřad vlády hledá vhodné kandidáty a kandidátky pro na pozice:

A/ právník/právnička oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva

Předpokládaný nástup: 15. října 2008

Náplň práce: vedení Výboru proti mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Výboru pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády pro lidská práva, příprava podnětů pro Radu vlády ČR pro lidská práva, příprava materiálů pro vládu ČR a stanovisek k návrhům právních předpisů, zpracování zpráv o plnění mezinárodních úmluv o lidských právech, zprávy o stavu lidských práv v ČR a vyřizování individuálních podání.

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru právo (po dohodě též pro zainteresované studenty 4./5. ročníků právnických fakult), znalost angličtiny na pracovní úrovni. Zkušenosti s prací v oblasti lidských práv, zejména pak v oblasti ochrany práv osob omezených na svobodě/ochrany před mučením a v oblasti biomedicíny výhodou. Předpokládána je znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN a Rady Evropy v této oblasti. Vítány jsou zkušenosti s prací ve veřejné správě či v neziskovém sektoru.

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek. Platové ohodnocení se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhláškou č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.


B/ právník/právnička oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva

Předpokládaný nástup: 15. listopadu 2008

Náplň práce: vedení Výboru pro práva dítěte a Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva, příprava podnětů pro Radu, příprava materiálů pro vládu ČR a stanovisek k návrhům právních předpisů, zpracování zpráv o plnění mezinárodních úmluv o lidských právech, zprávy o stavu lidských práv v ČR a vyřizování individuálních podání.

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru právo (po dohodě též pro zainteresované studenty 4./5. ročníků právnických fakult), znalost angličtiny na pracovní úrovni. Zkušenosti s prací v oblasti lidských práv, zejména pak v oblasti ochrany práv dítěte a práv cizinců. Předpokládána je znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN a Rady Evropy v této oblasti. Vítány jsou zkušenosti s prací ve veřejné správě či v neziskovém sektoru.

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek. Platové ohodnocení se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhláškou č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nabídky s motivačním dopisem a se strukturovaným životopisem
zasílejte do 30. září 2008 na adresu
Mgr. Lucie Otáhalová, Úřad vlády, oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
a elektronicky adresu: otahalova.lucie(at)vlada.cz

Žádné komentáře: