01 července 2007

Střídání stráží

Jiné právo vítá a zároveň se loučí. Loučí se a děkuje Jiřímu Přibáňovi za jeho sérii hostujících příspěvků. Osobně bych nikdy netušil, že diskuse nad právním symbolismem může natolik zaujmout. Díky příspěvkům J. Přibáně se Jiné právo pohnulo někam k šesti stům čtenářů denně a v některých okamžicích bylo pro své čtenáře zajímavější než sledování fotbalových zápasů.

Vítáme hosta na červenec 2007, kterým je přední slovenský teoretik, ústavní a evropský právník Radoslav Procházka. Jiné právo již činilo odkazy na některé jeho práce, takže je výborné, když si nyní můžeme užít jejich autora takříkajíc „z první ruky“. R. Procházka je v současnosti docentem na Katedře teorie práva Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě a proděkanem stejné fakulty. Je také advokátem a členem předsednictva Slovenské advokátní komory. V letech 2004 – 2006 byl prvním vládním zmocněncem pro zastupování Slovenské republiky před Soudním dvorem a Soudem prvního stupně.

Co se peče, co se vaří: myslím, že v této fázi již můžeme poodhalit identitu některých dalších hostů Jiného práva. V září bude naším hostem Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. V říjnu jím bude Karel Čermák, bývalý ministr spravedlnosti ČR. V listopadu bude Jiné právo hostit Elišku Wagnerovou, místopředsedkyni Ústavního soudu ČR. Máme se (opět) nač těšit.

Žádné komentáře: