středa 28. února 2007

Seminář o diskriminaci

SEMINÁŘ: Zvyšování kapacity právnických profesí v boji proti diskriminaci

Seminář, připravený tak, aby opovídal praktickým potřebám právnických profesí, si klade za cíl přispět k prohloubení porozumění problematice rovného zacházení a ochrany před diskriminací. Obsahem interaktivním způsobem vedeného semináře budou přednášky o teorii diskriminace, antidikriminačním právu a související judikatuře.

Lektory semináře budou pracovníci soudů (ÚS, NSS), veřejné správy i advokacie.
Seminář je určen pro právnické profese (advokáti, soudci, státní zástupci a notáři, advokátní a notářští koncipienti, justiční a právní čekatelé).


Termíny: 24.-25. května 2006 nebo 25.-26.června 2007
Kde: Justiční akademie, Masarykovo nám. 183, 76 701 Kroměříž

Organizátor: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Přihlášky: do 1. května 2007 e-mailem na adresu: poradna@poradna-prava.cz nebo poradna@iol.cz , fax: 222 809 364
Přihlášky, program a další informace jsou zde.

Účast na semináři je bezplatná, nocleh a stravování zajištěno. Projekt finančně podporuje Open Society Fund Praha a Evropská unie v programu Transition Facility.

Žádné komentáře: